click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: CEO Pantera Capital: Bitcoin sẽ trưởng thành sau thời kỳ khủng hoảng năm 2020  (Read 82 times)

alula199924

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 727
  • Country: vn
  • Karma: +64/-10
  • Form is temporary - Class is forever
    • View Profile
    Bitcoin đă trở thành tài sản có mức tăng trưởng cao nhất từ ​​đầu năm đến nay trong năm 2020 theo số liệu được phát hành bởi Pantera Capital. Điều này khiến nó vượt trội hơn các tài sản như vàng, dầu và bất động sản.

Những người đam mê Bitcoin thường quảng cáo rằng BTC là công cụ đầu tư lớn tiếp theo được sử dụng trên toàn cầu, ưu tiên nó hơn các khoản đầu tư truyền thống như vàng và chứng khoán. Họ có lư do để ăn mừng khi Dan Morehead, CEO của Pantera Capital, báo cáo rằng King Coin đă vượt qua hiệu suất hàng năm của vàng. Bitcoin đă tăng trưởng 16% kể từ ngày 1/1/2020, trong khi vàng nằm ở mức 13%.

Bitcoin, và các loại tiền điện tử nói chung, đă luôn luôn được so sánh với các khoản đầu tư truyền thống, đặc biệt là trong thời kỳ COVID-19 bùng nổ. Điều này đă đưa ra một cuộc thảo luận về việc liệu tiền điện tử có phải là khoản đầu tư tốt hơn cho thời kỳ khủng hoảng hay không.

Trong bảng được đăng bởi Morehead, chứng khoán, dầu và bất động sản được chứng minh là có sự tăng trưởng âm trong khi vàng và tiền điện tử đă phát triển mạnh.
  ài tháng qua rất thú vị cho đầu tư và tài sản nói chung. Sự bùng phát COVID-19 đă ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế toàn cầu, bao gồm cả tiền điện tử. Một số người như Morehead đă đưa ra giả thuyết rằng Bitcoin sẽ trưởng thành trong thời gian này và đảm bảo vị trí của nó là sự đầu tư được lựa chọn trong thời gian không chắc chắn.

Sự tăng trưởng của nó trong năm nay bất chấp sự bùng phát có thể là một minh chứng cho lư thuyết này. Một trong những lư do có thể cho điều này là Bitcoin đă được khái niệm hóa xung quanh cuộc suy thoái năm 2008 và do đó, được xây dựng để chống lại một cuộc khủng hoảng kinh tế.

Một khả năng khác là khả năng tiếp cận của tiền tệ giúp đầu tư hoặc rút tiền dễ dàng hơn trong thời kỳ khủng hoảng so với một tài sản như bất động sản.

Nhưng không phải ai cũng cảm thấy như vậy. Cả vàng và Bitcoin đều chịu sự sụt giảm giá vào tháng 2 và tháng 3 năm nay. Vàng đă tăng mạnh, hiện đă đạt mức cao nhất trong bảy năm. Bitcoin, trong khi nó đă thấy một số phục hồi, nhưng không hề gần mức cao nhất trong bảy năm. Điều này thường được trích dẫn bởi những người ủng hộ vàng về lư do tại sao nó là khoản đầu tư vượt trội hơn Bitcoin.
   Theo: tapchibitcoin
                 ▄▄
              ▄▓▓▓▓▓▓▄
          ▄▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▄
      ▄▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▄▄
   ▄▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▄▄
▄▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▄
▓▓▓   ▀▀▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▀▀   ▀▓▓▓
▓▓▓▄       ▀▀▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▀▀         ▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▄▄        ▀▀▀▀       ▄▄▓▓   ▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▄▄          ▄▄▓▓▓▓▓▓   ▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▄    ▄▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓   ▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓    ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓   ▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓    ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓   ▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓    ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓   ▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓    ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▄ ▄▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓    ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓    ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▀▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓    ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▀
  ▀▀▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▄  ▄▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▀▀
      ▀▀▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▀▀
          ▀█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▀▀
              ▀█▓▓▓▓█▀

Relictum Pro
|Blockchain 5.0 | Decentralized Ledger Technology                                                    /Whitepaper/  |  /Yellowpaper/  |  /ANN/
/Global platform covering all the aspects of human life in a distributed registry/

 

Bitcoin Garden 2013-2021, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services