click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: [ANN] [PRE-ICO] 3D-Chain(3xD) | Sản xuất phân cấp  (Read 2642 times)

deception1359

 • Legendary
 • *****
 • Posts: 2535
 • Karma: +13/-0
  • View Profile
Re: [ANN] [PRE-ICO] 3D-Chain(3xD) | Sản xuất phân cấp
« Reply #30 on: August 24, 2018, 08:23:23 AM »
Cộng đồng tuyệt vời và nhiều hỗ trợ giúp chúng tôi tiếp tục và mang lại cho chúng tôi rất nhiều năng lượng, cảm ơn bạn đă hỗ trợ, đó là lư do tại sao chúng tôi cung cấp mă thông báo 3xD miễn phí cho mọi người ủng hộ chúng tôi.


deception1359

 • Legendary
 • *****
 • Posts: 2535
 • Karma: +13/-0
  • View Profile
Re: [ANN] [PRE-ICO] 3D-Chain(3xD) | Sản xuất phân cấp
« Reply #31 on: August 28, 2018, 08:43:57 AM »
Bỏ qua chi phí giúp việc sử dụng #3DChain #Blockchain dễ dàng hơn cho các công ty và cá nhân @andy88820 đă  tham gia @3dchain #airdrop


deception1359

 • Legendary
 • *****
 • Posts: 2535
 • Karma: +13/-0
  • View Profile
Re: [ANN] [PRE-ICO] 3D-Chain(3xD) | Sản xuất phân cấp
« Reply #32 on: September 01, 2018, 04:50:08 AM »
#3DChain là nền tảng cho mô h́nh 3D và thực tế ảo của các ṭa nhà hiện có. Sử dụng thiết kế hỗ trợ máy tính (CAD) hoặc Quét 3D để tạo mô h́nh chuyên nghiệp cho các cơ sở khách hàng khác nhau. @ bullau3 @3dchain #airdrop

deception1359

 • Legendary
 • *****
 • Posts: 2535
 • Karma: +13/-0
  • View Profile
Re: [ANN] [PRE-ICO] 3D-Chain(3xD) | Sản xuất phân cấp
« Reply #33 on: September 04, 2018, 08:04:37 AM »
#3DPrinting tŕnh bày các cơ hội kinh doanh hấp dẫn và chúng tôi hiện đang quan sát các ứng dụng khác nhau của #3DPrinting do giảm chi phí, tiến bộ công nghệ và tính linh hoạt trong thiết kế @3dchain #airdrop

deception1359

 • Legendary
 • *****
 • Posts: 2535
 • Karma: +13/-0
  • View Profile
Re: [ANN] [PRE-ICO] 3D-Chain(3xD) | Sản xuất phân cấp
« Reply #34 on: September 10, 2018, 02:59:19 AM »
# 3DCHAIN Pre-Sale: Ṿng 1 (Chương tŕnh Phần thưởng Cộng đồng) hiện đang MỞ. Truy cập: http://3dchain.io/ico.html
@ 3dChain # 3DPrinting #Manufacturing #SupplyChain #Blockchain #IoT #AutomatedFabricationTechnology # Industry40 #AutomatedManufacturing # 3xD


deception1359

 • Legendary
 • *****
 • Posts: 2535
 • Karma: +13/-0
  • View Profile
Re: [ANN] [PRE-ICO] 3D-Chain(3xD) | Sản xuất phân cấp
« Reply #35 on: September 13, 2018, 08:35:54 AM »
Tại mạng # 3DChain, mạng sản xuất có hệ thống đa nền tảng để phân phối thiết kế trên nhiều Máy in 3D trong mạng # 3DChain để sản xuất nhanh hơn. @Kimex_Official tham gia @ 3dchain #airdrop

deception1359

 • Legendary
 • *****
 • Posts: 2535
 • Karma: +13/-0
  • View Profile
Re: [ANN] [PRE-ICO] 3D-Chain(3xD) | Sản xuất phân cấp
« Reply #36 on: September 17, 2018, 09:59:39 AM »
Trong khi Hoa Kỳ là nhà lănh đạo trong các ứng dụng sản xuất phụ gia tiếp theo là châu Âu, th́ có một xu hướng rơ ràng trong việc áp dụng sản xuất phụ gia của các nước châu Á, @SaintNickamoto tham gia @3dchain #airdrop

winner68

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 532
 • Karma: +9/-1
  • View Profile
Re: [ANN] [PRE-ICO] 3D-Chain(3xD) | Sản xuất phân cấp
« Reply #37 on: September 19, 2018, 04:32:10 AM »
Sản xuất phân cấp được diễn ra như thế nào vậy ạ?

deception1359

 • Legendary
 • *****
 • Posts: 2535
 • Karma: +13/-0
  • View Profile
Re: [ANN] [PRE-ICO] 3D-Chain(3xD) | Sản xuất phân cấp
« Reply #38 on: September 23, 2018, 05:50:05 AM »
Sản xuất phân cấp được diễn ra như thế nào vậy ạ?

Cái này khó quá, ḿnh cug chua rơ lắm.

deception1359

 • Legendary
 • *****
 • Posts: 2535
 • Karma: +13/-0
  • View Profile
Re: [ANN] [PRE-ICO] 3D-Chain(3xD) | Sản xuất phân cấp
« Reply #39 on: September 23, 2018, 05:50:11 AM »
Ngoài việc truy cập vào mạng, khách hàng và nhà thiết kế có thể gửi một thiết kế hoặc một ư tưởng với sự bảo mật tuyệt vời vốn có từ mạng của # 3DChain và đảm bảo rằng công việc của họ được bảo vệ bản quyền. @bart_trevor tham gia @ 3dchain #airdrop

deception1359

 • Legendary
 • *****
 • Posts: 2535
 • Karma: +13/-0
  • View Profile
Re: [ANN] [PRE-ICO] 3D-Chain(3xD) | Sản xuất phân cấp
« Reply #40 on: September 29, 2018, 04:33:25 AM »
Với sản xuất tập trung vào việc áp dụng công nghệ mới, ưu tiên 3DChain là đảm bảo SupplyChain đă sẵn sàng cho sự tăng trưởng, @ Zd6ZVfRF4jBUy6q tham gia @ 3dchain #airdrop

deception1359

 • Legendary
 • *****
 • Posts: 2535
 • Karma: +13/-0
  • View Profile
Re: [ANN] [PRE-ICO] 3D-Chain(3xD) | Sản xuất phân cấp
« Reply #41 on: October 04, 2018, 04:20:01 PM »
Khuyến khích khách hàng sử dụng nền tảng 3DChain là truy cập giá trong suốt cho một loạt các thiết kế, nhà thiết kế và nhà sản xuất, @CryptoDrunky tham gia @ 3dchain #airdrop

deception1359

 • Legendary
 • *****
 • Posts: 2535
 • Karma: +13/-0
  • View Profile
Re: [ANN] [PRE-ICO] 3D-Chain(3xD) | Sản xuất phân cấp
« Reply #42 on: October 09, 2018, 07:44:02 AM »
Điện tử tiêu dùng và các ngành công nghiệp ô tô đang sớm áp dụng sản xuất phụ gia và đóng góp cho hơn 20% thị trường # 3DPrinting, @criptoco tham gia @ 3dchain #airdrop

deception1359

 • Legendary
 • *****
 • Posts: 2535
 • Karma: +13/-0
  • View Profile
Re: [ANN] [PRE-ICO] 3D-Chain(3xD) | Sản xuất phân cấp
« Reply #43 on: October 15, 2018, 11:11:13 AM »
# 3DChain cung cấp một mạng bảo mật để kết nối giữa các bên liên quan đến việc #manufacturing sử dụng kiến thức kỹ thuật của họ. @coinfragko tham gia @ 3dchain #airdrop

deception1359

 • Legendary
 • *****
 • Posts: 2535
 • Karma: +13/-0
  • View Profile
Re: [ANN] [PRE-ICO] 3D-Chain(3xD) | Sản xuất phân cấp
« Reply #44 on: October 20, 2018, 04:13:52 AM »
Ngành công nghiệp ô tô đầu tư sớm vào sản xuất phụ gia. Các nhà sản xuất chủ yếu sử dụng in 3D để tạo mẫu thay v́ sản xuất linh kiện. @ Motez32025774 tham gia @ 3dchain #airdrop

 

Bitcoin Garden 2013-2022, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services