click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: Re: [ANN] 🛰️ VTOS: CDN Phân tán và Mạng Xă Hội ~ Được hỗ trợ bởi Masternode  (Read 480 times)

cryqtovn83

 • Garden Hero
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 911
 • Karma: +0/-1
  • View Profile                    
Note: I am making this original post for VTOS. I am not the point of contact.

cryqtovn83

 • Garden Hero
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 911
 • Karma: +0/-1
  • View Profile
Tham gia vào mạng xă hội của chúng tôi: social.vtos.io


cryqtovn83

 • Garden Hero
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 911
 • Karma: +0/-1
  • View Profile
VTOS t́m cách cách mạng hóa cách thức tạo ra và chia sẻ các nội dung thông qua các blockchain ethereum và nền tảng kiến tạo WebTorrent. VTOS đang t́m cách thay đổi hoàn toàn cách thức nội dung video và blog được tạo ra bằng cách mang đến sự phân quyền cho những người sáng tạo nội dung và cộng đồng truyền thông xă hội nói chung.

cryqtovn83

 • Garden Hero
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 911
 • Karma: +0/-1
  • View Profile
VTOS sử dụng hệ sinh thái Ethereum làm nền tảng chính để xử lư giao dịch. Bằng cách mă hóa thông tin liên lạc trên nền tảng blockchain và cho phép các nút giao tiếp trực tiếp, VTOS sẽ hoạt động như một nền tảng phân cấp để trao đổi video và nội dung. Những người đóng góp về nhận xét, lượt thích và chia sẻ cũng kiếm được phần thưởng. Thông qua việc phân quyền, người sáng tạo nội dung sẽ có quyền lực và kiểm soát các nội dung của họ được người khác sử dụng trong mạng. Chúng tôi đă giới thiệu VCT như một loại tiền tệ để cung cấp năng lượng cho VTOS. Người dùng tiến tới các cấp độ khác nhau, do đó đạt được nhiều phần thưởng hơn theo thời gian.


cryqtovn83

 • Garden Hero
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 911
 • Karma: +0/-1
  • View Profile
Ngoài ra, nền tảng VTOS sẽ có các masternode cho phép người dùng thuê các nút của họ và kiếm được phần trăm phần thưởng hàng năm. Nền tảng VTOS sẽ cung cấp công nghệ sẽ hỗ trợ hybrid P2P và giải pháp truyền phát video CDN HTTP truyền thống. Nền tảng VTOS sẽ khai thác sức mạnh của các mạng được phân phối rộng răi để khắc phục thách thức trong việc cung cấp Video chất lượng cao trên quy mô lớn. Thông qua việc cung cấp đa nguồn thông minh, VTOS sẽ cung cấp các giải pháp phân phối nội dung có sẵn và có khả năng phục hồi rộng răi nhất.

 

Bitcoin Garden 2013-2024, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services