click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: [ANN] 🔥 CryptOcean - hệ sinh thái, xử lư, trao đổi 🔥  (Read 886 times)

hoanghai101296

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 215
 • Karma: +0/-1
  • View Profile
Liên kết chính : https://bitcointalk.org/index.php?topic=3643073


Hệ sinh thái  CryptOcean được xây dựng xung quanh nền tảng xử lư kết hợp các dịch vụ tài chính và công nghệ dựa trên công việc với tiền điện tử, tài sản kỹ thuật số và tiền tệ truyền thống (fiat). Nó cung cấp các khoản thanh toán thích hợp, nhanh chóng và sinh lợi, chuyển tiền và trao đổi tiền điện tử bằng thẻ mă hóa.


Thông tin chính về CryptOcean


Vai tṛ và quyền lợi


Đội ngũ nhân viên chủ chốt CryptOcean 

hoanghai101296

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 215
 • Karma: +0/-1
  • View ProfileĐă bắt đầu bán trước ICO! Mua mă Cryptocean: https://cryptocean.io/

hoanghai101296

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 215
 • Karma: +0/-1
  • View Profile
Re: [ANN] 🔥 CryptOcean - hệ sinh thái, xử lư, trao đổi 🔥
« Reply #2 on: June 11, 2018, 01:51:59 PM »
Tài khoản kư quỹ cho phép thực hiện giao dịch được bảo vệ giữa hai hoặc nhiều bên với
xác nhận độc lập từ đại lư đảm bảo tuân thủ các điều khoản của
giao dịch. CRYPTOCEAN hoạt động đồng thời với tư cách là đại lư trung gian đảm bảo
thực hiện các điều khoản của giao dịch và là hệ thống thanh toán cung cấp
chuyển tiền. Dịch vụ được cung cấp cùng với các đối tác - ngân hàng và hệ thống thanh toán.
Trong khuôn khổ của dịch vụ, nó được dự kiến ​​thực hiện các giao dịch song phương truyền thống
về việc trao đổi tiền điện tử hoặc trao đổi tiền điện tử cho tiền
fiat phi tiền mặt . Dịch vụ đảm bảo rằng sau khi hoàn thành giao dịch, cả hai bên sẽ
trao đổi tiền hoặc nhận lại tiền của họ, nếu một trong các bên không tuân thủ các điều khoản
của giao dịch.
Sự hiện diện của các ngân hàng đối tác trong chuỗi giúp có thể thực hiện các
giao dịch phức tạp hơn trong đó tiền mặt trong fiat, các ngân hàng, cổ phiếu, thanh kim loại quư và bất kỳ loại
tài sản nào khác có thể tham gia.

hoanghai101296

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 215
 • Karma: +0/-1
  • View Profile
Re: [ANN] 🔥 CryptOcean - hệ sinh thái, xử lư, trao đổi 🔥
« Reply #3 on: June 29, 2018, 04:57:28 AM »
Hôm qua đă có cuộc gặp với phó chủ tịch của Ngân hàng FAB, đặt tại Abu Dhabi: https://goo.gl/GLVKbn

hoanghai101296

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 215
 • Karma: +0/-1
  • View Profile
Re: [ANN] 🔥 CryptOcean - hệ sinh thái, xử lư, trao đổi 🔥
« Reply #4 on: June 29, 2018, 04:58:06 AM »
Chúng tôi mong muốn thông báo cho bạn về những ǵ chúng tôi đă làm trong tuần trước: https://goo.gl/rdmbC7

hoanghai101296

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 215
 • Karma: +0/-1
  • View Profile
Re: [ANN] 🔥 CryptOcean - hệ sinh thái, xử lư, trao đổi 🔥
« Reply #5 on: July 05, 2018, 05:04:02 AM »
Trong nhóm của chúng tôi tập hợp các chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau. Chúng tôi sẽ thành công!

hoanghai101296

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 215
 • Karma: +0/-1
  • View Profile
Re: [ANN] 🔥 CryptOcean - hệ sinh thái, xử lư, trao đổi 🔥
« Reply #6 on: July 11, 2018, 04:21:00 AM »
Các giá trị của Cryptocean bạn có thể là ǵ: https://goo.gl/qLTJUD

hoanghai101296

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 215
 • Karma: +0/-1
  • View Profile
Re: [ANN] 🔥 CryptOcean - hệ sinh thái, xử lư, trao đổi 🔥
« Reply #7 on: July 16, 2018, 04:31:41 AM »
Nơi làm việc của giám đốc CryptOcean sau các cuộc họp kinh doanh tuần trước.

hoanghai101296

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 215
 • Karma: +0/-1
  • View Profile
Re: [ANN] 🔥 CryptOcean - hệ sinh thái, xử lư, trao đổi 🔥
« Reply #8 on: July 26, 2018, 06:46:23 AM »
Token CRON có cung cấp cho chủ sở hữu của ḿnh bất kỳ lợi thế nào không: https://goo.gl/eQGcda

hoanghai101296

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 215
 • Karma: +0/-1
  • View Profile
Re: [ANN] 🔥 CryptOcean - hệ sinh thái, xử lư, trao đổi 🔥
« Reply #9 on: July 26, 2018, 06:47:02 AM »
Những lợi thế của dịch vụ chuyển tiền Cryptocean là ǵ: https://goo.gl/7FbTx5

hoanghai101296

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 215
 • Karma: +0/-1
  • View Profile
Re: [ANN] 🔥 CryptOcean - hệ sinh thái, xử lư, trao đổi 🔥
« Reply #10 on: August 01, 2018, 05:09:35 AM »
Đối với các hệ thống và dịch vụ nào, sự tích hợp của CRYPTOCEAN cung cấp: https://goo.gl/KkELD6

 

Bitcoin Garden 2013-2024, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services