click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: | ANN | CrocodileCash | PoW / DPOS / PoS Hybrid | Them Snap Lên Nhanh  (Read 360 times)

duongtien86

 • Garden Hero
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 662
 • Country: vn
 • Karma: +4/-10
 • Gender: Male
  • View Profile


 • "Sức mạnh trong Basking"
  Thuật toán: SHA-256 PoW/DPOS/PoS Hybrid

  Mă : CROC

  Thời gian chặn: 30 Seconds

  Độ khó khắc phục lại: Every Block

  Tổng số Coins: 55,000,000 (55 Million)

  Tài khoản coin: 302,400 Coins (1/2 cho Nhà phát triển & Phần c̣n lại cho Bounties + Giveaway)

  PoW Reward: 15 coins per block until block 80640 (1 Month) then 1 coin per block afterwards

  DPOS: Tuần đầu tiên = 60 coins (Bắt đầu tại block 1440)

  Tuần thứ hai = 45 coins

  Tuần thứ ba= 30 coins

  Tuần thứ 4 = 15 coins (Ends at block 80640)

  Lợi nhậu hằng năm của PoS : Lợi ích 12% hàng năm (Bắt đầu tại khối 80641) (1 tháng)

  Thời gian cổ phần nhỏ nhất được chia: 2 giừo

  Thời gian cổ phần lớn nhất: Unlimited

  Chấp nhận Khối Khoáng sản Yêu cầu: 60 Blocks

  Các xác nhận giao dịch Yêu cầu: 20 Blocks

  RPC Port: 39438

  P2P Port: 39437

  CrocodileCash.conf

  addnode=101.165.225.41
  addnode=174.92.179.126
  addnode=139.59.228.94
  addnode=75.130.162.248
  addnode=177.33.1.40
  addnode=192.169.6.218
  addnode=68.105.33.92


  Chương tŕnh thưởng Twitter  - 25200 CROC (100 người tham gia và mỗi người @ 252 CROC)
  *Nhắn tin cho tôi tài khoản Twitter & địa chỉ ví CROC tại diễn đàn(Bitcointalk) sau khi đă theo dơi*

  Ví trên Mac OS X  - 50400 CROC

  Block Explorers - 17640 CROC (2 Block Explorers @ 8820 CROC each BE)

  Thưởng khai thác mỏ - 7560 CROC (6 Pools @ 1260 CROC each Pool)

  Tṛ chơi tương tác Crypto  - 30450 CROC

  Website - 4200 CROC

  Dịch- 3150 CROC (6 bài dịch và mỗi bài @ 630 CROC "Không dùng google")

  Ṿi nhận miễn phí  12600 CROC (Mỗi lần phân phối & thời gian là lựa chọn chủ sở hữu ṿi)


  davidle0917

  • Newbie
  • Posts: 1
  • Karma: +0/-0
   • View Profile
  Re: | ANN | CrocodileCash | PoW / DPOS / PoS Hybrid | Them Snap Lên Nhanh
  « Reply #1 on: August 23, 2017, 01:52:56 PM »
  Làm thế nào để solo mining CROC coin? Thanks

   

  Bitcoin Garden 2013-2017, CC License: BY NC SA | Privacy Policy | About Bitcoin Garden | Support & Services