click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: ⚡ [ANN]🔴[PRE-SALE] ✅ CRYPTOLEND 🌐 TỚI ĐẾN 5% H霍G NG頭 VỚI ETH 🔴🌐 ✅✅🔥🔥  (Read 135 times)

deception1359

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2535
 • Karma: +13/-0
  • View Profile
| WEBSITE ->> https://cryptolend.online/ |
| TELEGRAM ->> https://t.me/CryptoLend_Telegram|
| CHỦ ĐỀ ANN ->> https://bitcointalk.org/index.php?topic=4765264.0  |
| CHỦ ĐỀ  BOUNTY ->>https://bitcointalk.org/index.php?topic=4765370.new#new |
| FACEBOOK ->> https://www.facebook.com/CryptoLend-1024748827687053/ |
| TWITTER ->>https://twitter.com/CRYPTOLEND_ |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


T瘽 m th獼g b嫪: Cryptolend
Biểu tượng / Ticker: CCLEND
Nền tảng: Ethereum
Tổng cung: 50,000,000 Tokens (100%)
B嫕 m th獼g b嫪 ch璯h: 35.000.000 Tokens (70%)
B嫕 trước c獼g khai: 2.000.000 Tokens (4%)
Bounty & Airdrop: 11.000.000 Tokens (22%)
Dự trữ: 2.000.000 Tokens (4%)
Gi b嫕 m th獼g b嫪 ch璯h: $ 0,24 USD
Gi b嫕 trước: 0,06 đ la - 0,12 đ la Mỹ
Số tiền tối đa được huy động: 8,56 triệu USD
50% số tiền được huy động để ph嫢 triển nền tảng
20% số tiền được huy động được sử dụng để tiếp thị để c được người d蠼g mới
25% số tiền được huy động được giữ lại để giữ vai tr thế chấp v thanh khoản cho giao dịch của chng t灁
5% số tiền được huy động cho ph ph嫚 l & ni瘱 yết giao dịch---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


HỆ THỐNG CRYPTOLEND HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ N霓

Cryptolend (CCLEND) l một Tiền điện tử nhằm mục đ獳h x漧 dựng lại hệ thống t跬 ch璯h. N được thiết kế để cung cấp cho mọi người sức mạnh để đạt được tự do t跬 ch璯h v kiếm thu nhập thụ động bằng c塶h đầu tư t跬 sản của họ cho lợi nhuận h跣g ng輇. Chng t灁 đang x漧 dựng mạng thanh to嫕 mật m to跣 cầu, được tạo cho người d蠼g muốn độc lập với c塶 b瘽 thứ ba như ng滱 h跣g v ch璯h phủ. Hệ sinh th壾 Cryptolend đ được tạo ra để đảm bảo rằng tất cả c塶 phần của n c thể hoạt động như một đơn vị v độc lập. Chng t灁 hướng đến việc thay đổi thế giới của tiền điện tử th獼g qua hệ sinh th壾 của chng ta. Với hệ sinh th壾 Cryptolend, nhiều dịch vụ sẽ c sẵn để người d蠼g tận dụng, cung cấp kh獼g gian đ嫕g kể cho tăng trưởng.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Đổi t璯 dụng Fiat tức th

Trao đổi CCLEND Tokens cho Thẻ t璯 dụng trả trước ảo (USD); Cứ mỗi $ 5 trong CCLEND, nhận t璯 dụng $ 1 USD.
Để nhận lại khoản đầu tư CCLEND đầu ti瘽 sau 30 ng輇, ho跣 lại số tiền t璯 dụng USD của bạn đ chi ti盦 qua CCLEND. Nếu kh獼g c thanh to嫕 n跢 được thực hiện, CCLEND Tokens sẽ được coi l t跬 sản đảm bảo.
Chi ti盦 trực tuyến ngay lập tức bất cứ nơi n跢 Mastercard / Visa được chấp nhận.
Chỉ cần gửi CCLEND Tokens qua bảng điều khiển Cryptolend để nhận Thẻ t璯 dụng trả trước ảo của bạn qua E-mail trong v犥g v跬 giờ.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương tr髶h cho vay - Tối đa 5% mỗi ng輇  

Cho mượn CCLEND Tokens của bạn để nhận tới 5% vốn vay lại trong ETH h跣g ng輇, c蠼g với việc ph嫢 h跣h CCLEND Tokens sau khi hợp đồng cho vay kết thc.
Được tạo th跣h từ nhiều chương tr髶h giao dịch tự động, mỗi chương tr髶h giao dịch tr瘽 100 loại tiền điện tử lỏng nhất 24/7.
Cung cấp c獼g nghệ quản l t跬 sản đảm bảo hợp l v kiểm so嫢 hợp đồng th獼g minh.
Bot giao dịch chỉ mang lại lợi nhuận bởi v thị trường Crypto rất dễ bay hơi, nhờ biến động gi cả, chng t灁 c thể tạo ra lợi nhuận như vậy.
Đội ngũ chuy瘽 nghiệp của Cryptolend cũng thực hiện c塶 giao dịch thủ c獼g v đầu tư v跢 ICO để gip đạt được lợi nhuận h跣g ng輇 5% / 150% h跣g th嫕g.Cho vay cho ph廧 c塶 Trading Bots k quỹ c塶 khoản m bạn ph滱 bổ;

Bạn c thể đầu tư v跢 nền tảng cho vay Cryptolend độc quyền từ bảng điều khiển Cryptolend. Lựa chọn đầu tư n輇 li瘽 quan đến việc thu lợi nhuận từ c塶 chương tr髶h giao dịch v phần mềm biến động. Bạn sẽ nhận được lợi nhuận h跣g ng輇 trong ETH, dựa tr瘽 t鱱 chọn đầu tư của bạn. Sau khi ho跣 th跣h khoản đầu tư, bạn sẽ nhận được vốn của m髶h để rt tiền từ nền tảng Cryptolend hoặc c thể t壾 đầu tư trở lại v跢 nền tảng cho vay để tiếp tục nhận lợi nhuận h跣g ng輇 trong ETH.
Cryptolend cung cấp một trong những hệ thống giao dịch mật m dựa tr瘽 tr tuệ nh滱 tạo ti瘽 tiến nhất.
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

T鱱 chọn vay A

Số tiền: $ 100 - $ 1000 USD

Thời lượng: 30 ng輇 Capital Lock

L緅 suất biến động: L瘽 đến 4,0% h跣g ng輇

Tiền l緅 được đảm bảo: 0,10% h跣g ng輇

H髶h phạt rt tiền sớm: 20% CCLEND Tokens + Khoản thanh to嫕 h跣g ng輇 đ nhậnCho vay l瘽 đến $ 1000 USD trong CCLEND Tokens. Nhận được l瘽 đến 4,10% h跣g ng輇 trong ETH dựa tr瘽 số tiền đầu tư của bạn. Số tiền k gửi CCLEND ban đầu của bạn sẽ được trả lại sau 30 ng輇. Hủy bất kỳ lc n跢 để nhận lại CCLEND Tokens của bạn ngay lập tức, việc hủy sớm sẽ ph嫢 sinh trong khoản ph 20%, cũng như trả lại tiền l緅 h跣g ng輇 nhận được. (C塶 khoản ph được thanh to嫕 bằng CCLEND Tokens, được lấy từ khoản đầu tư ban đầu của bạn)Th dụ; $ 1000 USD trong CCLEND Tokens cho vay trong 30 ng輇 với 4%; dẫn đến trị gi ETH trị gi 40 USD mỗi ng輇 (tổng cộng 1200 USD) + Nhận lại CCLEND Tokens ban đầu.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------T鱱 chọn vay B

Số tiền: $ 1010 - $ 5000 USD

Thời lượng: Kh鏇 60 ng輇

L緅 suất biến động: L瘽 đến 4,0% h跣g ng輇

Tiền l緅 được đảm bảo: 0,50% h跣g ng輇

H髶h phạt rt tiền sớm: 20% CCLEND Tokens + Khoản thanh to嫕 h跣g ng輇 đ nhậnCho vay l瘽 đến $ 5000 USD trong CCLEND Tokens. Nhận đến 4,50% h跣g ng輇 trong ETH dựa tr瘽 số tiền đầu tư của bạn. Số tiền k gửi CCLEND ban đầu của bạn sẽ được trả lại sau 60 ng輇. Hủy bất kỳ lc n跢 để nhận lại CCLEND Tokens của bạn ngay lập tức, việc hủy sớm sẽ ph嫢 sinh trong khoản ph 20%, cũng như trả lại tiền l緅 h跣g ng輇 nhận được. (C塶 khoản ph được thanh to嫕 bằng CCLEND Tokens, được lấy từ khoản đầu tư ban đầu của bạn)Th dụ; $ 5000 USD trong CCLEND Tokens cho vay trong 60 ng輇 ở mức 4%; dẫn đến trị gi ETH trị gi 200 USD mỗi ng輇 (tổng cộng 12.000 USD) + Nhận lại CCLEND Tokens ban đầu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


T鱱 chọn vay C

Số tiền: 5010 USD - 10.000 USD

Thời lượng: 90 ng輇 Capital Lock

L緅 suất biến động: L瘽 đến 4,0% h跣g ng輇

Tiền l緅 được đảm bảo: 0,75% mỗi ng輇

H髶h phạt rt tiền sớm: 20% CCLEND Tokens + Khoản thanh to嫕 h跣g ng輇 đ nhậnCho mượn tối đa $ 10,000 USD trong CCLEND Tokens. Nhận đến 4,75% h跣g ng輇 trong ETH dựa tr瘽 số tiền đầu tư của bạn. Số tiền k gửi CCLEND ban đầu của bạn sẽ được trả lại sau 90 ng輇. Hủy bất kỳ lc n跢 để nhận lại CCLEND Tokens của bạn ngay lập tức, việc hủy sớm sẽ ph嫢 sinh trong khoản ph 20%, cũng như trả lại tiền l緅 h跣g ng輇 nhận được. (C塶 khoản ph được thanh to嫕 bằng CCLEND Tokens, được lấy từ khoản đầu tư ban đầu của bạn)Th dụ; $ 10,000 USD trong CCLEND Tokens cho vay trong 60 ng輇 ở mức 4%; dẫn đến trị gi ETH $ 400 USD mỗi ng輇 (tổng số $ 24,000 USD) + Nhận lại CCLEND Tokens ban đầu.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


T鱱 chọn vay D

Số tiền: $ 10,010 - $ 100,000 USD

Thời lượng: 120 ng輇 Capital Lock

L緅 suất biến động: L瘽 đến 4,0% h跣g ng輇

Tiền l緅 được đảm bảo: 1,00% h跣g ng輇

H髶h phạt rt tiền sớm: 20% CCLEND Tokens + Khoản thanh to嫕 h跣g ng輇 đ nhậnCho vay l瘽 đến 100.000 USD trong CCLEND Tokens. Nhận tối đa 5% h跣g ng輇 trong ETH dựa tr瘽 số tiền đ đầu tư của bạn. Số tiền k gửi CCLEND ban đầu của bạn sẽ được trả lại sau 120 ng輇. Hủy bất kỳ lc n跢 để nhận lại CCLEND Tokens của bạn ngay lập tức, việc hủy sớm sẽ ph嫢 sinh trong khoản ph 20%, cũng như trả lại tiền l緅 h跣g ng輇 nhận được. (C塶 khoản ph được thanh to嫕 bằng CCLEND Tokens, được lấy từ khoản đầu tư ban đầu của bạn)Th dụ; $ 50,000 USD trong CCLEND Tokens đ cho vay 120 ng輇 với 4%; dẫn đến trị gi ETH trị gi 2.000 USD mỗi ng輇 (tổng số 240.000 USD) + Nhận lại CCLEND Tokens ban đầu.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Chng t灁 sẽ kh獼g bao giờ giữ mật m của bạn, nếu bạn quyết định kh獼g c犥 muốn tham gia v跢 nền tảng của chng t灁, chỉ cần nhấp v跢 nt rt tiền v giao dịch gửi đi sẽ được tạo ngay lập tức cho bạn.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TẠI SAO D惿G CRYPTOLEND?Chuyển tiền ngay lập tức
Được x漧 dựng dựa tr瘽 Ethereum Blockchain như một m EC-20, CCLEND Tokens c thể được gửi đi bất cứ nơi n跢 trong v跬 gi漧, bất cứ khi n跢 v bất cứ nơi n跢 bạn muốn.


Số lượng tiền xu l giới hạn
Nguồn cung cấp thẻ CCLEND sẽ chỉ c tối đa 50 triệu tr瘽 to跣 thế giới, điều n輇 giống như một hệ thống kinh tế dựa tr瘽 sự giảm ph嫢. Gi CCLEND Token đ sẵn s跣g tăng khi nhu cầu tăng.


Kh獼g được kiểm so嫢 bởi c塶 tổ chức hoặc ch璯h phủ
Cryptolend được x漧 dựng dựa tr瘽 Blockchain Ethereum, cơ sở dữ liệu kh獼g được kiểm so嫢 bởi một b瘽, nhưng l để mở cho c獼g chng rằng n l kh獼g thể cho một người n跢 đ để giả mạo c塶 giao dịch trong Blockchain. Tất cả c塶 giao dịch được ghi trực tiếp, minh bạch v trải đều tr瘽 nhiều m嫝 chủ. Những người muốn thay đổi hoặc l跩 sai lệch dữ liệu giao dịch CCLEND phải hack to跣 bộ Ethereum Blockchain, điều kh獼g thể thực hiện được.


Tiềm năng to lớn
CCLEND Tokens chỉ $ 0,24 USD, c nghĩa l cơ hội lớn hơn cho lợi nhuận ngắn hạn v d跬 hạn c thể được thực hiện khi gi c khả năng gấp 10 lần khi ni瘱 yết tr瘽 s跣 giao dịch, l跩 cho khả năng thực tế l 100x trong tương lai gần.


  
Hỗ trợ
Nh鏔 hỗ trợ của chng t灁 sẵn s跣g trả lời c塶 y盦 cầu của bạn 24/7. Chng t灁 hiểu rằng kh燰 cạnh quan trọng nhất của sự th跣h c獼g l c một cộng đồng hạnh phc. Li瘽 hệ với chng t灁 tr瘽 Bitcointalk, Twitter, Telegram & Facebook.


Giao tiếp
Chng t灁 sẽ lu獼 th獼g b嫪 cho bạn về tiến tr髶h của chng t灁. Mong đợi c塶 cập nhật h跣g ng輇 với một nh鏔 rất hấp dẫn để chng t灁 c thể x漧 dựng một cộng đồng Crypto nổi bật.
 

Bảo mật
Chng t灁 đảm bảo bảo mật v t跬 khoản của bạn. Chng t灁 khuy瘽 bạn n瘽 đảm bảo t跬 khoản của m髶h bằng c塶h bật x塶 minh 2FA v / hoặc email. Vốn của bạn kh獼g bao giờ bị kh鏇, nếu một người muốn hủy hợp đồng cho vay, họ phải trả ph hủy bỏ để ph嫢 h跣h thẻ CCLEND sớm.
 

Ph滱 phối hợp l
Ph滱 phối m th獼g b嫪 được thiết kế để tr嫕h c塶 t髶h huống m một số 癃 nh đầu tư c thể kiểm so嫢 thị trường.
 

Tin tưởng
Việc rt tiền ETH / CCLEND sẽ lu獼 sẵn s跣g. Chng t灁 muốn thực thi niềm tin bằng c塶h cho nh đầu tư to跣 quyền kiểm so嫢 t跬 sản của họ mọi lc. Chng t灁 cũng muốn y盦 cầu chng t灁 d跣h thời gian để x漧 dựng l犥g tin, ngay cả khi chng t灁 kh獼g đạt được bản cứng của m髶h, chng t灁 vẫn sẽ ph滱 phối tr瘽 lộ tr髶h của chng t灁 chứ kh獼g chỉ l một dự 嫕 tho嫢, bởi v c nếu chng t灁 tiếp cận l một số tiền đ嫕g kể, nhưng chng t灁 c thể kiếm được nhiều tiền hơn nếu gi của những chiếc cầu cạn CCLEND Token của chng t灁, m chng t灁 tin rằng n sẽ l 100%; khi mọi người bắt đầu đăng kết quả của họ l瘽 Youtube v phương tiện truyền th獼g x hội. Mọi người đều biết thị trường Crypto l rất dễ bay hơi v mong muốn n kh獼g phải như vậy, nhưng chng t灁 tại Cryptolend rất biết ơn v trong một thời gian biến động như vậy, đ l những g l跩 cho n c thể tạo ra lợi nhuận như vậy trong chương tr髶h cho vay của chng t灁, nhưng nhiều hơn v vậy, c塶 chương tr髶h giao dịch n滱g cao của chng t灁, hoạt động 24/7. Chng t灁 c h跣g trăm chương tr髶h, giao dịch tr瘽 h跣g trăm s跣 giao dịch, với một mục ti盦 đơn giản; mua thấp v b嫕 cao. Với h跣g chục ng跣 giao dịch được thực hiện bởi c塶 chương tr髶h của chng t灁, thậm ch đạt được một hoặc hai phần trăm cho mỗi giao dịch tăng l瘽. Chng t灁 l một nh鏔 rất tham vọng nhằm trở th跣h một trong những cấp bậc của 10 tiền điện tử h跣g đầu. Tham gia với chng t灁.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LỘ TR姖H

TH篾G 7 NĂM 2018 - TH篾G 9 NĂM 2018
- Ra mắt chương tr髶h giảm gi trước v b嫕 ch璯h

- Chương tr髶h Airdrop & Bounty Token Distribution

- Bản ph嫢 h跣h Whitepaper

- Thiết kế lại trang web

- Danh s塶h trao đổi

- Gi mục ti盦: 1,50 đ la Mỹ


TH篾G 10 NĂM 2018 - TH篾G 11 NĂM 2018
- Ra mắt chương tr髶h cho vay v qu tặng

- Khởi chạy ứng dụng cho Android v iOS

- Danh s塶h trao đổi kh塶

- Gi mục ti盦: 4,5 đ la Mỹ


TH篾G 12 NĂM 2018 - TH篾G 1 NĂM 2019
- Ra mắt thị trường tự do, tương tự như Fiverr, Mua & B嫕 dịch vụ với CCLEND Tokens

- Ra mắt của Crypto Casino, Đ嫕h bạc với CCLEND Tokens

- Gi mục ti盦: 50 đ la Mỹ


TH篾G 2 NĂM 2019 - TH篾G 3 NĂM 2019
- Ra mắt s跣 giao dịch ph滱 cấp, CCLEND Parings với hơn 100 thẻ ERC-20

- Danh s塶h trao đổi ch璯h, Binance, Bittrex

- Gi mục ti盦: 200 đ la Mỹ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bất kỳ kiến / c漉 hỏi n瘽 được hỏi trong chủ đề n輇 để đ嫚 ứng nhanh nhất.

deception1359

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2535
 • Karma: +13/-0
  • View Profile
Chương tr髶h Airdrop & Bounty mới sẽ sớm được ph嫢 h跣h!
Thiết kế lại trang web sẽ sớm ra mắt!

deception1359

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2535
 • Karma: +13/-0
  • View Profile
Giao dịch bitcoin dưới 7.400 đ la, tương lai nổi bật khi OKEx khởi động ch璯h s塶h chống thao tng


deception1359

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2535
 • Karma: +13/-0
  • View Profile
Chi ti盦 Blockchain của Hoa Kỳ v跢 năm 2018 đ che khuất cả năm ngo壾


deception1359

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2535
 • Karma: +13/-0
  • View Profile
Bitcoin l 'Ng灁 nh tốt nhất trong một khu vực kh khăn': Nh chiến lược đường phố Wall


deception1359

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2535
 • Karma: +13/-0
  • View Profile
Golden Gate Ventures ra mắt quỹ trị gi 10 triệu USD, tập trung v跢 tiền điện tử v blockchain


deception1359

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2535
 • Karma: +13/-0
  • View Profile
Ng滱 h跣g Thế giới y盦 cầu Ng滱 h跣g Commonwealth của 焨 ph嫢 h跣h tr壾 phiếu tr瘽 blockchain

Th獼g tin th瘱: https://cointelegraph.com/news/world-bank-mandates-commonwealth-bank-of-australia-to-issue-bond-using-blockchain-tech

« Last Edit: August 12, 2018, 04:53:22 PM by deception1359 »

deception1359

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2535
 • Karma: +13/-0
  • View Profile
Một nh鏔 c塶 nh nghi瘽 cứu tuy瘽 bố đ tấn c獼g Bitfi, v tiền kh獼g thể ngăn cản đầu ti瘽 tr瘽 thế giới


Th獼g tin th瘱: https://cointelegraph.com/news/unhackable-wallet-reportedly-breached-hackers-claim-to-meet-bounty-conditions

deception1359

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2535
 • Karma: +13/-0
  • View Profile
Ng滱 h跣g Trung Quốc đ hợp t塶 với China UnionPay để c蠼g nhau điều tra 嫚 dụng c獼g nghệ blockchain cho c塶 hệ thống thanh to嫕.

Th獼g tin th瘱: https://cointelegraph.com/news/bank-of-china-partners-with-china-unionpay-to-explore-blockchain-for-payment-systems


deception1359

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2535
 • Karma: +13/-0
  • View Profile
# BTC / Bản chụp APAC của USD

Triển vọng: Tăng tr瘽 6.650

#Bitcoin tăng $ 188 khi gần đến mức đ鏮g cửa h跣g ng輇, đẩy l瘽 tr瘽 ngưỡng kh嫕g cự 6.500 lần nữa

-Giảm gi, Giảm vol (tăng gi)
-Stoch (tăng gi)
-MACD (giảm dần) chu kỳ kết thc

Thời gian củng cố với sự h髶h th跣h cao thấp hơn

« Last Edit: August 24, 2018, 09:12:55 AM by deception1359 »

deception1359

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2535
 • Karma: +13/-0
  • View Profile
#CT_ danh mục Đặc biệt từ Cointelegraph
BTC - https://goo.gl/PUeVPn
ETH - https://goo.gl/zvFCvS


neli234

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 765
 • Karma: +61/-0
 • Volentix.io
  • View Profile
  • Admin at
dự 嫕 về lending b漧 giờ kh  m b嫕 đc ico ạ
█▌                     ▐█
██▌                   ▐██
█▐█▌                 ▐█▌█
█ ▐█▌               ▐█▌ █
█  ▐█▌             ▐█▌  █
█   ▐█▌           ▐█▌   █
█    ▐█▌         ▐█▌    █
█     ▐█▌       ▐█▌     █
█      ▐█▌     ▐█▌      █
▀███████████████████████▀
  ▀█▄   ▐█▌   ▐█▌   ▄█▀
    ▀█▄  ▐█▌ ▐█▌  ▄█▀
      ▀█▄ ▐█ █▌ ▄█▀
        ▀█▄▐█▌▄█▀
          ▀███▀
.
VOLENTIX
...............3rd Party DAPP Platform...............
Decentralized Change


        ▄████████▄▄       
      ▄██████████████▄
    ▄████▀▀      ▀▀████▄ ▄▄
   ███▀             ▀██████
  ███     ▄████▄     ██████
 ███     █▀    ▀█   ███████       
███     ▐▌   ▄▄▄▄▄       
        ▐▌  ▐▄▄▄▄▄▌       
         █▄ ▐     ▌     ███
███████   ▀█▐▀▀▀▀▀▌    ███
██████       ▀▀▀▀▀    ███ 
██████▄             ▄███▀   
▀▀ ▀████▄▄      ▄▄████▀     
     ▀██████████████▀       
        ▀▀███████▀▀
▄▄███████████▄▄
▄█▀▀           ▀▀█▄
▄█    █       █    █▄
█▌    ██     ██    ▐█
█▌    █ █   █ █    ▐█
█▌    █  █ █  █    ▐█
█▌    ▀█▀▀█▀▀█▀    ▐█
▀█      ▀███▀      █▀
▀█▄▄           ▄▄█▀
▀▀███████████▀▀
.
BETA TESTER
Designed by Zpectrum

patykuprova

 • Legendary
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 663
 • Country: vn
 • Karma: +55/-0
 • Crypto marketer: Digital&Creative marketing agency
  • View Profile
Dự 嫕 n輇 thuần kỹ thuật n瘽 hơi kh hiểu, c g b塶 bảo họ dịch website với c塶 b嫪 c嫪 cho ae tham khảo đi
Co-Founder of CoinerVN, one of the best Vietnamese community.
Join here https://t.me/Coiner_VN

patykuprova

 • Legendary
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 663
 • Country: vn
 • Karma: +55/-0
 • Crypto marketer: Digital&Creative marketing agency
  • View Profile

Đợt b嫕 ch璯h thức khi n跢 diễn ra ạ
Co-Founder of CoinerVN, one of the best Vietnamese community.
Join here https://t.me/Coiner_VN

deception1359

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2535
 • Karma: +13/-0
  • View Profile
Doanh thu giao dịch của Crypto c thể tăng gấp hai lần, đạt 4 tỷ USD, dựa v跢 c塶 nh ph滱 t獳h của Bernstein.

Th獼g tin th瘱: https://cointelegraph.com/news/analysts-crypto-trading-revenue-could-more-than-double-in-2018


 

Bitcoin Garden 2013-2019, All rights reserved| Privacy Policy| DMCA | About Bitcoin Garden| Support & Services