click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: [ANN] FDEX - Tương lai của DEX với các dẫn xuất ( mạng lưới Lyra2REv2, PoW/PoS,  (Read 322 times)

Cryptovn0488

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 301
 • Karma: +4/-2
  • View Profile


                     

             https://pool.coin-miners.info/site/gomining?algo=lyra2v2 Future DEX Mining Pool

Code: [Select]
-a lyra2v2 -o stratum+tcp://stratum-eu.coin-miners.info:4533 -u Future DEX_WALLET_ADDRESS -p c=FDEX
For Nicehash set this as your password c=FDEX,d=512


https://umine.org/ DEX on Umine.org

Code: [Select]
-a lyra2v2 -o stratum+tcp://s.umine.org:4533 -u  DEX_ADDRESS -p c=DEX


https://arcpool.com/ -=ArcPool=- is ready for FDEX (lyra2v2):
EU stratum:
Code: [Select]
EU stratum:
[code]-a lyra2v2 -o stratum+tcp://eu1.arcpool.com:1309 -u <WALLET_ADDRESS> -p x
US stratum:
Code: [Select]
-a lyra2v2 -o stratum+tcp://us1.arcpool.com:1309 -u <WALLET_ADDRESS> -p x
             Sắp diễn ra!Tiếng Ả rập - đă nhận
Tiếng Trung - đă nhận
Croatia - đă nhận
Tiếng Pháp
Tiếng Đức
Italia
Tiếng Nga - đă nhận
[/code]
Tiếng Việt - đă nhận

Updating
« Last Edit: September 14, 2018, 12:19:16 PM by Cryptovn0488 »

Cryptovn0488

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 301
 • Karma: +4/-2
  • View Profile


https://pool.coin-miners.info/site/gomining?algo=lyra2v2 Future DEX Mining Pool
Phí: 1%

Khoản thanh toán được thực hiện tự động sau mỗi 1 giờ cho tất cả số dư trên 0,01 hoặc 0,001 vào Chủ Nhật.


Cài đặt Stratum :


Code: [Select]
-a lyra2v2 -o stratum+tcp://stratum-eu.coin-miners.info:4533 -u Future DEX_WALLET_ADDRESS -p c=FDEX
Đối với Nicehash, hăy đặt mật khẩu này làm mật khẩu của bạn c=FDEX,d=512

Kênh Discord https://discord.gg/gZvjFNP

Cryptovn0488

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 301
 • Karma: +4/-2
  • View Profile
Airdrop đầu tiên đang đến trong kênh đối tác Discord. 100 người chiến thắng, 2 coin cho mỗi người chiến thắng! Từ hôm nay lúc 18 giờ UTC! Tham gia với cùng chúng tôi! 

Bitcoin Garden 2013-2024, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services