click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: [ANN] 🔥 ThEmployer 🔥 🌐 TEO 🌐 QUYÊN TUYỂN DỤNG ĐƯỢC PHÂN PHỐI🔶 🔶 🔶 🔶  (Read 199 times)

boyprodn

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 153
  • Country: vn
  • Karma: +1/-3
  • Gender: Male
    • View Profile
Website | Whitepaper (coming soon) | OnePager | Telegram Chat | Telegram Channel | Twitter | Bounty | BlogMở Bán Riêng Tư: 5% tổng số TEO Bắt Đầu: ngày 30 tháng 3
Mở Bán Trước Ngày Bắt Đầu: Ngày 30 tháng 4
Đợt Bán Token chính: TBA
[/size]Chúng tôi vẫn đang thêm nhiều chi tiết hơn. Đội ngũ sẵn có trên Telegram Chat nếu bạn có bất kì câu hỏi nào.


      
« Last Edit: April 27, 2018, 04:18:35 PM by boyprodn »
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
  TRADE.IO       ║     WHITEPAPER  •  ANN THREAD  •  TELEGRAM     ║     JOIN THE TRADING REVOLUTION
[co

 

Bitcoin Garden 2013-2021, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services