click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: Mối tương quan của S&P 500 & Bitcoin  (Read 12 times)

MrSpasybo

  • Legendary
  • *****
  • Posts: 5995
  • Country: vn
  • Karma: +2/-2
  • kepler.mw
    • View Profile
Mối tương quan của S&P 500 & Bitcoin
« on: July 08, 2020, 10:35:23 AM »
Trong suốt tháng 6, có một mức tương quan rất cao giữa S & P500 (SPX) và Bitcoin (BTC).

Hiện tại, cả hai đều tiếp cận vùng kháng cự chính của nó.

Kháng cự dài hạn của S&P 500
Nh́n vào biểu đồ hàng tuần cho thấy SPX đang giao dịch rất gần với vùng kháng cự chính ở $ 3.230. Giá đă đạt đến khu vực này trong tuần 8-15 tháng 6 và đă bị từ chối khắc nghiệt khi giá tạo ra một nến nhấn ch́m suy giảm trong quá tŕnh này.

Nó hiện đang thực hiện một nỗ lực đột phá thứ hai. Nếu thành công, vùng kháng cự tiếp theo sẽ là $ 3.400. Mặc dù khối lượng đă thấp trong suốt quá tŕnh tăng giá này, nhưng giá đang tiếp cận mức cao với một cây nến tuần tăng giá.

Tuy nhiên, một vùng kháng cự quan trọng như vậy sẽ không bị phá vỡ cho đến khi khối lượng giao dịch đă tăng lên đáng kể.


Biểu đồ SPX / USD hàng tuần | Nguồn: TradingView

Phong trào hiện tại
Biểu đồ hàng ngày đang cho một triển vọng tăng giá. Đầu tiên, một golden cross đă được tao ra bởi đường trung b́nh động 50 và 200 ngày, và hiện đang cung cấp hỗ trợ cho giá.

Ngoài ra, giá đă tạo ra một cây nến nhấn ch́m tăng trưởng (bullish engulfing) trong ngày hôm qua để di chuyển lên trên vùng mà giá đă phản ứng trước đó. Điều này chỉ ra rằng giá có khả năng sẽ tiếp tục di chuyển tới vùng kháng cự được phác thảo ở trên.

Khi đó, chúng tôi sẽ chờ tín hiệu trên chỉ báo RSI để xác nhận xem giá sẽ tăng lên vùng kháng cự $ 3.400 hay tạo một đỉnh kép và giảm xuống vùng hỗ trợ gần nhất ở mức $ 2.950. Có vẻ như sự phân kỳ giảm giá là kết quả có nhiều khả năng hơn do chỉ số RSI đang thấp hơn đáng kể so với mức cao của ngày 10 tháng Sáu.


Biểu đồ SPX / USD hàng ngày | Nguồn: TradingView

Biểu đồ 6 giờ cho thấy giá đă phá vỡ lên trên đường kháng cự giảm dần và khu vực $ 3.150, trước đây từng đóng vai tṛ là ngưỡng kháng cự. Hơn nữa, SPX đang di chuyển theo một đường hỗ trợ tăng dần, trùng với vùng hỗ trợ đă đề cập ở trên.

Miễn là giá được giao dịch trên hai mức hỗ trợ này, th́ biến động giá là tăng và SPX sẽ tăng lên mức kháng cự được đề cập trước đó.


Biểu đồ SPX / USD khung 6 giờ | Nguồn: TradingView

Tương quan với Bitcoin
Kể từ ngày 11 tháng 6, mối tương quan giữa Bitcoin và SPX là rất cao, như được hiển thị trong chỉ báo CC của biểu đồ dưới đây. Khi giá trị của chỉ báo CC đạt mức 1 th́ mối tương quan giữa hai tài sản này là hoàn hảo.

Mặc dù mối tương quan trở nên tiêu cực trong ngày mùng 4 và mùng 6 tháng 6, trong đó Bitcoin tăng, nhưng SPX đă giảm. Tuy nhiên, hai tài sản này đă có mối tương quan mật thiết với nhau trong phần lớn thời gian. Điều này có nghĩa là, một tín hiệu tăng giá trong chỉ số S&P 500 cũng là tín hiệu tăng giá trong Bitcoin, và ngược lại.


Biểu đồ SPX / USD và BTC / USD khung 4 giờ | Nguồn: TradingView

Theo: TapchiBTC

 

Bitcoin Garden 2013-2020, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services