click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: [BOUNTY] 🔥🔥🔥 CryptOcean - hệ sinh thái, xử lư, trao đổi 🔥  (Read 374 times)

hoanghai101296

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 215
  • Karma: +0/-1
    • View Profile
Liên kết chính : https://bitcointalk.org/index.php?topic=3641807

||| Trang web ||| Giấy trắng ||| ANN ||| AIRDROP |||


CRYPTOCEAN Chương tŕnh tiền thưởng - khả năng kiếm mă thông báo của dự án mà không cần đầu tư trực tiếp bằng cách thực hiện hàng loạt các hành động và điều kiện được tŕnh bày trong tài liệu này.

LỰA CHỌN CHÍNH CỦA CRYPTOCEAN ICO DỰ ÁN

Cộng đồng Trước-ICO:: từ 2018/05/15 đến 2018/06/15
Bán chính thức ICO: từ 2018/01/09 đến 2018/09/25
CHiến dịch tiền thưởng: từ 2018/04/05 đến 2018/06/15
Kư hiệu CRYPTOCEAN : CRON
Giá của CRON token:   $0,01
Tổng số lượng Token phát ra: 10 000 000 000

Chiến dịch tiền thưởng CRYPTOCEAN bắt đầu từ ngày 04.05.2018 và kết thúc bằng kết thúc Trước-ICO - 15.06.2018.
Phần thưởng cho người tham gia sẽ được tích lũy trong một tuần sau khi kết thúc chiến dịch tiền thưởng, cho đến ngày 22.06.2018. 


NGÂN SÁCH CỦA CHIẾN DỊCH

Đối với chiến dịch tiền thưởng sẽ được phân bổ 5% (500 Mio.) trong tổng số mă thông báo. Từ tổng số mă thông báo được cấp cho chương tŕnh tiền thưởng:
• 28% mă thông báo (140 Mio.) dự định sử dụng để giữ  trước ICO ;
• 72% mă thông báo (360 Mio.) dự định sử dụng để giữ ICO chính.


Phân chia ngân sách theo chiến dịch

Các thẻ đang được phân phối theo cách sau: 

Chiến dịch đăng kư tài khoản

0,1% (10 Mio.) của tổng số lượng thẻ được dự định cho 20 000 người dùng đầu tiên, người đă đăng kư trong trang cá nhân của nhà đầu tư . Phần thưởng cá nhân để đăng kư là 500 mă thông báo CRON ($ 5). Tiền sẽ được ghi có vào trang cá nhân của nhà đầu tư (IPP) trong một tuần sau khi đăng kư.
Đăng kư và kiếm 500 mă thông báo CRON: https://my.cryptocean.io

Chiến dịch giới thiệu

3,6% (360 Mio.)  của tổng số mă thông báo sẽ được trao cho những người tham gia tiền thưởng, người đă đăng kư trong dự án (https://my.cryptocean.io) và người quảng bá dự án thông qua chương tŕnh giới thiệu tiền thưởng (phần thưởng là 5% số tiền đă mua bằng mă thông báo giới thiệu của bạn trong khoảng thời gian cho đến ngày 25.09.2018, theo chi phí mă danh nghĩa - $ 0,01).

Chiến dịch AIRDROP

0,1% (10 Mio.) tham gia vào chiến dịch AirDrop là 1000 mă thông báo CRON ($ 10). 

Nhận phần thưởng cho sự tham gia của họ trong chiến dịch AirDrop: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3642223

Chiến dịch khác

1,2% (120 млн.) Trong tổng số lượng mă thông báo được dành riêng cho các chiến dịch khác ..


Nhóm dự án có quyền thông báo về các chương tŕnh khuyến măi bổ sung, được hướng dẫn để quảng bá thêm chủ thẻ.

Phản hồi tiền thưởng

Trang web chính thức : http://cryptocean.io
ICO: http://ico.cryptocean.io
Trang cá nhân của nhà đầu tư : https://my.cryptocean.io
Bảng hiện tại của những người tham gia theo tất cả các hướng: https://goo.gl/8gys9e
Bạn có thể kiểm tra kết quả tiền thưởngcủa bạn và tích lũy mă thông báo cuối cùng trong bảng này:  https://goo.gl/1bFSEy
Đặt câu hỏi về chiến dịch tiền thưởng CRYPTOCEAN :
Trong tiền thưởng Telegram-chat:: https://t.me/bounty_cryptOcean
Thông qua E-mail: [email protected]
Bằng tin nhắn cá nhân trên diễn đàn BitcoinTalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=pm;sa=send;u=1678661


ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG ĐỂ THAM GIA

CHUNG 1. Để tham gia chiến dịch tiền thưởng, bạn phải từ 18 tuổi trở lên.
2. Để nhận phần thưởng đăng kư trên https://cryptocean.io  (trực tiếp - https://my.cryptocean.io )
3. Người dùng chỉ có thể tham gia chiến dịch tiền thưởng từ một tài khoản. Trong trường hợp phát hiện đăng kư lặp lại, các bản sao sẽ bị xóa khỏi chiến dịch mà không lưu điểm thưởng.
4. Trong trường hợp nếu không phải tất cả các mă thông báo sẽ được phân phối (do không đủ số lượng người tham gia trong chiến dịch tiền thưởng), các mă thông báo không phân phối sẽ được đưa ra trên các giai đoạn khác của ICO.
5. Chiến dịch tiền thưởng có thể kết thúc sớm hơn nếu số lượng mă thông báo cho chiến dịch tiền thưởng sẽ đạt mức tối đa.
6. Để tham gia chiến dịch tiền thưởng, bạn cần phải đáp ứng tất cả các yêu cầu, được chỉ định cho mỗi chiến dịch và gửi báo cáo về việc thực hiện theo biểu mẫu được đề xuất.
7. Danh sách những người tham gia tiền thưởng được cập nhật và phân tích mỗi tuần một lần vào các ngày thứ Hai. Tất cả dữ liệu thông tin được ghi lại trong một bảng tài liệu trực tuyến https://goo.gl/1bFSEy , chỉ quản lư tiền thưởng mới có quyền chỉnh sửa.
8. Chúng tôi bảo lưu quyền xóa người tham gia khỏi bất kỳ chương tŕnh nào vào bất kỳ lúc nào bằng việc tịch thu mă thông báo được tích luỹ để gian lận hoặc gửi spam trong chiến dịch tiền thưởng.
9. Kết quả sẽ được công bố vào ngày 22.06.2018 và sẽ có thể truy cập được trên diễn đàn BitcoinTalk (https://bitcointalk.org/index.php?topic=3641807 ) và trên trang web: https://bounty.cryptocean.io;
10. Kiếm tiền để tham gia vào thẻ tiền thưởng sẽ được cộng dồn vào ví của bạn theo ID được chỉ định trong 7 ngày sau khi kết thúc chiến dịch tiền thường.
CHỮ KƯ VÀ AVATARS
(3.6% tiền thưởng, 18 MLN. TOKENS)

Phần thưởng được cung cấp cho những người tham gia Bitcointalk, những người tải lên chữ kư của dự án và những người đang hoạt động trên thị trường trong mỗi tuần tải lên chữ kư. Số tiền thưởng phụ thuộc vào cấp độ người tham gia trên Bitcointalk:


Bạn có thể nhận được 5 000 thẻ ($ 50) mỗi tuần nếu bạn mặc h́nh đại diện chính thức của CRYPTOCEAN:Biểu tượng Logo : https://yadi.sk/i/YefNDyMH3UgoxbBiểu tượng cảnh quan: : https://yadi.sk/i/6rFvmwvA3Ugp3h

Điều khoản và điều kiện:
1.    Đăng kư trên trang của nhà đầu tư https://my.cryptocean.io
2.    Mang chữ kư cho đến khi kết thúc ICO:

Xếp hạng trước Jr. Thành viên :

⚫ Ecosystem https://cryptocean.io

Code: [Select]
[center] ⚫ Ecosystem https://cryptocean.io ⚫ [/center]
Xếp hạng sau Thành viên:

CryptOcean https://cryptocean.io
⚫ Ecosystem, which unites financial and technological services for work with crypto currencies,
digital financial actives and traditional fiat ⚫

Code: [Select]
[center]CryptOcean https://cryptocean.io
⚫ Ecosystem, which unites financial and technological services for work with crypto currencies,
digital financial actives and traditional fiat ⚫ [/center]

3. Nhu cầu hoạt động của người dùng:
- Không ít hơn 15 bài viết mỗi tuần;
- Không ít hơn 70 kư hiệu trong một bài đăng;
- Bài viết phải được phân phối trong một tuần (không quá 5 lần mỗi ngày);
- Spam và vi phạm bị cấm;
- Bài đăng được thực hiện trong các phần sau sẽ không được tính là bài đăng hợp lệ: Thị trường; Đề ra; Lưu trữ; Thị trường (Altcoins).
4. Những người tham gia với niềm tin tiêu cực sẽ không được phép. Nếu trong chương tŕnh, niềm tin của bạn sẽ trở nên tiêu cực, bạn sẽ bị loại.
5. Hoạt động bắt đầu tính từ thời điểm người dùng thiết lập chữ kư và đăng kư. Để nhận phần thưởng, cần phải lưu chữ kư cho đến khi kết thúc chiến dịch và trong một tuần sau, kiểm tra thường xuyên sẽ được tiến hành để xác định người vi phạm.
6. Sau khi hoàn thành khối lượng công việc hàng tuần, bạn phải viết một thông điệp trên diễn đàn chính với các liên kết tới mỗi diễn đàn với các b́nh luận của bạn: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3641807 
(1.2% tiền thưởng, 6 MLN. TOKENS)

Phần thưởng tích luỹ để theo dơi cộng đồng CRYPTOCEAN trên Facebook và để hoạt động trên đó cho mỗi tuần thực hiện điều kiện chiến dịch phụ thuộc vào số người theo dơi của người tham gia:

100-499 người theo dơi - 500 thẻ / tuần ($5)
500+ người theo dơi - 600 thẻ / tuần ($6)


Điều khoản và điều kiện:
1. Đăng kư trên trang của nhà đầu tư https://my.cryptocean.io
2. Mỗi thành viên của chiến dịch tiền thưởng Facebook  phải có ít nhất 100 người bạn thực sự;
3. Theo dơi Tài khoản Facebook chính thức của chúng tôi: https://www.facebook.com/cryptocean.io/
4. Để lại nhận xét hợp lư về tài khoản Facebook chính thức của CryptOcean mỗi tuần một lần;
5. Bạn phải thích và chia sẻ ít nhất 3 bài viết mỗi tuần từ trang Facebook chính thức của chúng tôi;
6. Mỗi thành viên phải nộp báo cáo hàng tuần cho biết các bài viết và đăng kư theo h́nh thức sau: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3641807Chiến dịch này bị giới hạn cho 3000 người tham gia.


(2.4% tiền thưởng, 12 MLN. TOKENS)

Phần thưởng tích luỹ để theo dơi cộng đồng CRYPTOCEAN trên Twitter và đang hoạt động trên đó cho mỗi tuần thực hiện điều kiện chiến dịch phụ thuộc vào số người theo dơi của người tham gia:

200-499 người theo dơi - 500 thẻ / tuần ($5)
500-999 người theo dơi - 600 thẻ / tuần ($6)
1000+ người theo dơi - 700 thẻ / tuần ($7)

Điều khoản và điều kiện:
1. Đăng kư trên trang của nhà đầu tư https://my.cryptocean.io
2. Mỗi thành viên của chiến dịch tiền thưởng Twitter phải có ít nhất 200 người theo dơi thực;
3. Theo dơi Tài khoản Twitter chính thức của chúng tôi: https://twitter.com/Cryptocean1
4. Bạn phải đăng lại ít nhất 5 tweet mỗi tuần từ tài khoản twitter chính thức của chúng tôi (không quá 2 lần tweet mỗi ngày);
5. Bạn phải đăng ít nhất 2 tweet mỗi tuần bằng tiếng Nga hoặc tiếng Anh. Sử dụng thẻ bắt đầu bằng # của chúng tôi:
#Cryptocean, #Blockchain, #Bitcoin, #BTC, #Ethereum, #ETH, #ICO, #bounty
6.Mỗi thành viên phải gửi báo cáo hàng tuần cho biết tweets và retweets ở dạng sau: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3641807Chiến dịch này bị giới hạn cho 4000 người tham gia.


(3.6% tiền thưởng, 18 MLN. TOKENS)

Phần thưởng tích luỹ để tải lên video trên YouTube, giúp quảng bá dự án CRYPTOCEAN. Số lượng phần thưởng phụ thuộc vào chất lượng video

Video thông thường với một cuộc nói chuyện về CryptOcean - 3 000 thẻ ($30)
Video gốc / duy nhất trung b́nh - 5 000 tokens ($50)
Video gốc / độc đáo dài với các cuộc đàm phán, phân tích và đồ họa - 10 000 thẻ ($100)
Video không chuẩn (không phải Video gốc) - 500 thẻ ($5).

Điều khoản và điều kiện:

1. Đăng kư trên trang của nhà đầu tư https://my.cryptocean.io
2. Mô tả dự án CryptOcean và các tính năng của nó trên bất kỳ ngôn ngữ nào sau đây: Tiếng Anh, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Deutsch, Brazil, Tây Ban Nha, Ả Rập, Hindi hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác bằng thỏa thuận với người quản lư chiến dịch tiền thưởng trong Telegram-chat: https : //t.me/bounty_cryptOcean 
Hoặc để gửi tin nhắn cá nhân tại BitcoinTalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=pm;sa=send;u=1678661
3. Video phải có độ phân giải và chất lượng tốt;
4. Video phải tối thiểu 2 phút;
5. Một người tham gia có thể không quá 2 video bằng một ngôn ngữ;
6. Trong phần mô tả video phải có thông tin về cryptocean.io trang web dự án chính thức và mạng xă hội: https://goo.gl/Zhzpnm
7. Sau khi hoàn thành công việc, bạn phải viết một tin nhắn trên diễn đàn chính với các liên kết đến video của bạn: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3641807 
(1.2% tiền thường, 6 MLN. TOKENS)

Phần thưởng tích luỹ để theo dơi cộng đồng CRYPTOCEAN trên Instagram và hoạt động trên đó cho mỗi tuần thực hiện điều kiện chiến dịch phụ thuộc vào số người theo dơi của người tham :

200-499 người theo dơi - 300 thẻ/tuần ($3)
500-999 người theo dơi - 400 thẻ/tuần ($4)
1000+ người theo dơi - 500 thẻ/tuần ($5)

Điều khoản và điều kiện:
Điều khoản và điều kiện:
1. Đăng kư trên trang của Nhà đầu tư https://my.cryptocean.io
2. Tài khoản Instagram của bạn phải được mở;
3. Mỗi thành viên của chiến dịch tiền thưởng Instagram phải có ít nhất 200 người theo dơi thực;
4. Theo dơi Instagram chính thức của chúng tôi:    https://www.instagram.com/cryptocean12/
5. Tải lên bất kỳ bài đăng nào có liên kết tới tài khoản CryptOcean @ cryptocean12 với thẻ bắt đầu bằng #:
#Cryptocean, #Blockchain, #Bitcoin, #BTC, #Ethereum, #ETH, #ICO, #bounty
6. Để lại 2 nhận xét hợp lư trên tài khoản Instagram chính thức của CryptOcean ;
7. Mỗi thành viên phải gửi báo cáo hàng tuần cho biết các bài đăng và đăng lại theo mẫu sau: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3641807 Chiến dịch này bị giới hạn cho 3000 người tham gia.

Nếu bạn vẫn có bất kỳ câu hỏi nào không ngần ngại hỏi. 
Liên hệ với chúng tôi tại tiền thưởng Telegram-chat: https://t.me/bounty_cryptOcean, viết trên e-mail [email protected] của chúng tôi , hoặc chỉ kết nối với chúng tôi thông qua tin nhắn cá nhân trên BitcoinTalk.


[BOUNTY] Nội dung, dịch và hỗ trợ chiến dịch:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=3640305

[Tiền thưởng][Vietnamse] Nội dung, dịch và hỗ trợ chiến dịch:
https://bitcoingarden.org/forum/index.php?topic=36699
« Last Edit: May 11, 2018, 07:55:07 AM by hoanghai101296 »

 

Bitcoin Garden 2013-2022, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services