click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: [ANN] P2PS - Bounty Giai đoạn 2  (Read 1424 times)

HangVivian

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 342
 • Karma: +0/-1
  • View Profile
[ANN] P2PS - Bounty Giai đoạn 2
« on: May 02, 2018, 05:26:37 AM »
 P2PS Chiến dịch Token Bounty - Giai doạn 2 (Tokens được Escrewed )
.
ICO đang diễn ra với 25% thưởng
Giới thiệu
Token P2PS là một tiền điện tử mới hỗ trợ người dùng trong các giao dịch của họ trên nền tảng truyền thông ngang hàng, an toàn và không can thiệp, phi tập trung.
P2PS sử dụng một hệ thống ngang hàng phi tập trung được thúc đẩy bởi chính phủ và quốc pḥng, giáo dục về kỹ thuật số và giao hàng, y tế và dược phẩm, ngân hàng và tài chính, và các lĩnh vực khác.

Bạn có thể t́m hiểu thêm dự án của chúng tôi tại ANNChủ đề. Nếu bạn tin vào sự thành công, hoan nghênh tham gia chiến dịch Bounty này của chúng tôi.


Lưu ư - Token phân phối cho giai đoạn 1 sẽ diễn ra sau khi kết thúc giai đoạn 2. Nếu không, nó sẽ ảnh hưởng đến ICO giai đoạn 2 của P2PS.Liên kết đến bảng tính- Click Here
1) Chiến dịch Twitter:

Hướng dẫn Twitter:Quy định:
1. Phải theo dơi https://twitter.com/p2psf
2. Có ít nhất 300 người theo dơi
3. Tài khoản Twitter phải được ít nhất 3 tháng
4. Phải thực hiện 8 tweets/retweets hàng tuần
5. Phải dùng # trong Tweet của bạn #ETH #BTC #P2PS
6. Phải đăng tất cả tweets/retweets trên biểu mẫu .
7. Tất cả tweets/retweets phải được đăng vào thứ năm 23:59 trong mẫu được cung cấp ở đây
8. Thời gian diễn đàn được tính theo định dạng dưới đây.

Báo cáo lại tweets/retweets trong biểu mẫu này :- Week 1
                                                                    Week 2
                                                                    Week 3
                                                                    Week 4


Phần thưởng

200-1499 người theo sơi:    25 P2PS/tuần
1500 + người theo dơi:  50 P2PS/tuần

2) Chiến dịch Facebook:

Hướng dẫn Facebook::


Quy định:
Phải theo dơi https://www.facebook.com/P2P-Solutions-Foundation-1953510414915812/
Phải có ít nhất 200 bạn bè
Phải chia sẻ nội dung ít nhất 8 lần mỗi tuần
Phải đăng tất cả các liên kết chia sẻ trong biểu mẫu.
Tất cả tweets/retweets phải được đăng vào thứ năm 23:59 trong mẫu được cung cấp ở đây
Thời gian diễn đàn được tính theo định dạng dưới đây.


Báo cáo chia sẻ/bài đăng trong biểu mẫu này:- Week 1
                                                               Week 2
                                                               Week 3
                                                               Week 4

Phần thưởng:200-1499 bạn bè- 25 P2PS/tuần
1500+ bạn bè - 50 P2PS/tuần[/size]


3) Chiến dịch Chữ kư:
 
Gắn Chữ kư và Avatar (full member trở lên) phụ thuộc vào mức thành viên và Đăng kư tại đây: Click HerePhần thưởng:
•   Newbies :            50 Tokens mỗi tuần
•   Junior Members : 100 Tokens mỗi tuần
•   Members :           150 Tokens mỗi tuần
•   Full Members :     200 Tokens mỗi tuần
•   Senior Members : 250 Tokens mỗi tuần
•   Hero/Legendary  : 300 Tokens mỗi tuần


Quy định:

1   Số bài đăng tối thiểu mỗi tuần: 15
2   Chúng tôi không tính bài đăng có ít hơn 75 kư tự.
3. Danh sách những người tham gia đang được cập nhật một lần mỗi tuần. Để nhận tiền thưởng, bạn phải mang chữ kư “P2PS” cho đến khi kết thúc chiến dịch.
4. Nếu bạn có thứ hạng cao hơn, hăy cập nhật mă chữ kư của bạn tương ứng với thứ hạng thu được của bạn.
5. Vui ḷng tôn trọng các chủ đề khác và không đăng các thư spam ở đó. Spam không được phép và những người gửi spam sẽ bị từ chối khỏi chiến dịch và được báo cáo với người kiểm duyệt.
6. Đăng kư nhiều tài khoản không được phép, tất cả các tài khoản có liên quan sẽ không được kiểm tra và ghi có.
7. Có tín hiệu tiêu cực được đính kèm với hồ sơ người tham gia bị cấm!
8. Bài đăng trên Meta, Politics & Society, Beginners & Help, off-topic, Archival, Games and Rounds, Investor-based games, Micro-Games, Scam
   Accusations và bounty threads sẽ không được tính.
9. Bài đăng sau 23:59 Thứ năm sẽ được tính sang tuần tiếp theo .
Việc vi phạm bất kỳ quy tắc nào được đề cập ở trên sẽ dẫn đến việc bạn bị loại khỏi chiến dịch của chúng tôi và sẽ không nhận được bất kỳ điều ǵ.[/size]

Avatar

HERO/LEGENDARY
   
▄████▄      
██████      
▀████▀      
▀██████      ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄    
▄▄█████  ▄██████████████████▄
▄██████▀██  ████████████████████
▄█████▀    ▀  ████████████████████
▄█████▀         ███ ████████████ ███
██████▀          ███ ████████████ ███
███████           ███ ████████████ ███

▄████▄                 ███████    
██████                ▄██████    
▀████▀               ▄█████▀      
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄      ▄    ▄█████▀        
▄██████████████████▄  ██▄ █████▀          
████████████████████  ██████▀▀            
████████████████████  ██████▄            
███ ████████████ ███                      
███ ████████████ ███                      
███ ████████████ ███                      
 [    |    ████████████████████████
████████████████████████
███            ▀████████
███  ███████  ▄  ▀██████
███           ██▄  ▀████
███  ███████  ████▄  ███
███                  ███
███  ██████████████  ███
███                  ███
███  ██████████████  ███
███                  ███
████████████████████████
████████████████████████
 ]  
(  FACEBOOK  )   (  TWITTER  )
 .SUBSCRIBE NOW!!!.  
(  INSTAGRAM  )  (  LINKEDIN  )
Code: [Select]
[center][table][tr]
[td][left][url=https://www.p2psf.org][tt][size=2px]
[size=2pt][color=#FFB5C5][color=#4682B4]█████████▄
██▀▀▀▀▀▀███[/color]   [color=#28AE7B]█████████▄[/color]
[color=#4682B4]██       ██[/color]   [color=#28AE7B]██▀▀▀▀▀▀███[/color]
[color=#4682B4]██▄▄▄▄▄▄███[/color]   [color=#28AE7B]██       ██[/color]
[color=#4682B4]█████████▀[/color]    [color=#28AE7B]██▄▄▄▄▄▄███[/color]
[color=#4682B4]██[/color]            [color=#28AE7B]█████████▀[/color]
[color=#4682B4]██[/color]  ▄██████▄  [color=#28AE7B]██[/color]
[color=#4682B4]██[/color]  ██    ██  [color=#28AE7B]██[/color]  ▄███████▄
[color=#4682B4]██[/color]      ▄██▀  [color=#28AE7B]██[/color]  ██     ██
      ▄██▀    [color=#28AE7B]██[/color]  ▀███▄▄
    ▄██▀             ▀▀███▄
    ████████      ██     ██
                  ▀███████▀[/td]
[td]  [/td]
[td][center][url=https://www.p2psf.org][font=Arial Black][size=20px][glow=#33A1C9,0][color=#33A1C9].[color=#FFF]P2PS TOKEN[/color].[/glow]
[size=2px]
[font=Arial][b][size=12px][color=#000]P2P Solutions Foundation[/td]
[td]  [/td]
[td][right][url=https://www.p2psf.org][tt][size=2px][color=#28AE7B][color=#1E90FF]▄████▄       [/color]
[color=#1E90FF]██████       [/color]
[color=#1E90FF]▀████▀       [/color]
▀██████  [color=#1E90FF]    ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄    [/color]
▄▄█████  [color=#1E90FF]▄██████████████████▄[/color]
▄██████▀██  [color=#1E90FF]████████████████████[/color]
▄█████▀    ▀  [color=#1E90FF]████████████████████[/color]
▄█████▀         [color=#1E90FF]███ ████████████ ███[/color]
██████▀          [color=#1E90FF]███ ████████████ ███[/color]
███████           [color=#1E90FF]███ ████████████ ███[/color]

[color=#1E90FF]▄████▄       [/color]           ███████    
[color=#1E90FF]██████       [/color]          ▄██████    
[color=#1E90FF]▀████▀       [/color]         ▄█████▀      
[color=#1E90FF]▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄    [/color]  ▄    ▄█████▀        
[color=#1E90FF]▄██████████████████▄[/color]  ██▄ █████▀          
[color=#1E90FF]████████████████████[/color]  ██████▀▀            
[color=#1E90FF]████████████████████[/color]  ██████▄            
[color=#1E90FF]███ ████████████ ███[/color]                      
[color=#1E90FF]███ ████████████ ███[/color]                      
[color=#1E90FF]███ ████████████ ███[/color]                       [/td]
[td]  [/td]
[td][size=28px][color=#5D478B][[/td]
[td]  [/td]
[td][center][url=https://www.p2psf.org][font=Arial Black][size=10px][color=#999]AUTHORIZED TO CREATE[/color]
[color=#33A1C9]A WORLDWIDE NETWORK[/color]
[color=#999]OF DIGITAL SERVICES[/td]
[td]  [/td]
[td][size=28px][color=#DAA520]|[/td]
[td]  [/td]
[td][center][font=Arial][b][size=1pt]
[size=16px][url=https://www.p2psf.org][glow=#FF6666,0][color=#FF6666]..[color=#FFF]BUY P2PS TOKEN![/color]..[/glow][/url]
[url=https://goo.gl/dq6jqX][glow=#28AE7B,0][color=#28AE7B].[color=#FFF]P2PS WHITEPAPER[/color].[/td]
[td]  [/td]
[td][url=https://goo.gl/dq6jqX][tt][size=2pt][color=#33A1C9]████████████████████████
████████████████████████
███            ▀████████
███  ███████  ▄  ▀██████
███           ██▄  ▀████
███  ███████  ████▄  ███
███                  ███
███  ██████████████  ███
███                  ███
███  ██████████████  ███
███                  ███
████████████████████████
████████████████████████[/td]
[td]  [/td]
[td][size=28px][color=#EE6A50]][/td]
[td]  [/td]
[td][center][font=Arial][size=10px][b](  [url=https://goo.gl/aGWTns][color=#1E90FF]FACEBOOK[/url]  )   (  [url=https://goo.gl/BMJ1vs][color=#00BFFF]TWITTER[/url]  )
[color=#5D478B]▰[/color][color=#DAA520]▰[/color][color=#EE6A50]▰[/color]  [url=https://www.p2psf.org][glow=#FF6666,0][color=#FF6666].[color=#FFF]SUBSCRIBE NOW!!![/color].[/url]  [color=#EE6A50]▰[/color][color=#DAA520]▰[/color][color=#5D478B]▰[/color]
(  [url=https://goo.gl/s6omy1][color=#4169E1]INSTAGRAM[/url]  )  (  [url=https://goo.gl/MwUWZc][color=#33A1C9]LINKEDIN[/url]  )[/td]
[/tr][/table][/center]


SR. MEMBER
   
▄████▄      
██████      
▀████▀      
▀██████      ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄    
▄▄█████  ▄██████████████████▄
▄██████▀██  ████████████████████
▄█████▀    ▀  ████████████████████
▄█████▀         ███ ████████████ ███
██████▀          ███ ████████████ ███
███████           ███ ████████████ ███

▄████▄                 ███████    
██████                ▄██████    
▀████▀               ▄█████▀      
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄      ▄    ▄█████▀        
▄██████████████████▄  ██▄ █████▀          
████████████████████  ██████▀▀            
████████████████████  ██████▄            
███ ████████████ ███                      
███ ████████████ ███                      
███ ████████████ ███                      
 [    |    ████████████████████████
████████████████████████
███            ▀████████
███  ███████  ▄  ▀██████
███           ██▄  ▀████
███  ███████  ████▄  ███
███                  ███
███  ██████████████  ███
███                  ███
███  ██████████████  ███
███                  ███
████████████████████████
████████████████████████
 ]  
(  FACEBOOK  )   (  TWITTER  )
 SUBSCRIBE NOW!!!  
(  INSTAGRAM  )  (  LINKEDIN  )

Code: [Select]
[center][table][tr]
[td][left][url=https://www.p2psf.org][tt][size=2px]
[size=2pt][color=#FFB5C5][color=#4682B4]█████████▄
██▀▀▀▀▀▀███[/color]   [color=#28AE7B]█████████▄[/color]
[color=#4682B4]██       ██[/color]   [color=#28AE7B]██▀▀▀▀▀▀███[/color]
[color=#4682B4]██▄▄▄▄▄▄███[/color]   [color=#28AE7B]██       ██[/color]
[color=#4682B4]█████████▀[/color]    [color=#28AE7B]██▄▄▄▄▄▄███[/color]
[color=#4682B4]██[/color]            [color=#28AE7B]█████████▀[/color]
[color=#4682B4]██[/color]  ▄██████▄  [color=#28AE7B]██[/color]
[color=#4682B4]██[/color]  ██    ██  [color=#28AE7B]██[/color]  ▄███████▄
[color=#4682B4]██[/color]      ▄██▀  [color=#28AE7B]██[/color]  ██     ██
      ▄██▀    [color=#28AE7B]██[/color]  ▀███▄▄
    ▄██▀             ▀▀███▄
    ████████      ██     ██
                  ▀███████▀[/td]
[td]  [/td]
[td][center][url=https://www.p2psf.org][font=Arial Black][size=20px][color=#33A1C9]P2PS TOKEN[/color]
[font=Arial][b][size=12px][color=#000]P2P Solutions Foundation[/td]
[td]  [/td]
[td][right][url=https://www.p2psf.org][tt][size=2px][color=#28AE7B][color=#1E90FF]▄████▄       [/color]
[color=#1E90FF]██████       [/color]
[color=#1E90FF]▀████▀       [/color]
▀██████  [color=#1E90FF]    ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄    [/color]
▄▄█████  [color=#1E90FF]▄██████████████████▄[/color]
▄██████▀██  [color=#1E90FF]████████████████████[/color]
▄█████▀    ▀  [color=#1E90FF]████████████████████[/color]
▄█████▀         [color=#1E90FF]███ ████████████ ███[/color]
██████▀          [color=#1E90FF]███ ████████████ ███[/color]
███████           [color=#1E90FF]███ ████████████ ███[/color]

[color=#1E90FF]▄████▄       [/color]           ███████    
[color=#1E90FF]██████       [/color]          ▄██████    
[color=#1E90FF]▀████▀       [/color]         ▄█████▀      
[color=#1E90FF]▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄    [/color]  ▄    ▄█████▀        
[color=#1E90FF]▄██████████████████▄[/color]  ██▄ █████▀          
[color=#1E90FF]████████████████████[/color]  ██████▀▀            
[color=#1E90FF]████████████████████[/color]  ██████▄            
[color=#1E90FF]███ ████████████ ███[/color]                      
[color=#1E90FF]███ ████████████ ███[/color]                      
[color=#1E90FF]███ ████████████ ███[/color]                       [/td]
[td]  [/td]
[td][size=28px][color=#5D478B][[/td]
[td]  [/td]
[td][center][url=https://www.p2psf.org][font=Arial Black][size=10px][color=#999]AUTHORIZED TO CREATE[/color]
[color=#33A1C9]A WORLDWIDE NETWORK[/color]
[color=#999]OF DIGITAL SERVICES[/td]
[td]  [/td]
[td][size=28px][color=#DAA520]|[/td]
[td]  [/td]
[td][center][font=Arial][b][size=1pt]
[size=16px][url=https://www.p2psf.org][color=#FF6666]BUY P2PS TOKEN![/color][/url]
[url=https://goo.gl/dq6jqX][color=#28AE7B]P2PS WHITEPAPER[/td]
[td]  [/td]
[td][url=https://goo.gl/dq6jqX][tt][size=2pt][color=#33A1C9]████████████████████████
████████████████████████
███            ▀████████
███  ███████  ▄  ▀██████
███           ██▄  ▀████
███  ███████  ████▄  ███
███                  ███
███  ██████████████  ███
███                  ███
███  ██████████████  ███
███                  ███
████████████████████████
████████████████████████[/td]
[td]  [/td]
[td][size=28px][color=#EE6A50]][/td]
[td]  [/td]
[td][center][font=Arial][size=10px][b](  [url=https://goo.gl/aGWTns][color=#1E90FF]FACEBOOK[/url]  )   (  [url=https://goo.gl/BMJ1vs][color=#00BFFF]TWITTER[/url]  )
[color=#5D478B]▰[/color][color=#DAA520]▰[/color][color=#EE6A50]▰[/color]  [url=https://www.p2psf.org][color=#FF6666]SUBSCRIBE NOW!!![/color][/url]  [color=#EE6A50]▰[/color][color=#DAA520]▰[/color][color=#5D478B]▰[/color]
(  [url=https://goo.gl/s6omy1][color=#4169E1]INSTAGRAM[/url]  )  (  [url=https://goo.gl/MwUWZc][color=#33A1C9]LINKEDIN[/url]  )[/td]
[/tr][/table][/center]


FULL MEMBER

P2PS TOKEN CREATING A WORLDWIDE NETWORK OF DIGITAL SERVICES
   BUY P2PS TOKEN!    SUBSCRIBE  [  P2PS WHITEPAPER  ]  
██ ██  (  FACEBOOK  )   (  TWITTER  )  (  INSTAGRAM  )  (  LINKEDIN  )  ██ ██
Code: [Select]
[center][font=Arial][b][url=https://www.p2psf.org][font=Arial Black][color=#33A1C9]P2PS TOKEN[/color][/font] [color=#4682B4]▐[/color] [color=#28AE7B]▌[/color] [color=#999]CREATING A [color=#33A1C9]WORLDWIDE NETWORK[/color] OF [color=#33A1C9]DIGITAL SERVICES[/color][/color][/url]
[color=#5D478B]▰[/color][color=#DAA520]▰[/color][color=#EE6A50]▰[/color][color=#5D478B]▰[/color][color=#DAA520]▰[/color][color=#EE6A50]▰[/color]  [url=http://[url=https://www.p2psf.org][color=#DAA520][u]  [color=#FF6666]BUY P2PS TOKEN![/color]  [/u][/color]  [color=#28AE7B]SUBSCRIBE[/color][/url]  [url=https://goo.gl/dq6jqX][color=#5D478B][  [color=#FF6666]P2PS WHITEPAPER[/color]  ][/color][/url]  [color=#EE6A50]▰[/color][color=#DAA520]▰[/color][color=#5D478B]▰[/color][color=#EE6A50]▰[/color][color=#DAA520]▰[/color][color=#5D478B]▰[/color]
[color=#000]██[/color] [color=#999]█[/color] [color=#33A1C9]██[/color]  (  [url=https://goo.gl/aGWTns][color=#1E90FF]FACEBOOK[/url]  )   (  [url=https://goo.gl/BMJ1vs][color=#00BFFF]TWITTER[/url]  )  (  [url=https://goo.gl/s6omy1][color=#4169E1]INSTAGRAM[/url]  )  (  [url=https://goo.gl/MwUWZc][color=#33A1C9]LINKEDIN[/url]  )  [color=#33A1C9]██[/color] [color=#999]█[/color] [color=#000]██[/color][/center]

MEMBER

Code: [Select]
[center][url=https://www.p2psf.org/]P2PS TOKEN ▐ ▌ CREATING A WORLDWIDE NETWORK OF DIGITAL SERVICES
▰▰▰▰▰▰  [u]  BUY P2PS TOKEN!  [/u]  SUBSCRIBE[/url]  [url=https://www.p2psf.org/wp-content/uploads/2017/11/P2PS_Whitepaper_V1.1_English.pdf][ P2PS WHITEPAPER ]  ▰▰▰▰▰▰[/url]
[url=https://www.facebook.com/P2P-Solutions-Foundation-1953510414915812/]██ █ ██  ( FACEBOOK )[/url]  [url=https://twitter.com/p2psf]( TWITTER )[/url]  [url=https://www.instagram.com/p2psf/?hl=en]( INSTAGRAM )[/url]  [url=https://www.linkedin.com/in/p2psf/]( LINKEDIN )  ██ █ ██[/url][/center]


JR. MEMBER
P2PS TOKEN ▐ ▌ CREATING A WORLDWIDE NETWORK OF DIGITAL SERVICES
▰▰▰▰▰▰  BUY P2PS TOKEN!  [ SUBSCRIBE ]  ▰▰▰▰▰▰
Code: [Select]
[center][url=https://www.p2psf.org/]P2PS TOKEN ▐ ▌ CREATING A WORLDWIDE NETWORK OF DIGITAL SERVICES
▰▰▰▰▰▰  BUY P2PS TOKEN!  [ SUBSCRIBE ]  ▰▰▰▰▰▰

Newbie
-Newbies có thể chỉ đặt chữ kư và đăng số bài đăng hiện tại của bạn trong chủ đề Biunty này. Bạn sẽ được tự động chấp nhận cho chiến dịch chữ kư
P2PS TOKEN
Code: [Select]
[center][url=https://www.p2psf.org/]P2PS TOKEN

4) Chiến dịch Nội dung [YouTube/blog/website/reviews]

Bạn có thể kiếm được P2PS Tokens bằng cách thảo luận hoặc xem lại dự án P2PS trên blog hoặc trang web của bạn. Phần thưởng sẽ được phân bổ dựa trên chất lượng blog / đánh giá của bạn theo quyết định của Giám đốc Tiếp thị.

Quy định YouTube Videos:

1. Videos phải dài ít nhất 2 phút
2. Video phải được tải lên kênh YouTube của bạn
3. Bạn phải có ít nhất 101 người theo dơi
4. Liên kết P2PS phải được thêm vào phần mô tả
5. Liên kết tới hồ sơ Bitcointalk của bạn cũng nên được thêm vào mô tả video của bạn để xác minh bạn là tác giả
6. Tất cả các video phải bằng tiếng Anh và giọng nói phải rơ ràng. Video chất lượng thấp sẽ không được chấp nhận

Phần thưởng:
video chất lượng thấm = 100 P2PS
video chất lượng trung b́nh = 150 P2PS
video chất lượng cao = 250 P2PS


Quy định Blog và Articles:

1. Tất cả nội dung phải là chính chủ, không sao chép của người khác
2. Tất cả các bài viết phải chứa một liên kết đến trang web
3. Tất cả các bài viết phải chứa một liên kết đến Whitepape
4. Tất cả các bài viết phải có tối thiểu 500 từ

Phần thưởng:
100 P2PS nếu là một bài viết chất lượng
250 P2PS cho bài viết chất lượng trung b́nh
350 P2PS cho bài viết chất lượng tốt nhất

chúng tôi sẽ xem xét công việc của bạn và quyết định chất lượng.
Làm thế nào để tham gia:Gửi liên kết của nội dung (sau khi tạo nội dung hoặc video) trong biểu mẫu này - Click here5) CHIẾN DỊCH DỊCH WHITEPAPER

Quy định cho các bản dịch:

1. Sử dụng công cụ dịch không được chấp nhận. Phải có chất lượng tốt
2. Bạn phải là người kiểm duyệt chủ đề của ḿnh
3. Người dùng không kiểm duyệt chủ đề của họ sẽ nhận được 0 bồi thường
4. Người dùng sẽ chịu trách nhiệm cập nhật chủ đề của họ với tin tức mới nhất từ P2PS
5. Bạn có thể t́m thấy tin tức, nội dung cập nhật và nội dung cần dịch trong chủ đề ANN (sắp có)

Phần thưởng:

Mỗi bản dịch đủ điều kiện sẽ kiếm được 500 P2PS

Làm thế nào để tham gia:

Đăng sự quan tâm đến chiến dịch dịch ở đây trong chủ đề này. Các bản dịch mà chúng tôi quan tâm đến chúng tôi sẽ liên hệ với người dùng.
Nếu bạn được liên lạc, hăy điền vào BIỂU MẪU NÀY: https://goo.gl/forms/JQXGvGgHaok7WgtH3
Bạn có thể theo dơi tiến độ của ḿnh tại đây : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WxX1TrSnnaVOHWqR8SbhdlAxaW3Jhzyh_-qgVSsUoCQ/edit?usp=sharing


6)Chiến dịch Facebook Group

Phải theo dơi P2PS
Tài khoản Facebook phải được ít nhất 3 tháng
Phải tạo 8 bài đăng mỗi tuần bằng các nhóm liên quan đến bitcoin và altcoin. Các nhóm phải có tối thiểu 3000 thành viên.
Phải tạo 8 bài đăng gốc mỗi tuần
Phảu dùng # trong chia sẻ của bạn #ETH #BTC #P2PS
Tất cả bài đăng/chia sẻ phải đăng vào thứ năm 23:59 với biểu mẫu được cung cấp dưới đây
Thời gian diễn đàn được tính

Báo cáo chia sẻ/bài đăng vào biểu mẫu:- Week 1
                                                                Week 2
                                                                Week 3
                                                                Week 4
Phần thưởng

75 P2PS/ Tuần cho 8 chia sẻ/bài đăng được chấp nhận[Tuyên bố từ chối trách nhiệm]

(1) Người quản lư chiến dịch và Chủ sở hữu giữ quyền áp dụng các quy tắc mới và có thể thay đổi bất kỳ quy tắc hiện tại nào hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi hợp lư nào khác (bao gồm cấu trúc thanh toán và số thưởng).
(2) Tôi là Người quản lư chiến dịch sẽ chỉ quản lư chiến dịch. Khoản thanh toán sẽ được gửi ngay sau ICO bởi chủ sở hữu chiến dịch.CẬP NHẬT

Xem thông cáo báo chí mới nhất về P2PS Solutions Foundation-

Hăy thích và chia sẻ nó trong tất cả các phương tiện truyền thông xă hội như Facebook, Twitter, Redit và Instagram
Thông cáo báo chí[/b] (Google Authorship URL)
http://www.24-7pressrelease.com/press-release/p2ps-solutions-foundation-to-hold-presale-initial-coin-offering-from-november-16-through-the-30th-446709.php


Xin lưu ư - Phân phối mă thông báo cho giai đoạn 1 sẽ chỉ bắt đầu sau khi kết thúc giai đoạn 2. Nếu không, nó sẽ ảnh hưởng đến ICO giai đoạn 2 của P2PS.

xiaozay

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 50
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
Re: [ANN] P2PS - Bounty Giai đoạn 2
« Reply #1 on: May 07, 2018, 10:12:39 AM »
Khi nào kết thúc chiến dịch bounty?

HangVivian

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 342
 • Karma: +0/-1
  • View Profile
Re: [ANN] P2PS - Bounty Giai đoạn 2
« Reply #2 on: May 07, 2018, 03:31:17 PM »
Khi nào kết thúc chiến dịch bounty?

Đến khi ICO xong hoặc huy động đủ vốn bác ạ, đây đang GDD2 của nó cơ mà e nghĩ chắc cũng ko lâu đâu. ICO bắt đầu từ mùng 4 tháng 5

phucadword

 • Novice
 • *
 • Posts: 48
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
Re: [ANN] P2PS - Bounty Giai đoạn 2
« Reply #3 on: June 05, 2018, 11:15:36 AM »
tôi đang t́m hiểu thông tin về dự án này. không biết quá tŕnh mua, thưởng token có phải kyc không?

uyencoi

 • Novice
 • *
 • Posts: 44
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
Re: [ANN] P2PS - Bounty Giai đoạn 2
« Reply #4 on: June 05, 2018, 11:21:50 AM »
Chương tŕnh Bounty của dự án này thế nào bạn

dungnguyen276

 • Novice
 • *
 • Posts: 42
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
Re: [ANN] P2PS - Bounty Giai đoạn 2
« Reply #5 on: June 05, 2018, 11:25:12 AM »
Bạn cho mình xin thêm ít thông tin về dự án được không?

phuongle

 • Novice
 • *
 • Posts: 44
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
Re: [ANN] P2PS - Bounty Giai đoạn 2
« Reply #6 on: June 05, 2018, 11:25:50 AM »
Chương tŕnh Bounty của dự án này thế nào bạn

YuongDump

 • Novice
 • *
 • Posts: 47
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
Re: [ANN] P2PS - Bounty Giai đoạn 2
« Reply #7 on: June 05, 2018, 11:39:33 AM »
Hay lắm. Tôi cũng muốn tham gia

_Adelaide_

 • Novice
 • *
 • Posts: 47
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
Re: [ANN] P2PS - Bounty Giai đoạn 2
« Reply #8 on: June 05, 2018, 11:48:01 AM »
thật tuyệt vời rất nhiều trang đánh giá cao dự án này. Tôi rất vui ḷng đầu tư vào dự án của các bạn

xiaozay

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 50
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
Re: [ANN] P2PS - Bounty Giai đoạn 2
« Reply #9 on: June 05, 2018, 12:10:01 PM »
Tôi đang trong chiến dịch twitter và facebook. Tôi rất hào hứng với dự án này

Abanza

 • Novice
 • *
 • Posts: 29
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
Re: [ANN] P2PS - Bounty Giai đoạn 2
« Reply #10 on: June 05, 2018, 12:14:18 PM »
Chiến dịch Dịch White paper áp dụng cho những ngôn ngữ nào bạn ơi?

HangVivian

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 342
 • Karma: +0/-1
  • View Profile
Re: [ANN] P2PS - Bounty Giai đoạn 2
« Reply #11 on: June 18, 2018, 11:40:20 AM »
tôi đang t́m hiểu thông tin về dự án này. không biết quá tŕnh mua, thưởng token có phải kyc không?

Có bác nhé, v́ nó sẽ hạn chế công dân một số nước tham gia ICO nên sẽ cần phải KYC

HangVivian

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 342
 • Karma: +0/-1
  • View Profile
Re: [ANN] P2PS - Bounty Giai đoạn 2
« Reply #12 on: June 18, 2018, 11:40:57 AM »
Chương tŕnh Bounty của dự án này thế nào bạn

Hấp dẫn vs dự án cũng được đánh giá cao bạn ạ, tham gia đi

HangVivian

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 342
 • Karma: +0/-1
  • View Profile
Re: [ANN] P2PS - Bounty Giai đoạn 2
« Reply #13 on: June 18, 2018, 11:41:38 AM »
Tôi đang trong chiến dịch twitter và facebook. Tôi rất hào hứng với dự án này

Chúc mừng bạn, team ḿnh cũng có tham gia các chiến dịch khác nhau

HangVivian

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 342
 • Karma: +0/-1
  • View Profile
Re: [ANN] P2PS - Bounty Giai đoạn 2
« Reply #14 on: June 18, 2018, 11:42:39 AM »
Khi nào kết thúc chiến dịch bounty?

Nó có 2 giai đoạn, sau mỗi giai đoạn sẽ phân bổ token luôn bác ạ

 

Bitcoin Garden 2013-2024, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services