click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: [ANN] [PRE-ICO] 3D-Chain(3xD) | Sản xuất phân cấp  (Read 2641 times)

deception1359

 • Legendary
 • *****
 • Posts: 2535
 • Karma: +13/-0
  • View Profile
Re: [ANN] [PRE-ICO] 3D-Chain(3xD) | Sản xuất phân cấp
« Reply #15 on: July 16, 2018, 05:25:05 AM »
Hôm nay, #chế tạo không phải là nơi để xác định vị trí sản xuất, nhưng đó là về thay đổi nhu cầu của khách hàng, khả năng phục hồi trong #supplychain và các yếu tố chi phí, # 3DPrinting, #ICO, # Industry40 #SupplyChain # 3xD #IoT, #Ethereum, #Blockchain , #Chế tạo

deception1359

 • Legendary
 • *****
 • Posts: 2535
 • Karma: +13/-0
  • View Profile
Re: [ANN] [PRE-ICO] 3D-Chain(3xD) | Sản xuất phân cấp
« Reply #16 on: July 18, 2018, 10:23:01 AM »
# 3DChain tập trung vào việc giải quyết tác động của số hóa trên # chiến lược sản xuất và những thiếu sót chính của cơ sở hạ tầng hiện tại về thích ứng với công nghệ # 3DPrinting và #Automatedfabrication. # Industry40 #SupplyChain # 3xD #IoT, #Ethereum, #Blockchain, #Manufacturing

deception1359

 • Legendary
 • *****
 • Posts: 2535
 • Karma: +13/-0
  • View Profile
Re: [ANN] [PRE-ICO] 3D-Chain(3xD) | Sản xuất phân cấp
« Reply #17 on: July 20, 2018, 09:30:29 AM »
# 3DChain làm nền tảng bảo mật sử dụng thông minh trong #ProductDesign và #manufacturing để tăng hiệu quả tài nguyên và theo dơi hoạt động bằng cách triển khai công nghệ #blockchain.

deception1359

 • Legendary
 • *****
 • Posts: 2535
 • Karma: +13/-0
  • View Profile
Re: [ANN] [PRE-ICO] 3D-Chain(3xD) | Sản xuất phân cấp
« Reply #18 on: July 23, 2018, 02:47:01 PM »
Airdrop (Class-B) chạy từ thứ Sáu 07/14/2018 23:59 UTC, đến thứ Sáu 07/27/2018 23:59 hoặc khi ngân sách Airdrop (Loại B) kết thúc.
1.2.1 Phân phối phần thưởng
- Tổng cộng 125.000 3xD (% 2,5 trong tổng số mă thông báo cho chương tŕnh Airdrop và Bounty) là
phân bổ cho Airdrop (Class-B) và nó sẽ được chia theo số tiền cược
tích lũy giữa những người tham gia được chọn.
- Mỗi người tham gia sẽ nhận được tối đa 120, 3xD mă thông báo cho lần đăng kư đầu tiên và sau
yêu cầu.
1.2.2 Chương tŕnh giới thiệu
- Nếu bạn đă đăng kư chiến dịch Airdrop của Chuỗi 3D, bạn có thể tham gia giới thiệu
chương tŕnh.
- CHỈ chia sẻ địa chỉ EMAIL mà bạn đă đăng kư để đăng kư trên 3D-
Chiến dịch Airdrop của Chain là giới thiệu với bạn bè, cộng đồng của bạn và…. Nhận
tối đa 10, 3xD mă thông báo cho mỗi lần giới thiệu.
1.2.3 Yêu cầu
- Phải đăng kư kênh và nhóm điện tín của 3D-Chain:
Kênh: https://t.me/DecentralizedManufcturing
Nhóm: https://t.me/Campaign3DChain
- Phải theo dơi tài khoản twitter của 3D-Chain:
https://twitter.com/3dChain
- Phải thích và theo dơi trang Facebook của 3D-Chain:
https://www.facebook.com/3dchain/
- Tweet liên kết sau (Chỉ một lần trước khi đăng kư):

Phải thêm Hashtags: @ 3dChain # 3DPrinting #Manufacturing #SupplyChain
- Vào tài khoản twitter của 3D-Chain (https://twitter.com/3dChain) và Tweet lại tweet đă ghim (Chỉ một lần trước khi đăng kư).
- Phải đăng kư chiến dịch sử dụng:
http://www.3dchain.io/index.html#registration_modal

deception1359

 • Legendary
 • *****
 • Posts: 2535
 • Karma: +13/-0
  • View Profile
Re: [ANN] [PRE-ICO] 3D-Chain(3xD) | Sản xuất phân cấp
« Reply #19 on: July 25, 2018, 10:44:28 AM »
# 3DCHAIN Airdrop (Loại B) đang mở. Truy cập: http://3dchain.io/
@ 3dChain # 3DPrinting #Manufacturing #SupplyChain #Blockchain #IoT #AutomatedFabricationTechnology # Industry40 #AutomatedManufacturing # 3xD


# 3DChain là mạng gồm # 3DPrinters có kích thước khác nhau cho biến thể quy mô trong #manufacturing, mạng #decentralize cung cấp nền tảng tài liệu cho # 3DPrinting. # Industry40 #SupplyChain # 3xD #IoT, #Ethereum, #Blockchain, #Manufacturing

deception1359

 • Legendary
 • *****
 • Posts: 2535
 • Karma: +13/-0
  • View Profile
Re: [ANN] [PRE-ICO] 3D-Chain(3xD) | Sản xuất phân cấp
« Reply #20 on: July 27, 2018, 03:23:14 AM »
# 3DChain là môi trường mới, sáng tạo và cộng tác cung cấp nền tảng cho những người có tham vọng mở rộng sang các thị trường, công ty hoặc cá nhân mới muốn mang lại nhiều giá trị hơn cho khách hàng, nhà sáng tạo, nhà nghiên cứu và học giả của họ trong ngành công nghiệp sản xuất.

deception1359

 • Legendary
 • *****
 • Posts: 2535
 • Karma: +13/-0
  • View Profile
Re: [ANN] [PRE-ICO] 3D-Chain(3xD) | Sản xuất phân cấp
« Reply #21 on: July 30, 2018, 07:09:51 AM »
# 3DChain tăng hiệu suất và mở rộng ứng dụng tới phạm vi rộng hơn của các ngành, # 3DPrinting, #ICO, # Industry40 #SupplyChain # 3xD #IoT, #Ethereum, #Blockchain, #Manufacturing

deception1359

 • Legendary
 • *****
 • Posts: 2535
 • Karma: +13/-0
  • View Profile
Re: [ANN] [PRE-ICO] 3D-Chain(3xD) | Sản xuất phân cấp
« Reply #22 on: August 01, 2018, 11:30:22 AM »
Công nghệ 3DChain cung cấp sản phẩm tùy chỉnh trong môi trường an toàn và nó sẽ là đối tác thực sự trong #manufacturing trong tương lai, cung cấp cho khách hàng trải nghiệm được cá nhân hóa nhất.

deception1359

 • Legendary
 • *****
 • Posts: 2535
 • Karma: +13/-0
  • View Profile
Re: [ANN] [PRE-ICO] 3D-Chain(3xD) | Sản xuất phân cấp
« Reply #23 on: August 04, 2018, 04:54:53 PM »
@ 3DChain tạo ra một sự thay đổi kinh tế vi mô của #manufacturing và di dời quá tŕnh sang thị trường nội địa, #AdditiveManufacturing #airdrop #AutomatedFabricationTechnology #AutomatedManufacturing # Industry40 #SupplyChain $ 3xD #IoT #Productivity

deception1359

 • Legendary
 • *****
 • Posts: 2535
 • Karma: +13/-0
  • View Profile
Re: [ANN] [PRE-ICO] 3D-Chain(3xD) | Sản xuất phân cấp
« Reply #24 on: August 06, 2018, 11:15:08 AM »
Xóa trung gian khỏi môi trường # 3DPrinting sẽ giảm chi phí sản phẩm và thực hiện giao tiếp trực tiếp / minh bạch, t́m hiểu thêm tại http://3dchain.io http://3dchain.io

deception1359

 • Legendary
 • *****
 • Posts: 2535
 • Karma: +13/-0
  • View Profile
Re: [ANN] [PRE-ICO] 3D-Chain(3xD) | Sản xuất phân cấp
« Reply #25 on: August 09, 2018, 03:39:07 AM »
Tiếp cận thị trường toàn cầu nhanh hơn và rẻ hơn bằng cách sử dụng các công nghệ sản xuất khác nhau.

PHÂN PHỐI
Chia sẻ máy in 3D trên nền tảng chuỗi 3D để tạo doanh thu cho thời gian tối ưu trên thiết bị.
TRỰC TIẾP TRỰC TIẾP
Giao tiếp trực tiếp giữa khách hàng, nhà thiết kế và nhà sản xuất.
TÙY CHỈNH
Các mục tùy chỉnh, chia sẻ chúng và nhận tín dụng bất cứ khi nào chúng được sử dụng.


deception1359

 • Legendary
 • *****
 • Posts: 2535
 • Karma: +13/-0
  • View Profile
Re: [ANN] [PRE-ICO] 3D-Chain(3xD) | Sản xuất phân cấp
« Reply #26 on: August 12, 2018, 03:54:29 PM »
@StrongHoldSTRH # 3DChain cho phép chế tạo cơ hội biến đổi chuỗi #supplychain thành môi trường #decentralized để đạt được cấp độ mới về năng suất và hiệu quả, t́m hiểu thêm tại http://www.3dchain.io,
#Airdrop: https://t.co/w7a0nf2Xpy

deception1359

 • Legendary
 • *****
 • Posts: 2535
 • Karma: +13/-0
  • View Profile
Re: [ANN] [PRE-ICO] 3D-Chain(3xD) | Sản xuất phân cấp
« Reply #27 on: August 14, 2018, 07:34:23 AM »
@asiburr10551462 #Nền tảng 3DChain được tổ chức và hoạt động theo cách cơ bản khác nhau để tạo sự cộng tác trên khắp thế giới t́m hiểu thêm tại http://www.3dchain.io,
#Airdrop: https://t.co/w7a0nf2Xpy
http://www.3dchain.io

deception1359

 • Legendary
 • *****
 • Posts: 2535
 • Karma: +13/-0
  • View Profile
Re: [ANN] [PRE-ICO] 3D-Chain(3xD) | Sản xuất phân cấp
« Reply #28 on: August 19, 2018, 04:48:10 AM »
# 3DChain là cách thức mới của các công ty và cá nhân có thể #3dprint ư tưởng mới #faster và #cheaper với quyền truy cập vào nhiều loại vật liệu và thiết bị, không giới hạn số lượng sản phẩm v́ mọi thiết kế sẽ được phân phối giữa các nhà sản xuất khác nhau. hơn

deception1359

 • Legendary
 • *****
 • Posts: 2535
 • Karma: +13/-0
  • View Profile
Re: [ANN] [PRE-ICO] 3D-Chain(3xD) | Sản xuất phân cấp
« Reply #29 on: August 21, 2018, 08:35:02 AM »
Thời gian tốt nhất để tham gia #airdrop của chúng tôi và nhận tối đa 120 mă thông báo 3D-chwin (3xD), chúng tôi đang làm việc trên các nền tảng tốt hơn cho #manufacturers và # 3Dprinters

 

Bitcoin Garden 2013-2022, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services