click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: [ANN] BtcEX - Được xây dựng cho bảo mật, minh bạch và thanh khoản  (Read 318 times)

deception1359

 • Legendary
 • *****
 • Posts: 2535
 • Karma: +13/-0
  • View ProfileVIDEO GIẢI THÍCHCHI TIẾT BÁN MĂ THÔNG BÁO

 • Ngày bán mă thông báo chính: 11 tháng 1, 2019
 • Thời gian đăng kư: Bắt đầu từ 15 tháng 12, 2018
 • Bán trước mă thông báo công khai: 15 tháng 12, 2018 đến 10 tháng 1, 2019
 • Bán mă thông báo công khai: 11 tháng 1, 2019 đến 28 tháng 2, 2019
 • Ngày Bán trước: 15 tháng 12, 2018 đến 10 tháng 1, 2019
 • Phân phối BXC tối đa: 15,000,000 BXC
 • Tỷ giá cơ sở trao đổi mă thông báo: 1 BXC = $0.25 USD
 • Tiền tệ được chấp nhận: Chỉ ETH
 • Mục tiêu Bán trước tối thiểu: 1,000,000 USD

PHÂN PHỐI MĂ THÔNG BÁO


 • Tổng cung: 50,000,000 BXC
 • 30% (15,000,000 BXC) có sẵn cho bán trước
 • 30% (15,000,000 BXC) có sẵn cho bán công khai
 • 24% (12,000,000 BXC) ưu đăi người dùng trên nền tảng
 • 12% (6,000,000 BXC) nhóm phát triển, 1,500,000 BXC được phát hành mỗi năm trong 4 năm
 • 2% (1,000,000 BXC) cố vấn
 • 2% (1,000,000 BXC) Chiến dịch tiền thưởngdeception1359

 • Legendary
 • *****
 • Posts: 2535
 • Karma: +13/-0
  • View Profile
Video giới thiệu:


deception1359

 • Legendary
 • *****
 • Posts: 2535
 • Karma: +13/-0
  • View Profile
Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng việc bán mă thông báo BtcEX có mẫu điểm 4.6 http://trackico.io
https://www.trackico.io/ico/btcex/
#ico #tokensale #btcexpro #TrackICO

Tham gia với chúng tôi trên https://t.me/BtcEXpro

Để nhận tiền thưởng, vui ḷng truy cập http://bountysuite.com/bounty-programs/btcex.html

Truy cập Pre-sale https://bxlend.com/

deception1359

 • Legendary
 • *****
 • Posts: 2535
 • Karma: +13/-0
  • View Profile
ICOpulse xếp hạng BtcEX 7.3
Đọc đánh giá của họ ở đây: https://icopulse.com/ico/btcex
#ico #tokensale #btcexpro #TrackICO

Tham gia với chúng tôi trên https://t.me/BtcEXpro

Để nhận tiền thưởng, vui ḷng truy cập http://bountysuite.com/bounty-programs/btcex.html

Truy cập Pre-sale https://bxlend.com/

Zsangx12

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 545
 • Country: vn
 • Karma: +1/-0
 • Gender: Male
 • authpaper.io
  • View Profile
 • không có ǵ quá mới mẻ, sàn th́ ngày ra càng nhiều, volume ngày càng tụt rồi không biết sàn sống như thế nào trừ mấy cái sàn top
           
          ██
         █████
        ███ ███
       ███   ███
      ███ ▄█▄ ███
    ▐███       ███▌
   ████▄█▀ ██████████▄
  █████▀   ████████████
           ████   ████
           ███████████
           █████████▀
           ████
           ████
           ▀▀▀▀▀

  Authpaper Coin
      ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
           ▄███████████▄██████████████████
          ███████████████░░░░░░░░░░░░░░░░██
         ██████████████████████████████░░██
        ███████████████████░░░░░░░░░░░░░░██
        ███████████████████████████████░░██
         █████████████████░░░░░░░░░░░░░░░██
         ██████████████████████████████░░██
          ██████████████░░░░░░░░░▄▀███████████████▀▄
           ███████████████████████▄▀███████████▀▄██
           ████████████░░░░░░░░░░████▄▀███████▀▄████
         ███████████████████████████████▄▀███▀▄██████
   █████████████████████████████░░████████▄▄▄████████
  ███████████████████████████████░███████████████████
  ███████████████████████████████░▀█████████████████▀

  .BLOCKCHAIN BASED SYSTEM.
  .FOR DATA DELIVERY AND........
  .CERTIFICATIONS......................
  ██
  ██
  ██
  ██
  ██
  ██
  ██
  ██
  ██
  ██
  ██
  ██
  ██
  ██
  ██
  ██
  ██
  ██
  ██
  ██
  ██
  ██
  ██
  ██
  ██
  ██
  ..........WHITEPAPER..........
  TWITTER
  MEDIUM
  GITHUB
  REDDIT
  SLACK
  BTC TALK

  deception1359

  • Legendary
  • *****
  • Posts: 2535
  • Karma: +13/-0
   • View Profile
  Chúng tôi rất vui mừng thông báo việc bán mă thông báo BtcEX đă nhận được 73 điểm h́nh thức icosheriff https://icosheriff.com/ico/btcex/ #ico #TokenSale #btcexpro
  Bán trước là NGAY BÂY GIỜ.

  Chương tŕnh tiền thưởng là trực tiếp và đang có sẵn NGAY BÂY GIỜ. Theo liên kết dưới đây để đăng kư chi tiết:

  https://bit.ly/2QHkCjG

  Tham gia với chúng tôi hôm nay https://t.me/BtcEXpro


  deception1359

  • Legendary
  • *****
  • Posts: 2535
  • Karma: +13/-0
   • View Profile
  Mặc dù chúng tôi có nguồn 10 thanh khoản thực trao đổi hàng đầu giúp cải thiện tính minh bạch, theo quy định, giải pháp ngân hàng ổn định, trải nghiệm người dùng để quan tâm đến mọi phản hồi của khách hàng! Nó nên thành công! #btcexpro #cryptocurrency #cryptoexchange

  Tham gia với chúng tôi trên https://t.me/BtcEXpro


  deception1359

  • Legendary
  • *****
  • Posts: 2535
  • Karma: +13/-0
   • View Profile
  Chúng tôi rất vui mừng thông báo việc bán mă thông báo BtcEX đă nhận được 3,8 điểm ICObench https://icobench.com/ico/btcex/ratings#ratings [# # #oken
  Bán trước là NGAY BÂY GIỜ.

  Chương tŕnh tiền thưởng là trực tiếp NGAY BÂY GIỜ. Theo liên kết dưới đây để đăng kư chi tiết:

  http://bountysuite.com/bounty-programs/btcex.html

  Tham gia với chúng tôi hôm nay https://t.me/BtcEXpro


  deception1359

  • Legendary
  • *****
  • Posts: 2535
  • Karma: +13/-0
   • View Profile
  Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng việc bán mă thông báo BtcEX đă nhận được 4.3 điểm từ ICObench https://icobench.com/ico/btcex #ico #tokensale #ICOBench #bounty

  Chương tŕnh tiền thưởng là trực tiếp NGAY BÂY GIỜ. Theo liên kết dưới đây để đăng kư chi tiết:

  http://bountysuite.com/bounty-programs/btcex.html

  Trang web bán mă thông báo: http://bxlend.com

  deception1359

  • Legendary
  • *****
  • Posts: 2535
  • Karma: +13/-0
   • View Profile
  ICOpulse xếp hạng BtcEX 8.2 ngay bây giờ. Đọc đánh giá của họ ở đây: https://icopulse.com/ico/btcex #ico #tokensale #btcexpro #TrackICO

  Việc bán công khai mă thông báo BtcEX sẽ bắt đầu từ mẫu UTC + 8 00:00 ngày 11 tháng 1 năm 2019.

  Tham gia với chúng tôi trên https://t.me/BtcEXpro

  Truy cập trước khi bán https://bxlend.com/


  deception1359

  • Legendary
  • *****
  • Posts: 2535
  • Karma: +13/-0
   • View Profile
  Để hiểu thêm về dự án, các bạn có thể tham khảo thông tin chi tiết trong Sách trắng:
  WPP: https://drive.google.com/open?id=1c5bZ2DNbbJ7fa7jo5dWS_QrFfHybHTub

  deception1359

  • Legendary
  • *****
  • Posts: 2535
  • Karma: +13/-0
   • View Profile
  Cập nhật nền tảng BtcEX https://link.medium.com/DYwnots8JT
  Chương tŕnh Bounty đang chạy, vui ḷng tham gia http://bountysuite.com/bounty-programs/btcex.html
  Tham gia cộng đồng của chúng tôi trên https://t.me/BtcEXpro
  #btcexpro #ico #tokensale #bounty #cryptocurrency


  deception1359

  • Legendary
  • *****
  • Posts: 2535
  • Karma: +13/-0
   • View Profile
  Tham gia BtcEX Airdrop ngay hôm nay! https://link.medium.com/iIilXZEBYT
  #airdrop #ico #btcexpro #tokensale #bounty

  Airdrop bắt đầu: 2019–02–01

  · Liên kết Airdrop: Chuyển đến airdrop

  · Tổng giá trị: 300,000 USD

  deception1359

  • Legendary
  • *****
  • Posts: 2535
  • Karma: +13/-0
   • View Profile
  Việc bán mă thông báo BtcEX đă bắt đầu! Giảm giá 20% có sẵn đến ngày 17 tháng 2 năm 2019. https://link.medium.com/ZEamsb8M7T

  deception1359

  • Legendary
  • *****
  • Posts: 2535
  • Karma: +13/-0
   • View Profile
  Chúng tôi rất vui mừng về sự phát triển của cộng đồng của chúng tôi trong vài ngày qua! Do khối lượng người dùng khổng lồ tham gia Airdrop của chúng tôi, chúng tôi đă cập nhật biểu mẫu Airdrop mới, vui ḷng sử dụng liên kết này để tham gia airdrops.👇👇
  https://medium.com/btcex/airdrop-announcement-7b85617bf7e1
  #Airdrop #ico #tokensale #bounty #btcexpro

   

  Bitcoin Garden 2013-2020, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services