click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: [🚀][ANN][Σχέδιο Aurum] 💠 Xᴀᴜʀᴜᴍ 💠 ▲ 1 Xaurum ≥ 1,105g 999.9 Χρυσού▲  (Read 674 times)

killerjoegreece

  • Guest


Μάθετε περισσότερα:
aurumproject.io

(Σε ανάπτυξη)
💠
Εξόρυξη χρυσού εδώ:
multipool.aurumproject.io

(κλειστό)

💠
Το σχέδιο Aurum Project

Το Aurum είναι ένα έργο για τη δημιουργία ενός πολύτιμου κρύπτο νομίσματος, στόχος του είναι είναι η αντιπροσώπευση, η διατήρηση και τη συσσώρευση αξίας. Μια χρυσή αλυσίδα μπλοκ δημιουργήθηκε και το νόμισμά της το Xaurum επινοήθηκε ως η αντιπροσωπευτική χρηματική αξία η οποία υποστηρίζεται 100% απο χρυσό. Κάθε Xaurum μπορεί να ανταλαχθεί με 1 γραμμάριο πιστοποιημένο χρυσό 999,9 καθαρότητας και είναι ανταλλάξιμο από το Ινστιτούτο Auresco και μέσω ίντερνετ στο aurumproject.io σε παγκόσμιο επίπεδο. Το Xaurum έχει δημιουργηθεί για να αυξάνεται συνεχώς σε αξία από το συνεχώς αυξανόμενο απόθεμα χρυσού - γι 'αυτό απαιτείται λίγη κρυπτο-αλχημεία.

Νομισματοκοπία

Το Xaurum δημιουργείτε από την απόδειξη της αλυσίδας των μπλόκ με επιτόκιο που ξεκινάει απο 0.01% ετησίως. 1016 νομίσματα πωλήθηκαν σε ICO από την Auresco Ινστιτούτο και αγοράστηκαν 1016 κομμάτια 1 γραμμαρίου πιστοποιημένου χρυσού, ο οποίος αγόραστηκε, χαμηλότερα από τις τιμές λιανικής της ΕΕ. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να έχουν τα 1016 νομίσματα ένα θεμέλιο που υποστηρίζεται από το χρυσό 100%, ένα χρυσό θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζουμε. Άλλα 998.984 νομίσματα θα μπορούν να εξορυχθούν στο goldmine, την πισίνα εξορυξής μας, καθιστώντας το σύνολο των νομισμάτων ως 1.000.000. Όταν όλα έχουν εξορύχθεί το 90% των κερμάτων θα χρησιμεύσουν ως κόμβοι, που λειτουργούν με διαφάνεια, και ποτέ δεν θα εισέλθουν σε ανταλλακτήρια.
Ο χρόνος που απαιτείται για την απόκτηση των αποθεμάτων χρυσού είναι από 2 εως 4 εβδομάδες, και ο χρόνος που απαιτείται για την αποστολή είναι από 3 έως 7 ημέρες.

Χρόνος Κατοχής

Ο χρόνος κατοχής είναι η απόδοση της ιδιοκτησίας ενός νομίσματος για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.

Επιτάχυνση μέσω της κοινοκτημοσύνης

Μια επίπεδη αύξηση της αξίας επιβραβεύει όλους τους χρήστες του νομίσματος, με την άνοδο της τιμής του κάθε νομίσματος σε αντάλλαγή, να επιταχύνει την υιοθέτηση του νομίσματος. Η Επιτάχυνση μέσω της κοινοκτημοσύνης επιτυγχάνεται με την αύξηση των αποθεμάτων χρυσού. Η αύξηση αυτή χρηματοδοτείται από το πορτοφόλι της κοινοκτημοσύνης.

Ορυχέιο Χρυσού

Ένα κρύπτο ορυχείο χρυσού λειτουργεί μια πισίνα νομισμάτων Xaurum με επιτόκιο, το χρυσορυχείο συλλέγει αμοιβές εξόρυξης. Με αυτόν τον τρόπο οι χρήστες επιβραβεύονται και οι μεταλλωρύχοι και οι έμποροι έχουν κίνητρο. Όλες οι αμοιβές συγκεντρώνονται απο της πισίνα και διανέμονται μέσω της κοινοκτημοσύνης. Και επειδή ο κώδικας δεν μπορεί να καλύψει ολα τα ενδεχόμενα η ανάπτυξη και οι πληρωμές μπορεί να επηρεαστούν απο αυτό (στις περιπτώσεις μεταβλητότητας του btc, του χρυσού gold κλπ.).

Κόμβοι προστασίας

Το  90% όλων των μπλόκ δημιουργείται απο τους κόμβους προστασίας οι οποίοι συλλέγουν το 90% των αμοιβών συναλλαγής και το 90% του επιτοκίου. Όλες οι αμοιβές που συλλέγονται απο τους κόμβους προστασίας μοιράζονται μέσω της κοινοκτημοσύνης, το επιτόκιο των χρηστών που μπαίνουν στη ανταλλαγή καλλύπτεται από χρυσό και το επιτόκιο των κόμβων προστασίας προστίθεται στην εξόρυξη. Οι αμοιβές συναλλαγών και το ποσοστό  Transaction fees and % του πληθωρισμού καθορίζονται από τους χρήστες συλλογικά, για το σκοπό αυτό, θα αναπτυχθεί ένα σύστημα ψηφοφορίας μέσα στο πορτοφόλι.

Ινστιτούτο Auresco

Το Ινστιτούτο Auresco είναι ένα μη κυβερνητικό, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, που χρησιμεύει ως νομική οντότητα. Βασισμένο στη Σλοβενία, στην ΕΕ, χρησιμεύει ως μια κρυπτο-συντεχνία, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους κατόχους των Xaurum ως μέλη της,
 Καθήκον του Ινστιτούτου Auresco είναι η ανάπτυξη και η συντήρηση του Aurum και χρηματοδοτείται με το ανώτατο όριο του 5% επί των αγορών χρυσού.
 Ακόμα διατηρεί την αλυσίδα μπλοκ με την κατοχή των κόμβων προστασίας και διασφαλίζει την αξία του με την εξασφάλιση των αποθεμάτων χρυσού και τη λειτουργία του δικτυακού τόπου aurumproject.io στο οποίο θα ανταλλάσονται τα XAU με της αξία τους σε χρυσό, σύμφωνα με τα αποθέματα χρυσού. Αυτό το ανταλλακτήριο θα είναι σαν να 'λιώνουμε' χρυσό και να τον αποστέλλουμε σε όλο τον κόσμο. Κατα την διαδικασία αυτή να εμπιστεύεστε μόνο υπογεγραμμένα email (ώστε έτσι μπορείτε να πιστοποιήσετε τα e-mail στο keybase.io/aurumproject  )
Η συνεργασία και η συμμετοχή θα οργανωθεί στο IRC στο σέρβερ freenode και στο κανάλι #aurumproject, οι ανακοινώσεις θα αναρτηθούν στο twitter @urumproject. Όλες οι ενέργειες θα είναι όσο το δυνατόν πιο διαφανείς.


Πιστοποίηση:

Auresco

BIZI.si
ITIS.si
PIRS.si   
     


   
Περίληψη
 
-  Το πρώτο κρυπτονόμισμα που βασίζεται σε υλικό εμπόρευμα
- 1,000,000 XAU για ανταλλαγή (10,000 ICO, 990,000 mineable)
- 9,000,000 XAU σε κόμβους προστασίας
- Κοινοκτημοσύνη (από κόμβους προστασίας και Χρυσορυχείο)
- Gold reserves (from ICO and Commonwealth)
- aurumproject.io
- Ινστιτούτο Auresco
     
           
Future

  Ιστοσελίδα:
- Χρυσορυχείο
- Κατάστημα χρυσού, το οποίο πληρώνει 50% του κέρδους στην κοινοκτημοσύνη
- Θησαυροφυλάκιο
- Πιστοποιημένοι λογαριασμοί
- Ένα κερί

    Πορτοφόλι:
- Αυθεντικοποίηση διπλού παράγοντα
- Ψηφοφορία για τις χρεώσεις: Ψηφοφορία για τις χρεώσεις μέσω του πορτοφολιού οι οποίες θα καθορίζουν την ποσότητα των χρεώσεων
- Βελτιωμένη σχεδίαση πορτοφολιού: Ένα πορτοφόλι πιο εύχρηστο και με επίκεντρο το μπλοκ αλυσίδας.
- Ανάπτυξη του επιτοκίου

Άλλα:
- Γεγονότα και Προσφορές
- Αυτόματο Μηχάνημα Ανάληψης


Ανάπτυξη:
- Προγραμματιστές του έργου: nihilnegativum (Matija Potočnik Pribošič, στο btct), BelTirid (Gašper Kenda)
- Προγραμματιστής νομίσματος: flu663r
- Προγραμματιστής πισίνας νομισμάτων:
- Προγραμματιστής ιστοσελίδας:Η προπώληση έχει τελειώσει.

Μπορείς να αγοράσεις XAU εδώ:

 
 


Το ορυχείο χρυσού (alpha) είναι ανοικτό.
Κλείνει την Τετάρτη.

Φόρμουλα πληρωμής:

Pm= (Xr*1.1)+((Px-Xr)*0.5)
Xr = Mg/Mx

Η μεταλλευτική Τιμή ανά νόμισμα ισούται με την αναλογία του Xaurum συν ένα τέλος 10%, συν το ήμισυ της διαφοράς μεταξύ της τιμής αγοράς και της αναλογίας Xaurum. Η αναλογία Xaurum είναι τα αποθέματα χρυσού που διαιρείται με το απόθεμα χρήματος του Xaurum. Η τιμή αγοράς λαμβάνεται από το coinmarketcap.com.


Οι πληρωμές της τρέχουσας πισίνας είναι αυτοματοποιημένες.

Οδηγίες:
Χρησιμοποιήστε τη διεύθυνσή του πορτοφολιού Xaurum σας ως όνομα χρήστη και σαν κωδικό πρόσβασης ότι θέλετε.

Λήψη Πορτοφολιού


Προεπισκόπηση Πορτοφολιού:


Απόδειξη Χρυσού

Πρώτη αποστολή των 441 γραμμαρίων.

Τα δύο πρώτα φορτία των 893 γραμμαρίων.


Goldmine stats


Η ανάπτυξη των αποθεμάτων χρυσού του Xaurum ανά πληρωμή:


1. 1,001620727 γρ/xau
2. 1,008155151 γρ/xau
3. 1,009689597 γρ/xau
4. 1,016143955 γρ/xau
5. 1,019902104 γρ/xau
6. 1,024180121 γρ/xau
7. 1,030937838 γρ/xau
8. 1,033754162 γρ/xau
9. 1,03691099 γρ/xau
10. 1,04364639 γρ/xau
11. 1,052872197 γρ/xau
12. 1,063268328 γρ/xau
13. 1,074025857 γρ/xau
14. 1,07775824 γρ/xau
15. 1,086649262 γρ/xau
16. 1,088068868 γρ/xau
17. 1,091393953 γρ/xau
18. 1,095336496 γρ/xau
19. 1,105469738 γρ/xauΤο μήνυμα μπορεί να επαληθευτεί εδώ keybase.io


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

Xaurum gold verification.


... sic manet gloria mundi.
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Keybase OpenPGP v2.0.8
Comment: https://keybase.io/crypto

wsBcBAABCgAGBQJVQ1VHAAoJEOrbtwL/IXPGjy8H/3EGVOQYA/ePTkPhyY5Q0enN
bzzB8qM7IYbbFeAxHy//ZhPd3VsxZLOHVBXVgS6zoNAyj+i0/gDrFVqALnxiKXof
kKSxfKE568pXIY69DStcz2cNG2saaP6ylVldzjmX4UbVo9TYFFVyTgjA/u1xiyAc
IywC6YNIlBAJ4C+wsKn3U3DzhU7yQrkMM4onv8gWf/uQoQlKrO7rdxzHG6H2rpUL
XXaIKVLue34iu44aRpRSWDpSeogXcAaxg0rtoZtxNN2ntuSAlvd7yi6PqN8zqN/8
U2o6D9wYaZZQW/9A59zYuVD3uJGl8PPMqWQkjeaaqjB41vj/nHApYh5Xs7U9nI0=
=UB5C
-----END PGP SIGNATURE-----
Xaurum από το Ινστιτούτο Auresco κατέχει την διεθνή άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

killerjoegreece

  • Guest
Xaurum RICO
« Reply #1 on: July 18, 2016, 01:41:52 PM »

 

Bitcoin Garden 2013-2024, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services