click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: ⚡️⚡️⚡️[ANN] SMRT-SmartSpaceCoin⚡️Bounty⚡️POS⚡️MN⚡️High ROI  (Read 430 times)

minh158

  • Novice
  • *
  • Posts: 10
  • Karma: +0/-0
    • View Profile


Smart Space là một lưu trữ đám mây dữ liệu phi khối, dựa trên khối lượng cao, an toàn được điều khiển bởi PoS và masternode. Đáng tin cậy và riêng tư, Không gian thông minh là cơ hội duy nhất để kiếm tiền bằng cách tận dụng khả năng tạo dựng và chia sẻ không gian đĩa miễn phí của bạn với các thành viên khác của mạng.
Ư tưởng Nutshell
Phân cấp dữ liệu, giao dịch nhanh và chi phí thấp khiến cho SmartSpace trở thành một kho lưu trữ thông tin tuyệt vời và nguồn thu nhập thụ động có lợi nhuận. Bất kỳ thành viên nào của mạng đều có thể kiếm tiền bằng cách thêm tiền, chạy masternode hoặc phân bổ không gian đĩa miễn phí của một người với mục đích lưu trữ thông tin.
Ngoài việc chạy các masternode và staking, nền tảng SmartSpace sẽ được sử dụng cho bất kỳ mục đích lưu trữ và chuyển dữ liệu nào (ví dụ: các trang web phi tập trung không bị đàn áp, bất công và thiếu, các tệp mă hóa, hệ thống trao đổi tệp, v.v.)
SmartSpace không sử dụng dịch vụ tập trung, có nghĩa là không có ǵ để hack! Nó an toàn hơn nhiều so với các dịch vụ đám mây truyền thống và sẽ cho phép người dùng phát triển các ứng dụng, các sứ giả an toàn, các dịch vụ chuyển dữ liệu, vv mà không cần bất kỳ sự trợ giúp từ bên ngoài nào.

Thông số kỹ thuật
Tên đồng xu - SmartSpace
Kư hiệu- SMRT
Loại đồng xu - PoS
Thuật toán - Quark
Thời gian mỗi khối - 65 sec
Thời gian thấp nhất Pos  - 60 min
Masternode thế chấp - 5 000 SMRT
Premine - 3 800 800 smrt
Tổng lượng coin phát hành - vô cùng

Bảng phân phối

       Khối    Masternodes   Cổ phần   Phần thưởng khối
2-3987        6.5         6.5        13
3988-5316      65          65         130
5317-6645      71.5        58.5       130
6646-7974      78          52         130
7975-9303      84.5        45.5       130
9304-10632     91          39         130
10633-11961    97.5        32.5       130
11962-13290    104         26         130
13291-14619    110.5       19.5       130
>14620         117         13         130

Bắt đầu từ ngày thứ ba, tỷ lệ các masternode sẽ tăng 5% mỗi ngày cho đến khi đạt đến 90%.


Windows:
32 bit - https://github.com/smrt-crypto/smrt/releases/download/v1.1.0.5/smrt-qt-win32.exe
64 bit - https://github.com/smrt-crypto/smrt/releases/download/v1.1.0.5/smrt-qt-win64.exe
Linux:
32 bit - https://github.com/smrt-crypto/smrt/releases/download/v1.1.0.5/smrt-qt-lin32
64 bit - https://github.com/smrt-crypto/smrt/releases/download/v1.1.0.5/smrt-qt-lin64
Mac OS:
Sớm ra mắt

Thông tin mở bán
Trong 3 ngày đầu tiên, chúng tôi sẽ giữ nguyên kênh discord của chúng tôi
20 masternodes sẽ bán hết
Là một người đầu tiên đặc biệt có lợi, khi các nhà đầu tư ban đầu sẽ bắt đầu kiếm lợi nhuận ngay khi phần thưởng khối đạt đến 130 xu.
Số tiền nhận được sẽ được sử dụng để niêm yết CryptoBridge và Masternodes.Online
Bạn có thể t́m thêm thông tin, bao gồm các điều kiện tham gia, trong kênh discord của chúng tôi

Trao đổi
CryptoBridge - sau khi mở bán
Graviex - sau khi mở bán
Trao đổi khác - trong tương lai

Liên kết bổ sung
Website - http://smrtcoin.org/
Lộ tŕnh - http://smrtcoin.org/#roadmap
Sách trắng - http://smrtcoin.org/wp-content/uploads/2018/04/SmartSpace-Whitepaper.v1.pdf
Tŕnh khám phá khối - sớm ra mắt

Tiền thưởng
Twitter và mời các chiến dịch tiền thưởng sẽ được tiến hành trong kênh discord của chúng tôi. Đọc thêm tại #bounties.

Twitter:
Đăng kư và đăng lại. Hăy là một trong 100 người tham gia đầu tiên nhận phần thưởng. Cuộc cắm trại sẽ kéo dài không quá 5 ngày.
Chú ư! Chủ đề của tài khoản của bạn nên được liên kết với trường mật mă (tiền xu, blockchain, ICO, v.v.).
1000 người theo dơi - 30 người phụ nữ
10000+ người theo dơi - 60 người phụ nữ
100000+ người theo dơi- 120 smrt
Tất cả phần thưởng sẽ được phát hành ngay sau khi kết thúc chiến dịch.

Mời bạn:
Mời bạn tham gia kênh discord của chúng tôi và giành được các giải thưởng hấp dẫn trong chiến dịch mời thưởng của chúng tôi!
2 smrt được cấp cho mỗi người dùng được mời. Ngoài ra, 10 người tham gia hàng đầu sẽ nhận được các giải thưởng đặc biệt:
1 địa điểm - 2500 smrt
2 địa điểm - 1500 smrt
3 địa điểm - 1000 smrt
Địa điểm 4-10 - 500 smrt
Vị trí 11-20 - 250 smrt
Cuộc thi sẽ kết thúc sau một tuần. Tất cả phần thưởng sẽ được phát hành ngay sau khi kết thúc chiến dịch
Dịch
Chúng tôi cần dịch thông báo này sang tất cả các ngôn ngữ.
Phần thưởng dịch cho mỗi ngôn ngữ - 200 smrt.
Dịch thông báo sang ngôn ngữ mục tiêu của bạn và đăng liên kết và địa chỉ của bạn ở đây
Chinese - https://bitcointalk.org/index.php?topic=3428389.0
Indonesian - https://bitcointalk.org/index.php?topic=3429351.0Cộng đồng của chúng tôi

 


« Last Edit: April 28, 2018, 05:19:59 PM by minh158 »

 

Bitcoin Garden 2013-2021, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services