click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: [Bounty] Mfun - ⚡⚡ Phá vỡ nền kinh tế kỹ thuật số ⚡⚡ | $1,750,000 dành để thưởng  (Read 286 times)

HangVivian

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 342
  • Karma: +0/-1
    • View Profile
Cập nhật: Đă thêm code chữ kư. Những người tham gia quan tâm hiện có thể đặt code chữ kư và tham gia chiến dịch. Vui ḷng t́m các code trong bài đăng thứ hai. Và hăy chắc chắn rằng bạn đọc các quy tắc.



Website | Announcement | Medium | Twitter | Telegram Official | Telegram Bounty



Mfun đang bắt đầu Chương tŕnh Bounty chính thức của ḿnh để thưởng cho những người ủng hộ bằng Mfun token.

Nhóm MFUN đang cung cấp 17.500.000 Mfun token cho Chương tŕnh Tiền thưởng trị giá 1.750.000 đô la với giá ICO.

Chương tŕnh tiền thưởng sẽ hoạt động cho đến khi kết thúc Bán Token. Token thưởng sẽ được phân phối theo số lượng cổ phần mà mỗi thợ săn tiền thưởng kiếm được.








Quy định chung


Cổ phần sẽ được phân phối hàng tuần. Phân phối token tiền thưởng sẽ diễn ra 2-4 tuần sau khi ICO và nó sẽ được phân phối bởi nhóm Mfun.

Mỗi người dùng chỉ có thể đăng kư chương tŕnh một lần, nhiều tài khoản sẽ bị loại.

Thành viên chiến dịch tiền thưởng sử dụng các phương pháp không công bằng như spam, tài khoản giả, lượt like hoặc share giả, sẽ bị loại trừ khỏi các chiến dịch tiền thưởng và sẽ không nhận được bất kỳ phần thưởng nào.

Sử dụng nhiều tài khoản, gian lận, sử dụng người khác để thực hiện công việc và gửi spam hoặc bất kỳ hành vi phi đạo đức nào khi tham gia một trong các chiến dịch sẽ không được phép và sẽ khiến bạn bị loại khỏi tất cả các khoản tiền thưởng.

Chúng tôi bảo lưu quyền loại bỏ bạn nếu chúng tôi cho rằng bạn không trung thực với công việc của bạn.

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi các quy tắc chiến dịch tiền thưởng tại bất kỳ thời điểm đă định nào.

Số người theo dơi / Bạn bè không thể thay đổi trong toàn bộ thời gian chiến dịch.

Đối với bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chiến dịch tiền thưởng, vui ḷng liên hệ với người quản lư tiền thưởng trong nhóm telegram tiền thưởng: https://t.me/mfun_bounty

Những người tham gia không cần thực hiện KYC

Tất cả những người tham gia được yêu cần tham gia nhóm Telegram Chính thức của MFUN: https://t.me/mfun_official

KHÔNG TÍNH BÁO CÁO VỀ CHIA SẺ VÀ BÀI ĐĂNG TRONG CHỦ ĐỀ TIỀN THƯỞNG NÀY TRƯỚC VÀ SAU NGÀY CỤ THỂ CỦA MỖI TUẦN.

Tuần đầu tiên bắt đầu tư 04 tháng Sáu 2018
Tuần 1: 4 tháng 6 đến 10 tháng 6, 2018
Tuần 2: 11 tháng 6 đến 17 tháng 6, 2018
Tuần 3: 18 tháng 6 đến 24 tháng 6, 2018
Và c̣n nữa….



Chiến dịch Telegram



Tham gia nhóm Telegram Chính thức của chúng tôi (https://t.me/mfun_official) và Nhận 10 Cổ phần
(Phải ở lại nhóm cho đến kho kết thúc ICO)

Và gơ "www.mfun.io ICO" vào tên người dùng telegram của bạn và nhận 10 Cổ phần
(e.g. Jack - www.mfun.io ICO)

Thêm Avatar của chúng tôi vào hồ sơ Telegram và nhận 10 Cổ phần
Liên kết Avatar https://i.imgur.com/kYekQb4.jpg

Đăng kư | Trạng thái



Chiến dịch Chữ kư


Phân bổ cổ phần theo xếp hạng của người dùng

Jr. Member: 1 cổ phần/bài đăng
Member: 2 cổ phần/bài đăng
Full Member: 3 cổ phần/bài đăng
Sr Member: cổ phần/bài đăng
Hero/Legendary: 7 cổ phần/bài đăng

Quy định Chiến dịch Chữ kư

Tối thiểu 15 và tối đa 30 bài đăng có ư nghĩa sẽ được chấp nhận.

Bài viết trên chủ đề địa phương được phép nhưng không quá 5 bài.

Bài viết không nên được thực hiện trong bounties, off không hoạt động, archival, Beginners & Help, Meta và các phần Politics & Society.

Người tham gia ít nhất là Jr.Member. Không đăng kư tham gia nếu bạn không phải Jr.Member trở lên.

Người tham gia phải hoạt động trên Bitcointalk và không bị niềm tin tiêu cực.

Chữ kư, h́nh đại diện và văn bản cá nhân phải được giữ trong suốt thời gian chiến dịch và cho đến khi người quản lư chiến dịch yêu cầu bạn xóa.

Spam và Chơi khăm sẽ không được phép.

Bài viết phải dài ít nhất 75 kư tự.

Nhiều tài khoản không được phép và người dùng được t́m thấy bằng nhiều tài khoản sẽ bị loại.

Nếu bạn nhận được sự tin tưởng tiêu cực hoặc bị cấm từ diễn đàn v́ bất kỳ lư do ǵ, bạn sẽ bị loại và không có cổ phần nào sẽ được thưởng cho bạn.

Chúng tôi sẽ tự tay kiểm tra từng bài đăng của mỗi người tham gia.

Không điền vào biểu mẫu mà không đặt chữ kư, h́nh đại diện và văn bản cá nhân của chúng tôi hoặc bạn sẽ bị từ chối.

Nếu xếp hạng của bạn thay đổi trong chiến dịch, vui ḷng gửi tin cho Người quản lư tiền thưởng với số bảng tính của bạn và xếp hạng mới.

Chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện bất kỳ thay đổi nào về thanh toán và Điều khoản của chiến dịch này.

Nhận code chữ kư từ bài đăng thứ hai

Đăng kư | Trạng thái



Chiến dịch Dịch và Kiểm duyệt


Chào đón tất cả các ngôn ngữ!

Dịch giấy trắng: 500 Cổ phần

Dịch chủ đề ANN (Thông báo) và Bounty: 500 Cổ phần

Kiểm duyệt chủ đề ANN/Bounty: 10 Cổ phần mỗi Bài đăng hợp lệ/b]


How to Join
Post in this thread to reserve your language, I will PM all eligible participants
After being accepted and completing the translation, fill the form below with the link to the translated threads.

Quy định/b]
Chúng tôi t́m kiếm các thành viên từ Jr. Members hoặc hơn.

Bạn được yêu cầu hoàn thành bản dịch trong 7 ngày. Không hoàn thành đúng thời hạn dẫn đế cổ phần bị trừ một nửa

Người dịch phải cập nhật chủ đề Ann / Bounty bằng cách tạo ít nhất 4 bài viết mỗi tuần

Bài đăng spam sẽ không được tính

Chúng tôi thích 1 người cho mỗi ngôn ngữ để xử lư tất cả các nhiệm vụ (Chủ đề Ann + Chủ đề tiền thưởng + Giấy trắng+ Kiểm duyệt)

Gửi | Trạng thái



Chiến dịch Twitter


Cổ phần sẽ được trả tùy thuộc vào số người theo dơi (vào thời điểm bắt đầu chiến dịch).

250+ người theo dơi: 1 cổ phần mỗi tweet/retweet
1000+ người theo dơi: 2 cổ phần mỗi tweet/retweet
5000+ người theo dơi: 4 cổ phần mỗi tweet/retweet
10.000+ người theo dơi: 6 cổ phần mỗi tweet/retweet


Quy định /b]
Tất cả người tham gia phải theo dơi Tài khoản Twitter Chính thức: https://twitter.com/mfunofficial

Điểm kiểm toán của bạn phải từ 85% theo https://www.twitteraudit.com

Tài khoản Twitter của bạn phải chủ yếu là về tiền điện tử hoặc chơi tṛ chơi. Chúng tôi cũng sẽ chấp nhận các nhân vật truyền thông.

Bạn cần ít nhất 250 người theo dơi thực sự để tham gia.

Tối thiểu 5 tweets / tweet lại và tối đa 20 tweets / retweets mỗi tuần sẽ được tính.

Tweet / Retweets phải được thực hiện cách nhau ít nhất trong 1 giờ và tối đa 4 tweet / tweet lại được phép mỗi ngày.

Nếu không có tweet trên tài khoản twitter chính thức của chúng tôi, thay vào đó, hăy tạo các tweet của riêng bạn.

Không thể thay đổi số người theo dơi trong chiến dịch.

Bạn nên chỉnh sửa báo cáo đầu tiên của ḿnh để thêm các báo cáo tiếp theo. Không tạo bài đăng mới cho tuần mới, nó sẽ không được tính.


Yêu cầu
Tweets và retweets phải có liên kết tới MFUN website (https://mfun.io) hoặc nhóm Telegram Chính thức (https://t.me/mfun_official)
Tweets và retweets phải chứa ít nhất 2 trong số các hashtags: #MFUN #gaming #ICO #Blockchain #cryptocurrency #presale #tokensale


Đăng kư | Trạng thái


Mẫu báo cáo:
(Thay X cho mỗi số tuần)
Code: [Select]
Twitter Week X (Twitter Tuần X)
Spreadsheet number (Số trong bảng tính):
Twitter Account Link (Liên kết Tài khoản Twitter):
List of Tweets and Retweets (Danh sách của Tweet và Retweet):



Chiến dịch Video/b]


Youtube, Facebook, Dailymotion, Vimeo hoặc bất kỳ loại nền tảng video nào khác với số lượng đáng kể hoạt động tiếp cận xă hội và chủ yếu là về tiền mă hóa sẽ được chấp nhận.

Quy định
Video phải dài hơn 2 phút.

Video phải có ư nghĩa và liên quan đến MFUN. Chúng phải mang tính mô tả. Video có nhạc sẽ không được chấp nhận. Tốc độ phải phải được tạo nên bởi người thực, video được chỉnh sửa với sự trợ giúp của bộ tổng hợp giọng nói sẽ không được chấp nhận.

Không chấp nhận video với lượt view giả.

Video phải bằng tiếng Anh hoặc tiếng Bahasa Indonesia hoặc tiếng Mandarin.

Kênh Youtube phải có ít nhất 100 người đăng kư không phải trả tiền.

Các nhóm, trang hoặc hồ sơ trên Facebook phải có 500 thành viên, lượt thích, bạn bè / người theo dơi.

Video phải có chất lượng tốt.

Bạn có thể gửi nhiều video, nhưng nó cần phải khác nhau và các nền tảng đăng video cũng cần phải khác nhau.

Tất cả video sẽ được người quản lư xem xét. Chất lượng thấp hoặc mang tính xúc phạm sẽ bị loại. Các quyết định của Nhóm Bounty là cuối cùng và không thể thương lượng.

Chúng tôi xem xét các biện pháp khác nhau để đánh giá video có chất lượng tốt nhất, bao gồm lượt xem, phạm vi tiếp cận đối tượng, v.v.
Phần thưởng cho video sẽ được cung cấp dựa trên chất lượng:

Bị từ chối: 0 Cổ phần
Chất lượng thấp: 10 cổ phần
Chất lượng trung b́nh: 20 cổ phần
Chất lượng cao: 30 cổ phần

Gửi | Trạng thái



Chiến dịch Nội dung


Medium/Steemit, nhóm/trang Facebook/LinkedIn, trang niêm yết ICO, Blog, Trang tin tức, các diễn đàn với khán giả crypto hoặc bất kỳ nền tảng xă hội nào khác có phạm vi tiếp cận lớn được chấp nhận.

Quy định
Phải có ít nhất 100 người theo dơi/thành viên.

Blog / bài viết phải có nội dung chính chủ. Sao chép / dán không được phép. Đạo văn sẽ dẫn đến sự từ chối và bị loại khỏi chiến dịch tiền thưởng.

Nội dung được tạo phải được truy cập công khai.

Phải có liên kết đến trang web của chúng tôi, giấy trắng, chủ đề Ann và nhóm Telegram chính thức.

Blog / bài viết phải có ít nhất 400 từ và bài đăng trên diễn đàn phải có ít nhất 250 từ.

Blog / bài viết bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh cũng được chấp nhận nhưng phải thông báo trước cho người quản lư tiền thưởng.

Gửi thư rác / đăng bài trong các subforums sai sẽ không được dung thứ. Các bài đăng bị xóa hoặc đóng bởi chính quyền của diễn đàn sẽ không được tính.

Các bài viết đặc biệt được viết sẽ được sử dụng và được đăng bởi MFUN.

Các bài viết có lượt xem giả sẽ bị loại.

Tất cả các bài báo / blog / bài viết được gửi cho tiền thưởng sẽ được Nhóm MFUN Bounty xem xét và sẽ được thưởng dựa trên chất lượng:

Bị từ chối: 0 Cổ phần
Chất lượng thấp: 10 cổ phần
Chất lượng trung b́nh: 20 cổ phần
Cao: 30 cổ phần

Gửi | Trạng thái



Bounty Kiểm tra Scammer (Người lừa đảo/không trung thực)


Người dùng đă sử dụng nhiều tài khoản để đăng kư tiền thưởng và / hoặc người dùng đă sử dụng báo cáo hàng tuần không phải của riêng họ và / hoặc bất kỳ loại lừa đảo nào khác mà bạn thấy trong chương tŕnh tiền thưởng này phải được báo cáo cho chúng tôi bằng chứng. Chúng tôi sẽ xác minh nó và thưởng cho bạn với cổ phần.

Xin lưu ư rằng các cáo buộc sai sẽ dẫn đến sự không đủ điều kiện của bạn.

Phần thưởng
10 cổ phần khi phát hiện một kẻ lừa đảo
Báo cáo Tại đây | Trạng thái



Khước từ
Chúng tôi được nhóm Mfun thuê để quản lư cộng đồng tiền thưởng và chỉ các bảng tính. Tất cả các mă token sẽ được phân phối bởi nhóm Mfun khi kết thúc việc bán token.
« Last Edit: July 29, 2018, 05:40:27 PM by HangVivian »

 

Bitcoin Garden 2013-2022, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services