click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: Re: [ANN] REOS: Hệ sinh thái phân cấp cho nội dung được tạo bởi người dùng  (Read 439 times)

cryqtovn83

 • Garden Hero
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 911
 • Karma: +0/-1
  • View ProfileWhat is REOS?
REOS là một hệ sinh thái dựa trên blockchain cho nội dung được tạo ra bởi người dùng (UGC) cái mà trao quyền cho người sáng tạo nội dung và người tiêu dùng. Nền tảng cho phép người sáng tạo nội dung kiếm tiền từ UGC của họ, chẳng hạn như video ngắn, theo nhiều cách khác nhau, không có người trung gian, đồng thời đảm bảo nội dung được xác thực bởi cộng đồng REOS. Tất cả nội dung kỹ thuật số do người sáng tạo nội dung đóng góp cũng được đăng kư trên REOSchain, Blockchain chính cho cộng đồng REOS, để đảm bảo phân bổ chính xác quyền sở hữu tài sản kỹ thuật số. Người sáng tạo nội dung có thể được thanh toán an toàn bởi những cá nhân - tổ chức có quan hệ mật thiết, bỏ qua bất kỳ trung gian nào, bằng cách sử dụng REOS, token tiện ích do REOS Foundation phát hành. Giá trị của nội dung sẽ được xác định bởi cộng đồng REOS chứ không phải bởi bất kỳ cơ quan tập trung nào, qua đó tôn vinh niềm tin rằng “Chân lư là giá trị”.
 
Nhiệm Vụ Của Chúng Tôi
Thay đổi phương tiện truyền thông xă hội tập trung đang, quảng cáo định hướng hiện có bằng cách tận dụng công nghệ blockchain để cung cấp năng lượng cho người sáng tạo nội dung và người tiêu dùng trong khi xác nhận tính trung thực của nội dung.
 

 
HBạn có câu hỏi nào?


REOS Labs có kế hoạch phát hành tổng số token REOS đă được khai thác trước 10 tỷ . Chi tiết về phân bổ token sẽ được đăng tải trên https://reos.me/tokensale
 

Sử dụng REOS Token
Quy tŕnh xác thực nội dung
Giấy phép nội dung
Thương mại điện tử
Thưởng/Hỗ trợ Người sáng tạo nội dung
Huy động vốn của Sản xuất nội dung
 

FOLLOW US ON
Note: I am making this original post for REOS. I am not the point of contact.
« Last Edit: May 03, 2018, 05:18:57 PM by cryqtovn83 »

cryqtovn83

 • Garden Hero
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 911
 • Karma: +0/-1
  • View Profile

cryqtovn83

 • Garden Hero
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 911
 • Karma: +0/-1
  • View Profile

Hiện dự án đầy thú vị REOS đang có chương tŕnh Airdrop, Tham gia để nhận các tokens thưởng rất đơn giản.

https://reos.me/

Thông Báo Chính Thức Chương Tŕnh Airdrop: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3930023 

Bitcoin Garden 2013-2024, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services