click here if you want to see your banner on this site

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - boyprodn

Pages: [1] 2 3 4
2

Thể Hiện Sự Quan Tâm Của Bạn và Nhận 100 EON Ngay Nào!!!


Chiến Dịch Bounty

Chúng tôi muốn xây dựng mạng lưới EON cùng nhau với tất cả thành viên trong cộng đồng của chúng tôi. Tất cả những người tham gia vào chương trình bounty sẽ được phát thưởng bằng EON token.
1.Giai Đoạn:
    Kéo dài 7 tuần, từ Ngày 7 Tháng 6, 2018 đến Ngày 26 Tháng 7, 2018(SGT). Chiến dịch sẽ được đóng một khi tất cả phần thưởng được nhận.
2.Tổng số Token cho Bounty:
    20,000,000 EON token, bằng với $600,000 (đã chuyển đổi dựa trên giá ICO).
3.Hỗ trợ:
    tham gia vào kênh EON Token (nhóm telegram chính thức của chúng tôi) nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào
4.Phân phối Bounty:
    Tất cả bounty token sẽ được phân phối theo các chiến dịch sau
5.EON Duke:
    Chúng tôi sẽ chọn ra người chiến thắng trong mỗi chiến dịch như là  ED (EON Duke). EDs là những người đóng góp tích cực cho cộng đồng của EON. Và với kết quả đó, họ sẽ nhận các đặc ân trong đợt mở bán rộng rãi (bonus thêm tối đa 10%).     
Điều khoản và Điều kiện
*** Tất cả những thông báo về chiến dịch bounty sẽ có trong EON Token (nhóm telegram chính của chúng tôi) ***
 • Để được đạt chuẩn tham gia vào chương trình bounty, bạn phải trên 18 tuổi;
 • Chúng tôi làm các xem xét hằng ngày về tất cả biểu mẫu tham gia. Tất cả đơn tham gia và trả lời sẽ được liệt kê trên Google Sheet ;
 • Mỗi người tham gia sẽ nhận phần thưởng tối đa cho mỗi chiến dịch;
 • Mỗi người tham gia token được tính vào cuối mỗi tuần. Nếu có điều gì bất trắc với sự tính toán, vui lòng liên hệ chúng tôi và chúng tôi sẽ cập nhật các thay đổi. Chú ý rằng chúng tôi sẽ không thực hiện các thay đổi về tính toán 3 ngày sau đó của mỗi tuần.
 • Chúng tôi có quyền loại bạn nếu chúng tôi nghĩ bạn không làm việc đúng
  ';.
 • Đội ngũ EON có toàn quyền, đội ngũ EON có thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào về quy định hoặc điều khoản của điều khiện, nếu phù hợp.
 • Tất cả token phát thưởng sẽ được phân bổ đến ví ERC20 của bạn trong vòng 6 tuần của chiến dịch bounty.[A0 - Bằng Chứng Quan Tâm]
 • Đăng lên bounty thread để thể hiện sự quan tâm của bạn đến dự án, và bạn sẽ nhận 100 EON!!! Chú ý chỉ 500 người đầu tiên sẽ nhận được!
Code: [Select]
Proof Of Interest
Telegram Id:
Twitter Profile Link:
Proof Of Interest (why do you want to support the project? At least 20 words to be valid):
Your Favorite Game:
Referrer's Bitcointalk Username (If there's no referr, just reply NO):
ETH Address:

[A1 - Các bài về Bounty]
Quy định:
 • Chúng tôi mong đợi bạn đăng 5 bài/trả lời có liên quan đến dự án mỗi tuần. Chỉ 2 bài của những bài này có thể nằm trong khu vực cộng đồng của bạn.
 • Mỗi bài viết phải chứa ít nhất 50 từ hoặc hơn và mỗi trả lời nên có 20 từ hoặc hơn để có thể đủ điều kiện. Các bài viết các trả lời mà ít hơn yêu cầu đề ra sẽ bị loại.
 • Các bài viết phải có liên quan và nằm trong chủ đề của EON. Spam, các bài viết chất lượng thấp, các bài sao chép lại, và các bài nằm trong chủ đề đã xóa đều bị loại.
 • Dùng nhiều tài khoản sẽ bị cấm nếu bị phát hiện. Không được phép Spam.
 • Chỉ các bài đăng trông bảng dưới đây mới đủ điều kiện:
          a. Bitcoin:
                    1.Thảo Luận
                    2.Thảo Luận Về Phát Triển và Kĩ Thuật
                    3.Hỗ Trợ Kĩ Thuật/ Khai Thác Mỏ
                    4.Phát Triển Dự Án
          b. Kinh Tế:
                    1.Nền Kinh Tế
                    2.Thị Trường Thương Mại
                    3.Thảo Luận Về Giao Dịch
          c. Các Loại Tiền Kỹ Thuật Số Thay Thế:
                    1.Thảo Luận Về Altcoin
                    2.Các Thông Báo (Altcoins)
                    3.Khai Thác Mỏ (Altcoins)
                    4.Thị Trường Thương Mại(Altcoins)
                    5.Đầu Cơ (Altcoins)
          d. Khu Vực

 • Thay đổi chữ kư và ảnh đại diện Bitcointalk của bạn để nhận thêm phần thưởng. Mă chữ kư và ảnh đại diện có thể được t́m thấy trên here.
 • Chữ kư và ảnh đại diện của bạn phải được giữ đến cuối tuần. Nếu bạn xóa chữ kư hay ảnh đại diện vào giữa tuần, bạn sẽ bị truất quyền

Các Phần Thưởng:
 • Chú ư: Nếu bạn đăng ít nhất 10 bài đăng chất lượng mỗi tuần, bạn sẽ nhận được thêm 20% thưởng.
 • e.g., Satoshi là một Legendary Member, anh ấy đăng 10 bài viết chất lượng về EON trong 1 tuần, và dùng chữ kư và ảnh đại diện của EON, sau đó anh ta thu được 34800 * 125% = 43500 EON (~ $1200) trong tuần đó. Nếu anh ấy làm việc này liên tục trong ṿng 6 tuần , nó sẽ lên đến 26100 EON (~$7200).


[A2 - Referral Bounty]
Quy Định:
 • Bằng cách giới thiệu người dùng tham gia chiến dịch bounty, bạn sẽ nhận thêm EON nếu đó là lời giới thiệu hợp lệ. Để thực hiện giới thiệu hợp lệ, người dùng bạn đă mời sẽ kiếm được EON trong chiến dịch bounty.
 • Vui ḷng nhắc nhở những người bạn mời điền tên tài khoản Bitcointalk của bạn vào biểu mẫu khi đăng kư .

Các Phần Thưởng:
 • Lưu ư: với mỗi Hero hay Legendary Bitcointalk member mà bạn mời tham gia, bạn sẽ nhận được thêm 3,600/7,200 EON tương ứng.
 • e.g., Satoshi mời B(Hero member) + C(Full member) + D (Junior member) tham gia vào chiến dịch bounty, và tất cả họ đều được nhận EON trong chiến dịch bounty. Sau đó anh ta sẽ thu về  3000 + 3600 = 6600 EON (~ $180) trong tuần đó.


Đăng trực tiếp trên bounty thread để đăng kư chiến dịch, theo như bên dưới:
Code: [Select]
Week # (1 ~ 7)
ETH Address:
Bitcointalk Campaign
Link to your posts:
1- (dd/mm):
2- (dd/mm):
...
Số Lượng Đăng Kư :
Vui long liệt kê tên người dùng Bitcointalk:
Spreedsheet: docs[B1 - Articles Bounty]
Quy Định:
 • Theo dơi chúng tôi trên Steemit or Medium (at least one of them).
 • Toàn bộ nội dung đều phải chính chủ. Đạo văn hoặc sao chép, bao gồm nội dung do đội ngũ EON xuất bản, đều bị cấm và sẽ bị truất quyền.
 • Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng biểu tượng, ​​đồ họa và các tài liệu tiếp thị chính thức khác của chúng tôi từ trang web của chúng tôi .
 • Các bài viết phải dài hơn 500 từ. Các bài viết GIỐNG hoặc RẤT GIỐNG được đăng trên các nền tảng khác nhau sẽ không hưởng được đầy đủ phần thưởng, chỉ người đầu tiên viết ra bài mới nhật đủ phần thưởng c̣n những người đăng lại chỉ được NỬA phần thưởng
 • Bạn nên có liên kết đến trang web và whitepaper của chúng tôi.
]
 • Số lượng bài viết tối đa chấp nhận được là 3 bài mỗi tuần.

Các Phần Thưởng
 • Bạn sẽ nhận được phần thưởng dựa trên chất lượng và tính phổ biến của bài viết. Lưu ư rằng phần thưởng chất lượng và phổ biến sẽ tính riêng.
 • e.g., Satoshi viết được 3 bài viết tuyệt vời về EON trong 1 tuần, và mỗi bài đăng có hơn 800 lượt xem. Sau đó anh ta sẽ thu được  (25000 + 25000 ) * 3 = 150,000 EON (~ $4000) trong tuần đó.Đăng trực tiếp trên bounty thread để đăng kư chiến dịch, theo như bên dưới:
Code: [Select]
Week # (1 ~ 7)
ETH Address:
Blog Campaign: Steemit/Medium/...Link to your articles:
1- (dd/mm):
2- (dd/mm):
...
Spreedsheet: docs

[B2 - Translation Bounty]
Quy Định:
 • Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn dịch ANN/Bounty thread, whitepaper and website.
 • Nếu chúng tôi phát hiện bạn sủa dụng Google Dịch hay một công cụ dịch thuật nào khác, bạn sẽ bị cấm trong toàn bộ chiến dich.
 • Chỉ MỘT bản dịch cho mỗi người. Các ứng dụng cho nhiều bản dịch/ ngôn ngữ sẽ không được chấp nhận.
 • Nếu bạn chứng tỏ ḿnh dịch tốt, bạn sẽ được chọn để dịch hoăc chỉnh sửa bản dịch, hoặc sẽ được nhận thưởng.
 • Những người tham gia cần đăng kư trước.Chúng tôi sẽ liên hệ nếu bạn được chọn.
 • Các ngôn ngữ đă được dịch: Chinese, English. V́ vậy chúng tôi mong muốn người tham gia sẽ dịch các ngôn ngữ sau: Japanese, Korea, Vietnamese, Spanish, Indonesian, Russian, Romanian, French, German, Malaysian, Swedish và Hindi. Chúng tôi cũng sẽ mở các ngôn ngữ đề xuất khác, các ngon ngữ dưới đây không cần thiết – Ukrainian, Arabic, Bulgarian, Dutch, Polish, and Portuguese.

Các Phần Thưởng:
 • Đối với mỗi bản dịch , chúng tôi sẽ có 3 người để kiểm tra, và sau đó và họ sẽ đánh giá các bản dịch khác để chọn ra bản tốt nhất. Người dịch tốt nhất sẽ nhận được phần thưởng cao hơn.
 • Bạn sẽ nhận thêm 20% thưởng nếu giúp kiểm soát ANN/Bounty sau khi dịch.


Đăng trực tiếp trên bounty thread để đăng kư chiến dịch, theo như bên dưới:
Code: [Select]
Language to translate:
Telegram Id OR Mail:
ETH Address:
Links to your previous translatsions:
1- (dd/mm):
2- (dd/mm):
...
Spreedsheet: docsQuy Định:
 • Theo dơi chúng tôi trên Youtube
 • Bạn phải đăng kư kênh Youtube/ Twitch của ḿnh trước khi bắt đầu làm việc.
 • Các video Youtube/Twitch ít nhất phải dài 1 phút.
 • Toàn bộ nội dung đều phải chính chủ. Đạo văn hoặc sao chép, bao gồm nội dung do đội ngũ EON xuất bản, đều bị cấm và sẽ bị truất quyền .
 • Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng biểu tượng, ​​đồ họa và các tài liệu tiếp thị chính thức khác của chúng tôi từ trang web của chúng tôi.
 • Kênh của bạn phải có ít nhất 100 người đăng kư.
 • Bạn phải liên kết với trang web và whitepaper của chúng tôi.
 • ETH address không được cho phép bao gồm trong video.
 • Số lượng video tối đa cho phép là 3 video 1 tuần.

Các Phần Thưởng:
 • Bạn sẽ nhận được phần thưởng dựa trên chất lượng và tính phổ biến của video. Lưu ư rằng phần thưởng chất lượng và phổ biến sẽ tính riêng .
 • e.g., Satoshi viết được 3 bài viết tuyệt vời về EON trong 1 tuần, và mỗi bài đăng có hơn 800 lượt xem. Sau đó anh ta sẽ thu được  (25000 + 25000 ) * 3 = 150,000 EON (~ $4000) trong tuần đó .Đăng trực tiếp trên bounty thread để đăng kư chiến dịch, theo như bên dưới :
Code: [Select]
Week # (1 ~ 7)
ETH Address:
Video Campaign: Youtube/Twitch
Link to your videos:
1- (dd/mm):
2- (dd/mm):
Spreedsheet: docs


Facebook Campaign
Quy Định:
 • Thích trang của chúng tôi Facebook
 • Tài khoản của bjan phải ở chế độ công khai và có ít nhất 100 người bạn thật.
 • Các tài khoản giả mạo, chết, không hoạt động và bot sẽ không đủ tiêu chuẩn.
 • Thích & B́nh Luận & Chia sẻ các bài đăng trên trang Facebook của chúng tôi để nhận thưởng:
                A. Sử dụng tất cả các hashtags trong bài đăng của bạn: #EON, #cryptocurrency, #blockchaingame
            B. Ít nhất 20 đối tượng
            C. Chế độ công khai và không được xóa
            D. You chỉ có thể thích & chia sẻ & b́nh luận các bài đăng trong cùng 1 tuần
            E. Cập nhật 3 bài đăng mỗi tuần .
            F. Phải có 1 đến 3 dạng câu hỏi dưới đây:
               1.Nâng cao/ Trả lời các câu hỏi về EON.
               2.Khuyến khích và đưa ra lư do thuyết phục mọi người nên tham gia vào chiến dịch EON bounty.
               3.Đưa ra các so sánh mang tính xây dựng với các dự án blockchain khác ( các hành viên trong đội ngũ, mô h́nh kinh doanh,...Các Phần Thưởng:
 • Khi số lượng bạn bè lên đến 1000, phần thưởng sẽ tăng gấp đôi
 • Với mỗi lần chia sẻ bài, mỗi lượt thích/ b́nh luận/ chia sẻ lại sẽ thêm 50 EON ( cập nhật trạng thái sẽ được 250 EON mỗi bài đăng).
 • e.g., Satoshi có  2000 người bạn trên Facebook , anh ấy thích và b́nh luận 3 bài đăng trển trang Facebook của EON trong tuần đó. Và anh ấy chia sẻ 3 bài viết, với mỗi bài nhận được 5 lượt thích/ b́nh luận / chia sẻ . Sau đó anh thu được  400 * 3  + (800  + 5*50 ) * 3  = 4,350 EON (~ $120) trong tuần đó .


Đăng trực tiếp trên bounty thread để đăng kư chiến dịch, theo như bên dưới :
Code: [Select]
Week # (1 ~ 7)
ETH Address:
Facebook Campaign
Link to your liked/commented/shared posts:
1- (dd/mm):
2- (dd/mm):
Spreedsheet: docs


C̣n nhiều chiến dịch khác đang được thực hiện, vui ḷng theo dơi !

Reddit Campaign / Telegram Campaign / Social Media Campaign

3

 
Giới Thiệu

     Xu hướng xă hội hiện đại, sự phát triển của công nghiệp giải trí, sự tăng trưởng thu nhập ở các nước đang phát triển và sử dụng các thiết bị di động rộng răi có tác động tích cực đến sự phát triển của ngành cờ bạc, cả phân khúc truyền thống và trực tuyến. Hiện nay, có thể thấy được sự tăng trưởng nhanh trong thị trường cá cược thể thao và cờ bạc. Tỷ lệ tăng trưởng thu nhập trung b́nh của ngành này trong 7 năm qua là 9%, cao gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng GDP toàn cầu.
     Sự phát triển của CNTT-công nghệ có đóng góp quan trọng bậc nhất cho sự phát triển của thị trường cờ bạc. Với sự tiến triển về Internet, kết nối hàng trăm triệu người chơi trên toàn thế giới chơi trong một ṣng bạc mà không cần rời khỏi nhà. Thiết bị di động đă cho phép con bạc chơi ở bất kỳ điểm nào với quyền truy cập Internet. Sự mở rộng công nghệ, sự phát triển mạng Internet tốc độ cao trên điện thoại đă làm cho thị trường cờ bạc trực tuyến trở nên phát triển, đặc biệt là thị trường ṣng bạc trực tuyến.  
     Tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của ngành có thể được giải thích bằng những lợi thế so với kinh doanh truyền thống. Chi phí hoạt động cho việc duy tŕ các dịch vụ trực tuyến, cũng như chi phí giao dịch để chạy các hoạt động kinh doanh đó thấp hơn đáng kể so với các ṣng bạc truyền thống. Quy tŕnh trực tuyến cho phép phục vụ khách hàng trên toàn thế giới, giúp giảm chi phí cho việc thu hút đối tượng mới.
     Mặc dù dự báo tích cực như vậy, thế nhưng ngành công nghiệp cờ bạc trực tuyến bị cản trở phát triển bởi nhiều vấn đề của thị trường. Một trong những vấn đề lớn nhất là gian lận, và, kết quả, mất dần niềm tin của khách hàng đối với toàn bộ thị trường. Con bạc sợ gian lận trên các nền tảng cờ bạc: sử dụng các máy đánh bạc sai thuật toán để tính tiền thắng, điều này gây trở ngại đáng kể cho sự tăng trưởng số lượng con bạc trong một phân khúc trực tuyến. Một vấn đề quan trọng nữa là nguy cơ bị chặn tài khoản trong trường hợp chiến thắng một vố lớn và rút tiền sau đó. Các hoạt động cờ bạc trên Internet bị hạn chế về mặt pháp lư ở nhiều quốc gia và ngân hàng có quyền chặn tài khoản sau khi số tiền trúng thưởng được chuyển vào và tịch thu nó.
     Winstars là nền tảng tṛ chơi phân quyền với một danh mục các tài nguyên bài bạc, phần cốt lơi được xây dựng trên Blockchain và hợp đồng thông minh. Chúng tôi đặt cược vào các tṛ chơi đơn giản và hấp dẫn được thiết kế cho mọi người, thậm chí không cần phải là một con bạc, với kết quả công bằng minh bạch và được đảm bảo.
     Công nghệ Blockchain và tiền kỹ thuật số đă mở ra những triển vọng mới về mặt an toàn và công bằng của tṛ chơi. Bằng việc sử dụng đơn giản và an toàn này, chúng tôi cố gắng tạo ra các tṛ chơi đơn giản và nhiều người chơi cho mọi người. Tính công bằng của kết quả tṛ chơi dựa trên công nghệ này được tạo ra bên trong nền tảng, theo một phương pháp mă hóa quốc tế, quà tặng của quỹ thưởng và giải đặc biệt dựa trên Blockchain mở ra những khả năng mới cho cờ bạc.
     Xem xét thực tế thị trường ICO, một trong những mục tiêu quan trọng nhất của đội ngũ chúng tôi là khởi chạy nhanh chóng nền tảng, được lên kế hoạch vào quư 3 năm 2018, cũng như phát hành phiên bản trung gian hàng tháng theo Lộ Tŕnh. Nhiều đội ngũ Blockchain phân bổ 2-3 năm cho đến lần phát hành đầu tiên, trong khi đó nhiệm vụ của chúng tôi là mở rộng dự án ở tốc độ tối đa và mang lại lợi ích nhanh chóng cho người dùng, những người tin tưởng vào nền tảng của chúng tôi.
     Mục đích của dự án Winstars là tạo ra một hệ điều hành trực tuyến mang tính quốc tế, hoàn toàn minh bạch được xây dựng trên nền tảng công nghệ Blockchain (cụ thể là Ethereum), với khả năng kiểm tra lịch sử của mỗi đặt cược, tṛ chơi và thuật toán để xác định phần thắng.
     Mặc dù phần lớn các công ty thị trường cờ bạc trực tuyến có nghĩa vụ thanh toán cho các công ty kiểm toán độc lập và các cơ quan quản lư để xác nhận sự công bằng của chính họ, quy định đó không giải quyết được các vấn đề về thái độ bất công đối với người dùng trực tuyến.
     Việc sử dụng và tích hợp công nghệ Blockchain trong cấu trúc của hệ điều hành cờ bạc sẽ cho phép tạo ra một hệ thống hoàn toàn minh bạch có thể ngăn chặn việc chặn tài khoản của người chơi hoặc cản trở việc rút tiền cá nhân của một người. Người dùng đều có khả năng kiểm tra lịch sử của tất cả cá cược và bất kỳ giao dịch tiền tệ nào, bao gồm cả việc trả tiền thắng và để đảm bảo tính trung thực của hệ điều hành. Blockchain cung cấp lịch sử của ṣng bạc trực tuyến để tạo ḷng tin cho người dùng và tất cả các mối quan hệ giữa người điều hành và người dùng diễn ra dưới dạng hợp đồng thông minh. Ngoài việc giải quyết vấn đề tin cậy, việc sử dụng hệ thống phi tập trung sẽ cho phép giảm chi phí hoạt động và giao dịch liên quan đến phần tài chính hoạt động của nền tảng, điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết các vấn đề về quy mô của công ty và thúc đẩy sự mở rộng quốc tế.
     Tất cả điều này sẽ cho phép Winstars có được lợi thế chiến lược so với các công ty khác trên thị trường.


4

Dự án được xác minh bởi Bountyhive. Bounty Pool được ký quỹ bởi Bountyhive.5Blockchain bên trong Hệ Sinh Thái Quảng Cáo của Neuro

BiNeuro đang HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:
với hơn 15 000 tài khoản Google đã đăng ký, hơn 80 000 chiến dịch AdWords PPC đã hoàn tất
Vào năm 2017 UCT WORLD CORPORATION đã được đề cử là TOP 10 đối tác phát triển nhanh nhất của Google trên Thế giới sở hữu hệ thống BiNeuro

Theo Dõi Chúng Tôi


                                       

6


Website    Whitepaper    Telegram    Twitter    Facebook    YouTube    Medium    Reddit

HOMELEND LÀ MỘT NỀN TẢNG HUY ĐỘNG VỐN THẾ CHẤP
Chúng tôi đang xây dựng một nền tảng dựa trên blockchain, cho vay thế chấp ngang hàng

BOUNTY CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC LIỆT KÊ TRÊN BOUNTYLORD.COM


Website    Whitepaper    Telegram    Twitter    Facebook    YouTube    Medium    Reddit


8
ZAN COIN Official Announcement Thread9

 
Công ty Helios Mining Ltd. bắt đầu HeliosCoin ICO - giải pháp khai thác tự trị đầu tiên trên thế giới tập trung vào các nguồn năng lượng thay thế. Đề xuất sẽ mở cho cộng đồng thế giới. Các hạn chế áp dụng cho người dân Đức, cũng như cho các nhà đầu tư từ Hoa Kỳ.

CẤU TRÚC NĂNG LƯỢNG TOÀN CẦU

    Mô h́nh kinh doanh khai thác tiền mật mă phần lớn phụ thuộc vào các nguồn năng lượng. Giá và tính sẵn có của điện là hai trong số những yếu tố quan trọng nhất đối với các công ty khai thác mỏ. Đó là lư do tại sao chúng tôi đă tập trung vào sự tự chủ của hệ thống.
     Ở cấp độ kinh tế vĩ mô, việc săn t́m năng lượng rẻ đă dẫn đến sự tập trung của các hoạt động khai thác ở các nước có tiêu chuẩn kinh tế xă hội và môi trường thấp, và do đó điện giá rẻ từ nhiên liệu hóa thạch. Với những hậu quả tiêu cực của sự phát triển năng lượng "bẩn thỉu" rẻ tiền này, chúng ta có thể nói rằng việc khai thác tiền điện tử đóng góp đáng kể vào biến đổi khí hậu. Đồng thời, nồng độ hoạt động khai thác ở một số nước làm suy yếu hệ thống đăng kư phân phối và làm tăng nguy cơ thao tác.
     Ở cấp độ của các nhà khai thác kinh tế vi mô đă trở nên dễ bị tổn thương bởi những biến động về giá năng lượng và những thay đổi trong pháp luật. Lợi thế cạnh tranh của nhiều công ty trong lĩnh vực này phụ thuộc vào sự sẵn sàng của một nhóm nhỏ các chế độ để cho phép hoạt động với tiền điện tử, để duy tŕ giá điện thấp và pháp luật thuận lợi. Rơ ràng là mô h́nh kinh doanh của ngành công nghiệp đang trong giai đoạn phát triển ban đầu. Chúng tôi đang di chuyển khai thác đến một cấp độ chất lượng mới - mức độ tự chủ và độc lập hoàn toàn từ các hệ thống điện quốc gia.
     Các hoạt động khai thác thế hệ mới phải thân thiện với môi trường, không phụ thuộc vào giá địa phương và các thay đổi về quy định, mang lại nhiều lợi nhuận và phân cấp hơn. Do đó, mô h́nh kinh doanh dựa trên công nghệ của Helios Mining Ltd. kết hợp các nguồn năng lượng an toàn với môi trường với tính khả thi kinh tế trên phạm vi toàn cầu, là một phần của thế hệ mới này.


CÁCH TIẾP CẬN HELIOS MINING LTD

TẦM NH̀N CỦA CHÚNG TÔI

    Chúng tôi tin rằng sự đổi mới của hệ thống là cần thiết cho tiền mă hóa để nhận được sự công nhận hàng loạt. Chúng tôi tin rằng các hoạt động khai thác trong tương lai nên được phân cấp để giảm sự phụ thuộc vào luật của một chính phủ, những người chơi mạnh mẽ, nhiên liệu hóa thạch hoặc năng lượng hạt nhân.
     Đối với các hoạt động khai thác tiền mật mă trong tương lai, nó là cần thiết để giảm thiểu các rủi ro hệ thống liên quan đến ràng buộc với các đồng tiền hoặc các bể khai thác nhất định. V́ vậy, công ty Helios Mining Ltd nhằm mục đích mang lại một cộng đồng mă hóa lực lượng quan trọng. Các cá nhân có thể tham gia khai thác mật mă mà không cần đầu tư lớn vào thiết bị và công nghệ. Ngoài việc cung cấp quyền sở hữu rộng răi các hoạt động khai thác, Helios Mining Ltd cam kết đảm bảo rằng cộng đồng tham gia vào các quyết định khai thác quan trọng. Chúng tôi cố gắng loại bỏ các chướng ngại vật để thu hút lượng khán giả rộng lớn hơn đến cộng đồng tiền mật mă.
     Helios Mining Ltd cung cấp cho mọi người cơ hội tham gia vào tương lai của công nghệ blockchain và đặt nền tảng cho tương lai của crypto-Mining bằng cách phát triển các mô-đun khai thác di động cao với yêu cầu bảo tŕ thấp và cung cấp cho cộng đồng của chúng ta một tiếng nói trong việc lựa chọn địa điểm và tiền xu cho khai thác mỏ.


CÁCH TIẾP CẬN CỦA CHÚNG TA

     Công nghệ do chúng tôi phát triển, đại diện cho các cụm khai thác năng lượng mặt trời - nhu cầu bảo tŕ mô-đun, di động, linh hoạt, bảo tŕ thấp, tự trị, hệ thống khép kín được thiết kế cho tốc độ khai thác tối ưu.
     Chiến lược linh hoạt của chúng tôi dựa trên ba công nghệ sau đây.
• T́m thấy các mô-đun khai thác di động phi tập trung phân tán (Các cụm khai thác năng lượng mặt trời) có các chức năng tự động hóa của cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư, một kiến trúc có khả năng mở rộng mô-đun đầy đủ và yêu cầu bảo tŕ tối thiểu. Chúng hoạt động hoàn toàn tự động và có khả năng thích nghi với các vùng khí hậu khác nhau. Các mô-đun này dựa trên các tấm quang điện hiện đại, có hệ thống làm mát ngâm, hiệu quả cao, tiêu thụ hơn 100 kW (tùy theo cấu h́nh) và có thể chuyển năng lượng thành tiền điện tử hoặc được sử dụng trong các ứng dụng dữ liệu khác.
• Điểm kiểm soát máy tính của chúng tôi (Bộ điều khiển chính) hoặc ứng dụng HeliosMiner được sử dụng để quản lư các hoạt động phân cấp tự động của các cụm khai thác tự trị trên toàn thế giới. Nó hỗ trợ các cụm khai thác năng lượng mặt trời của chúng tôi, t́m ra chiến lược khai thác tối ưu có tính đến tốc độ giao dịch tiền điện tử, độ phức tạp của khai thác, tạo ra thiết bị và nhiều yếu tố khác. Các cụm khai thác năng lượng mặt trời và Bộ điều khiển chính cùng nhau (sau này là MCU) tạo ra một hệ thống bổ sung.
HLC token là  Ethereum token dựa trên tiêu chuẩn ERC-20.
Tổng số token: 5 triệu mă thông báo (Token không được phân bổ sẽ không được tạo)
Giá token tại thời điểm phát hành: 0.001 ETH
Phân phối token:
     Chương tŕnh bounty - 3% token được phân phối
     Đội ngũ sáng lập -10% cho đội ngũ sáng lập viên
     Dự trữ - Quỹ dự pḥng mua lại 5%
     Nhà đầu tư - 82% token được phát hành
Trang web chính thức: www.helioss.io
Chấp nhận: BTC, BTH, BTG,LTC,ETH, WIRE TRANSFER
Ngày bắt đầu đợt mở bán trước: ngày 1 tháng 5 năm 2018
Ngày hết hạn đợt mở bán trước: ngày 1 tháng 6 năm 2018
Ngày bắt đầu ICO: ngày 1 tháng 7 năm 2018
Ngày hết hạn ICO: ngày 1 tháng 10 năm 2018
Giảm giá:
     Bán Riêng Tư: ngày 18 tháng 4 năm 2018 đến ngày 30 tháng 4 năm 2018 tiền thưởng 20%
     Đợt mở bán trước: ngày 1 tháng 5 năm 2018 đến ngày 1 tháng 6, tiền thưởng sẽ là 20%
     ICO: ngày 1 tháng 7 năm 2018 đến ngày 8 tháng 7 năm 2018, tiền thưởng 20%
             Ngày 9 tháng 7 năm 2018 đến ngày 16 tháng 7 năm 2018, tiền thưởng 15%
             Ngày 17 tháng 7 năm 2018 đến ngày 1 tháng 10 năm 2018, tiền thưởng 10%
Ngày kết thúc phân bố token là ngày 1 tháng 10 năm 2018., 12:00 GMT

SỬ DỤNG QUỸ:
91% - đầu tư vào các cụm tự động của các cụm khai thác năng lượng mặt trời
9% - cho nghiên cứu, phát triển và quản trị


CÁC THUẬN LỢI CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ


10


Vui Lòng chú ý!

Tôi không phải là thành viên của dự án, do đó, Tôi không có bất kỳ liên kết nào với đội ngũ Retail.Global.

Bounty Campaign sẽ Chạy trên Bountyhive.

Đừng hỏi bất kỳ điều gì về bounties ở bài này! Vui Lòng vào Bountyhive Telegram Support Group

Cảm Ơn!


11
           


           


12
Website | Whitepaper (coming soon) | OnePager | Telegram Chat | Telegram Channel | Twitter | Bounty | BlogMở Bán Riêng Tư: 5% tổng số TEO Bắt Đầu: ngày 30 tháng 3
Mở Bán Trước Ngày Bắt Đầu: Ngày 30 tháng 4
Đợt Bán Token chính: TBA
[/size]Chúng tôi vẫn đang thêm nhiều chi tiết hơn. Đội ngũ sẵn có trên Telegram Chat nếu bạn có bất kì câu hỏi nào.


      

13

Đây là dự án đã được xác nhận bởi Bountyhive. Bounty Pool do Bountyhive ký quỹ.


14


 
Official BOUNTY THREAD
GITHUB LINK

Giới Thiệu
   Blockchain là một công nghệ mạnh mẽ có thể làm cho hai hay nhiều bên không đáng tin cậy tạo ra giao dịch có lợi cho các bên mà không cần xác thực của cơ quan trung ương. Chúng tôi chắc chắn rằng hệ thống dựa trên blockchain là hoàn toàn phù hợp, cho phép các doanh nghiệp và khách hàng liên hệ trực tiếp với nhau trên một thị trường có lợi cho nhau thông qua một chuỗi xúc tiến và thu mua. T́m kiếm phân quyền là bước tiếp theo trong quảng cáo cũng như bước trung gian cho sự kết nối giữa khách hàng và doanh nghiệp.
     XSEARCH sử dụng các mô h́nh thiết kế hiệu quả cho các doanh nghiệp và khách hàng để tham gia vào việc tạo ra giá trị.
Quảng cáo bây giờ đă sẵn sàng cho bước đột phá về công nghệ.
     XSEARCH cung cấp
     1. T́m kiếm trong bộ dữ liệu lớn,
     2. Động lực để tham gia vào thị trường quảng cáo, và
     3. Ẩn danh khách hàng và bảo mật dữ liệu

Kế Hoạch Thúc Đẩy
   15-20 doanh nghiệp nhỏ và các công ty đă được giới thiệu như đối tượng cơ bản của thị trường XSEARCH. Nó được coi là một phần của việc khởi động của hệ sinh thái ban đầu. Chúng tôi tiếp tục đặt mục tiêu vào các ngành công nghiệp đầu tư nhiều vào nỗ lực tiếp thị liên quan đến khách hàng như bất động sản, bán hàng tự động, các nhà bán lẻ và khách sạn. Sau khi thiết lập thị trường nhỏ , chúng tôi chắc chắn sẽ phát triển nỗ lực tiếp thị của ḿnh để liên tục tăng số lượng người tham gia.

CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG
1. Người dùng đăng nhập và nhập dữ liệu cá nhân của ḿnh.
2. Người dùng t́m kiếm hàng hoá hoặc dịch vụ bằng cách sử dụng công cụ t́m kiếm của chúng tôi.
3. Người bán tự động gửi lời chào hàng được cá nhân hoá cho khách hàng thực sự quan tâm đến hàng hoá hoặc dịch vụ đang được đề cập.
4. Người bán thanh toán cho người dùng để xem lời chào được cá nhân hóa.


Token: XSE
Giá: 1ETH = 1000 XSE
Mua bằng: ETH
Nền tảng: Ethereum(ERC20)
Vốn hóa tối đa: 17500 ETH
Khu vực: Na uy
Mở bán riêng tư: 27.03.2018 – 05.04.2018
Đợt mở bán trước ICO: 05.04.2018 – 20.04.2018
ICO: 20.04.2018 – 30.04.2018
Tổng Số Token Để Bán: 24,5 triệu XSE = 83%
Tổng Số Token: 30 triệu XSE
Pages: [1] 2 3 4
Bitcoin Garden 2013-2022, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services