click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: Chủ đề về ICO.  (Read 10516 times)

Nidalee

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 402
 • Karma: +5/-15
  • View Profile
Re: Chủ đề về ICO.
« Reply #390 on: December 11, 2018, 10:38:36 AM »
xư hướng là bây giờ  không mua ICO mà chờ list sàn mới mua. cho nên ICO không bán được và ETH cắm đầu đi xuống
Câu chuyện muôn thuở , thị trường nát => ICO giảm => không người mua => Bounty cũng nát  ::)

█████████████████████████
████████▄▄▄▄▄████████████
████████████████▄████████
██████▀██████▀▄▄▄████████
██████▄▀▀▀▀▄▄████████████
████▄███▄▄████████▄██████
██▄███▀█████████▀▀▀█▄████
▄█████▀██████▀▀██▄██████
███████▀▀▀██████▄███████
▀████▄███████▄█████▀████
██▀▀████▄▄▄███████▀██████
████▀▀████████▀▀█████████
████████▀▀▀██████████████
   FED GOLD - Swift, Dependable, and Private  
   FACEBOOK        TWITTER        TELEGRAM        DISCORD        QQ  
FEDORA GOLD

█████████████████████████
████████▄▄▄▄▄████████████
████████████████▄████████
██████▀██████▀▄▄▄████████
██████▄▀▀▀▀▄▄████████████
████▄███▄▄████████▄██████
██▄███▀█████████▀▀▀█▄████
▄█████▀██████▀▀██▄██████
███████▀▀▀██████▄███████
▀████▄███████▄█████▀████
██▀▀████▄▄▄███████▀██████
████▀▀████████▀▀█████████
████████▀▀▀██████████████

djprobsbd

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 782
 • Country: vn
 • Karma: +6/-1
 • Gender: Male
 • Do what you want - Take anything you need
  • View Profile
 • Re: Chủ đề về ICO.
  « Reply #391 on: December 11, 2018, 12:12:15 PM »
  xư hướng là bây giờ  không mua ICO mà chờ list sàn mới mua. cho nên ICO không bán được và ETH cắm đầu đi xuống
  Câu chuyện muôn thuở , thị trường nát => ICO giảm => không người mua => Bounty cũng nát  ::)
  vậy nên năm sau STO sẽ thay thế ICO và trở thành trend với việc mua STO rồi người hold sẽ được trả cổ tức như việc các coin sàn năm nay đă làm

  hanaerry000

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 462
  • Karma: +13/-12
  • View Profile
 • Re: Chủ đề về ICO.
  « Reply #392 on: December 11, 2018, 04:27:53 PM »
  xư hướng là bây giờ  không mua ICO mà chờ list sàn mới mua. cho nên ICO không bán được và ETH cắm đầu đi xuống
  Câu chuyện muôn thuở , thị trường nát => ICO giảm => không người mua => Bounty cũng nát  ::)
  Nát ǵ ??. Chỉ là tạm thời thôi, đừng từ bỏ, hăy kiên nhăn nhé, trong nsem tới sẽ phát triển lại thôi. mấy chú đừng lo quá làm ǵ. e lun holder và hy vọng

  Phoenix_Anivia

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 764
  • Country: vn
  • Karma: +131/-13
  • Gender: Male
  • Phoenix is always reborn :)
  • View Profile
 • Re: Chủ đề về ICO.
  « Reply #393 on: December 11, 2018, 08:47:56 PM »
  xư hướng là bây giờ  không mua ICO mà chờ list sàn mới mua. cho nên ICO không bán được và ETH cắm đầu đi xuống
  Câu chuyện muôn thuở , thị trường nát => ICO giảm => không người mua => Bounty cũng nát  ::)
  Nát ǵ ??. Chỉ là tạm thời thôi, đừng từ bỏ, hăy kiên nhăn nhé, trong nsem tới sẽ phát triển lại thôi. mấy chú đừng lo quá làm ǵ. e lun holder và hy vọng
    Ví em giờ nói đúng ra toàn rác, mong rằng với những ḱ vọng của bác th́ sẽ hiệu quả :(( em cũng vất đó luôn chờ đợi bác ạ, thị trường down rồi kéo theo nhiều mảng liên quan cũng u ám theo, các mảng đều khó chung chứ không riêng ǵ Bounty.
                   ▄▄
                ▄▓▓▓▓▓▓▄
            ▄▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▄
        ▄▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▄▄
     ▄▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▄▄
  ▄▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▄
  ▓▓▓   ▀▀▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▀▀   ▀▓▓▓
  ▓▓▓▄       ▀▀▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▀▀         ▓▓▓
  ▓▓▓▓▓▓▄▄        ▀▀▀▀       ▄▄▓▓   ▓▓▓
  ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▄▄          ▄▄▓▓▓▓▓▓   ▓▓▓
  ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▄    ▄▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓   ▓▓▓
  ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓    ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓   ▓▓▓
  ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓    ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓   ▓▓▓
  ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓    ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓   ▓▓▓
  ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓    ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▄ ▄▓▓▓
  ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓    ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
  ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓    ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
  ▀▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓    ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▀
    ▀▀▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▄  ▄▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▀▀
        ▀▀▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▀▀
            ▀█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▀▀
                ▀█▓▓▓▓█▀

  Relictum Pro
  |Blockchain 5.0 | Decentralized Ledger Technology                                                    /Whitepaper/  |  /Yellowpaper/  |  /ANN/
  /Global platform covering all the aspects of human life in a distributed registry/

  alula199924

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 727
  • Country: vn
  • Karma: +64/-10
  • Form is temporary - Class is forever
   • View Profile
  Re: Chủ đề về ICO.
  « Reply #394 on: January 03, 2019, 06:37:42 PM »
  xư hướng là bây giờ  không mua ICO mà chờ list sàn mới mua. cho nên ICO không bán được và ETH cắm đầu đi xuống
  Câu chuyện muôn thuở , thị trường nát => ICO giảm => không người mua => Bounty cũng nát  ::)
  Nát ǵ ??. Chỉ là tạm thời thôi, đừng từ bỏ, hăy kiên nhăn nhé, trong nsem tới sẽ phát triển lại thôi. mấy chú đừng lo quá làm ǵ. e lun holder và hy vọng
    Tâm lí vững như nắm đấm thép =)) em phải noi gương bác mới được :D em giờ làm bounty như kiểu vừa làm vừa chơi, thỉnh thoảng mở tab ra xem giá một tí rồi tất máy ra ngoài xem vài bộ phim cho ấm người :3
                   ▄▄
                ▄▓▓▓▓▓▓▄
            ▄▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▄
        ▄▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▄▄
     ▄▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▄▄
  ▄▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▄
  ▓▓▓   ▀▀▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▀▀   ▀▓▓▓
  ▓▓▓▄       ▀▀▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▀▀         ▓▓▓
  ▓▓▓▓▓▓▄▄        ▀▀▀▀       ▄▄▓▓   ▓▓▓
  ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▄▄          ▄▄▓▓▓▓▓▓   ▓▓▓
  ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▄    ▄▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓   ▓▓▓
  ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓    ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓   ▓▓▓
  ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓    ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓   ▓▓▓
  ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓    ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓   ▓▓▓
  ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓    ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▄ ▄▓▓▓
  ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓    ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
  ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓    ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
  ▀▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓    ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▀
    ▀▀▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▄  ▄▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▀▀
        ▀▀▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▀▀
            ▀█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▀▀
                ▀█▓▓▓▓█▀

  Relictum Pro
  |Blockchain 5.0 | Decentralized Ledger Technology                                                    /Whitepaper/  |  /Yellowpaper/  |  /ANN/
  /Global platform covering all the aspects of human life in a distributed registry/

  CQT

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 222
  • Karma: +3/-0
   • View Profile
  Re: Chủ đề về ICO.
  « Reply #395 on: January 04, 2019, 01:52:32 AM »
  xư hướng là bây giờ  không mua ICO mà chờ list sàn mới mua. cho nên ICO không bán được và ETH cắm đầu đi xuống
  Câu chuyện muôn thuở , thị trường nát => ICO giảm => không người mua => Bounty cũng nát  ::)
  Nát ǵ ??. Chỉ là tạm thời thôi, đừng từ bỏ, hăy kiên nhăn nhé, trong nsem tới sẽ phát triển lại thôi. mấy chú đừng lo quá làm ǵ. e lun holder và hy vọng

  Th́ bác ấy nói đúng mà thị trường hiện tại không nát th́ c̣n là ǵ :)) c̣n việc thị trường phất lên th́ bounty tất nhiên cũng tốt theo

  pokxon

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 158
  • Karma: +0/-0
  • EndChain - Complete Logistical Solution
   • View Profile
  Re: Chủ đề về ICO.
  « Reply #396 on: January 04, 2019, 12:18:10 PM »
  Đầu tư ICO giờ như không ngon đâu . Nhiều thằng hứa hẹn list sàn đúng roadmap nhưng cũng phải delay . Lên được sàn rồi th́ lại sml . Trừ khi mua ở Private sale hoặc pre-ico stage 1 có bonus lớn xong chờ 3-4 tháng sau khi list mới có lời .

  CQT

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 222
  • Karma: +3/-0
   • View Profile
  Re: Chủ đề về ICO.
  « Reply #397 on: January 04, 2019, 03:02:06 PM »
  Đầu tư ICO giờ như không ngon đâu . Nhiều thằng hứa hẹn list sàn đúng roadmap nhưng cũng phải delay . Lên được sàn rồi th́ lại sml . Trừ khi mua ở Private sale hoặc pre-ico stage 1 có bonus lớn xong chờ 3-4 tháng sau khi list mới có lời .
  Làm mấy coun pre-ico đến h vẫn c̣n hăi đúng lâu luôn bác ạ  :'(

  Zsangx12

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 545
  • Country: vn
  • Karma: +1/-0
  • Gender: Male
  • authpaper.io
  • View Profile
 • Re: Chủ đề về ICO.
  « Reply #398 on: January 04, 2019, 03:20:33 PM »
  Đầu tư ICO giờ như không ngon đâu . Nhiều thằng hứa hẹn list sàn đúng roadmap nhưng cũng phải delay . Lên được sàn rồi th́ lại sml . Trừ khi mua ở Private sale hoặc pre-ico stage 1 có bonus lớn xong chờ 3-4 tháng sau khi list mới có lời .
  có khi không có lời nữa, dù nó có bonus lớn nhưng cũng lắm là 60%, mà bonus kiểu đó th́ chỉ tổ cho tụi nó xả không thấy đáy, như con Careon chain list lên Hotbit tụt cmn 600 lần trong khi nó bán được cả hardcap, cũng đéo hiểu nó bị xả kiểu ǵ mà thành ra vậy luôn. Có làm bounty kiếm được 1 ít mà giờ nó giảm vậy th́ trả về cũng như không
           
          ██
         █████
        ███ ███
       ███   ███
      ███ ▄█▄ ███
    ▐███       ███▌
   ████▄█▀ ██████████▄
  █████▀   ████████████
           ████   ████
           ███████████
           █████████▀
           ████
           ████
           ▀▀▀▀▀

  Authpaper Coin
      ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
           ▄███████████▄██████████████████
          ███████████████░░░░░░░░░░░░░░░░██
         ██████████████████████████████░░██
        ███████████████████░░░░░░░░░░░░░░██
        ███████████████████████████████░░██
         █████████████████░░░░░░░░░░░░░░░██
         ██████████████████████████████░░██
          ██████████████░░░░░░░░░▄▀███████████████▀▄
           ███████████████████████▄▀███████████▀▄██
           ████████████░░░░░░░░░░████▄▀███████▀▄████
         ███████████████████████████████▄▀███▀▄██████
   █████████████████████████████░░████████▄▄▄████████
  ███████████████████████████████░███████████████████
  ███████████████████████████████░▀█████████████████▀

  .BLOCKCHAIN BASED SYSTEM.
  .FOR DATA DELIVERY AND........
  .CERTIFICATIONS......................
  ██
  ██
  ██
  ██
  ██
  ██
  ██
  ██
  ██
  ██
  ██
  ██
  ██
  ██
  ██
  ██
  ██
  ██
  ██
  ██
  ██
  ██
  ██
  ██
  ██
  ██
  ..........WHITEPAPER..........
  TWITTER
  MEDIUM
  GITHUB
  REDDIT
  SLACK
  BTC TALK

  Lengend_Never_Died

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 701
  • Karma: +32/-3
   • View Profile
  Re: Chủ đề về ICO.
  « Reply #399 on: January 04, 2019, 05:01:17 PM »
  xư hướng là bây giờ  không mua ICO mà chờ list sàn mới mua. cho nên ICO không bán được và ETH cắm đầu đi xuống
  Câu chuyện muôn thuở , thị trường nát => ICO giảm => không người mua => Bounty cũng nát  ::)
  Nát ǵ ??. Chỉ là tạm thời thôi, đừng từ bỏ, hăy kiên nhăn nhé, trong nsem tới sẽ phát triển lại thôi. mấy chú đừng lo quá làm ǵ. e lun holder và hy vọng
  Em thấy bác nói cũng có lư chắc em cũng nghe theo bác thôi thử 1 lần xem vận mệnh ntn

  Aidan_Dark

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 263
  • Karma: +2/-2
   • View Profile
  Re: Chủ đề về ICO.
  « Reply #400 on: January 04, 2019, 05:05:39 PM »
  xư hướng là bây giờ  không mua ICO mà chờ list sàn mới mua. cho nên ICO không bán được và ETH cắm đầu đi xuống
  Câu chuyện muôn thuở , thị trường nát => ICO giảm => không người mua => Bounty cũng nát  ::)
  Nát ǵ ??. Chỉ là tạm thời thôi, đừng từ bỏ, hăy kiên nhăn nhé, trong nsem tới sẽ phát triển lại thôi. mấy chú đừng lo quá làm ǵ. e lun holder và hy vọng
  Em thấy bác nói cũng có lư chắc em cũng nghe theo bác thôi thử 1 lần xem vận mệnh ntn
  Không vào hang cọp th́ ai vào hả a

   

  Bitcoin Garden 2013-2024, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services