click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: BIDIUM: Dịch Vụ Tốt Nhất - Tham Gia Whitelist Ngay Hôm Nay  (Read 740 times)

shibob

 • Moderator
 • Legendary
 • *****
 • Posts: 3190
 • Country: vn
 • Karma: +55/-2
 • We Share - We Grow - We Succeed
  • View Profile

TRANG THÔNG BÁO CHÍNH THỨC: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3302414.0
           


            

                
shibob

 • Moderator
 • Legendary
 • *****
 • Posts: 3190
 • Country: vn
 • Karma: +55/-2
 • We Share - We Grow - We Succeed
  • View Profile
Re: BIDIUM: Dịch Vụ Tốt Nhất - Tham Gia Whitelist Ngay Hôm Nay
« Reply #1 on: April 14, 2018, 10:19:09 AM »

TRANG THÔNG BÁO BOUNTY CHÍNH THỨC: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3308192.0


               Bidium.io Chương Tŕnh Bounty:

LƯU Ư QUAN TRỌNG: Vui ḷng đăng các câu hỏi liên quan đến chương tŕnh bounty trên trang Bounty chính thức trên Bitcointalk. KHÔNG hỏi bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến bounty trên Telegram, Twitter, Facebook, Instagram, Reddit và Medium, chúng sẽ bị xóa ngay lập tức. Để giữ các trang mạng xă hội gọn gàng và chỉ gồm các thông tin về dự án. Chỉ sử dụng trang bounty chính thức cho các thắc mắc và câu hỏi, không đăng báo cáo tại đó, bạn chỉ đăng qua các mẫu bên dưới hàng tuần. Bạn có thể PM bạn quản lư nhưng chỉ PM trên bitcointalk chứ không qua telegram.

Cho các Câu Hỏi và Cập Nhật, tham gia kênh telegram: https://t.me/Bidium


Quỹ Phân Bổ:

20 Triệu BIDM Tokens sẽ được Phân Bổ cho tất cả các Bounties như sau:
(Chú Ư: Bounty Tokens có thể thay đổi dựa theo ICO Sale. Chỉ 2% của Tokens Được Bán sẽ được trả cho bounties)

10% cho Chương Tŕnh Facebook
10% cho Chương Tŕnh
10% cho Chương Tŕnh Dịch Thuật
30% cho Chương Tŕnh Chữ Kư
15% cho Bloggers và Youtubers
5% cho Nhóm Telegram
20% cho Chương Tŕnh Khác) cho Quản Lư Trang, Niêm yết ICO, và các quảng bá khác)
Yêu Cầu Chung:

1: Địa chỉ thanh toán không thể được thay đổi. Khi bạn đăng kư sử dụng một địa chỉ và địa chỉ đó sẽ bị khóa. Mỗi người có trách nhiệm bảo vệ địa chỉ và private keys của ḿnh. Không bấm vào bất kỳ links nào bạn nhận thông qua emails và PMs lạ.
2: Khi bạn bị loại do bất kỳ lư do nào (do việc điền vào form sai mẫu, gian lận, tham gia với tài khoản thay thế, hoặc bất kỳ lư do nào) bạn sẽ không được chấp nhận tiếp. Đọc tất cả các yêu cầu trước khi tham gia và theo dơi tất cả yêu cầu trong suốt chương tŕnh. Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ ai mà không tuân theo luật lệ và yêu cầu.
3: Quản lư và đội ngũ có toàn quyền đưa ra các thay đổi trong điều luật và yêu cầu trong suốt chương tŕnh. Theo dơi trang chính thức để được cập nhật.
4. Quản lư và đội ngũ sẽ không chịu trách nhiệm nếu bạn bỏ lỡ bất kỳ cập nhật nào và việc bỏ lỡ cập nhật dẫn đến việc bạn không nhận được stakes.
5: Thanh Toán Bounty được chi trả bằng tokens Trực Tiếp bởi đội ngũ. Quản lư không chịu trách nhiệm hoặc có quyền trong việc thanh toán.

Chương Tŕnh Twitter

Yêu Cầu

1. Theo dơi tài khoản twitter: https://twitter.com/bidiumofficial
2. Mọi người tham gia phải theo dơi tài khoản twitter chính thức và retweet các posts chính thức 5 Lần và Tạo Retweet Riêng Về Dự Án 3 lần một tuần.
3: Một Post Phải Về Bidium Airdop.
4: Người tham gia phải Dùng các Hashtages Liên Quan đến Tiền Số trong Tweets: #ICO #blockchain #crypto #Bidium #airdrop
5. Tất cả Người Tham Gia phải có tối thiểu 200 người theo dơi Tích Cực.
6. Tài khoản Twitter phải là thực và hoạt động. Giả mạo, không hoạt động và tài khoản bot sẽ không được chấp nhận.
7. Bạn phải là người dùng tích cực và phổ thông.
8: Retweets và Tweets phải được tạo trong cả Tuần. tạo tất cả chúng trong cùng một ngày sẽ không được chấp nhận.
9. Báo cáo phải được gửi thông qua mẫu Google, đăng báo cáo trên trang bounty chính thức sẽ bị loại.Tham Gia

Hoàn thành Nhiệm Vụ Hàng Tuần và Điền vào mẫu dưới đây ở cuối Mỗi Tuần.

Tuần 1 (12 tới 18 Tháng Tư) Đang Diễn Ra
https://goo.gl/forms/5y2Wz8iomlXuoBmF3
Ngày Đăng: 16 tới 18 Tháng Tư

Tuần 2
Tuần 3
Tuần 4
Tuần 5

Spreadsheet: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VY4YK06p_9Mn0tPlHoXO_N3KJZbwGB18uypXSQtk3Gc/edit?usp=sharingPhần Thưởng

Người tham gia có 200 tới 500 Followers = 1 Điểm cho mỗi retweet.
Người tham gia có 500 tới 1000 Followers = 2 Điểm cho mỗi retweet,
Người tham gia có 1000 tới 3000 followers = 5 Điểm cho mỗi retweet.
Người tham gia có 3001 followers và hơn thế = 10 Điểm cho mỗi retweet
Chương Tŕnh Facebook

Yêu Cầu

1. Like tài khoản Facebook https://www.facebook.com/bidium
2. Mọi người tham gia phải Share 5 Facebook Posts và tự Tạo 3 posts về dự án.
3: Một post phải về Bidium airdop.
4. Tất cả Người Tham Gia phải có tối thiểu 200 Bạn Tích Cực.
5. Tài khoản Facebook phải là thực và hoạt động. Giả mạo, không hoạt động và tài khoản bot sẽ không được chấp nhận.
6. Bạn phải là người dùng tích cực và phổ thông.
7: Bạn phải Like và Share trong cả Tuần. tạo tất cả chúng trong cùng một ngày sẽ không được chấp nhận.
8. Báo cáo phải được gửi thông qua mẫu Google, đăng báo cáo trên trang bounty chính thức sẽ bị loại.Tham Gia

Hoàn thành Nhiệm Vụ Hàng Tuần và Điền vào mẫu dưới đây ở cuối Mỗi Tuần.

Tuần 1 (12 tới 18 Tháng Tư) Active
https://goo.gl/forms/KXVxoWdzOLbfZcTx1
Ngày Đăng: 16 tới 18 Tháng Tư

Tuần 2
Tuần 3
Tuần 4
Tuần 5


Spreadsheet: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VY4YK06p_9Mn0tPlHoXO_N3KJZbwGB18uypXSQtk3Gc/edit?usp=sharing


Phần Thưởng

Người tham gia với 200 tới 500 Friends = 1 Điểm cho mỗi share
Người tham gia với 500 tới 1000 Friends = 2 Điểm cho mỗi share
Người tham gia với 1000 friends và hơn thế = 5 Điểm cho mỗi share.Chương Tŕnh Dịch Thuật

Yêu Cầu

1. Bài dịch phải là của bạn và chuyên nghiệp. Tạo bản dịch giả mạo hoặc sử dụng google và các công cụ dịch thuật khác sẽ không được chấp nhận.
2. Đội ngũ và Quản Lư có toàn quyền thay đổi các yêu cầu và tạo các thay đổi hợp lư cho chương tŕnh bounty này (kể cả cấu trúc và số lượng thanh toán).
3. Luôn liên hệ chúng tôi trước khi bắt đầu dịch, bởi chúng tôi không muốn người mới (người không có kinh nghiệm dịch trước đó) và vài ngôn ngữ chúng tôi chưa cần đến.
4. Chúng tôi không cần một trang chỉ có 1 post. Nếu bạn thất bại trong việc giữ cho trang thông báo tích cực trao đổi và cập nhật, phần thưởng của bạn sẽ bị giảm 50% so với thanh toán thực tế hoặc đơn giản bạn sẽ bị loại.


Nhiệm Vụ[/center]
Dịch whitepaper.
Dịch Trang thông báo chính thức và đăng nó lên các forum/cộng đồng của bạn.
Dịch Trang Bounty.
Quản lư trang thông báo với ngôn ngữ của bạn.


Đăng Kư Tại Đây

Điền vào mẫu để đăng kư:  https://goo.gl/forms/pezJkLwQMXaSwVBP2

Đợt được chấp nhận khi các dịch thuật viên được chấp nhận, bán có thể bắt đầu công việc.
Không bắt đầu dịch khi chưa được chấp nhận.
Các bạn được chấp nhận sẽ có Chỉ 3 Ngày để Hoàn Thành Trang Thông Báo và 5 Ngày cho Whitepaper. Nếu bất kỳ ai thất bại trong việc gửi bản dịch đúng thời hạn, người đó sẽ bị loại và việc dịch thuật sẽ được giao cho các ứng viên khác. 
Lưu ư: Trang Thông Báo Bounty phải được Đăng ở Post thứ 2 của Trang Thông Báo Chính Thức.


Spreadsheet: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VY4YK06p_9Mn0tPlHoXO_N3KJZbwGB18uypXSQtk3Gc/edit?usp=sharingPhần Thưởng

Dịch Whitepaper: 500 Điểm.
Trang Thông Báo : 100 Điểm
Bounty: 50 Điểm
Quản Lư : 5 Điểm cho mỗi post.Chương Tŕnh Chữ Kư

Yêu Cầu

1: Giữ chữ kư cho đến khi kết thúc Chương Tŕnh. Bỏ chữ kư ở giữa chương tŕnh cũng khiến bạn bị loại.
2: Bạn phải tạo tối thiểu 15 posts mỗi tuần. Ít hơn 15 posts sẽ không được tính.
3: Posts phải mang tính xây dựng và On-topic. Spamming, posts kém chất lượng, copy paste và các posts ở topic không hoạt động sẽ không được tính.
4: Các posts hợp lệ phải Dài 75 kư tự. Posts có ít hơn 75 kư tự sẽ không được tính.
5: Thanh toán sẽ được hoàn tất ở cuối đợt bán token sale.
6: Giữ chữ kư cho đến khi spreadsheet được cập nhật với post cuối cùng của bạn được tính (cho phép chúng tôi tối thiểu một tuần để tính số posts). Bỏ chữ kư trước khi posts được tính sẽ khiến bạn bị loại.
7: Newbies không được phép tham gia.
8: Đội Ngũ và Quản Lư có toàn quyền thay đổi và tạo bất cứ thay đổi mang tính hợp lư nào cho chương tŕnh bounty này (bao gồm cả cấu trúc và số lượng thanh toán).
9: Thêm mă chữ kư (banner) vào trang hồ sơ của bạn và tạo 15 posts chất lượng hàng tuần.Phần Thưởng
Jr Member: 5 Stakes/Tuần
Member: 10 Stakes/ Tuần
Full Member: 30 Stakes/ Tuần
Sr Member: 50 Stakes/ Tuần
Hero+Legendary: 80 Stakes/ Tuần

Avatar Ưu Đăi Thêm: 5 Stakes/ Tuần


Đăng Kư Tại Đây

Sử dụng thiết kế chữ kư và avatar phù hợp.

Điền vào mẫu sau: https://goo.gl/forms/CJCbxZPDx4j1RN4J3

Spreadsheet: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VY4YK06p_9Mn0tPlHoXO_N3KJZbwGB18uypXSQtk3Gc/edit?usp=sharingAvatar
Mă Chữ Kư

Jr Member
Code: [Select]
[center](((   BIDIUM.io   )))    PRE-ICO ACTIVE
█████████  JOIN NOW!  █████████[/center]

Member
Preview:
Quote
   Read Our WHITEPAPER              (((     BIDIUM     )))           Pre-ICO Active | Join NOW!
Revolutionizing Auction & Freelance Hiring with a Crypto Exchange Powered by Blockchain
███████████ |     FACEBOOK     |       TWITTER       |     TELEGRAM     | ███████████

Code:
Code: [Select]
[center][url=https://bidium.io/assets/documents/Whitepaper-Bidium-3.0.pdf][u]   Read Our WHITEPAPER   [/u][/url]           (((     [url=https://bidium.io/]BIDIUM[/url]     )))           [url=https://www.bidium.io/register]Pre-ICO Active | Join NOW![/url]
Revolutionizing [u]Auction[/u] & [u]Freelance Hiring[/u] with a Crypto Exchange Powered by [u]Blockchain[/u]
███████████ |     [url=https://www.facebook.com/bidium]FACEBOOK[/url]     |       [url=https://twitter.com/bidiumofficial]TWITTER[/url]       |     [url=https://t.me/Bidium]TELEGRAM[/url]     | ███████████[/center]

Full Member
Preview:
Quote
   Read Our WHITEPAPER              (((   BIDIUM   )))         Pre-ICO Active  |  JOIN NOW!
Revolutionizing Auction & Freelance Hiring with a Crypto Exchange Powered by Blockchain
███████████ |     FACEBOOK     |      TWITTER      |     TELEGRAM     | ███████████


Code:
Code: [Select]
[center][font=arial black][url=https://bidium.io/assets/documents/Whitepaper-Bidium-3.0.pdf][u]   [color=#2888CB]Read Our [/color][color=#2C3D77]WHITEPAPER[/color]   [/u][/url]           [color=#C5E5F6]([color=#2888CB]([color=#7BB6F3](   [url=https://bidium.io/][color=#1380D9]BIDIUM[/color][/url]   )[/color])[/color])[/color]         [url=https://www.bidium.io/register][color=#7BB6F3]Pre-ICO [color=#0BD422]Active[/color]  |  [color=#2C3D77]JOIN [color=#4A8ECA]NOW![/color][/color][/color][/url][/font]
[b][font=tahoma][color=#2C3D77]Revolutionizing [color=#7BB6F3]Auction[/color] & [color=#7BB6F3]Freelance Hiring[/color] with a Crypto Exchange Powered by [color=#7BB6F3]Blockchain[/color][/color][/font]
[font=arial black][color=#2C3D77]███████████ |     [url=https://www.facebook.com/bidium][color=#2888CB]FACEBOOK[/color][/url]     |      [url=https://twitter.com/bidiumofficial][color=#2C3D77]TWITTER[/color][/url]      |     [url=https://t.me/Bidium][color=#2888CB]TELEGRAM[/color][/url]     | ███████████[/color][/font][/b][/center]

Sr Member
Preview:
Quote
    ▄█▄
   ██▀  ▄█▄
  ██▀  ▄█▀  ▄▀
 ██▀  ▄█▀  ▄▀
▐█▌  ▄█▀  ▄▀
██   ██   
██   ██   
██   ██   
▐█▌  ▀█▄  ▀▄
 ██▄  ▀█▄  ▀▄
  ██▄  ▀█▄  ▀▄
   ██▄  ▀█▀
    ▀█▀
████
▀▀▀▀
▄▀▀▄▄▄▄▄▄▄▄█████████████▐████
▀▀     ▄▄▄▄▄▀██████████▐████
▄▀▀▄▄▄▄▄█████▀ ▀▄▄▄     ▐████
▀▀     ▄▀███▄▄▄▄       ▐████
▄▄   ▀█▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▐████
▀▄▄▀▀▀▀▀██████████████▐████
▄▄   ▄▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▐████

▀▄▄▀▀▀  ██████           ▐████
██████▄▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ▐████

▄▄  ████▀▄██████████▐████
▀▄▄▀▀▀▀ ▄████████████▐████
BIDIUM       ▄█▄
   ▄█▄
  ▀██

▀▄  ▀█▄  ▀██
 ▀▄  ▀█▄  ▀██
  ▀▄  ▀█▄  ▐█▌
   █   ██   ██
   █   ██   ██
   █   ██   ██
  ▄▀  ▄█▀  ▐█▌
 ▄▀  ▄█▀  ▄██
▄▀
  ▄█▀  ▄██
   ▀█▀
  ▄██
       ▀█▀
Code:
Code: [Select]
[center][table][tr][td][size=2pt][tt][color=#C5E5F6]    ▄█▄
   ██▀  [color=#2888CB]▄█▄[/color]
  ██▀  [color=#2888CB]▄█▀  [color=#7BB6F3]▄▀[/color][/color]
 ██▀  [color=#2888CB]▄█▀  [color=#7BB6F3]▄▀[/color][/color]
▐█▌  [color=#2888CB]▄█▀  [color=#7BB6F3]▄▀[/color][/color]
██   [color=#2888CB]██   [color=#7BB6F3]█[/color][/color]
██   [color=#2888CB]██   [color=#7BB6F3]█[/color][/color]
██   [color=#2888CB]██   [color=#7BB6F3]█[/color][/color]
▐█▌  [color=#2888CB]▀█▄  [color=#7BB6F3]▀▄[/color][/color]
 ██▄  [color=#2888CB]▀█▄  [color=#7BB6F3]▀▄[/color][/color]
  ██▄  [color=#2888CB]▀█▄  [color=#7BB6F3]▀▄[/color][/color]
   ██▄  [color=#2888CB]▀█▀[/color]
    ▀█▀[/size][/td][td][/td]
[td][right][url=https://bidium.io/][size=2pt][tt][color=#005CBE]████
▀▀▀▀
[color=#0D6ED6]▄▀▀▄▄▄▄▄▄▄▄█████████████▐████
▀▀     ▄▄▄▄▄▀██████████▐████
[color=#2080E7]▄▀▀▄▄▄▄▄█████▀ ▀▄▄▄     ▐████
▀▀     ▄▀███▄▄▄▄       ▐████
[color=#3692F5]▄▄   ▀█▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▐████[/color]
▀▄▄▀▀▀▀▀██████████████▐████
▄▄   ▄▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▐████[/color]
▀▄▄▀▀▀  ██████           ▐████
██████▄▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ▐████[/color]
▄▄  ████▀▄██████████▐████
▀▄▄▀▀▀▀ ▄████████████▐████[/color][/size][/td][td][url=https://bidium.io/][font=Ubuntu,arial][size=23pt][b][color=#1380D9]BIDIUM[/size][/font][/td][td][/td]
[td][size=2pt][tt][color=#C5E5F6]       ▄█▄[color=#2888CB]
   ▄█▄[/color]  ▀██[/color]
[color=#7BB6F3]▀▄  [color=#2888CB]▀█▄[/color]  [color=#C5E5F6]▀██[/color]
 ▀▄  [color=#2888CB]▀█▄[/color]  [color=#C5E5F6]▀██[/color]
  ▀▄  [color=#2888CB]▀█▄[/color]  [color=#C5E5F6]▐█▌[/color]
   █   [color=#2888CB]██[/color]   [color=#C5E5F6]██[/color]
   █   [color=#2888CB]██[/color]   [color=#C5E5F6]██[/color]
   █   [color=#2888CB]██[/color]   [color=#C5E5F6]██[/color]
  ▄▀  [color=#2888CB]▄█▀[/color]  [color=#C5E5F6]▐█▌[/color]
 ▄▀  [color=#2888CB]▄█▀[/color]  [color=#C5E5F6]▄██[/color]
▄▀[/color]  [color=#2888CB]▄█▀  [color=#C5E5F6]▄██[/color]
   ▀█▀[/color]  [color=#C5E5F6]▄██
       ▀█▀[/size][/td][td][/td][td][/td]
[td][right][url=https://bidium.io/][font=arial black][size=8pt][color=#2C3D77]REVOLUTIONIZING [color=#7BB6F3]AUCTION[/color] & [color=#7BB6F3]FREELANCE
HIRING[/color] WITH A CRYPTO EXCHANGE
POWERED BY [color=#7BB6F3]BLOCKCHAIN[/color][/size][/font][/td]
[td][size=2pt][color=#C5E5F6]██[/size][/td]
[td][size=2pt][color=#2888CB]█

█[/size][/td]
[td][size=2pt][color=#7BB6F3]██[/size][/td][td][/td][td][/td]
[td][center][url=https://www.bidium.io/register][font=Arial][b][size=14pt][color=#7BB6F3][u]       [color=#2888CB]PRE-ICO[/color] [color=#0BD422]ACTIVE[/u]       [/size][/font]
[font=arial black][size=9pt][color=#2C3D77]JOIN [color=#4A8ECA]NOW![/size][/font][/td]
[td][center][font=arial black][size=8pt][url=https://www.facebook.com/bidium][color=#2888CB]FACEBOOK[/url]   |   [url=https://twitter.com/bidiumofficial][color=#7BB6F3]TWITTER[/url]   |   [url=https://t.me/Bidium][color=#2888CB]TELEGRAM[/url][/size][/font]
[url=https://bidium.io/assets/documents/Whitepaper-Bidium-3.0.pdf][size=14pt][color=#2C3D77][b][    [font=arial]W H I T E P A P E R[/font]    ][/size][/url][/td][/tr][/table][/center]

Hero - Legendary Member
Preview:
Quote
    ▄█▄
   ██▀  ▄█▄
  ██▀  ▄█▀  ▄▀
 ██▀  ▄█▀  ▄▀
▐█▌  ▄█▀  ▄▀
██   ██   
██   ██   
██   ██   
▐█▌  ▀█▄  ▀▄
 ██▄  ▀█▄  ▀▄
  ██▄  ▀█▄  ▀▄
   ██▄  ▀█▀
    ▀█▀
████
▀▀▀▀
▄▀▀▄▄▄▄▄▄▄▄█████████████▐████
▀▀     ▄▄▄▄▄▀██████████▐████
▄▀▀▄▄▄▄▄█████▀ ▀▄▄▄     ▐████
▀▀     ▄▀███▄▄▄▄       ▐████
▄▄   ▀█▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▐████
▀▄▄▀▀▀▀▀██████████████▐████
▄▄   ▄▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▐████

▀▄▄▀▀▀  ██████           ▐████
██████▄▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ▐████

▄▄  ████▀▄██████████▐████
▀▄▄▀▀▀▀ ▄████████████▐████
BIDIUM       ▄█▄
   ▄█▄
  ▀██

▀▄  ▀█▄  ▀██
 ▀▄  ▀█▄  ▀██
  ▀▄  ▀█▄  ▐█▌
   █   ██   ██
   █   ██   ██
   █   ██   ██
  ▄▀  ▄█▀  ▐█▌
 ▄▀  ▄█▀  ▄██
▄▀
  ▄█▀  ▄██
   ▀█▀
  ▄██
       ▀█▀Code:
Code: [Select]
[center][table][tr][td][size=2pt][tt][color=#C5E5F6]    ▄█▄
   ██▀  [color=#2888CB]▄█▄[/color]
  ██▀  [color=#2888CB]▄█▀  [color=#7BB6F3]▄▀[/color][/color]
 ██▀  [color=#2888CB]▄█▀  [color=#7BB6F3]▄▀[/color][/color]
▐█▌  [color=#2888CB]▄█▀  [color=#7BB6F3]▄▀[/color][/color]
██   [color=#2888CB]██   [color=#7BB6F3]█[/color][/color]
██   [color=#2888CB]██   [color=#7BB6F3]█[/color][/color]
██   [color=#2888CB]██   [color=#7BB6F3]█[/color][/color]
▐█▌  [color=#2888CB]▀█▄  [color=#7BB6F3]▀▄[/color][/color]
 ██▄  [color=#2888CB]▀█▄  [color=#7BB6F3]▀▄[/color][/color]
  ██▄  [color=#2888CB]▀█▄  [color=#7BB6F3]▀▄[/color][/color]
   ██▄  [color=#2888CB]▀█▀[/color]
    ▀█▀[/size][/td][td][/td]
[td][right][url=https://bidium.io/][size=2pt][tt][color=#005CBE]████
▀▀▀▀
[color=#0D6ED6]▄▀▀▄▄▄▄▄▄▄▄█████████████▐████
▀▀     ▄▄▄▄▄▀██████████▐████
[color=#2080E7]▄▀▀▄▄▄▄▄█████▀ ▀▄▄▄     ▐████
▀▀     ▄▀███▄▄▄▄       ▐████
[color=#3692F5]▄▄   ▀█▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▐████[/color]
▀▄▄▀▀▀▀▀██████████████▐████
▄▄   ▄▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▐████[/color]
▀▄▄▀▀▀  ██████           ▐████
██████▄▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ▐████[/color]
▄▄  ████▀▄██████████▐████
▀▄▄▀▀▀▀ ▄████████████▐████[/color][/size][/td][td][url=https://bidium.io/][font=Ubuntu,arial][size=23pt][b][color=#1380D9]BIDIUM[/size][/font][/td][td][/td]
[td][size=2pt][tt][color=#C5E5F6]       ▄█▄[color=#2888CB]
   ▄█▄[/color]  ▀██[/color]
[color=#7BB6F3]▀▄  [color=#2888CB]▀█▄[/color]  [color=#C5E5F6]▀██[/color]
 ▀▄  [color=#2888CB]▀█▄[/color]  [color=#C5E5F6]▀██[/color]
  ▀▄  [color=#2888CB]▀█▄[/color]  [color=#C5E5F6]▐█▌[/color]
   █   [color=#2888CB]██[/color]   [color=#C5E5F6]██[/color]
   █   [color=#2888CB]██[/color]   [color=#C5E5F6]██[/color]
   █   [color=#2888CB]██[/color]   [color=#C5E5F6]██[/color]
  ▄▀  [color=#2888CB]▄█▀[/color]  [color=#C5E5F6]▐█▌[/color]
 ▄▀  [color=#2888CB]▄█▀[/color]  [color=#C5E5F6]▄██[/color]
▄▀[/color]  [color=#2888CB]▄█▀  [color=#C5E5F6]▄██[/color]
   ▀█▀[/color]  [color=#C5E5F6]▄██
       ▀█▀[/size][/td][td][/td][td][/td]
[td][right][url=https://bidium.io/][font=arial black][size=8pt][glow=#2C3D77,2,300][color=#2C3D77].[/color][color=#fff]REVOLUTIONIZING [color=#7BB6F3]AUCTION[/color] & [color=#7BB6F3]FREELANCE[/color][color=#2C3D77].[/color]
[color=#2C3D77][size=6pt].[/size].............[/color][color=#7BB6F3]HIRING[/color] WITH A CRYPTO EXCHANGE[color=#2C3D77].[/color]
[color=#2C3D77]............................[/color]POWERED BY [color=#7BB6F3]BLOCKCHAIN[/color][color=#2C3D77].[/color][/glow][/size][/font][/td]
[td][size=2pt][color=#C5E5F6]██[/size][/td]
[td][size=2pt][color=#2888CB]█

█[/size][/td]
[td][size=2pt][color=#7BB6F3]██[/size][/td][td][/td]
[td][center][url=https://www.bidium.io/register][font=Arial][b][size=14pt][glow=#7BB6F3,2,300][color=#7BB6F3][u]       [color=#FFF]PRE-ICO[/color] [color=#0F1]ACTIVE[/u]       [/size][/font]
[font=arial black][size=9pt][color=#2C3D77]JOIN [color=#4A8ECA]NOW![/size][/font][/td][td][/td]
[td][center][font=arial black][size=8pt][glow=#69B5F8,2,300][color=#69B5F8].[color=#fff][url=https://www.facebook.com/bidium][color=#2C3D77]FACEBOOK[/url]   |   [url=https://twitter.com/bidiumofficial][color=#2C3D77]TWITTER[/url]   |   [url=https://t.me/Bidium][color=#2C3D77]TELEGRAM[/url][/color].[size=2pt].[/size][/glow][/size][/font]
[url=https://bidium.io/assets/documents/Whitepaper-Bidium-3.0.pdf][size=14pt][glow=#2C3D77,2,300][color=#2C3D77][b][    [font=arial][color=#69B5F8]W H I T E P A P E R[/font]    ][/glow][/size][/url][/td][/tr][/table][/center]
Blog và YouTube

Điều Lệ/Yêu Cầu/Điều Khoản/Điều Kiện

1. Kênh Youtube phải có tối thiểu 200 subscribers và video phải có tối thiểu 300 views để nhận phần thưởng.
2. Video phải là của bạn và dài tối thiểu 2 phút.
3: Phải Thêm Một Liên Kết tới trang ICO. Một liên kết tới Nhóm Telegram và Airdrop trong Mô Tả Video.
4. Bài viết phải là của bạn và có 2 liên kết của website, và phải có chi tiết về airdrop và Telegram Link.
5. Bài viết và videos chất lượng thấp sẽ không được chấp nhận.
6. Bài viết và videos phải là thật. Copy nội dung, bài viết của người khác, hoặc các nội dung không hợp lư sẽ không được chấp nhận.
7. Bài viết phải dài hơn 500 Kư Tự, ít hơn 500 Kư Tự sẽ không được chấp nhận.
8. Medium, Steemit, Newbium, và các nền tảng blogging khác được chấp nhận nhưng chỉ một posts cho mỗi người được chấp nhận cho các nền tảng đó.
9. Bài viết được chấp nhận cho .com .net .org và các website và blogs trả phí khác.
10. Đội Ngũ và Quản Lư có toàn quyền thay đổi và tạo bất cứ thay đổi mang tính hợp lư nào cho chương tŕnh bounty này (bao gồm cả cấu trúc và số lượng thanh toán).
11. Phải thêm một Liên Kết tới Trang Hồ sơ Bitcointalk và Địa Chỉ Ethereum của bạn trong mục mô tả Bài Báo hoặc Video để chứng minh sở hữu của bạn. (bất kỳ ai bỏ qua yêu cầu này sẽ bị loại)Đăng Kư Tại Đây

Viết Bài báo, Đánh giá, hoặc Tạo Video, và Đăng bài sử dụng mẫu Dưới Đây.
Điền vào mẫu: https://goo.gl/forms/gTwHfgPeH3iNzVmm1

Spreadsheet: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VY4YK06p_9Mn0tPlHoXO_N3KJZbwGB18uypXSQtk3Gc/edit?usp=sharingPhần Thưởng

Nội dung chất lượng cao: 200 điểm
Nội dung chất lượng tốt: 100 điểm
Nội dung chất lượng b́nh thường: 50 điểm.Chương Tŕnh Nhóm Telegram

Điều Lệ/Yêu Cầu[/center]

Người tham gia phải chia sẻ liên kết nhóm của chúng tôi trên nhóm telegram của họ và mời các thành viên của họ tới nhóm và airdop chúng tôi.
Nhóm phải có tối thiểu 100 thành viên.
Người tham gia phải chia sẻ kiên kết của chúng tôi mỗi lần 1 tuần.


Tham Gia Thế Nào:

Điền vào mẫu với các Chi Tiết của bạn và Chúng tôi sẽ kết nối tới bạn nếu bạn được chấp nhận:
https://goo.gl/forms/F5ayWGoUINi3c5U62


Spreadsheet: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VY4YK06p_9Mn0tPlHoXO_N3KJZbwGB18uypXSQtk3Gc/edit?usp=sharing


               


« Last Edit: April 14, 2018, 04:20:59 PM by shibob »

shibob

 • Moderator
 • Legendary
 • *****
 • Posts: 3190
 • Country: vn
 • Karma: +55/-2
 • We Share - We Grow - We Succeed
  • View Profile
Re: BIDIUM: Dịch Vụ Tốt Nhất - Tham Gia Whitelist Ngay Hôm Nay
« Reply #2 on: April 14, 2018, 02:07:18 PM »
Thân gửi các bạn,

Các bạn đừng quên t́m hiểu và tham gia vào dự án BIDIUM nhé. Mời các bạn đón đọc bài viết tóm tắt về dự án trên trang tài chính nổi tiếng nasdaq và Yahoo New nhé:

https://www.nasdaq.com/press-release/bidium-offers-unique-trading-auction-and-hiring-solution-with-the-launch-of-ico-20180321-00028

https://www.yahoo.com/news/bidium-offers-unique-trading-auction-053500706.html

Chúc các bạn may mắn và thành công!


shibob

 • Moderator
 • Legendary
 • *****
 • Posts: 3190
 • Country: vn
 • Karma: +55/-2
 • We Share - We Grow - We Succeed
  • View Profile
Re: BIDIUM: Dịch Vụ Tốt Nhất - Tham Gia Whitelist Ngay Hôm Nay
« Reply #3 on: April 14, 2018, 04:38:12 PM »
Thân gửi các bạn,

Ḿnh vừa hoàn thành bản dịch chương tŕnh bounty ở trên, các bạn t́m hiểu và tham gia nhé.

Chúc các bạn may mắn!shibob

 • Moderator
 • Legendary
 • *****
 • Posts: 3190
 • Country: vn
 • Karma: +55/-2
 • We Share - We Grow - We Succeed
  • View Profile
Re: BIDIUM: Dịch Vụ Tốt Nhất - Tham Gia Whitelist Ngay Hôm Nay
« Reply #4 on: April 15, 2018, 05:05:26 PM »
Thân gửi các bạn,

Các bạn t́m hiểu thêm về dự án Bidium nhé, ngoài ra ḿnh muốn gửi tới các bạn video phỏng vấn CEO của dự án và vài nét đầu tiên về bản demo của dự án:

https://www.bidium.io/

Bản demo của sàn giao dịch Bidium dự án tại đây:

http://www.bidium.gohealthguide.com/

Chúc các bạn may mắn!
shibob

 • Moderator
 • Legendary
 • *****
 • Posts: 3190
 • Country: vn
 • Karma: +55/-2
 • We Share - We Grow - We Succeed
  • View Profile
Re: BIDIUM: Dịch Vụ Tốt Nhất - Tham Gia Whitelist Ngay Hôm Nay
« Reply #5 on: April 16, 2018, 04:21:02 AM »
Thân gửi các bạn,

Các bạn t́m hiểu thêm về dự án sàn giao dịch Bidium nhé:

https://www.bidium.io/

Chúc các bạn may mắn!shibob

 • Moderator
 • Legendary
 • *****
 • Posts: 3190
 • Country: vn
 • Karma: +55/-2
 • We Share - We Grow - We Succeed
  • View Profile
Re: BIDIUM: Dịch Vụ Tốt Nhất - Tham Gia Whitelist Ngay Hôm Nay
« Reply #6 on: April 17, 2018, 06:23:37 AM »
Thân gửi các bạn,

Ḿnh xin được gửi tới các bạn thông tin chi tiết về cấu trúc sale của dự án Bidium nhé, các bạn tham khảo để có thể đưa ra các quyết định nhé:

Pre-ICO (26 Tháng Ba 2018 tới 24 Tháng Tư 2018)
Tuần 1 (Ưu Đăi 25% ) - Kết Thúc
Tuần 2 (Ưu Đăi 15%) - tới ngày 10 Tháng Tư 2018
Tuần 3 (Ưu Đăi 10%) - 10 Tháng Tư 2018 - 17 Tháng Tư 2018
Tuần 4 (Ưu Đăi 5%) - 17 Tháng Tư 2018 - 24 Tháng Tư 2018
ICO (25 Tháng Năm 2018 tới 15 Tháng Sáu 2018)

Chúc các bạn may mắn!
shibob

 • Moderator
 • Legendary
 • *****
 • Posts: 3190
 • Country: vn
 • Karma: +55/-2
 • We Share - We Grow - We Succeed
  • View Profile
Re: BIDIUM: Dịch Vụ Tốt Nhất - Tham Gia Whitelist Ngay Hôm Nay
« Reply #7 on: April 19, 2018, 05:19:07 AM »
Thân gửi các bạn,

Các bạn t́m hiểu thêm về dự án Bidium nhé:

https://www.bidium.io/

Chúc các bạn may mắn!shibob

 • Moderator
 • Legendary
 • *****
 • Posts: 3190
 • Country: vn
 • Karma: +55/-2
 • We Share - We Grow - We Succeed
  • View Profile
Re: BIDIUM: Dịch Vụ Tốt Nhất - Tham Gia Whitelist Ngay Hôm Nay
« Reply #8 on: April 25, 2018, 05:00:07 PM »
Thân gửi các bạn,

Như vậy là đợt bán pre-ICO của dự án Bidium đă kết thúc, các bạn tích cực tham khảo và chờ ICO whitelist nhé:

https://www.bidium.io/

Chúc các bạn may mắn!
shibob

 • Moderator
 • Legendary
 • *****
 • Posts: 3190
 • Country: vn
 • Karma: +55/-2
 • We Share - We Grow - We Succeed
  • View Profile
Re: BIDIUM: Dịch Vụ Tốt Nhất - Tham Gia Whitelist Ngay Hôm Nay
« Reply #9 on: April 27, 2018, 08:34:55 AM »
Thân gửi các bạn,

Các bạn t́m hiểu thêm về dự án Bidium nhé. Đợt pre-sale của dự án đă kết thúc, số tokens bán được là 61643737 tokens. Đợt bán ICO chính thức sẽ bắt đầu trong 28 ngày nữa.

https://www.bidium.io/

Chúc các bạn may mắn!shibob

 • Moderator
 • Legendary
 • *****
 • Posts: 3190
 • Country: vn
 • Karma: +55/-2
 • We Share - We Grow - We Succeed
  • View Profile
Re: BIDIUM: Dịch Vụ Tốt Nhất - Tham Gia Whitelist Ngay Hôm Nay
« Reply #10 on: April 30, 2018, 03:59:06 AM »
Thân gửi các bạn,

Các bạn t́m hiểu thêm về dự án Bidium nhé, đợt whitelist của dự án sẽ mở vào ngày 02 Tháng Năm tới:

https://t.co/d67N7qwGUK

Chúc các bạn may mắn!shibob

 • Moderator
 • Legendary
 • *****
 • Posts: 3190
 • Country: vn
 • Karma: +55/-2
 • We Share - We Grow - We Succeed
  • View Profile
Re: BIDIUM: Dịch Vụ Tốt Nhất - Tham Gia Whitelist Ngay Hôm Nay
« Reply #11 on: May 08, 2018, 04:37:32 AM »
Thân gửi các bạn,

Do gặp vài khó khăn trong kỹ thuật, dự án Bidium đă quyết định lùi ngày ra mắt bản Alpha của Sàn Giao Dịch. Các bạn chờ theo dơi nhé.

https://www.bidium.io/

Chúc các bạn may mắn!


shibob

 • Moderator
 • Legendary
 • *****
 • Posts: 3190
 • Country: vn
 • Karma: +55/-2
 • We Share - We Grow - We Succeed
  • View Profile
Re: BIDIUM: Dịch Vụ Tốt Nhất - Tham Gia Whitelist Ngay Hôm Nay
« Reply #12 on: May 18, 2018, 12:19:17 PM »

Thân gửi các bạn,

Các bạn nhớ t́m hiểu thêm về dự án BIDIUM qua các bài viết sau nhé:

https://bidium.io/blog/5-benefits-of-bidium-crypto-token/
https://medium.com/@bidiumcoin/we-are-on-blog-928e978eb423

Bản Alpha của dự án cũng đă sẵn sang.

Chúc các bạn may mắn!shibob

 • Moderator
 • Legendary
 • *****
 • Posts: 3190
 • Country: vn
 • Karma: +55/-2
 • We Share - We Grow - We Succeed
  • View Profile
Re: BIDIUM: Dịch Vụ Tốt Nhất - Tham Gia Whitelist Ngay Hôm Nay
« Reply #13 on: May 22, 2018, 03:53:11 AM »
Thân gửi các bạn,

Mời các bạn t́m hiểu thêm về dự án Bidium qua các bài viết sau nhé:

- Bài viết về chương tŕnh bounty của Bidium: https://bidium.io/blog/bidium-bounty-information/

- Bài viết nói về các lợi ích mà những nhà đầu tư đầu tiên nhận được khi tham gia vào dự án: https://bidium.io/blog/exclusive-benefits-for-early-birds-on-1st-day-of-ico/

Chúc các bạn may mắn!
shibob

 • Moderator
 • Legendary
 • *****
 • Posts: 3190
 • Country: vn
 • Karma: +55/-2
 • We Share - We Grow - We Succeed
  • View Profile
Re: BIDIUM: Dịch Vụ Tốt Nhất - Tham Gia Whitelist Ngay Hôm Nay
« Reply #14 on: May 29, 2018, 08:34:21 AM »


Chương Tŕnh Bounty #2 của dự án Bidium các bạn theo dơi tại đây nhé: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4164045

10,000,000 BIDM  sẽ được trao thưởng dựa theo h́nh thức stakes.

Chương tŕnh bounty gồm 6 chiến dịch và được phân bổ lần lượt như sau:

1. SIGNATURE CAMPAIGN: 25%
2. VIDEO CAMPAIGN: 20%
3. ARTICLES CAMPAIGN: 15%
4. TWITTER CAMPAIGN: 15%
5. FACEBOOK CAMPAIGN: 15%
6. TELEGRAM CAMPAIGN: 10%


Chúc các bạn may mắn!


 

Bitcoin Garden 2013-2021, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services