click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: [BOUNTY]Tyrtkov - giải pháp cho thanh toán trong game (750000 tokens!)  (Read 136 times)

HangVivian

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 342
  • Karma: +0/-1
    • View Profile
Chủ đề ANN
Website        Whitepaper        Twitter        Telegram
Tyrtkov trên Yobit!

Điều kiện và Điều khoản Bounty

Facebook/Twitter bảng tính sẽ có ngày 14 tháng Năm!

Thông tin cơ bản
1. Chiến dịch Bounty bắt đầu ngày 03 tháng Năm, 2018 cho đến 31 tháng Năm, 2018.
2. Chiến dịch Bounty đặc biệt này là khởi đầu ban đầu và được gọi là Pre-Bounty (sau đây là Bounty). Vào cuối của chiến dịch này, chúng tôi sẽ tiến hành Airdrop và bắt đầu chiến dịch Bounty chính.
3. Tổng số token dành cho chiến dịch Bounty này - 5% trên tổng số token cung cấp TYV (750 ngh́n token).
4.Một người dùng - một tài khoản. Người quản lư Bounty được phép loại trừ người dùng trong trường hợp có nhiều tài khoản hoặc bất kỳ loại gian lận nào khác.
5. Kết quả cuối cùng của bounty và các khoản thanh toán có liên quan sẽ được thực hiện trong ṿng 1 tuần sau khi chiến dịch kết thúc.
6. Tính toán cổ phần và thông báo kết quả tạm thời diễn ra vào mỗi thứ Năm (kết quả vào thứ Tư 23:59 giờ diễn đàn).
7. Tất cả các ví, được chỉ định trong quá tŕnh đăng kư, không thể thay đổi. Hăy xem xét, rằng TYV là một token tiêu chuẩn ERC-20.
8. Phần thưởng token Bounty đầu tiên sẽ được cung cấp từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 21 tháng 5.
9. Các quy tắc c̣n lại được chỉ định trong từng chiến dịch. Trong trường hợp có bất kỳ câu hỏi nào khác, vui ḷng liên hệ với chúng tôi qua tin nhắn trực tiếp hoặc Telegram @ptalk.

10. Nếu bạn sẽ tham gia vào một số chiến dịch của chúng tôi - bạn có thể viết một báo cáo cho chiến dịch đó.
Phân bổ trong Bounty

Chiến dịch Chữ kư – 25%
Chiến dịch Facebook – 15%
Chiến dịch Twitter – 15%
Chiến dịch Telegram – 10%
Chiến dịch Dịch – 10%
Phần thưởng bổ sung – 25%

(Chiến dịch Chữ kư)
Điều kiện và Điều khoản:
1. Chữ kư phải được đặt cho đến khi kết thúc chiến dịch Bounty.
2. Ít nhất 10 bài đăng mang tính xây dựng mỗi tuần.
3. Bài đăng trong chủ đề Politics, Other, Humor và Chủ đề Bounty khác sẽ không được tính.
4. Độ dài tối thiểu của một bài đăng được tính - 100 kư tự.
5. Không cho phép sử dụng nhiều chữ kư
6. Người dùng có thứ hạng Junior và cao hơn có thể tham gia.
7. Một thành viên không đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào có thể bị xóa khỏi chiến dịch mà không giải thích. Tất cả báo cáo phải được gửi mỗi Thứ Hai đến 23:59 Thời gian diễn đàn.

Phần thưởng
Jr Member: 15 cổ phần / Tuần
Member: 30 cổ phần / Tuần
Full Member: 80 cổ phần / Tuần
Sr Member: 150 cổ phần / Tuần
Hero và Legendary: 350 cổ phần / Tuần

Báo cáo phải được gửi theo cách sau:
Code: [Select]
Forum Nickname (tên diễn đàn):
Forum rank (xếp hạng):
Number of posts as of Thursday current week (Số lượng bài đăng tính đến thứ Năm tuần hiện tại):
Actual number of posts(Số lượng bài đăng thực tế):

Vui ḷng viết vào phân đăng kư:
Code: [Select]
Forum Nickname:
Forum rank:
Date of signature placement:
ETH adress:

Chữ ư:

Junior Member
Code: [Select]
[center]🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮 TYRTKOV 🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮
⭐️⭐️⭐️⭐️ GLOBAL SOLUTION FOR IN-GAME PAYMENTS ⭐️⭐️⭐️⭐️
✅ https://tyrtkov.com/ ✅

Member
Code: [Select]
[center][url=https://tyrtkov.com/]🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮 TYRTKOV 🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮[/url]
[url=https://tyrtkov.com/]⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Global solution for in-game payments ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️[/url]
[i][url=https://tyrtkov.com/]Website[/url] | [url=https://tyrtkov.com/WhitePaper.pdf]White Paper[/url] | [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=3211015.0]ANN[/url] | [url=https://twitter.com/tyrtkov]Twitter[/url] | [url=https://t.me/TyrtkovClub]Telegram Group[/url] | [url=https://t.me/tyrtkov]Telegram channel[/url]

Full Member
Code: [Select]
[center][url=https://tyrtkov.com/][b][font=arial black]🏮🏮🏮  [color=#17A5FC][ T[color=#1CB0EF]Y[color=#22BCE3]R[color=#28C8D7]T[color=#2ED4CB]K[color=#34E0BF]O[color=#3AECB3]V ]   [color=#0b3795] GLOBAL SOLUTION FOR IN-GAME PAYMENTS 🏮🏮🏮[/url]
🔺🔹🔴🔹🔺🔷🔻🔵🔺🔵🔻🔷🔺🔹🔴🔹🔺🔷🔻🔵🔺🔵🔻🔷🔺🔹🔴🔹🔺
[font=arial black][url=https://tyrtkov.com/][color=#0b3795]Website[/url] 🎮 [url=https://tyrtkov.com/WhitePaper.pdf][color=#0b3795]WP[/url] 🎮 [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=3211015.0][color=#0b3795]ANN[/url] 🎮 [url=https://twitter.com/tyrtkov][color=#0b3795]Twitter[/url] 🎮 [url=https://t.me/TyrtkovClub][color=#0b3795]Telegram Group[/url] 🎮 [url=https://t.me/tyrtkov][color=#0b3795]Telegram channel[/url]

Sr. Member
Code: [Select]
[center][table][tr][td][url=https://tyrtkov.com/][font=monospace][tt][size=2px][color=black]
                 █[color=#00B5FA]█[/color]
               ███[color=#00B5FA]███[/color]
             █████[color=#00B5FA]█████[/color]
           ███████[color=#00B5FA]███████[/color]
         [color=#00B5FA]██[/color][color=dimgrey]██[/color]█████[color=#00B5FA]█████[/color]
       [color=#00B5FA]████[/color][color=dimgrey]████[/color]███[color=#00B5FA]███[/color]
     [color=#00B5FA]██████[/color][color=dimgrey]██████[/color]█[color=#00B5FA]█[/color]
   [color=#00B5FA]████████[/color][color=dimgrey]██████[/color]
 ███[color=#00B5FA]███████[/color][color=dimgrey]████[/color]
 ██████[color=#00B5FA]████[/color][color=dimgrey]██[/color]
 ██████████
 ████████[color=#00B5FA]██[/color]
 █████[color=#00B5FA]█████[/color]
 ███[color=#00B5FA]███████[/color]       █
 [color=#00B5FA]██████████[/color]     ███
    [color=#00B5FA]███████[/color]   █████
       [color=#00B5FA]████[/color] ███████
            [color=dimgrey]███[/color]████
            [color=dimgrey]██████[/color]█
            [color=dimgrey]████[color=#00B5FA]███
              [color=#00B5FA]█████
                ███[/td][td][/td][td][table][tr][td][/td][/tr][/table][url=https://tyrtkov.com/][font=verdana][size=25pt][color=#17A5FC]T[color=#1CB0EF]Y[color=#22BCE3]R[color=#28C8D7]T[color=#2ED4CB]K[color=#34E0BF]O[color=#3AECB3]V[/td][td][/td][td][/td]
[td][url=https://tyrtkov.com/
][size=28pt]🎮[/td][td][/td][td][/td]
[td][center][url=https://tyrtkov.com/
][font=arial][b][size=18pt][color=#17A5FC]G[color=#17A6F9]l[color=#18A8F7]o[color=#19AAF5]b[color=#1AACF3]a[color=#1BAEF1]l [color=#1DB2ED]s[color=#1EB4EB]o[color=#1FB6E9]l[color=#20B8E7]u[color=#21BAE5]t[color=#22BCE3]i[color=#23BEE1]o[color=#24C0DF]n [color=#26C4DB]f[color=#27C6D9]o[color=#28C8D7]r [color=#2ACCD3]i[color=#2BCED1]n[color=#2CD0CF]-[color=#2DD2CD]g[color=#2ED4CB]a[color=#2FD6C9]m[color=#30D8C7]e [color=#32DCC3]p[color=#33DEC1]a[color=#34E0BF]y[color=#35E2BD]m[color=#36E4BB]e[color=#37E6B9]n[color=#38E8B7]t[color=#39EAB5]s[/url]
[font=arial][b][size=8pt]🖥 [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=3211015.0][color=#0b3795]ANN[/url]    [url=https://t.me/tyrtkov][color=#0b3795]🖥 Telegram group[/url]   [url=https://t.me/TyrtkovClub][color=#0b3795]🖥 Telegram channel[/url]   [url=https://twitter.com/tyrtkov][color=#0b3795]🖥 Twitter [/url]   --  [url=https://tyrtkov.com/WhitePaper.pdf][color=#0b3795]📘 White Paper[/url]  --[/td][td][/td][td][/td]
[td][url=https://tyrtkov.com/][size=28pt]🎮[/td][/tr][/table]

Hero/Legendary
Code: [Select]
[center][table][tr][td][url=https://tyrtkov.com/][font=monospace][tt][size=2px][color=black]
                 █[color=#00B5FA]█[/color]
               ███[color=#00B5FA]███[/color]
             █████[color=#00B5FA]█████[/color]
           ███████[color=#00B5FA]███████[/color]
         [color=#00B5FA]██[/color][color=dimgrey]██[/color]█████[color=#00B5FA]█████[/color]
       [color=#00B5FA]████[/color][color=dimgrey]████[/color]███[color=#00B5FA]███[/color]
     [color=#00B5FA]██████[/color][color=dimgrey]██████[/color]█[color=#00B5FA]█[/color]
   [color=#00B5FA]████████[/color][color=dimgrey]██████[/color]
 ███[color=#00B5FA]███████[/color][color=dimgrey]████[/color]
 ██████[color=#00B5FA]████[/color][color=dimgrey]██[/color]
 ██████████
 ████████[color=#00B5FA]██[/color]
 █████[color=#00B5FA]█████[/color]
 ███[color=#00B5FA]███████[/color]       █
 [color=#00B5FA]██████████[/color]     ███
    [color=#00B5FA]███████[/color]   █████
       [color=#00B5FA]████[/color] ███████
            [color=dimgrey]███[/color]████
            [color=dimgrey]██████[/color]█
            [color=dimgrey]████[color=#00B5FA]███
              [color=#00B5FA]█████
                ███[/td][td][/td][td][table][tr][td][/td][/tr][/table][url=https://tyrtkov.com/][font=verdana][size=25pt][color=white][glow=#17A5FC,2]T[glow=#1CB0EF,2]Y[glow=#22BCE3,2]R[glow=#28C8D7,2]T[glow=#2ED4CB,2]K[glow=#34E0BF,2]O[glow=#3AECB3,2]V[/td][td][/td][td][/td]
[td][url=https://tyrtkov.com/
][size=28pt]🎮[/td][td][/td][td][/td]
[td][center][url=https://tyrtkov.com/
][font=arial][b][size=18pt][glow=#17A5FC,2][color=white][color=transparent]`[/color]G[glow=#17A6F9,2]l[glow=#18A8F7,2]o[glow=#19AAF5,2]b[glow=#1AACF3,2]a[glow=#1BAEF1,2]l [glow=#1DB2ED,2]s[glow=#1EB4EB,2]o[glow=#1FB6E9,2]l[glow=#20B8E7,2]u[glow=#21BAE5,2]t[glow=#22BCE3,2]i[glow=#23BEE1,2]o[glow=#24C0DF,2]n [glow=#26C4DB,2]f[glow=#27C6D9,2]o[glow=#28C8D7,2]r [glow=#2ACCD3,2]i[glow=#2BCED1,2]n[glow=#2CD0CF,2]-[glow=#2DD2CD,2]g[glow=#2ED4CB,2]a[glow=#2FD6C9,2]m[glow=#30D8C7,2]e [glow=#32DCC3,2]p[glow=#33DEC1,2]a[glow=#34E0BF,2]y[glow=#35E2BD,2]m[glow=#36E4BB,2]e[glow=#37E6B9,2]n[glow=#38E8B7,2]t[glow=#39EAB5,2]s[color=transparent]`[/color][/url]
[font=arial][b][size=8pt]🖥 [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=3211015.0][color=#0b3795]ANN[/url]    [url=https://t.me/tyrtkov][color=#0b3795]🖥 Telegram group[/url]   [url=https://t.me/TyrtkovClub][color=#0b3795]🖥 Telegram channel[/url]   [url=https://twitter.com/tyrtkov][color=#0b3795]🖥 Twitter [/url]   --  [url=https://tyrtkov.com/WhitePaper.pdf][color=#0b3795]📘 White Paper[/url]  --[/td][td][/td][td][/td]
[td][url=https://tyrtkov.com/][size=28pt]🎮[/td][/tr][/table]

(Chiến dịch Facebook)
Trang Facebook của chúng tôi - https://www.facebook.com/Tyrtkovcom-189927451641135/
Điều khoản
1. Tài khoản có hơn 300 bạn bè và ít nhất 6 tháng đủ điều kiện tham gia vào chiến dịch Bounty.
2. Người dùng có cấp bậc Junior và cao hơn có thể tham gia.
3. Một tài khoản chỉ có thể được đăng kư một lần. Để xác nhận, vui ḷng cung cấp thông báo xác thực theo mẫu dưới đây.
4. Nếu nội dung tài khoản của bạn không đáp ứng các yêu cầu của Facebook, bạn có thể bị xóa khỏi chiến dịch.
5. Số lượng người tham gia bị giới hạn và được tŕnh bày trong tiêu đề chủ đề.
Điều kiện
1. Ít nhất 5 lần đăng lại các bài đăng của chúng tôi mỗi tuần vào tài khoản của bạn.
2. Mỗi bài đăng phải tạo một lượt like.
3. Bạn nên theo dơi tài khoản Facebook chính thức của dự án Tytrkov.
4. Nếu bạn không tuân thủ tất cả các quy tắc, người quản lư Bounty được ủy quyền để xóa bạn khỏi chiến dịch.

Phần thưởng
300-500 friends: 2 cổ phần / Tuần
500-1000 friends: 4 cổ phần / Tuần
1000-2000 friends: 7 cổ phần / Tuần
2000-5000 friends: 12 cổ phần / Tuần
5000+ friends: 15 cổ phần / Tuần

Báo cáo phải được gửi theo cách sa:
Code: [Select]
Forum Nickname:
Forum rank:
Faceboot Name:
Links to retweets with likes:
1.      …
2.      …
3.      …

Vui ḷng viết trên chủ đề để đăng kư:
Code: [Select]
Forum Nickname:
Forum rank:
Facebook Nickname:
ETH adress:
(Chiến dịch Twiter)
Tài khoản Tweeter của chúng tôi - https://twitter.com/tyrtkov
Điều khoản
1. Tài khoản có hơn 500 người theo dơi và ít nhất 6 tháng đủ điều kiện tham gia chiến dịch Bounty.
2. Người dùng có cấp bậc Junior và cao hơn có thể tham gia.
3. Một tài khoản chỉ có thể được đăng kư một lần. Để xác nhận, vui ḷng cung cấp thông báo xác thực theo mẫu dưới đây.
4. Nếu nội dung tài khoản của bạn không đáp ứng các yêu cầu của Twitter, bạn có thể bị xóa khỏi chiến dịch.
5. Số lượng người tham gia bị giới hạn và được tŕnh bày trong tiêu đề chủ đề.
Điều kiện
1. Ít nhất 5 retweets của các bài đăng của chúng tôi mỗi tuần vào tài khoản của bạn.
2. Mỗi tweet phải tạo một like.
3. Bạn nên theo dơi tài khoản Twitter chính thức của dự án Tytrkov.
4. Nếu bạn không tuân thủ tất cả các quy tắc, người quản lư Bounty được ủy quyền để xóa bạn khỏi chiến dịch.

Phần thưởng
500-1000 người theo dơi: 2 cổ phần / Tuần
1000-2500 người theo dơi: 4 cổ phần / Tuần
2500-5000 người theo dơi: 7 cổ phần / Tuần
5000-10000 người theo dơi: 12 cổ phần / Tuần
10000+ người theo dơi: 15 cổ phần / Tuần

Vui ḷng viết trên chủ đề để đăng kư:
Code: [Select]
Forum Nickname:
Forum rank:
Twitter Nickname:
ETH adress:

Báo cáo phải được gửi theo cách sau:
Code: [Select]
Forum Nickname:
Forum rank:
Twitter Nickname:
Links to retweets with likes:
1.      …
2.      …
3.      …
 
(Chiến dịch Telegram)
Kênh Telegram của chúng tôi - https://t.me/tyrtkov
Chat - https://t.me/TyrtkovClub
Điều khoản và Điều kiện:
1. Cho phép đặt chữ kư dự án khác.
2. Cho phép đặt avatar của các dự án khác.
3. Tham gia kênh Telegrm của chúng tôi.
4. Tham gia tṛ chuyện Telegram của chúng tôi với lời chào.

Bạn có thể nhận thưởng bằng cách:
1. Thêm «Tyrtkov – solution for in-game payments/Yobit listed TYV ticker» vào tên tài khoản Telegram của bạn.
2. Đặt h́nh bên dưới làm h́nh đại diện của bạn:

và liên kết tới:https://i.imgur.com/n5L96yx.jpg
3. Hoạt động tṛ chuyện.

Phần thưởng
Tham gia cả hai kênh – 3 cổ phần;
Thêm chữ kư vào telegram nickname của bạn – 5 cổ phần/tuần;
Ảnh Avatar – 5 cổ phần/tuần;
Đối với phần thưởng và điều kiện bổ sung, hăy nhắn cho chúng tôi bằng telegram.
Vui ḷng viết trên chủ đề để đăng kư:
Code: [Select]
1. Telegram nick with @;
2. Date of entrance both of channels;
ETH adress:

(Chiến dịch Dịch)
Điều khoản và Điều kiện:
1. Bản dịch của tập hợp chủ đề Whitepaper / ANN được thực hiện bởi một người.
2. Bản dịch được thực hiện trong ṿng 3 ngày sau khi Bounty phê duyệt. Trong trường hợp không đáp ứng các cam kết dịch thuật nên được thực hiện bởi một người khác trong cùng một thời hạn.
3. Một số dịch vụ dịch thuật không có sẵn theo mặc định. Vui ḷng không yêu cầu dịch vụ dịch thuật liên quan đến các ngôn ngữ khác.
4. Bản dịch nên được thực hiện sang tiếng Ả Rập, Tây Ban Nha, Pháp, Ư, Philipin, Thổ Nhĩ Kỳ, Bồ Đào Nha, Hindi, Nhật Bản, Ba Lan, Rumani.
5. Khi gửi đơn đăng kư, vui ḷng cung cấp liên kết tới bản dịch của bạn được thực hiện trước đó.
6. Phần thưởng bổ sung có sẵn cho người bản xứ của các ngôn ngữ được đề cập ở trên để nhận xét và chủ đề hỗ trợ trong tương lai.

Vui ḷng điền vào mẫu dưới đây để đăng kư dịch và đăng nó tại đây:
Code: [Select]
1. Your forum nickname
2. Your language
3. Your previous experience
4. Are you interested in additional rewards of translate campaign
5. ETH adress:

Phần thưởng
Dịch sang một ngôn ngữ ANN/Whitepaper - 1500 cổ phần.
Hỗ trợ dự án tiếp theo về ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn - khoảng 400-500 cổ phần mỗi tuần

Danh sách người dịch được ủy quyền:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13qJrv-mwgKGUA9IvPvH2Xi22RGclWi_WCUo_yhS4a7Y/edit?usp=sharing

(Phần thưởng Bổ sung)
Điều khoản và Điều kiện:
1. Một phần của quỹ Bounty được phân bổ cho phần thưởng để tạo nội dung độc đáo về dự án Tyrtkov. Không có phân bổ chi tiết giữa các trang web;
2. Bạn được hoan nghênh tạo nội dung video cho các nền tảng lưu trữ video phổ biến (Youtube, etc.);
3. Bạn được hoan nghênh tạo nội dung văn bản cho các nền tảng phổ biến (Steemit, Medium, Golos vv.);
4. You are welcome to create text content for popular web sites and social media (Facebook, Reddit etc.);
5. Bạn được hoan nghênh tạo bất kỳ nội dung nào khác tuân thủ các quy tắc về vị trí tại mỗi nền tảng cụ thể.
6. Mức độ phổ biến của nội dung không thể đo lường được bằng số lượt thích / lượt xem / các tùy chọn khác trong trường hợp chất lượng hợp lư sẽ được thưởng dựa trên mức độ phổ biến của nguồn mà nó đă được đặt.
7. Người quản lư tiền thưởng có thể yêu cầu xác nhận quyền tác giả của nội dung được cung cấp.

Liên kết đến nội dung xin vui ḷng chia sẻ theo mẫu dưới đây: (Will be added today)
Phần thưởng phụ thuộc vào chất lượng và địa điểm chia sẻ. Thưởng tối đa – 500 cổ phần. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn sau khi xuất bản.

 

Bitcoin Garden 2013-2021, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services