click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: [BOUNTY] 🔴🔴🔴 3D-Chain(3xD) | Sản xuất phân cấp 🔴🔴🔴  (Read 2891 times)

deception1359

 • Legendary
 • *****
 • Posts: 2535
 • Karma: +13/-0
  • View Profile
3D-Chain (Chiến dịch Bounty)
Mạng  đầu tiên phân cấp toàn cầu
Kết nối trực tiếp
Nhà sản xuất, Nhà thiết kế, và Người tiêu dùng


CẬP NHẬT CUỐI     Thứ Hai, ngày 11 tháng 6 năm 2018 11:30 PM(GMT)3D-Chain giới thiệu Chương tŕnh Bounty để tăng hiệu quả truyền thông của chúng tôi khi truyền bá thông tin về các mục tiêu đạt được bằng cách phát triển doanh nghiệp.
Tổng 5% của 3D-Chain Token (5.000.000 3xD) được phân bổ cho chương tŕnh tiền thưởng và nó sẽ được chia theo số tiền tích lũy giữa những người tham gia được chọn. Với tư cách là người tham gia Chương tŕnh Bounty 3D-Chain, bạn sẽ được thưởng cho việc viết và chia sẻ các bài đăng về Chuỗi 3D, Chuỗi 3D (3xD) và ICO, nhận phản hồi về họ, thêm người theo dơi hoặc lượt xem trên video chia sẻ. Thời gian chiến dịch chạy từ Chủ nhật 06/03/2018 23:59 UTC, đến một tuần sau khi kết thúc ICO hoặc khi tất cả các mă thông báo được bán hết hoặc khi ngân sách tiền thưởng hoàn tất.

Phân phối phần thưởng
1.   Chiến dịch Chữ kư Bitcointalk: 30% (1,750,000 3xD)
2.   Blog, bài viết, chiến dịch Video: 15% (750,000 3xD)
3.   Chiến dịch Twitter: 15% (750,000 3xD)
4.   Chiến dịch Telegram: 15% (750,000 3xD)
5.   Chiến dịch Facebook: 10% (500,000 3xD)
6.   Dịch và kiểm duyệt: 5% (250,000 3xD)
7.   Tiền thưởng: 10% (500,000 3xD)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tất cả những người tham gia chương tŕnh tiền thưởng đều phải theo dơi 3D-Chain trên Twitter trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch.
 


Tất cả những người tham gia chương tŕnh tiền thưởng đều phải tham gia 3D-Chain’s Telegram trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch.Tất cả những người tham gia bounty phải  Đăng kư chiến dịch.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐỂ PH̉NG CHỐNG GIAN LẬN ĐĂNG KƯ NHIỀU TÀI KHOẢN, MỌI NGƯỜI THAM GIA PHẢI ÁP DỤNG BIỄU MẪU DƯỚI TRONG CHỦ ĐỀ NÀY.
TÊN NGƯỜI DÙNG BITCOINTALK:
LINK LIÊN KẾT TWITTER:
TÊN NGƯỜI DÙNG TELEGRAM:
ĐỊA CHỈ ETH:


Thời gian biểu

Tuần 01 -------------------------------- (06/04/2018-06/10/2018)
Tuần 02 -------------------------------- (06/11/2018-06/17/2018)
Tuần 03 -------------------------------- (06/18/2018-06/24/2018)
Tuần 04 -------------------------------- (06/25/2018-07/01/2018)
Tuần 05 -------------------------------- (07/02/2018-07/08/2018)
Tuần 06 -------------------------------- (07/09/2018-07/15/2018)
Tuần 07 -------------------------------- (07/16/2018-07/22/2018)
Tuần 08 -------------------------------- (07/23/2018-07/29/2018)
Tuần 09 -------------------------------- (07/30/2018-08/05/2018)
Tuần 10 -------------------------------- (08/06/2018-08/12/2018)
....................................................


Phần thưởng
•   Junior Members: 4 Cổ phần / tuần
•   Members: 6 Cổ phần / tuần
•   Full members: 8 Cổ phần / tuần
•   Senior members: 12 Cổ phần / tuần
•   Hero members: 18 Cổ phần / tuần
•   Legendary members: Cổ phần / tuần
•   Thêm Avatar: 2 Cổ phần / tuần
Yêu cầu
•   1 tài khoản Bitcointalk cho mỗi người. Nhiều tài khoản không được phép và sẽ dẫn đến cấm bạn khỏi chiến dịch của chúng tôi.
•   Những người tham gia trong chiến dịch này phải có ít nhất cấp Thành viên Junior để đeo chữ kư của chúng tôi.
•   Phải đeo chữ kư mọi lúc. Avatar là bắt buộc chỉ cho người dùng đủ điều kiện, để avatar theo thứ hạng diễn đàn.
•   Chữ kư phải được giữ cho đến một tuần sau khi kết thúc ICO, việc loại bỏ chữ kư trước thời điểm đó sẽ dẫn đến việc bị loại.
•   Tối thiểu 10 bài viết xây dựng trong một tuần trong chiến dịch tiền thưởng. Tối đa 2 bài viết mỗi ngày.
•   Yêu cầu đăng bài trong phần Alternate cryptocurrencies.
•   Các bài đăng có ít hơn 100 kư tự (không tính khoảng trống) sẽ không được tính là đủ điều kiện.
•   Bài viết phải mang tính xây dựng, về chủ đề và chất lượng cao. Chủ đề không hoạt động, spam, bài viết như "xin chào", "chúc may mắn", "yêu dự án này", "đă tham gia ....", trong chủ đề tiền thưởng của dự án này sẽ không được tính là hợp lệ.
•   Người dùng có điểm tin cậy màu đỏ không được phép tham gia.

Chữ kư

Jr Member

Quote
▄▀▄ 3D-Chain (Decentralized Manufacturing) ▄▀▄
DESIGNERS ▄+▄ MANUFACTURERS ▄+▄ CONSUMERS
▬●▬●▬●▬●▬●▬●▬● 3DChain.io ●▬●▬●▬●▬●▬●▬●▬

Code: [Select]
[center]▄▀▄ 3D-Chain (Decentralized Manufacturing) ▄▀▄
DESIGNERS ▄+▄ MANUFACTURERS ▄+▄ CONSUMERS
▬●▬●▬●▬●▬●▬●▬● 3DChain.io ●▬●▬●▬●▬●▬●▬●▬[/center]

Member

Quote
▬●▬●▬●▬●▬●▬●▬● ▄▀▄ 3D-Chain ▄▀▄ ●▬●▬●▬●▬●▬●▬●▬
Decentralized Network Directly Connecting DESIGNERS||MANUFACTURERS||CONSUMERS
▬●▬●▬●▬●▬●▬●▬●BITCOINTALKFACEBOOKTWITTERTELEGRAMMEDIUM▄▬●▬●▬●▬●▬●▬●▬●▬
Code: [Select]
[center][url=https://3dchain.io/]▬●▬●▬●▬●▬●▬●▬● ▄▀▄ [font=century gothic]3D-Chain[/font] ▄▀▄ ●▬●▬●▬●▬●▬●▬●▬[/url]
[font=arial]Decentralized Network Directly Connecting DESIGNERS||MANUFACTURERS||CONSUMERS[/font]
[font=arial narrow]▬●▬●▬●▬●▬●▬●▬●[url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=3408046.0]BITCOINTALK[/url]▄[url=https://www.facebook.com/3dchain/]FACEBOOK[/url]▄[url=https://twitter.com/3dChain]TWITTER[/url]▄[url=https://t.me/DecentralizedManufcturing]TELEGRAM[/url]▄[url=https://medium.com/@3dChain]MEDIUM[/url]▄[url=https://www.youtube.com/watch?v=UGqbZHOfWTg]VIDEO[/url]▬●▬●▬●▬●▬●▬●▬●▬[/font][/center]

Full Member

Quote
▬●▬●▬●▬●▬●▬●▬● ▄▀▄ 3D-Chain ▄▀▄ ●▬●▬●▬●▬●▬●▬●▬
Decentralized Network Directly Connecting DESIGNERS||MANUFACTURERS||CONSUMERS
BITCOINTALKFACEBOOKTWITTERTELEGRAMMEDIUM
Code: [Select]
[center][b][url=https://3dchain.io/][color=purple]▬●▬●▬●▬●▬●▬●▬● ▄▀▄ [font=century gothic][color=blue]3D-Chain[/color][/font] ▄▀▄ ●▬●▬●▬●▬●▬●▬●▬[/color][/url]
[font=arial][color=#093581][color=#2D92DB]Decentralized Network[/color] Directly Connecting [color=#2D92DB]DESIGNERS||MANUFACTURERS||CONSUMERS[/color][/color][/font]
[font=arial narrow][color=#A3CEF1]▬[color=#94C9F5]▬[color=#7CBEF5]▬[color=#68B6F7]▬[color=#52ACF6]▬[url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=3408046.0][color=purple]BITCOINTALK[/color][/url]▄[url=https://www.facebook.com/3dchain/][color=purple]FACEBOOK[/color][/url]▄[url=https://twitter.com/3dChain][color=purple]TWITTER[/color][/url]▄[url=https://t.me/DecentralizedManufcturing][color=purple]TELEGRAM[/color][/url]▄[url=https://medium.com/@3dChain][color=purple]MEDIUM[/color][/url]▄]▬[/color]▬[/color]▬[/color]▬[/color]▬[/color][/font][/b][/center]

Sr Member
   
Quote
3DChain.io██████████████▄
██          ██▀█▄
██  █████   ██  ▀█▄
██  █████   ██    ▀█▄
██  █████   ██████████▄
██                   ██
██  ███████████████  ██
██                   ██
██  ███████████████  ██
██                   ██
██  ███████████████  ██
██                   ██
███████████████████████
[JOIN US]


Code: [Select]
[center][table][tr][td][url=https://3dchain.io/][font=Arial][size=23pt][b][color=purple]3DChain.io[/size][/font][/url][/td][td][/td]
[td][center][font=Arial][url=https://3dchain.io/][color=blue][u][b][size=16px][color=blue]▀ DECENTRALIZED MANUFACTURING ▀[/size][/u][/url]
[size=11px][b]  [url=https://twitter.com/3dChain][color=purple] TWITTER [/url] [url=https://t.me/DecentralizedManufcturing][color=blue] TELEGRAM [/url] [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=3408046.0][color=purple] BITCOINTALK [/url] [url=https://www.facebook.com/3dchain/][color=blue] FACEBOOK [/url] [url=https://medium.com/@3dChain][color=purple] MEDIUM  [/td][td][url=http://3dchain.io/doc/3Dchain_whitepaper.pdf][tt][size=2pt][color=purple]██████████████▄
██          ██▀█▄
██  █████   ██  ▀█▄
██  █████   ██    ▀█▄
██  █████   ██████████▄
██                   ██
██  ███████████████  ██
██                   ██
██  ███████████████  ██
██                   ██
██  ███████████████  ██
██                   ██
███████████████████████[/td][td][/td][td][center][url=https://3dchain.io/][font=Arial][b][size=11px][color=black]  ●▬●DESIGNERS●▬● 
   MANUFACTURERS   
●▬●CONSUMERS●▬●[/color][/td][td][/td][td][size=27px][color=blue][b][[url=http://www.3dchain.io/index.html#registration_modal][font=Arial][size=18pt][b][color=purple]JOIN US[/size][/font][/url][size=27px][color=blue][b]][/td][/tr][/table][/center]

Hero - Legendary Member

Quote
3DChain.io██████████████▄
██          ██▀█▄
██  █████   ██  ▀█▄
██  █████   ██    ▀█▄
██  █████   ██████████▄
██                   ██
██  ███████████████  ██
██                   ██
██  ███████████████  ██
██                   ██
██  ███████████████  ██
██                   ██
███████████████████████
[JOIN US]
Code: [Select]
[center][table][tr][td][url=https://3dchain.io/][font=Arial][size=23pt][b][glow=purple,2][color=#fff]3DChain.io[/size][/font][/url][/td][td][/td]
[td][center][font=Arial][url=https://3dchain.io/][color=blue][u][b][size=16px][color=blue]▀ DECENTRALIZED MANUFACTURING ▀[/size][/u][/url]
[size=11px][b]  [url=https://twitter.com/3dChain][glow=purple,2][color=#fff] TWITTER [/url] [url=https://t.me/DecentralizedManufcturing][glow=blue,2][color=#fff] TELEGRAM [/url] [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=3408046.0][glow=purple,2][color=#fff] BITCOINTALK [/url] [url=https://www.facebook.com/3dchain/][glow=blue,2][color=#fff] FACEBOOK [/url] [url=https://medium.com/@3dChain][glow=purple,2][color=#fff] MEDIUM  [/td][td][url=http://3dchain.io/doc/3Dchain_whitepaper.pdf][tt][size=2pt][color=purple]██████████████▄
██          ██▀█▄
██  █████   ██  ▀█▄
██  █████   ██    ▀█▄
██  █████   ██████████▄
██                   ██
██  ███████████████  ██
██                   ██
██  ███████████████  ██
██                   ██
██  ███████████████  ██
██                   ██
███████████████████████[/td][td][/td][td][center][url=https://3dchain.io/][font=Arial][b][size=11px][color=black]  ●▬●DESIGNERS●▬● 
   MANUFACTURERS   
●▬●CONSUMERS●▬●[/color][/td][td][/td][td][size=27px][color=blue][b][[url=http://www.3dchain.io/index.html#registration_modal][font=Arial][size=18pt][glow=black,2][b][color=#fff]JOIN US[/glow][/size][/font][/url][size=27px][color=blue][b]][/td][/tr][/table][/center]

Avatar


--------------------------------------Blog, bài viết, chiến dịch Video--------------------------------------

Blog và bài viết    
Phần thưởng
•   Siêu chất lượng: 300-800 Cổ phần
•   Chất lượng tốt: 100 Cổ phần
•   Chất lượng trung b́nh: 70 Cổ phần
•   Chất lượng b́nh thường: 40 Cổ phần
(* Chất lượng sẽ được xác định dựa trên số lượt xem và nhận xét)
Yêu cầu
•   Chỉ cho phép đăng trên Medium, Steemit, Newbium và WordPress. Đối với các nền tảng viết blog chung/miễn phí khác, bạn phải liên hệ [email protected]
•   Bài đăng trên blog sẽ được chấp nhận các tên miền .com .net .org và các trang web và blog cao cấp khác.
•   Để chứng minh quyền sở hữu blog của bạn, bạn phải thêm liên kết hồ sơ Bitcointalk vào bài đăng trên blog của bạn.
•   Đặt các liên kết sau vào cuối bài viết:
-   Website: http://3dchain.io/
-   Twitter: https://twitter.com/3dChain
-   Facebook: https://www.facebook.com/3dchain/
-   Telegram: https://t.me/DecentralizedManufcturing
-   Medium: https://medium.com/@3dChain
-   Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3408046.0

•   Chúng tôi hoan nghênh các bài viết bằng bất kỳ ngôn ngữ nào.
•   Bạn phải theo dơi 3D-Chain trên Medium (Medium: https://medium.com/@3dChain).
•   Các bài viết phải dài hơn 350 từ, ít hơn 350 từ sẽ không được chấp nhận.
•   Bài viết chất lượng thấp sẽ không được chấp nhận.
•   Bạn có thể sử dụng h́nh ảnh, biểu trưng, h́nh ảnh chính thức được đăng trên trang web, chủ đề ANN (không phải chủ đề Bounty), sách trắng, Blog, Facebook và Twitter.
•   Blog của bạn phải có tối thiểu 200 người theo dơi HOẶC chia sẻ bài viết trên trang Facebook với tối thiểu 1000 người theo dơi.
•   Chia sẻ bài viết của bạn trên trang Facebook của chúng tôi: https://www.facebook.com/3dchain/
•   Bạn phải liên hệ [email protected] để xem lại bài viết và blog của bạn, điền vào biểu mẫu tiền thưởng trước khi xuất bản trực tuyến.
•   Đạo văn hoặc sử dụng tài liệu của người khác sẽ được coi là một nội dung không hợp lệ (Nội dung là duy nhất không được sao chép và lấy từ nơi khác).

Video
Phần thưởng
•   Siêu chất lượng: 500-1000 Cổ phần
•   Chất lượng tốt: 150 Cổ phần
•   Chất lượng trung b́nh: 100 Cổ phần
•   Chất lượng b́nh thường: 60 Cổ phần
-   Chất lượng sẽ được xác định dựa trên số lượt xem, nhận xét và chia sẻ.
-   Các video không có lồng tiếng chỉ xem là chất lượng trung b́nh hoặc b́nh thường.
-   Chủ đề ưa thích:
Tôi đang t́m cách đầu tư vào 3D-Chain ([url=http://3dchain.io/]http://3dchain.io/
)
Miêu tả về 3D-Chain
Cách hoạt động của 3D-Chain / Hướng dẫn
3D-Chain ICO (http://3dchain.io/ico.html) [/size][/i]
Yêu cầu
•   Chỉ cho phép YouTube và Vimeo. Đối với các nền tảng chia sẻ video chung/miễn phí khác, bạn phải liên hệ [email protected] để phê duyệt.
•   Kênh phải được tạo ít nhất 3 tháng trước và phải có ít nhất 20 người đăng kư.
•   Bạn phải cung cấp bằng chứng về quyền sở hữu kênh của bạn.
•   Đặt các liên kết sau vào cuối mô tả video:
-   Website: http://3dchain.io/
-   Twitter: https://twitter.com/3dChain
-   Facebook: https://www.facebook.com/3dchain/
-   Telegram: https://t.me/DecentralizedManufcturing
-   Medium: https://medium.com/@3dChain
-   Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3408046.0

•   Chúng tôi hoan nghênh video bằng mọi ngôn ngữ.
•   Bạn phải theo dơi 3D-Chain trên YouTube và Vimeo.
(YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC2guc0_Ni8hxNo0oIoNxsQg)
(Vimeo: https://vimeo.com/267123474)
•   Video phải dài ít nhất 1 phút; các video ngắn hơn sẽ không được chấp nhận.
•   Chia sẻ video của bạn trên trang Facebook của chúng tôi: https://www.facebook.com/3dchain/
•   Bạn phải liên hệ [email protected] để xem lại video của bạn và điền vào biểu mẫu tiền thưởng trước khi xuất bản trực tuyến.
•   Đạo văn hoặc sử dụng tài liệu của người khác sẽ được coi là một bài nộp không hợp lệ.


Phần thưởng
•   200-499 người theo dơi: 10 cổ phần / tuần
•   500+ người theo dơi: 20 cổ phần / tuần
•   1,500+ người theo dơi: 30 cổ phần / tuần
•   5,000+ người theo dơi: 50 cổ phần / tuần
•   10,000+ người theo dơi: 100 cổ phần / tuần
Yêu cầu
•   Phải theo chúng tôi trên Twitter: https://twitter.com/3dChain
•   Phải Like và tweet lại tweet của 3D-Chain hàng ngày tại: https://twitter.com/3dChain
•   Retweet chỉ những tweet có nguồn gốc từ 3D-Chain: https://twitter.com/3dChain
•   Tối thiểu 10 retweet và 10 lượt Like mỗi tuần.
•   Tối đa 4 retweet và 4 lượt Like mỗi ngày.
•   Retweets & tweets phải ở chế độ công khai cho đến khi kết thúc chiến dịch Bounty.
•   Retweets phải thêm thẻ bắt đầu bằng: @3dChain #3DPrinting #Manufacturing #SupplyChain
•   Các tweet nhạy cảm về thời gian được tweet/retweet  SAU KHI thời gian kết thúc sẽ không được tính.
•   Điểm kiểm tra của bạn (https://www.twitteraudit.com/) phải lớn hơn 90%. Chỉ những người theo dơi thực sự từ lần kiểm tra cuối cùng trước khi tham gia chiến dịch mới được tính.
•   Tài khoản Twitter phải là bản gốc và ít nhất 6 tháng tuổi. Tài khoản hoặc tài khoản không hoạt động với người theo dơi giả sẽ không được chấp nhận.
•   Đăng báo cáo hàng tuần của bạn trong Chủ đề Bitcointalk của 3D-Chain vào mỗi Chủ nhật trước 23:59 UTC bằng cách sử dụng mă bên dưới:
Code: [Select]
[color=blue]BÁO CÁO TWITTER[/color] (thay thế # bằng số tuần bạn đang tham gia)
TUẦN #
Twitter user URL:
Bitcointalk username:
List of retweets/ Likes for Week #
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10...
•   Không chỉnh sửa & trích dẫn báo cáo của bạn, vui ḷng tạo bài đăng mới mỗi tuần

 
Phần thưởng
•   Hoạt động TOP-15 trong nhóm Telegram của 3D-Chain https://t.me/DecentralizedManufcturing: 9-63 cổ phần/tuần
Yêu cầu
•   Tất cả những người tham gia tiền thưởng phải tham gia nhóm Telegram của 3D-Chain trong suốt thời gian của toàn bộ chiến dịch. Nhóm Telegram https://t.me/DecentralizedManufcturing
•   Bạn không được thảo luận các chủ đề tiền thưởng trong nhóm Telegram. Vui ḷng giữ tất cả các cuộc tṛ chuyện và câu hỏi tiền thưởng với kênh tiền thưởng 3D-Chain chính thức trên Telegram. https://t.me/OfficialBountyCampaign3DChain
•   Nhiệm vụ của những người tham gia là đưa ra câu trả lời mang tính xây dựng cho các câu hỏi của các thành viên khác trên Nhóm Telegram: https://t.me/DecentralizedManufcturing, để kích hoạt hoạt động trong tṛ chuyện nếu nó "ngủ". Nếu bạn có cơ hội, mời mọi người tṛ chuyện, chia sẻ ư kiến tích cực của bạn / phản hồi về dự án.
•   Các cuộc thảo luận SPAM và không mang tính xây dựng sẽ không được tính.
•   Tối thiểu 10 bài đăng mỗi tuần. Tối đa 3 bài viết mỗi ngày.
•   Giải thưởng tối đa mà một người tham gia có thể nhận được là 63 cổ phần mỗi tuần. 9 cổ phần mỗi ngày.

Phần thưởng
•   200-499 bạn bè: 10 cổ phần/tuần
•   500+ bạn bè: 15 cổ phần/tuần
•   1,500+ bạn bè: 25 cổ phần/tuần
•   3,000+ bạn bè: 50 cổ phần/tuần
Yêu cầu
•   Phải theo dơi, thích và chia sẻ trang 3D-Chain trên Facebook: https://www.facebook.com/3dchain/
•   Phải thích và chia sẻ bài đăng công khai của 3D-Chain hàng ngày tại: https://www.facebook.com/3dchain/
•   Chỉ đăng lại các bài đăng có nguồn gốc từ 3D-Chain: https://www.facebook.com/3dchain/
•   Không b́nh luận về bất kỳ bài viết nào của 3D-Chain. Nghiêm cấm do spam chất lượng thấp.
•   Tối thiểu 10 lần đăng lại và 10 lượt thích mỗi tuần.
•   Tối đa 4 lần đăng lại và 4 lượt thích mỗi ngày.
•   Đăng lại và bài đăng phải được đặt ở chế độ công khai cho đến khi kết thúc chiến dịch Bounty.
•   Đăng lại phải thêm thẻ bắt đầu bằng: #3DChain #3DPrinting #Manufacturing #SupplyChain
•   Các bài đăng nhạy cảm về thời gian được đăng / đăng lại SAU KHI khoảng thời gian đă qua sẽ không được tính.
•   Tài khoản Facebook phải là bản gốc và ít nhất một năm. Tài khoản hoặc tài khoản không hoạt động với bạn bè/người theo dơi giả mạo bị nghiêm cấm và sẽ dẫn đến cấm chiến dịch tiền thưởng.
•   Đăng báo cáo hàng tuần của bạn trong chuỗi Chủ đề Bitcointalk của 3D-Chain vào mỗi Chủ nhật trước 23:59 UTC bằng cách sử dụng mă bên dưới:
Code: [Select]
[color=blue]BÁO CÁO FACEBOOK[/color] (thay thế # bằng số tuần bạn đang tham gia)
TUẦN #
Facebook user URL:
Bitcointalk username:
List of Shares/ Likes for Week #
1

3
4
5
6
7
8
9
10…
•   Không chỉnh sửa & trích dẫn báo cáo của bạn, vui ḷng tạo bài đăng mới mỗi tuần.

------------------------------------Chiến dịch dịch thuật và kiểm duyệt------------------------------------

Phần thưởng
•   Bản dịch của chủ đề ANN và Bounty trên Bitcointalk: 100 cổ phần
Chủ đề ANN
Chủ đề BOUNTY

•   Kiểm duyệt/Quản lư:  4 Cổ phần cho mỗi bài đăng hợp lệ
Yêu cầu
•   Các ngôn ngữ sau áp dụng cho các tác vụ tương ứng:
Tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga, tiếng Việt, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Hindi, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Ư, tiếng Ả Rập, tiếng Indonesia và tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
•   Nhận được phê duyệt cho đặt pḥng của bạn, chúng tôi sẽ PM tất cả những người tham gia đủ điều kiện.
•   Phê duyệt sẽ dành cho các ứng viên sẽ hoàn tất cả bản dịch của chuỗi ANN và Bounty cho một ngôn ngữ tương ứng. Bản dịch dự trữ của cả ANN và chủ đề tiền thưởng có nghĩa là kiểm duyệt chúng.
•   Sau khi được chấp nhận và hoàn thành bản dịch, hăy đăng trong chuỗi bounty Bitcointalk với một liên kết đến chuỗi đă dịch.
•   Để kiểm duyệt, chỉ các bài viết mang tính xây dựng từ người dùng đă đặt trước một ngôn ngữ mới được tính. Các bài đăng có ít hơn 100 kư tự (không tính khoảng trống) sẽ không được tính là đủ điều kiện.
•   Bài viết phải mang tính xây dựng, về chủ đề và chất lượng cao. Off-topic, spam, các bài viết như "xin chn chào", "chúc may mắn", "yêu dự án này", "đă tham gia ...." và các bài đăng trong chủ đề tiền thưởng của dự án này sẽ không được tính là hợp lệ.
•   Bản dịch phải là bản gốc và chuyên nghiệp. Sử dụng Google Dịch hoặc bất kỳ dịch giả tự động nào khác đều bị nghiêm cấm. Những người tham gia bị phát hiện vi phạm sẽ bị cấm tham gia chiến dịch tiền thưởng.
•   Nhập kết quả dịch của bạn không quá 6 ngày sau khi được chấp nhận.
•   Nghiêm cấm thay đổi ư nghĩa của văn bản và bài đăng.
•   Nghiêm cấm việc thu thập thông tin hoặc thay đổi bất kỳ cấu trúc hoặc cú pháp nào.
•   Một bài đăng chết duy nhất là vô ích cho Dự án và sẽ không được chấp nhận. Chúng tôi mong đợi từ các dịch giả chịu trách nhiệm kiểm duyệt chủ đề của họ bằng cách giữ cho họ hoạt động với các thông báo chính thức, tin tức và cập nhật được dịch một cách thường xuyên. Có thêm phần thưởng cho hoạt động kiểm duyệt. Nếu một dịch giả chỉ gửi bài viết và để nó chết, không có cập nhật, anh ta / cô ấy sẽ bị loại hoặc bị giảm 50% phần thưởng của ḿnh.

---------------------------------------------Chiến dịch thưởng---------------------------------------------
3D-Chain có phân bổ cho mă thông báo thưởng. Các mă thông báo này được dành cho các mục đích sau:
•   Tặng thưởng cho đại sứ Bạch kim.
Những cộng tác viên hàng đầu có số lượng cổ phần cao nhất sẽ được coi là Đại sứ Bạch kim.
•   Thưởng cho các cá nhân cung cấp giá trị duy nhất trong quá tŕnh của chương tŕnh tiền thưởng.
•   Dịch sách trắng.
•   Dịch trang web.
•   Cung cấp các ưu đăi cho người tạo mẫu, người quản lư và người có ảnh hưởng có thẩm quyền cao
•   Các chiến dịch tiền thưởng nhạy cảm với thời gian.

Điều khoản chung
•   Tuần chiến dịch bắt đầu vào Chủ Nhật 06/03/2018 23:59 UTC.
•   Công ty sẽ tiến hành bán trước các Tokens, sẽ vào quư 3 năm 2018.
•   Tỷ giá hối đoái sẽ như sau:
Trong quá tŕnh bán trước: 1 ETH = 3000 3xD
ICO giai đoạn đầu: 1 ETH = 2500 3xD
ICO: 1 ETH = 2000 3xD
•   Chương tŕnh tiền thưởng này sẽ kéo dài đến một tuần sau khi kết thúc Chương tŕnh Giảm giá của ICO.
•   Các khoản tiền thưởng sẽ được thanh toán trong ṿng 30 ngày sau khi kết thúc Giao dịch mua.
•   Mỗi tuần lễ tiền thưởng sẽ đóng cửa vào Chủ nhật hàng tuần lúc 23:59 UTC.
•   Phải đăng kư chiến dịch: http://www.3dchain.io/index.html#registration_modal
•   Tất cả những người tham gia tiền thưởng được yêu cầu tham gia Nhóm Telegram của 3D-Chain (https://t.me/DecentralizedManufcturing) và theo dơi chúng tôi trên Twitter (https://twitter.com/3dchain) trong suốt thời gian của toàn bộ chiến dịch.
•   3D-Chain bảo lưu quyền điều chỉnh số tiền thưởng, tùy thuộc vào số lượng người nộp đơn trong mỗi chiến dịch tiền thưởng.
•   Cổ phần phụ thuộc vào thứ hạng của bạn vào cuối chiến dịch.
•   Cổ phần được tính nội bộ nhưng sẽ được tiết lộ ở cuối.
•   Chỉ đạo mọi câu hỏi có liên quan đến tiền thưởng cho kênh tiền thưởng 3D-Chain chính thức trên Telegram: https://t.me/OfficialBountyCampaign3DChain
•   Khi tiền thưởng kết thúc, bạn sẽ có 7 ngày cho bất kỳ câu hỏi / khiếu nại nào
•   Nếu xếp hạng Bitcointalk của bạn thay đổi trong suốt chiến dịch, bạn phải liên hệ với người quản lư chiến dịch, trong một Bitcointalk PM.
•   Bất kỳ ứng dụng nào có thông tin không đúng sẽ bị loại mà không cần thông báo (ví dụ: địa chỉ ETH sai, v.v ...). Kiểm tra địa chỉ ETH bạn đang nhập hai lần, mọi thay đổi trong các giai đoạn sau sẽ bị từ chối.
•   Không cho phép sử dụng nhiều tài khoản, gian lận và gửi spam. Nó sẽ dẫn đến việc tất cả các tài khoản của bạn bị cấm vĩnh viễn khỏi chiến dịch.
•   Chúng tôi bảo lưu quyền xóa bạn khỏi bất kỳ chiến dịch nào vào bất kỳ lúc nào nếu chúng tôi cho rằng bạn không trung thực hoặc spam diễn đàn.
•   Trong trường hợp chúng tôi xóa bạn khỏi chiến dịch v́ bất kỳ lư do ǵ, chúng tôi giữ quyền xóa cổ phần của bạn.
•   Chúng tôi có thể không chấp nhận bạn trong chiến dịch v́ bất kỳ lư do ǵ.
•   Chúng tôi bảo lưu quyền xóa bạn khỏi bất kỳ chiến dịch nào mà không giải thích lư do chúng tôi xóa bạn.
« Last Edit: June 19, 2018, 10:16:38 AM by deception1359 »

deception1359

 • Legendary
 • *****
 • Posts: 2535
 • Karma: +13/-0
  • View Profile
Tương lai của sản xuất

Tương lai của sản xuấtThời gian tăng trưởng lớn luôn được hỗ trợ bởi các cuộc cách mạng sản xuất (động cơ hơi nước, sản xuất hàng loạt và tự động hóa). Trong các nền kinh tế tiên tiến, một ngành sản xuất bị thu hẹp được xem là bằng chứng về sự suy giảm và ở các nước đang phát triển, sản xuất là động cơ phát triển. Năng suất là cốt lơi của sản xuất và nó phải bền vững để phục vụ cho sự tăng trưởng trong dài hạn.

Ngày nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế trong các khối kinh tế chủ yếu đang giảm (H́nh 1) và sản xuất toàn cầu đang phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt trên mọi mảnh vụn thị phần. Không xây dựng nhà máy ngoài khơi để tận dụng lợi thế của lao động giá rẻ cũng như mở rộng nhà máy là giải pháp cho vấn đề này


H́nh: Tăng trưởng GDP toàn cầu 1965–2016 (% hàng năm)

deception1359

 • Legendary
 • *****
 • Posts: 2535
 • Karma: +13/-0
  • View Profile
Các nhà sản xuất có kế hoạch thực hiện những thay đổi quan trọng và thường xuyên cơ bản cho doanh nghiệp của họ để thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai. Tuy nhiên, dự kiến tăng trưởng cơ bản hạn chế ở hầu hết các thị trường sản xuất. Những người chơi chuyển tiếp sẽ cần phải cảm nhận và dự đoán tương lai và tạo ra một phản ứng thích ứng.


H́nh: Các yếu tố quan trọng trong khả năng cạnh tranh sản xuất toàn cầu

deception1359

 • Legendary
 • *****
 • Posts: 2535
 • Karma: +13/-0
  • View Profile
Một giải pháp hấp dẫn để tăng trưởng sản xuất là in 3D c̣n được gọi là sản xuất phụ gia (AM) có thể đẩy nhanh quá tŕnh sản xuất toàn bộ trong khi giảm chi phí và rắc rối của việc tạo ra sản phẩm mới. In 3D tạo ra các đối tượng vật lư từ một tệp kỹ thuật số bằng cách sử dụng phương thức in lớp khi lớp in. H́nh 3 cho thấy quá tŕnh bắt đầu bằng việc mô h́nh hoá đối tượng có thể có hầu như bất kỳ h́nh học nào. Ở cấp độ thứ hai, mô h́nh 3D đă được xử lư và cắt thành từng lớp. Cuối cùng, vật thể được chế tạo bằng cách đặt lớp vật liệu xuống từng lớp.


H́nh: Quy tŕnh sản xuất phụ gia

deception1359

 • Legendary
 • *****
 • Posts: 2535
 • Karma: +13/-0
  • View Profile
Đối với các nhà sản xuất, in 3D không phải là tương lai, nó là một phương pháp sản xuất giống như bất kỳ phương pháp nào khác. Một cuộc khảo sát cho thấy các nhà sản xuất xem xét sản xuất phụ gia là một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh của họ và nhận ra một nhu cầu cấp thiết để tăng đầu tư vào đổi mới và R & D. 60% các nhà sản xuất đă sử dụng in 3D theo một cách nào đó và 30% kế hoạch áp dụng công nghệ trong tương lai (H́nh dưới). Tuy nhiên, tiềm năng đầy đủ của in 3D là xa khai thác.


H́nh: Người dùng sản xuất hiện tại của công nghệ in 3D so với người dùng trong tương lai; Dữ liệu nguồn

In 3D cho phép các cá nhân thiết kế và sản xuất đồ vật theo yêu cầu. Phần thú vị nhất của công nghệ này vượt quá năng suất và mở rộng sang các sản phẩm thông minh hơn, có thể mở rộng và tốt hơn. Nó sẽ tạo ra một sự thay đổi kinh tế vi mô và di dời quá tŕnh này sang thị trường nội địa. V́ chuyển động này:

· Sản phẩm cuối cùng sẽ gần hơn với thị trường tiêu dùng

· Nhà máy sẽ nhỏ hơn và phân cấp

· Khả năng mở rộng và tính linh hoạt là quan trọng không phải sản xuất hàng loạt

· Một lĩnh vực toàn cầu hóa mới đang h́nh thành.

deception1359

 • Legendary
 • *****
 • Posts: 2535
 • Karma: +13/-0
  • View Profile
Thị trường và dự báo in 3D

Công nghệ in 3D có nguồn gốc từ hàng chục năm nay. Nhưng trong nhiều năm, 3D Printing không áp dụng trong sản xuất thương mại. Tuy nhiên, 3D Printing tŕnh bày các cơ hội kinh doanh hấp dẫn và hiện tại chúng tôi đang quan sát các ứng dụng in 3D khác nhau do giảm chi phí, tiến bộ công nghệ và tính linh hoạt trong thiết kế.


Tăng trưởng trong thị trường in 3D toàn cầu

Thị trường in 3D toàn cầu được thúc đẩy bởi những cải tiến mới, tối ưu hóa về hiệu suất in, mở rộng ứng dụng và giảm giá. Thị trường in 3D toàn cầu dự kiến đạt 32,78 tỷ USD vào năm 2023.

Prototyping và bằng chứng về khái niệm là việc sử dụng hàng đầu của in ấn 3D. Tuy nhiên, tăng tốc phát triển sản phẩm, tùy biến sản phẩm và tăng tính linh hoạt trong sản xuất là những ưu tiên trong tương lai. Phân đoạn của ngành công nghiệp In 3D là:

- Tạo mẫu
- Dịch vụ
- Hàng công nghiệp
- Y khoa
- Hàng tiêu dùng
- Xây dựng

deception1359

 • Legendary
 • *****
 • Posts: 2535
 • Karma: +13/-0
  • View Profile
Các ngành công nghiệp điện tử và ô tô tiêu dùng đang sớm áp dụng sản xuất phụ gia và đóng góp hơn 20% thị trường in 3D. In 3D đă tạo ra kết quả tích cực cho ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng thông qua phát triển nguyên mẫu, tăng tính linh hoạt trong sản phẩm mới và thiết kế các khái niệm. Cơ hội in 3D lớn tiếp theo cho ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng là điện thoại thông minh, chiếm khoảng 35% tổng doanh số bán hàng điện tử tiêu dùng. Ngành công nghiệp thiết bị y tế là nhà đóng góp lớn nhất tiếp theo trong thị trường in 3D (16%). Hàng hóa công nghiệp cũng là một lĩnh vực rất năng động trong khi dịch vụ là một thị trường khá khác với các ngành khác khi nói đến in 3D.


Người dùng hàng đầu hiện tại về công nghệ in 3D; ; dữ liệu nguồn [1]

Thị trường in 3D đang trưởng thành, và nó đang phát triển từ nguồn gốc của nó trong phong trào nhà sản xuất t́nh nguyện thành một doanh nghiệp cạnh tranh cao. Công nghệ mới này có thể giảm chi phí và rào cản trong sản xuất. Có nhiều lư do để tin rằng 3D Printing sẽ bắt đầu thâm nhập vào ḍng chính, với thành công thuộc về các sản phẩm và dịch vụ tập trung vào đối tượng đang được tạo ra, chứ không phải là cảm giác hồi hộp theo cách tương lai của nó.

- Thị trường sơ cấp (hệ thống in ấn 3D, nguyên liệu, vật tư, và dịch vụ) sẽ tăng trưởng 30% mỗi năm.
- Tăng cường ứng dụng In 3D trong các ngành y tế và nha khoa được thúc đẩy bởi khả năng tạo ra các Máy in 3D thế hệ mới để chế tạo các h́nh dạng phức tạp chính xác [2].
- Trong khi Hoa Kỳ là nước dẫn đầu trong các ứng dụng sản xuất phụ gia, tiếp theo là châu Âu, có một xu hướng rơ ràng trong việc áp dụng sản xuất phụ gia của các nước châu Á.

deception1359

 • Legendary
 • *****
 • Posts: 2535
 • Karma: +13/-0
  • View Profile
Các mối quan tâm hiện tại trong ứng dụng in 3D chính thống

Ứng dụng chính của In 3D đ̣i hỏi phải đầu tư vào các công cụ và vật liệu cho bất kỳ sản phẩm cụ thể nào. Bạn cần phải có kỹ năng để thiết kế ư tưởng của ḿnh, có các công cụ thích hợp để phát triển một mẫu thử nghiệm và làm quen với tất cả các công cụ tối ưu hóa cần thiết để biến một tệp 3D thành một đối tượng vật lư. Có sự sang trọng đủ thời gian, đủ tiền và kỹ năng đúng đắn để trải qua toàn bộ quá tŕnh là rất hiếm. Các hạn chế chính là:

1. Giới hạn kích thước

Tăng trưởng trong tương lai ở quy mô lớn 3D đ̣i hỏi phải đầu tư rất nhiều tiền hoặc sử dụng dịch vụ in 3D bên ngoài.

2. Hạn chế về vật liệu

Để in 3D một sản phẩm, vật liệu cụ thể là cần thiết. Nhựa là vật liệu in 3D phổ biến nhất tiếp theo là nhựa. Biết tất cả các tài liệu, phân tích và t́m/mua một Máy in 3D mới cho tài liệu cụ thể đó là rất khó khăn. Vật liệu in 3D được sử dụng nhiều nhất là:

· Nylon
· Acrylonitrile butadien styren (ABS)
· Polylactic acid (PLA)
· Polyethylene mật độ cao (HDPE)
· Rượu polyvinyl (PVA)
· Polyethylene terephthalate (PETT)
· Nhựa
· Kim loại
· Hỗn hợp sợi carbon
· Nhiều màu / Đá sa thạch
· Gốm sứ
· Sáp
· Bê tông / thạch cao

(C̣n tiếp)

deception1359

 • Legendary
 • *****
 • Posts: 2535
 • Karma: +13/-0
  • View Profile
3. Công nghệ in 3D

Có một số công nghệ in 3D, mỗi công nghệ có cách khác nhau để xử lư vật liệu đầu vào và tạo ra một sản phẩm cuối cùng. Khách hàng phải t́m hiểu tất cả các công nghệ có thể và chọn công nghệ phù hợp nhất cho các ứng dụng của họ. V́ vậy, việc t́m kiếm một công ty sản xuất để làm cho thiết kế tương thích với các thông số kỹ thuật cần thiết đ̣i hỏi rất nhiều thời gian và công sức.

Mô h́nh lắng đọng hợp nhất (FDM) là công nghệ được sử dụng phổ biến nhất trong In 3D, tiếp theo là SLS và SLA. Công nghệ in 3D là:

· Mô h́nh lắng đọng hợp nhất (FDM)

· Thiêu kết Laser chọn lọc (SLS)

· Stereolithography (SLA)

· Multijet / Polyjet

· Xử lư ánh sáng số (DLP)

· Thiêu kết Laser kim loại trực tiếp (DMLS)

· Cán lắng đọng chọn lọc (SDL)

· Binder Jetting

· Chảy tia điện tử (EBM)

· Chọn lọc Laser nóng chảy

· KẸP

· Fusion Jet

deception1359

 • Legendary
 • *****
 • Posts: 2535
 • Karma: +13/-0
  • View Profile
4. Các vấn đề đổi mới và sở hữu trí tuệ

Sự thay đổi nhu cầu về in 3D toàn cầu đ̣i hỏi dịch vụ rất khác nhau với các tính năng và mức giá khác nhau. Cung cấp nhiều kiểu dáng trong khi bảo vệ bản quyền là một thách thức đối với các nhà thiết kế và nhà sản xuất. Những câu hỏi này nảy sinh trong môi trường thiết kế và in ấn 3D toàn cầu khác với quá khứ phức tạp, không chắc chắn và rủi ro.

5. Thách thức trong chuỗi cung ứng sản xuất hiện tại

Với sản xuất tập trung vào việc áp dụng công nghệ mới, đảm bảo chuỗi cung ứng sẵn sàng cho tăng trưởng là một ưu tiên. Hiện tại, việc áp dụng thương mại công nghệ in 3D đă bị tŕ hoăn bởi cơ sở hạ tầng không đủ.Ngày nay, sản xuất không phải là nơi để xác định vị trí sản xuất, mà là về thay đổi nhu cầu của khách hàng, khả năng phục hồi trong chuỗi cung ứng và các yếu tố chi phí. Một chuỗi cung ứng phân cấp mới là cần thiết để phục vụ ứng dụng công nghệ in 3D và chế tạo tự động trong ngành công nghiệp sản xuất toàn cầu như là nguồn của khách hàng cũng như nguồn sản xuất chi phí thấp. Một nền tảng được tổ chức và hoạt động theo cách cơ bản khác nhau để tạo ra sự cộng tác xung quanh thế giới thiết kế, chế tạo, tiếp thị và dịch vụ trong một môi trường thông minh và an toàn.

deception1359

 • Legendary
 • *****
 • Posts: 2535
 • Karma: +13/-0
  • View Profile
3D-Chain cho phép phân cấp sản xuất thông qua mạng lưới các máy in 3D phi tập trung và công nghệ chế tạo tự động.


deception1359

 • Legendary
 • *****
 • Posts: 2535
 • Karma: +13/-0
  • View Profile
Công nghệ mới của chúng tôi có thể giảm chi phí và rào cản trong #sản xuất, t́m hiểu thêm tại https://t.co/MAIywImOXR, #3 in3d, #ico, #industry40 #supplychain #3 #3 #ethereum, #blockchain, #blockchain


deception1359

 • Legendary
 • *****
 • Posts: 2535
 • Karma: +13/-0
  • View Profile
Airdrop (lớp a) sẽ đóng cửa vào ngày thứ sáu 07/13/2018 23:59 utc. Mỗi người tham gia sẽ nhận được tối đa 120, #3 XD TOKEN. https://t.co/dWNdDEKPBi
@3dChain #3DPrinting #Manufacturing #SupplyChain #Blockchain #IoT #AutomatedFabricationTechnology #Industry40 #AutomatedManufacturing


deception1359

 • Legendary
 • *****
 • Posts: 2535
 • Karma: +13/-0
  • View Profile

Essential Eight #EmergingTechnologies; Source: http://pwc.to/2nBPC3a #3DChain #Blockchain #IoT #3dprinting >>> #Manufacturing #AdditiveManufacturing #ICO #AutomatedFabricationTechnology #AutomatedManufacturing #Industry40 #SupplyChain #3xD #Productivity #RealJob


deception1359

 • Legendary
 • *****
 • Posts: 2535
 • Karma: +13/-0
  • View Profile
Mă nguồn mở là ch́a khóa 🔑 và đám mây giúp quản lư nó dễ dàng hơn trong việc đồng sáng lập @pmarca của #AndreessenHorowitz

« Last Edit: January 15, 2019, 07:10:36 AM by deception1359 »

 

Bitcoin Garden 2013-2022, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services