click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: [ICO] SATT - CUỘC CÁCH MẠNG GIAO DỊCH QUẢNG CÁO - Thu được 420k$ trong ṿng 24h  (Read 351 times)

Dr.Lecter

 • Blockchain Expert
 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 420
 • Country: vn
 • Karma: +4/-0
 • Gender: Male
 • Vietnamese Translator
  • View Profile
QUẢNG CÁO THÔNG MINH GIAO DỊCH TOKEN
Cuộc cách mạng trong giao dịch quảng cáo


« Last Edit: May 23, 2018, 03:16:54 PM by Dr.Lecter »

Dr.Lecter

 • Blockchain Expert
 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 420
 • Country: vn
 • Karma: +4/-0
 • Gender: Male
 • Vietnamese Translator
  • View Profile
CHIẾN DỊCH TIỀN THƯỞNG

SaTT bắt đầu chiến dịch tiền thường thưởng của ḿnh để thưởng cho công đồng với SaTT token.
3.57% số token sẽ được dày cho Tiền thưởng.


Chương tŕnh sẽ chạy cho đến khi Bán Token kêt thúc.
Các token từ quỹ của Telegram và chữ kư sẽ được phân phối trong ṿng 30 ngày sau khi kết thúc chương tŕnh bán.ĐIỀU KHOẢN CHUNG:


Người tham gia nên tham gia kênhTelegram của SaTT và kênh Telegr Tiền thưởng của SaTT.

Các câu hỏi về Tiền thưởng chỉ được hỏi trong kênh Tiền thưởng.
Ngôn ngữ đả kích, gian lận, phỉ báng sẽ không được chấp nhận, bạn sẽ bị cấm và bị đưa vào danh sách đen.
Sử dụng nhiều hơn một tài khoản không được chấp nhận, bạn sẽ bị cấm, vào danh sách đen và bạn sẽ có một dánh dấu đỏ trên bitcointalk.

Chương tŕnh tiền thưởng này được điều hành bởi Aerys2 và Tramirostronix
 
Các quyết định của Quản lư Tiền thưởng và nhóm là tuyệt đối.


CHIẾN DỊCH DỊCH THUẬT VÀ CỘNG ĐỒNG:


Ann+ Bounty: 600 SaTT
Whitepaper: 4770 SaTT
Website: 2400 SaTT
Tin tức: 25 SaTT/tin tức

Thưởng thêm,:

Nếu ANN đạt hơn 1000 lượt xem:
240 SaTT
Nếu ANN đạt hơn 2000 lượt xem: 720 SaTT

Chung tôi đang ưu tiên tiềm kiếm Italian, Korean, Chinese, Vietnamese, Indonisian và Arabic NHƯNG tất cả các ngôn ngữ đều được chào đón.
 
Người dịch cần giữ cho Ann của ḿnh hoạt động.


QUY TẮC:

- Người dùng bị đánh dấu đỏ không thể tham gia chiến dịch.
- Người dùng phải tŕnh bày công việc trước đây của họ, chúng tôi sẽ không chấp nhận người dịch mới.
- Chỉ các bài viết được viết bởi OP sẽ được tính
- Chỉ tin tức mới được tính


ỨNG TUYỂN:

1) kiểm tra bảng tính nếu ngôn ngữ của bạn vẫn c̣n thiếu.
2) Nếu ngôn ngữ của bạn vẫn c̣n thiếu, điền và gửi theo mẫu này.
3) Bán sẽ được liên hệ bởi quảng lư Tiền thưởng.

CẢNH BÁO: Bất kỳ bản dịch nào được gửi trước khi được chấp thuận của Người quản lư Tiền thưởng sẽ không được thanh toán.
CẢNH BÁO: ngôn ngữ phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của người dịch. Yêu cầu hơn một ngôn ngữ là bị cấm.THỜI HẠN:
-4 ngày cho Ann VÀ Bounty, sau khi được chấp nhận
-6 ngày cho Website
-8 ngày cho Whitepaper
-14 ngày cho Ann+ Bounty+ Whitepaper+ Website
Nếu bạn không đúng thời hạn, bản dịch sẽ được trao cho người khác.


CHIẾN DỊCH CHỮ KƯ 1 000 000 SaTT (420 000$) :

Jr. Member:         1 cổ phần/tuần
Member:             3 cổ phần/tuần
Full Member:       5 cổ phần/tuần
Senior Member:   8 cổ phần/tuần
Hero/Legendary: 12 cổ phần/tuần
QUY TẮC:


-Người dụng phải đạt hạng tối thiểu là Jr. Member.
-Sử dụng hơn một tài khoản là không đc phép, bạn sẽ bị cấm, vào danh sách đen và bạn sẽ có một đánh đấu đỏ trên bitcointalk.
-Mang nhiều chữ kư là không được phép, bạn sẽ bị cấm và vào danh sách đen.
-Chữ kư, avatar và văn bản cá nhân phải được giữ cho đến khi số tiền đă được tính toán sau khi kết thúc bán Token
-Người dùng phải mang chữ kư và văn bản cá nhân theo thứ hạng của họ.
-Tối thiểu cần 15 bài viêt ư nghĩa mỗi tuần trong giai đoạn này. Off-topic, thư rác, chủ đề tiền thưởng và bài viết vô nghĩa không được tính.
-Bài viết phải có tối thiểu 70 kỹ tự.
-Việc tính sẽ vào các Chủ nhật lúc 7 giờ tối theo giờ UTC

1) Thêm chữ kư theo cấp độ, h́nh đại diện và văn bản cá nhân của bạn
2) Điền và nộp theo mẫu này.


CHỮ KƯ:


Jr. Member:

Code: [Select]
[center][url=satt-token.com/]● ◯ SaTT - The Revolution of Advertising Transactions ◯ ●
◯ ● ▀▀▀▀▀▀ BUY SATT TOKEN NOW! ▀▀▀▀▀▀ ● ◯[/url]

Member:

Code: [Select]
[center]▄█▀▀▀▀▀ [url=https://satt-token.com/]● ◯ [b]SaTT - The Revolution of Advertising Transactions [/b]◯ ●[/url] ▀▀▀▀▀█▄
●███    [url=https://satt-token.com/][b]Website[/url] | [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=3407522.0][b]Ann Thread[/url] | [url=https://www.atayen.us/satt/files/ico_satt_en.pdf][b]Whitepaper[/url] | [url=https://www.facebook.com/SaTT.Token/][b]Facebook[/url] | [url=https://twitter.com/SaTT_Token][b]Twitter[/url] | [url=https://t.me/satttoken][b]Telegram[/url]    ███●
▀█▄▄▄▄▄▄▄▄   [url=https://satt-token.com/][b]PRE-SALE COMPLETED IN LESS THAN 24 HOURS![/url]   ▄▄▄▄▄▄▄▄█▀

Full Member:

Code: [Select]
[center]▄█▀▀▀▀▀ [url=https://satt-token.com/][color=black]● ◯ [color=#191970][b]SaTT -[color=#00008B] The R[color=#0000CD]evolut[color=#0000FF]ion of[color=#1A1AFF] Adver[color=#3C3CFF]tising[color=#4B4BFF] Transactions [/b][color=black]◯ ●[/url] ▀▀▀▀▀█▄
███    [url=https://satt-token.com/][b][color=#0000FF]Website[/url] | [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=3407522.0][b][color=#0000FF]Ann Thread[/url] | [url=https://www.atayen.us/satt/files/ico_satt_en.pdf][color=#0000FF][b]Whitepaper[/url] | [url=https://www.facebook.com/SaTT.Token/][b][color=#0000FF]Facebook[/url] | [url=https://twitter.com/SaTT_Token][b][color=#0000FF]Twitter[/url] | [url=https://t.me/satttoken][b][color=#0000FF]Telegram[/url]    ███
▀█▄▄▄▄▄▄▄▄   [url=https://satt-token.com/][color=#5555FF][b]PRE-S[color=#4B4BFF]ALE CO[color=#3C3CFF]MPLETE[color=#0000FF]D IN LE[color=#0000CD]SS THA[color=#00008B]N 24 H[color=#191970]OURS![/url]   ▄▄▄▄▄▄▄▄█▀

Sr. Member:

Code: [Select]
[center][table][tr][td][size=2px]                            [color=#0000CD]████████████████
                    ████                                ████
              ███              ███████████            ███
          [color=#0000FF]███          ████                      ████        ███
        ███        ███                                  ███      ███
    ████      ███                                                    ████
  [color=#1A1AFF]███          ███                                                        ███
  ███          ████████████████████████████      ███
███                                ██        ██                  ██      ███
[color=#3C3CFF]███                                ██        ██                  ██      ███
███            █████████████████████████████      ███
  ███                              ██        ██                          ███
  ███                              ██        ██                          ███
    [color=#4B4BFF]████                          ██        ██                      ████
        ███                        ██        ██                    ███
          ███                      ██        ██                  ███
              ███                  ██        ██              ███
                    [color=#5555FF]████                                ████
                            ████████████████[/td]
[td][center][url=https://satt-token.com/][color=transparent]█ [/color][color=#191970][b]SaTT -[color=#00008B] The R[color=#0000CD]evolut[color=#0000FF]ion of[color=#1A1AFF] Adver[color=#3C3CFF]tising[color=#4B4BFF] Transactions[color=transparent] █[/color][/url]
[size=7pt][color=transparent]██[/color][url=https://satt-token.com/][b][color=#0000FF]Website[/url] | [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=3407522.0][b][color=#0000FF]Ann Thread[/url] | [url=https://www.atayen.us/satt/files/ico_satt_en.pdf][color=#0000FF][b]Whitepaper[/url] | [url=https://www.facebook.com/SaTT.Token/][b][color=#0000FF]Facebook[/url] | [url=https://twitter.com/SaTT_Token][b][color=#0000FF]Twitter[/url] | [url=https://t.me/satttoken][b][color=#0000FF]Telegram[/url][color=transparent]██[/color][/size]
[url=https://satt-token.com/][color=transparent]█  [/color][color=#5555FF][b]PRE-S[color=#4B4BFF]ALE CO[color=#3C3CFF]MPLETE[color=#0000FF]D IN LE[color=#0000CD]SS THA[color=#00008B]N 24 H[color=#191970]OURS![color=transparent]  █[/color][/url]
[/td]
[td][right][size=4px]██
███
████
████
████
████
████
███
██[/right][/td]
[td][center][font=arial black][url=https://satt-token.com/#2][size=8pt][color=#0000CD]JOIN THE TGE
[color=#0000FF][size=17pt]NOW![/url][/td]
[td][size=4px]██
███
████
████
████
████
████
███
██[/td]
[/tr][/table]

Hero/Legendary:

Code: [Select]
[center][table][tr][td][size=2px]                            [color=#0000CD]████████████████
                    ████                                ████
              ███              ███████████            ███
          [color=#0000FF]███          ████                      ████        ███
        ███        ███                                  ███      ███
    ████      ███                                                    ████
  [color=#1A1AFF]███          ███                                                        ███
  ███          ████████████████████████████      ███
███                                ██        ██                  ██      ███
[color=#3C3CFF]███                                ██        ██                  ██      ███
███            █████████████████████████████      ███
  ███                              ██        ██                          ███
  ███                              ██        ██                          ███
    [color=#4B4BFF]████                          ██        ██                      ████
        ███                        ██        ██                    ███
          ███                      ██        ██                  ███
              ███                  ██        ██              ███
                    [color=#5555FF]████                                ████
                            ████████████████[/td]
[td][center][url=https://satt-token.com/][glow=#191970,2,300][color=transparent]█ [/color][color=white][b]SaTT -[glow=#00008B,2,300] The R[glow=#0000CD,2,300]evolut[glow=#0000FF,2,300]ion of[glow=#1A1AFF,2,300] Adver[glow=#3C3CFF,2,300]tising[glow=#4B4BFF,2,300] Transactions[color=transparent] █[/color][/glow][/url]
[size=7pt][color=transparent]██[/color][url=https://satt-token.com/][b][color=#0000FF]Website[/url] | [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=3407522.0][b][color=#0000FF]Ann Thread[/url] | [url=https://www.atayen.us/satt/files/ico_satt_en.pdf][color=#0000FF][b]Whitepaper[/url] | [url=https://www.facebook.com/SaTT.Token/][b][color=#0000FF]Facebook[/url] | [url=https://twitter.com/SaTT_Token][b][color=#0000FF]Twitter[/url] | [url=https://t.me/satttoken][b][color=#0000FF]Telegram[/url][color=transparent]██[/color][/size]
[url=https://satt-token.com/][glow=#5555FF,2,300][color=transparent]█  [/color][color=white][b]PRE-S[glow=#4B4BFF,2,300]ALE CO[glow=#3C3CFF,2,300]MPLETE[glow=#1A1AFF,2,300]D IN LE[glow=#0000FF,2,300]SS THA[glow=#0000CD,2,300]N 24 H[glow=#00008B,2,300]OURS![color=transparent]  █[/color][/url]
[/td]
[td][b]|
|
|[/td]
[td][center][font=arial black][url=https://satt-token.com/#2][size=8pt][glow=#0000CD,2,300][color=white]  JOIN THE TGE [/glow]
[color=#0000FF][size=19pt]NOW![/url][/td]
[/tr][/table]

Avatar:
Văn bản cá nhân: "Tương lai của quảng cáo thông minh"

CHIẾN DỊCH TELEGRAM:

Tham gia kên Telegram chính thức của SaTT và ở lại cho toiwi khi thanh toán Chiến dịch Tiền thưởng, để kiếm 25 SaTT.


ỨNG TUYỂN:

1)Tham gia kênh Telegram của SaTT
2)Điền và gửi theo mẫu này

CHIẾN DỊCH TWITTER:

Cổ phần sẽ được thanh toán tùy theo người theo dơi REAL (sau khi kiểm tra),
Bạn có thể cập nhật số người theo dơi trong suốt chiến dịch200-499 theo dơi:    20 SaTT/tweet
500-1499 theo dơi:    40 SaTT/tweet
1500-5999 theo dơi:    80 SaTT/tweet
6000-9999 theo dơi:    100 SaTT/tweet
10000+ theo dơi:    120 SaTT/tweetQUY TẮC:


- Bạn phải giữ các tweet của SaTT, cho đến khi kết thúc Chiến dịch Tiền thưởng.
- Bạn phải sử dụng #SaTT
-Điểm kiểm tra twitter của bạn (https://www.twitteraudit.com/) phải đạt tối thiểu 85% và chỉ những người theo dơi thực sự từ lần kiểm tra cuối cùng mới được tính.
- Tối thiểu 20 tweet mỗi tuần
- Tối đa 20 kư tự và liên kết đến website của ICO
- Ít hơn 40 tweet trong báo cáo sẽ làm cho báo cáo của bạn không đủ điều kiện nhận cổ phần
- Bạn có 7 ngày để điền vào báo cáo của ḿnh trước khi biểu mẫu đóng
« Last Edit: May 23, 2018, 03:17:14 PM by Dr.Lecter »

Dr.Lecter

 • Blockchain Expert
 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 420
 • Country: vn
 • Karma: +4/-0
 • Gender: Male
 • Vietnamese Translator
  • View Profile
Chào mừng cố vấn mới cho khu vực Trung Đông.


Dr.Lecter

 • Blockchain Expert
 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 420
 • Country: vn
 • Karma: +4/-0
 • Gender: Male
 • Vietnamese Translator
  • View Profile
Dự án nhắm mục tiêu gian lận trong quảng cáo với hợp đồng thông minh theo định hướng hiệu suất cho chiến dịch

Dr.Lecter

 • Blockchain Expert
 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 420
 • Country: vn
 • Karma: +4/-0
 • Gender: Male
 • Vietnamese Translator
  • View Profile
Blockchain, hợp đồng thông minh đến với thị trường quảng cáo kỹ thuật số với SaTT

Dr.Lecter

 • Blockchain Expert
 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 420
 • Country: vn
 • Karma: +4/-0
 • Gender: Male
 • Vietnamese Translator
  • View Profile
Phỏng vấn Gauthier Bros, ceo của SaTT


Dr.Lecter

 • Blockchain Expert
 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 420
 • Country: vn
 • Karma: +4/-0
 • Gender: Male
 • Vietnamese Translator
  • View Profile
TIN TỨC CỰC NÓNG ĐANG TỚI, CỐ VẤN MỚI. TẤT CẢ SẼ CÓ Ở TUẦN NÀY! XIN HĂY ĐÓN ĐỢI
https://satt-token.com/

Dr.Lecter

 • Blockchain Expert
 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 420
 • Country: vn
 • Karma: +4/-0
 • Gender: Male
 • Vietnamese Translator
  • View Profile
Gauthier BROS, ATAYEN nhà sáng lập có buổi tṛ chuyện với forbes!
https://www.forbes.fr/leaderstalk/atayen-leaders-talk/


 

Bitcoin Garden 2013-2021, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services