click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: 💰💰⚽️[BOUNTY]⚽️💰💰[''DeccoachToken'']⚡️⚡️phần thưởng 1,000,000 DECO Token  (Read 111 times)

deception1359

 • Legendary
 • *****
 • Posts: 2535
 • Karma: +13/-0
  • View Profile

WEB - WHITEPAPER - ANN - FACEBOOK - TWITTER - INSTAGRAM - REDDIT
KÊNH TELEGRAM- TR̉ CHUYỆN TELEGRAM
ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA CHƯƠNG TR̀NH TIỀN THƯỞNG

CHIẾN DỊCH TIỀN THƯỞNG: 1.000.000 DECO được chia theo số lượng cổ phần bởi tỷ lệ tích lũy giữa những người tham gia được chọn.

Chiến dịch tiền thưởng bao gồm các danh mục sau:
Chữ kư(25%)
Twitter (15%)
Facebook (10%)
Instagram (10%)
Telegram (5%)
Reddit (10%)
Bài viết/Video (10%)
Dịch thuật (15%)

 

QUY TẮC CHUNG & ĐIỀU KHOẢN

Chiến dịch tiền thưởng kéo dài cho đến khi kết thúc ICO, hoặc cho đến khi tất cả các mă thông báo được bán hết.

1. Mỗi người tham gia phải đăng kư bằng cách sử dụng mẫu thích hợp. Việc nộp báo cáo mà không cần đăng kư thích hợp sẽ dẫn đến kết quả không phù hợp trong đơn đưa ra của chúng tôi.
2. ICO có quyền điều chỉnh số tiền thù lao, tùy thuộc vào số lượng người nộp đơn trong mỗi chiến dịch trên số lượng.
3. Mọi áp dụng có thông tin không chính xác sẽ bị loại mà không có cảnh báo (ví dụ: địa chỉ ETH sai, v.v.)
4. Kiểm tra địa chỉ ETH mà bạn nhập hai lần, mọi thay đổi trong các bước tiếp theo sẽ bị từ chối.
5. Sử dụng nhiều tài khoản bị cấm.
6. Khi tiền thưởng kết thúc, bạn sẽ có 7 ngày cho bất kỳ câu hỏi / khiếu nại nào.
7. Bằng cách đăng kư tiền thưởng, bạn chấp nhận các điều khoản này.

Báo cáo công việc của bạn trong chủ đề này (không được trích dẫn ở bài đăng mới) và làm theo định dạng báo cáo.
Tính toán cổ phần mỗi tuần.


MẪU BÁO CÁO TUẦN
Quote
Week #__
Sosmed (Fb/Twitter/Reddit/Instagram) Profile:________________
Spreadsheet: __

Post:
-
-

Like-Share:
-
-
-ĐỂ CHỐNG NHỮNG NGƯỜI THAM LAM VÀ CỐ GẮNG ĐĂNG KƯ NHIỀU TÀI KHOẢN,
MỌI NGƯỜI THAM GIA SẼ PHẢI ÁP DỤNG CẢ TRÊN CHỦ ĐỀ NÀY VÀ TRONG BIỂU MẪU,
VÀ DƯỚI H̀NH THỨC THÊM MỘT BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN NÀY, NHƯ THẾ NÀY:

BẢNG TÍNH TẤT CẢ CHIẾN DỊCH

Thanh toán:
1. 50 cổ phần cho lần đầu
2. 25 cổ phần mỗi lần gửi tiếp theo

Quy tắc Video:
1. Mô tả ICO và các chức năng của nó.
2. Tải chúng lên YouTube và / hoặc Facebook (trên bất kỳ nền tảng video nào)
3. Phải có ít nhất 300 người đăng kư
4. Thời lượng không được nhỏ hơn 2 phút nội dung thực tế.
5. Đạo văn hoặc sử dụng tài liệu khác sẽ bị coi là không hợp lệ.

Quy tắc bài viết:
1. Blog và trang web được chấp nhận cho phần thưởng là: Medium, blogger, WordPress, trang web cá nhân, trang web của bên thứ ba và bất kỳ trang web nào được liên kết chặt chẽ với tiền điện tử.
2. Xuất bản phẩm và ấn phẩm phải có ít nhất 500 từ
3. Nội dung có thể bằng ngôn ngữ riêng của nó.
5. Đạo văn hoặc sử dụng tài liệu khác sẽ bị coi là không hợp lệ.

Lưu ư
1. Cổ phần sẽ được phân phối dựa trên chất lượng và đối tượng của video/bài viết. Số lượng cổ phần được chỉ định không thể thương lượng được.
2. Mỗi bài viết/video phải có một nhận dạng rơ ràng hoặc liên kết đến tài khoản bitcointalk trong phần mô tả
3. Thêm: Phương tiện truyền thông xă hội/phương tiện liên hệ Deccoach trong mô tả bài viết/video

Làm sao để tham gia:
- Tham gia nhóm Telegram
- Tham gia kênh Telegram
- Để đăng kư làm theo liên kết: https://drive.google.com/open?id=1AiWB5-UjZ0x2-4PZrNNjQpayIo6ZmP8PoJRvJHddgfI

Thanh toán:
1. Có hơn 200 người theo dơi: 5 cổ phần/tuần
2. Có hơn 1001 người theo dơi: 15 cổ phần/tuần
3. Có hơn 3001 người theo dơi: 25 cổ phần/tuần
4. Có hơn 5001 người theo dơi: 35 cổ phần/tuần
5. Có hơn 10,001 người theo dơi: 60 cổ phần/tuần

Quy tắc:
1. Tài khoản Twitter phải có hơn 200 Người theo dơi
2. Phải theo dơi, thích và retweet tweet ICO hàng tuần tại: https://twitter.com/Deccoach1
3. Tối đa 5 tweet/retweet mỗi tuần
4. Tạo 2 Tweets mỗi tuần bằng các thẻ sau:
#Blockchain #Bitcoin #crypto #cryptocurrency #Deco #DeccoachICO
#football #soccer #footballfans #worldcup #champion #altcoin

Làm sao để tham gia:
- Tham gia nhóm Telegram
- Tham gia kênh Telegram
- Để đăng kư làm theo liên kết: https://drive.google.com/open?id=1_62qYDq39XLw9ChUIII25xcJYsVhWRiLECTJPa3ePUc

Thanh toán:
1. Có hơn 200 người bạn: 5 cổ phần/tuần
2. Có hơn 1001 người bạn: 15 cổ phần/tuần
3. Có hơn 2501 người bạn: 25 cổ phần/tuần
4. Có hơn 3501 người bạn: 35 cổ phần/tuần
5. Có hơn 5001 người bạn: 60 cổ phần/tuần

Quy tắc:
1. Tài khoản Facebook phải có hơn 200 người bạn
2. Phải theo dơi, thích và chia sẻ các bài đăng trên ICO hàng tuần tại: https://www.facebook.com/Deccoach
3. Tối đa 5 lượt thích/lượt chia sẻ mỗi tuần
4. Tạo 2 bài viết mỗi tuần với các thẻ sau:
#Blockchain #Bitcoin #crypto #cryptocurrency #Deco #DeccoachICO
#football #soccer #footballfans #worldcup #champion #altcoin

Làm sao để tham gia:
- Tham gia nhóm Telegram
- Tham gia kênh Telegram
- Để đăng kư làm theo liên kết: https://drive.google.com/open?id=1jMPYRqc8wWrXEDJ_J5rJxSYbqXo2lYERnEtQrLIssA0

Thanh toán:
1. Tham gia tṛ chuyện + kênh Telegram: 5 cổ phần

Quy tắc:
Phải tham gia cho đến khi kết thúc ICO

Làm sao để tham gia:
- Tham gia nhóm Telegram
- Tham gia kênh Telegram
- Để đăng kư làm theo liên kết: https://drive.google.com/open?id=1sOzRCX9oAmyvd0qfM3i3eIFttOJuLMVa_pA2fxfksSM
Thanh toán:
1. Đăng kư kênh: 10 cổ phần

Quy tắc:
1. Phải đăng kư theo dơi https://www.reddit.com/user/deccoach

Làm sao để tham gia:
- Tham gia nhóm Telegram
- Tham gia kênh Telegram
- Để đăng kư làm theo liên kết: https://drive.google.com/open?id=1z00DCh1Sj0Y5mDNU9Ih7k_IlQO5PJ58CKCpU9JIs1Ao
Thanh toán:
1. Có hơn 200 người theo dơi: 5 cổ phần/tuần
2. Có hơn 1001 người theo dơi: 15 cổ phần/tuần
3. Có hơn 2501 người theo dơi: 25 cổ phần/tuần
4. Có hơn 3501 người theo dơi: 35 cổ phần/tuần
5. Có hơn 5001 người theo dơi: 60 cổ phần/tuần

Quy tắc:
1. Tài khoản Instagram phải có hơn 200 người bạn
2. Phải theo dơi, thích và chia sẻ các bài đăng trên ICO hàng tuần tại: https://www.instagram.com/deccoachtoken
3. Tối đa 5 lượt thích/chia sẻ mỗi tuần
4. Tạo 2 bài mỗi tuần với các thẻ sau:
#Blockchain #Bitcoin #crypto #cryptocurrency #Deco #DeccoachICO
#football #soccer #footballfans #worldcup #champions #altcoin

Làm sao để tham gia:
- Tham gia nhóm Telegram
- Tham gia kênh Telegram
- Để đăng kư làm theo liên kết: https://drive.google.com/open?id=1ce7SgXn9dfj1z4l4haygBczsgBsiCvfio8T714C5mzM

Thanh toán:
1. Dịch chủ đề ANN + Bounty: 50 cổ phần
2. Dịch Whitepaper: 150 cổ phần


Quy tắc:
1. Chỉ dành cho thành viên xếp hạng member và có kinh nghiệm dịch thuật (đặc biệt trong lĩnh vực crypto)
2. Bản dịch phải có chất lượng cao. Không được thực hiện bằng các công cụ dịch, google và các công cụ dịch khác.
3. Người dịch phải là luồng dịch có trách nhiệm và vừa phải.
4. ANN + Chuyển tiền thưởng phải được hoàn tất trong ṿng 2 ngày kể từ khi chấp nhận
5. Dịch tài liệu phải được hoàn thành trong ṿng 7 ngày sau khi chấp nhận

Làm sao để tham gia:
- Tham gia nhóm Telegram
- Tham gia kênh Telegram
- Để đăng kư làm theo liên kết: https://drive.google.com/open?id=1IP6aOBQraZq-Uk_bIb7n3myA56TAL9bzc8LMOCt0MdE
- Báo cáo và đăng bài trong chủ đề này

Thanh toán:
Jr. Member: 1 cổ phần
Member: 3 cổ phần
Full Member: 5 cổ phần
Sr.Member: 10 cổ phần
Hero/Legendary: 20 cổ phần
H́nh đại diện: 1 cổ phần

Quy tắc:
1. Newbies không được phép tham gia
2. Sử dụng chữ kư đến cuối tuần để nhận cổ phần hàng tuần
3. Bài đăng có dưới 75 kư tự sẽ không được tính là bài đăng hợp lệ
4. Tạo hơn 10 bài đăng mỗi tuần

Làm sao để tham gia:
- Tham gia nhóm Telegram
- Tham gia kênh Telegram
- Để đăng kư làm theo liên kết: https://drive.google.com/open?id=1Ug6hdkfIcma-yfIqMIv07by6YQ5LhQ4dGbgGANifaRQ

H́nh đại diện:


Chữ kư:

Hero/Legendary
Quote
...DECCOACH...


.......................DECENTRALIZED FAN COACHING SYSTEM ..........................
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▮ ▮ ▮ ▮ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Facebook   Twitter   ANN Thread   White Paper   Telegram   Reddit   instagram


...DECCOACH...
Code: [Select]
[center][table][tr][td][center][size=30pt][font=red][b][glow=#000000,2,200][color=transparent]...[url=https://www.deccoach.com/][color=blue]DECCOACH[/color][/url]...[/glow][/b][/td]
[td][b][size=6px][color=blue]█

█[/color][/size][/b][/td]
[td][center][url=https://www.deccoach.com/][font=Trebuchet MS][b][color=white][size=14pt][glow=#990000,2,300][size=5pt][color=transparent].......................[/color][/size]DECENTRALIZED FAN COACHING SYSTEM [size=5pt][color=transparent]..........................[/color][/size][/glow][/size][/color][/b][/font][/url]
[color=#000066][size=5pt]▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▮ ▮ ▮ ▮ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬[/size][/color]
[url=https://www.facebook.com/Deccoach/?modal=admin_todo_tour][font=Trebuchet MS][b][color=green][size=9pt]Facebook[/size][/color][/b][/font][/url]   [url=https://twitter.com/Deccoach1][font=Trebuchet MS][b][color=green][size=9pt]Twitter[/size][/color][/b][/font][/url]   [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=5037634.0][font=Trebuchet MS][b][color=green][size=9pt]ANN Thread[/size][/color][/b][/font][/url]   [url=http://deccoach.com/whitepaper.php][font=Trebuchet MS][b][color=green][size=9pt]White Paper[/size][/color][/b][/font][/url]   [url=https://t.me/joinchat/Hs8tfA5nCalstz910dsPng][font=Trebuchet MS][b][color=green][size=9pt]Telegram[/size][/color][/b][/font][/url]   [url=https://www.reddit.com/user/deccoach][font=Trebuchet MS][b][color=green][size=9pt]Reddit[/size][/color][/b][/font][/url]   [url=https://www.instagram.com/deccoachtoken/?hl=en][font=Trebuchet MS][b][color=green][size=9pt]instagram[/size][/color][/b][/font][/url]
[/center][/td]
[td][b][size=6px][color=blue]█

█[/color][/size][/b][/td]
[td][center][size=30pt][font=corbel][b][glow=#000000,2,200][color=transparent]...[url=https://www.deccoach.com/][color=blue]DECCOACH[/color][/url]...[/glow][/b][/td]
[/tr][/table][/center]

Sr Member
Quote
...DECCOACH...


.......................Blockchain's first intelligent social marketing platform..........................
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▮ ▮ ▮ ▮ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Facebook   Twitter   ANN Thread   White Paper   Telegram   reddit   instagram


...DECCOACH...
Code: [Select]
[center][table][tr][td][center][size=30pt][font=corbel][b][color=transparent]...[url=https://www.deccoach.com/][color=blue]DECCOACH[/color][/url]...[/b][/td]
[td][b][size=6px][color=blue]█

█[/color][/size][/b][/td]
[td][center][url=https://www.deccoach.com][font=Trebuchet MS][b][color=#990000][size=14pt][size=5pt][color=transparent].......................[/color][/size]Blockchain's first intelligent social marketing platform[size=5pt][color=transparent]..........................[/color][/size][/size][/color][/b][/font][/url]
[color=#000066][size=5pt]▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▮ ▮ ▮ ▮ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬[/size][/color]
[url=https://www.facebook.com/Deccoach/?modal=admin_todo_tour][font=Trebuchet MS][b][color=green][size=9pt]Facebook[/size][/color][/b][/font][/url]   [url=https://twitter.com/Deccoach1][font=Trebuchet MS][b][color=green][size=9pt]Twitter[/size][/color][/b][/font][/url]   [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=5037634.0][font=Trebuchet MS][b][color=green][size=9pt]ANN Thread[/size][/color][/b][/font][/url]   [url=http://deccoach.com/whitepaper.php][font=Trebuchet MS][b][color=green][size=9pt]White Paper[/size][/color][/b][/font][/url]   [url=https://t.me/joinchat/Hs8tfA5nCalstz910dsPng][font=Trebuchet MS][b][color=green][size=9pt]Telegram[/size][/color][/b][/font][/url]   [url=https://www.reddit.com/user/deccoach][font=Trebuchet MS][b][color=green][size=9pt]reddit[/size][/color][/b][/font][/url]   [url=https://www.instagram.com/deccoachtoken/?hl=en][font=Trebuchet MS][b][color=green][size=9pt]instagram[/size][/color][/b][/font][/url]
[/center][/td]
[td][b][size=6px][color=blue]█

█[/color][/size][/b][/td]
[td][center][size=30pt][font=corbel][b][color=transparent]...[url=https://www.deccoach.com/][color=blue]DECCOACH[/color][/url]...[/b][/td]
[/tr][/table][/center]

Full Member
Quote
Code: [Select]
[center][font=corbel][b][url=https://www.deccoach.com/][color=#990000]▮[/color][color=red]█[/color][color=#990000]▮[/color]  [color=blue]DECCOACH[/color]  [color=#990000]▮[/color][color=red]█[/color][color=#990000]▮[/color][/url]
[url=https://www.facebook.com/Deccoach/?modal=admin_todo_tour][font=corbel][b][color=green]◆ Facebook[/color][/b][/font][/url]   [url=https://twitter.com/Deccoach1][font=corbel][b][color=blue]◆ Twitter[/color][/b][/font][/url]   [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=5037634.0][font=corbel][b][color=green]◆ ANN Thread[/color][/b][/font][/url]   [url=http://deccoach.com/whitepaper.php][font=corbel][b][color=blue]◆ White Paper[/color][/b][/font][/url]   [url=https://t.me/joinchat/Hs8tfA5nCalstz910dsPng][font=corbel][b][color=green]◆ Telegram[/color][/b][/font][/url]   [url=https://www.reddit.com/user/deccoach][font=corbel][b][color=blue]◆ Reddit[/color][/b][/font][/url][/center]

Member
Quote
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬  ●     DECCOACH -      ●  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬      whitepaper     facebook     twitter     telegram       ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ico start on october 2018
Code: [Select]
[center]▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬  ●     [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=5037634.0][b]DECCOACH - [/b][/url]     ●  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬      [url=http://deccoach.com/whitepaper.php]whitepaper[/url]     [url=https://www.facebook.com/Deccoach/?modal=admin_todo_tour]facebook[/url]     [url=https://twitter.com/Deccoach1]twitter[/url]     [url=https://t.me/joinchat/Hs8tfA5nCalstz910dsPng]telegram[/url]       ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
[url=https://www.deccoach.com/]ico start on october 2018[/url][/center]

Jr. Member
Quote
Code: [Select]
[center][url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=5037634.0]▬▬▬▬▬▬▬▬ ● [b]DECCOACH - Decentralized Fan Coaching system[/b] ● ▬▬▬▬▬▬▬▬[/url][/center]

❗️❗️❗️ANY BOUNTY CAMPAIGN QUESTIONS❗️❗️❗️ - https://t.me/suportbounty

MrHoang

 • Make impossible to possible
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 542
 • Country: vn
 • Karma: +38/-4
 • Gender: Male
  • View Profile
  • Blockchain & ICO Reseacher At Coin98
 • Ồ em này có nhiều chiến dịch nè, chiến thôi, biết đâu bất ngờ nhỉ.

            ▄▄▄███████▄▄▄           ▄▄▄███████▄▄▄
        ▄▄█████████████████▄▄   ▄▄█████████████████▄▄
      ▄███████████████████████▄███████████████████████▄
     ███████████████████████████████████████████████████
    █████████████████████████████████████████████████████
   ████████████████████████████████████████    ████████
   ████████████████████████████████████████    ████████
  █████████████████████████████████████████████████    ████
  █████████████████████████████████████████████████    ████
  █████████████████████████████████████    ████    ████
   ████████████████████████████████████    ████    ████
   ████████████████████████████████████████    ████    ███
    ███████████████████████████████████████    ████    ██
     ██████████████████████████████████    ████    █████
      ▀███████████████████████▀████████    ████    ███▀
        ▀▀█████████████████▀▀   ▀▀█    ████    ████▀▀
            ▀▀▀███████▀▀▀              ████    ▀▀
  DINNGO
  .THE MOBILE DIGITAL CURRENCY EXCHANGE.
  ⚫●    Facebook    ●    Twitter    ●    Medium    ●    Reddit    ●    Youtube    ●⚫
  .White Paper.
  .ANN Thread.

  JOIN DINNGO
  COMMUNITY

  ▄▄████████▄▄
  ▄████████████████▄
  ▄████████████████████▄
  ▄████████████████▀▀▀███▄
  ▄███████████▀▀▀      ████▄
  ██████▀▀▀       ▄    █████
  ███▄         ▄█▀    ██████
  ██████▄    ▄█▀      ██████
  █████████▄█▀       ███████
  ▀██████████  ▄     ██████▀
  ▀█████████ ███▄  ██████▀
  ▀████████████████████▀
  ▀████████████████▀
  ▀▀████████▀▀

  deception1359

  • Legendary
  • *****
  • Posts: 2535
  • Karma: +13/-0
   • View Profile
  Ồ em này có nhiều chiến dịch nè, chiến thôi, biết đâu bất ngờ nhỉ.

  Quất đi bác, đừng ngần ngại kẻo e đấy nó chạy mất.

  deception1359

  • Legendary
  • *****
  • Posts: 2535
  • Karma: +13/-0
   • View Profile
  DeccoachToken ICO hiện đă mở trong 120 ngày,
  Tham gia ư tưởng Deccoach
  #referrallink #Bitcoin #cryptocurrency #btcnew #Blockchain #football #soccer #footballfans #worldcup #champion #championleague # worldcup2022qatar #ethreum

  https://medium.com/@arkakoee/deccoachtoken-benefits-77b864ff89e6


  deception1359

  • Legendary
  • *****
  • Posts: 2535
  • Karma: +13/-0
   • View Profile
  ⚽100 DECO = 0,25 ETH Giảm giá 4%
  ⚽500 DECO = 1,15 ETH Giảm giá 8%
  ⚽1000 DECO = 2,1 ETH Giảm giá 16%
  ⚽2000 DECO = 3,9 ETH Giảm giá 22%
  ⚽4000 DECO = 7,6 ETH Giảm 24%
  ⚽10000 DECO = 18 ETH Giảm giá 28%
  ⚽20000 DECO = 35 ETH Giảm giá 30%
    #presale #ANN #ICO   

  Bitcoin Garden 2013-2020, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services