click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: [ANN] [XRE] Revolver Coin. Nền tảng Phần thưởng Phân cấp.  (Read 457 times)

Cryptovn0488

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 301
 • Karma: +4/-2
  • View Profile

ANN Chính thức: https://bitcointalk.org/index.php?topic=1479260.0

[XRE] Revolver Coin

Revolver là một mạng lưới tiền điện tử thử nghiệm được tạo để thưởng cho
các tác giả và nghệ sĩ độc lập một cách công bằng và phi tập trung

www.revolvercoin.orgGiới thiệu


Số lượng lớn các nghệ sĩ độc lập trên toàn thế giới đang cần một nền tảng phần thưởng để có thể sáng tạo và phát triển. Để tăng đáng kể quy mô và đảm bảo khả năng tồn tại lâu dài của mạng phi tập trung,  giới thiệu công nghệ nền tảng phân phối phần thưởng giống Patreon với ḍng phần thưởng hai chiều, nơi tác giả và người ủng hộ đều được hưởng lợi từ hoạt động của họ. Với động cơ như vậy nó thúc đẩy người dùng ở lại bên trong hệ thống và đóng góp vào sự thành công và mở rộng của nó.


Các nút (Nodes)

addnode=178.62.66.124
addnode=46.101.118.154
addnode=46.101.203.226
addnode=136.243.104.167
addnode=80.220.152.209
addnode=92.249.119.52
addnode=94.23.0.56
addnode=109.195.103.14

Mainnet Port: 8777
RPC port: 8775Thông tin Chi tiết


Proof-of-work: Thuật toán X11Evo dựa trên các thuật toán X11 xoắn
Phát xạ (Tạo) chính: approx. 22,000,000 coins
Phát xạ (Tạo) thêm: 2 XRE\block
Bắt đầu thưởng: 128 XRE\block
Giảm một nửa: mỗi 86400 blocks (xấp xỉ. 60 ngày)
Thời gian Block: 1 phút

Khám phá Block
Khai thácPools
Các sàn giao dịch

 


Các nguồn tham khảo


Website  |  Discord  |  Twitter


Chữ kư Bitcointalkmember

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬   RevolverCoin   ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⎩  NO ICO  ♦  NO PREMINE  ♦  X11EVO ALGO  ♦  ASIC RESISTANT  ⎭
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ XRE ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Code: [Select]
[center]▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬   [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=1479260]RevolverCoin[/url]   ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⎩  [url=http://revolvercoin.org/]NO ICO[/url]  ♦  [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=1479260]NO PREMINE[/url]  ♦  [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=1479260]X11EVO ALGO[/url]  ♦  [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=1479260]ASIC RESISTANT[/url]  ⎭
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=1479260]XRE[/url] ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬[/center]

full member


Code: [Select]
[center][url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=1479260][color=#0392EA][font=Arial][b]▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬  [color=black]RevolverCoin[/color]  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⎩  [color=#000]NO ICO[/color]  ♦  [color=#000]NO PREMINE[/color]  ♦  [color=#000]X11EVO ALGO[/color]  ♦  [color=#000]ASIC RESISTANT[/color]  ⎭
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬  [color=black]XRE[/color]  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬[/b][/font][/color][/url][/center]

sr member


(
███████▄▄██▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█▄▄
███████▀████████████████████████
███████████████████████████████
███████▄▄██████████▀
█████▄█████████████
███▄███████▀████▀▀
██▄█████▀
███████████▀▀▀
▄██████
▄███████
███████▀
)
  ██  
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
   ██  
  ██  
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
   ██  
  ██  
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
   ██  
  ██  
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
   ██  
  ██  
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
   ██  

Code: [Select]
[center][table][tr][td][center][url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=1479260][font=Arial][size=2pt][color=#0392EA]▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
[color=black][size=20pt]XRE[/size][/color]
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀[/color][/size][/font][/url][/td]
[td][size=20pt][font=Arial]([/font][/size][/td][td][url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=1479260][font=Arial][size=2pt]
[color=transparent]███████[color=#000]▄▄[/color]██[color=#000]▄[/color][color=#777575]▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█▄▄[/color]
███████[color=#000]▀████[/color][color=#ACABAB]██████[/color][color=#777575]██████████████[/color]
█████████[color=#000]███[/color][color=#8B8989]██████[/color][color=#000]█████████████[/color]
███████[color=#6E1408]▄▄[/color][color=#000]███[/color][color=#ACABAB]██████[/color][color=#000]█▀[/color]
█████[color=#6E1408]▄███[/color][color=#000]██████████[/color]
███[color=#6E1408]▄██████[/color][color=#000]█▀█[/color]██[color=#000]█▀▀[/color]
██[color=#6E1408]▄█████▀[/color]█[color=#000]█[/color]█[color=#000]█[/color]█[color=#000]█[/color]
██[color=#6E1408]██[color=#000]██[/color]██[/color]███[color=#000]▀▀▀[/color]
█[color=#6E1408]▄██████[/color]
[color=#6E1408]▄███████[/color]
[color=#6E1408]███████▀[/color][/color][/size][/font][/url][/td]
[td][size=20pt][font=Arial])[/font][/size][/td]
[td][center][url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=1479260][font=Arial][size=2pt][color=#0392EA]▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
[color=black][size=20pt]RevolverCoin[/size][/color]
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀[/color][/size][/font][/url][/td][td][/td][td][/td]
[td][center][font=Arial][size=2pt]   ██  
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
   ██   [/size][/font][/center][/td][td][/td]
[td][center][url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=1479260][font=Arial][size=15pt][b][color=#0392EA]100% Fair Coin[/color]
[size=9pt][color=black]NO ICO   [color=#0392EA]♦[/color]   NO PREMINE[/color][/size][/b][/size][/font][/url][/center][/td][td][/td]
[td][center][font=Arial][size=2pt]   ██  
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
   ██   [/size][/font][/center][/td][td][/td]
[td][center][url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=1479260][font=Arial][size=11pt][color=black]X11EVO[/color]
[size=14pt][b][color=#0392EA]ALGO[/color][/b][/size][/size][/font][/url][/center][/td][td][/td]
[td][center][font=Arial][size=2pt]   ██  
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
   ██   [/size][/font][/center][/td][td][/td]
[td][center][url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=1479260][b][font=Arial][size=16pt][color=#0392EA]ASIC[/color]
[size=7pt][color=black]RESISTANT[/color][/size][/size][/font][/b][/url][/center][/td][td][/td]
[td][center][font=Arial][size=2pt]   ██  
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
   ██   [/size][/font][/center][/td][td][/td]
[td][center][url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=1479260][b][color=black][font=Arial][size=12pt][u]DISTRIBUTED REWARDS[/u]
[size=12pt][size=7pt]FOR[/size] CONTENT CREATORS[/size][/size][/font][/color][/b][/url][/center][/td][td][/td]
[td][center][font=Arial][size=2pt]   ██  
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
   ██   [/size][/font][/center][/td][/tr][/table][/center]

hero member - legendary

(
███████▄▄██▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█▄▄
███████▀████████████████████████
███████████████████████████████
███████▄▄██████████▀
█████▄█████████████
███▄███████▀████▀▀
██▄█████▀
███████████▀▀▀
▄██████
▄███████
███████▀
)
  ██  
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
   ██  
  ██  
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
   ██  
  ██  
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
   ██  
  ██  
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
   ██  
  ██  
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
   ██  

Code: [Select]
[center][table][tr][td][center][url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=1479260][font=Arial][size=2pt][color=#0392EA]▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
[color=black][size=20pt]XRE[/size][/color]
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀[/color][/size][/font][/url][/td]
[td][size=20pt][font=Arial]([/font][/size][/td][td][url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=1479260][font=Arial][size=2pt]
[color=transparent]███████[color=#000]▄▄[/color]██[color=#000]▄[/color][color=#777575]▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█▄▄[/color]
███████[color=#000]▀████[/color][color=#ACABAB]██████[/color][color=#777575]██████████████[/color]
█████████[color=#000]███[/color][color=#8B8989]██████[/color][color=#000]█████████████[/color]
███████[color=#6E1408]▄▄[/color][color=#000]███[/color][color=#ACABAB]██████[/color][color=#000]█▀[/color]
█████[color=#6E1408]▄███[/color][color=#000]██████████[/color]
███[color=#6E1408]▄██████[/color][color=#000]█▀█[/color]██[color=#000]█▀▀[/color]
██[color=#6E1408]▄█████▀[/color]█[color=#000]█[/color]█[color=#000]█[/color]█[color=#000]█[/color]
██[color=#6E1408]██[color=#000]██[/color]██[/color]███[color=#000]▀▀▀[/color]
█[color=#6E1408]▄██████[/color]
[color=#6E1408]▄███████[/color]
[color=#6E1408]███████▀[/color][/color][/size][/font][/url][/td]
[td][size=20pt][font=Arial])[/font][/size][/td]
[td][center][url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=1479260][font=Arial][size=2pt][color=#0392EA]▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
[color=black][size=20pt]RevolverCoin[/size][/color]
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀[/color][/size][/font][/url][/td][td][/td][td][/td]
[td][center][font=Arial][size=2pt]   ██  
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
   ██   [/size][/font][/center][/td][td][/td]
[td][center][url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=1479260][font=Arial][size=14pt][b][glow=#0392EA,2,300][color=#0392EA].[color=#FFF]100% Fair Coin[/color].[/color][/glow]
[size=9pt][color=black]NO ICO   [color=#0392EA]♦[/color]   NO PREMINE[/color][/size][/b][/size][/font][/url][/center][/td][td][/td]
[td][center][font=Arial][size=2pt]   ██  
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
   ██   [/size][/font][/center][/td][td][/td]
[td][center][url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=1479260][font=Arial][size=11pt][color=black]X11EVO[/color]
[size=12pt][b][glow=#0392EA,2,300][color=#0392EA].[color=#FFF]ALGO[/color].[/color][/glow][/b][/size][/size][/font][/url][/center][/td][td][/td]
[td][center][font=Arial][size=2pt]   ██  
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
   ██   [/size][/font][/center][/td][td][/td]
[td][center][url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=1479260][b][font=Arial][size=15pt][glow=#0392EA,2,300][color=#0392EA].[color=#FFF]ASIC[/color].[/color][/glow]
[size=7pt][color=black]RESISTANT[/color][/size][/size][/font][/b][/url][/center][/td][td][/td]
[td][center][font=Arial][size=2pt]   ██  
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
   ██   [/size][/font][/center][/td][td][/td]
[td][center][url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=1479260][b][color=black][font=Arial][size=12pt][u]DISTRIBUTED REWARDS[/u]
[size=12pt][size=7pt]FOR[/size] CONTENT CREATORS[/size][/size][/font][/color][/b][/url][/center][/td][td][/td]
[td][center][font=Arial][size=2pt]   ██  
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
█  ██  █
   ██   [/size][/font][/center][/td][/tr][/table][/center]Khactan91

 • Novice
 • *
 • Posts: 43
 • Karma: +0/-1
  • View Profile
Re: [ANN] [XRE] Revolver Coin. Nền tảng Phần thưởng Phân cấp.
« Reply #1 on: October 04, 2018, 06:37:41 AM »
Ḿnh cũng mới tham gia cái này

Cryptovn0488

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 301
 • Karma: +4/-2
  • View Profile
Re: [ANN] [XRE] Revolver Coin. Nền tảng Phần thưởng Phân cấp.
« Reply #2 on: October 09, 2018, 06:24:51 AM »
Ḿnh cũng mới tham gia cái này

Bạn tham gia chiến dịch ǵ ạ  ?

gen

 • Newbie
 • Posts: 1
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
Re: [ANN] [XRE] Revolver Coin. Nền tảng Phần thưởng Phân cấp.
« Reply #3 on: October 10, 2018, 02:42:53 PM »
cảm ơn v́ bản dịch 

GEN Team Revolver Coin


Cryptovn0488

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 301
 • Karma: +4/-2
  • View Profile
Re: [ANN] [XRE] Revolver Coin. Nền tảng Phần thưởng Phân cấp.
« Reply #4 on: October 22, 2018, 12:20:00 PM »
cảm ơn v́ bản dịch 

GEN Team Revolver Coin
you're welcome bro

Cryptovn0488

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 301
 • Karma: +4/-2
  • View Profile
Re: [ANN] [XRE] Revolver Coin. Nền tảng Phần thưởng Phân cấp.
« Reply #5 on: November 01, 2018, 09:15:36 AM »
Không ICO, Thuật toán mới, mời mọi người tham khảo thêm ạ

 

Bitcoin Garden 2013-2021, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services