click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: [BOUNTY+DROP]🔧ASOC Blockchain🔧Metal Factory🔧ICO tốt nhất để đầu tư năm 2018🔧  (Read 180 times)

Mrhcab

  • Novice
  • *
  • Posts: 18
  • Karma: +0/-0
    • View Profile
trên cơ sở nhà máy luyện kim Tomsk

QUY ĐỊNH CHUNG

- Chúng tôi có quyền loại bất cứ ai trong số những người tham gia khỏi bất kỳ chiến dịch nào vào bất cứ lúc nào nếu chúng tôi nghĩ rằng họ đang không thành thật, hoặc là spam diễn đàn và thu hồi token đă cung cấp.
- Chúng tôi có quyền không chấp nhận một số thành viên diễn đàn trong các chiến dịch ngay cả nếu họ thực hiện đầy đủ các điều khoản đặt ra mà không cần phải giải thích tại sao.
- Chúng tôi có quyền dừng lại một, hoặc tất cả các chiến dịch, dừng lại một chiến dịch cụ thể, hay giới hạn số người tham gia trong chiến dịch hoặc loại trừ một số loại thành viên.
- Chúng tôi có quyền giảm / tăng / thay đổi số token phân phối vào bất kỳ thời điểm nào.

Quy định chung được quy định riêng với mỗi chiến dịch dưới dạng các điều khoản. Hăy cẩn thận nghiên cứu những điều khoản bổ sung song song với các điều khoản chung.CÁCH THAM GIA

1. Gửi một tin nhắn trong thread này với những thông tin sau (đừng quên #JOIN).
Code: [Select]
#JOIN
ETH address:
Bitcointalk username
Forum rank:
Selected companies:
Links to your accounts

2. Đăng bài trong thread này một lần một tuần (vào chủ nhật) tùy thuộc hành động của bạn mà bạn có được thanh toán hay không.NGÂN QUỸ CHIẾN DỊCH BOUNTY

TỔNG CUNG CẤP 5 000 000

Bitcointalk
Dịch thuật: 10%
Chiến dịch chữ kư và avatar: 10%

Facebook 20%
Twitter 15%
Instagram 15%
VK.com 10%

Telegram:
- Tham gia Telegram: 5%
- Bài viết trên kênh Telegram riêng: 5%

Phương Tiện Truyền Thông Và Video (Youtube, Reddit, Medium, Coindesk, Instagram, Forklog): 10%QUẢN LƯ DỊCH THUẬT

Nhận được 1000 Stocks (cổ phần của ASOC tokens) tokens (tương đương với $1000) như một phần thưởng cho hỗ trợ MetalFactory [ICO 2.0] Announcement Thread bằng cách dịch nó ra ngôn ngữ của bạn, điều ḥa và quản lư nó.
Bạn sẽ cần phải giữ cho nó hoạt động bằng cách đăng cập nhật thường xuyên, tin tức, thông báo, và các bài viết liên quan khác ngoài thread chính thức.
Bạn cũng sẽ được yêu cầu dịch Three-pager Whitepaper của chúng tôi ra ngôn ngữ của bạn và ANN thread.

Chúng tôi đang t́m kiếm người dịch / người điều hành Thread cho những ngôn ngữ sau (chính thức hỗ trợ bởi các diễn đàn): Ả Rập | Trung Quốc | Croatia | Hà Lan | Philippines | Pháp | Đức | Hy Lạp | Do Thái | Indonesia | Ư | Ba Lan | Bồ Đào Nha | Rumani | Nga | Bắc Âu | Tây Ban Nha | Thổ Nhĩ Kỳ.

Quy tắc:
1. Bạn sẽ phải dịch MetalFactory [ICO 2.0] Announcement có thể t́m thấy trên Bitcointalk Forum ra  ngôn ngữ của bạn và thực hiện dịch trên Adobe Illustrator. Sau đó bạn phải xuất dữ liệu và đăng thông tin này dưới một thread mới. Hăy chắc chắn rằng chủ đề mới sẽ được tạo bằng ngôn ngữ chính xác và nó sẽ không bị xóa bởi các quản trị diễn đàn. Bạn cần để tạo ra các chủ đề và duy tŕ nó c̣n hoạt động và tươi mới bằng cách đăng thường xuyên, giữ nó có liên quan, hấp dẫn. Bạn nên đáp ứng mọi người, thu hút, và hỗ trợ cộng đồng, duy tŕ một vai tṛ tích cực và giữ các bản cập nhật của dự án của chúng tôi trên mạng xă hội, Telegram, Website và English Announcement thread.
2. Bạn phải duy tŕ announcement thread cho đến khi kết thúc MetalFactory [ICO 2.0] bounty company.
3. Tối thiểu số bài mỗi tuần là 5. Nếu các bạn thất bại thực hiện mục tiêu này, bạn sẽ bị giảm 50% tokens.
4. Đừng bắt đầu làm việc, trừ khi chính thức được chấp nhận bởi chúng tôi! Nếu bạn được chấp nhận là quản trị announcement thread, các bạn phải thông báo các dự án trong ṿng 72 giờ giao dịch tài liệu để có đủ điều kiện cho phần thưởng bounty.
5. Quản trị Announcement Thread có thể kiếm thêm MSN Tokens bằng cách:
a) Cho mỗi trang mới theo chủ đề của bạn, bạn sẽ nhận được một bổ sung - 30 Stocks (cổ phần của ASOC tokens).
b. Cho mỗi thông báo mới, bài đăng mới và cập nhật, bạn tiến hành, dựa trên các tài liệu chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn, bạn sẽ nhận được một bổ sung - 15 Stocks (cổ phần của ASOC tokens).
6. Quản trị Announcement Thread ngoại Ngữ phải cung cấp cho chúng ta địa chỉ email của họ để liên hệ trực tiếp và nhanh hơn.
7. Newbie và Junior Members không được chấp nhận cho chiến dịch này.

Làm thế nào để tham gia:
Hăy để tiến hành bày tỏ quan tâm của bạn đến tham gia bởi gửi một thông điệp vào chủ đề này.
KHÔNG tiến hành dịch trừ khi nhận lệnh thông qua tin nhắn.CHIẾN DỊCH FACEBOOK

Bạn phải follow & like trang Facebook chính thức của chúng tôi: facebook.com/metalfactoryico và nhóm Facebook: https://www.facebook.com/groups/metalfactoryico/
Stocks (cổ phần của ASOC tokens) trao cho người tham gia sẽ phụ thuộc vào số lượng người theo dơi:

Phần thưởng:
• 100-500 người theo dơi thực: 2 Stocks (cổ phần của ASOC tokens) /tuần
• 500-1500 người theo dơi thực: 4 Stocks (cổ phần của ASOC tokens) /tuần
• 1500-2500 người theo dơi thực: Stocks (cổ phần của ASOC tokens) /tuần
• 2500-3500 người theo dơi thực: 8 Stocks (cổ phần của ASOC tokens) /tuần
• 3500-4500 người theo dơi thực: 10 Stocks (cổ phần của ASOC tokens) /tuần
• >4500 người theo dơi thực: 12 Stocks (cổ phần của ASOC tokens) /tuần

Nếu hồ sơ của bạn là một Facebook trang hoặc nhóm đă được coi là liên kết mạnh với cộng đồng tiền mă hóa, bạn sẽ được thưởng thêm 50% dựa trên người theo dơi trên.

Quy tắc:
1. Bạn phải follow trang Facebook chính thức của chúng tôi (có thể t́m thấy bên trên).
2. Bạn phải thích các bài viết, rồi chia sẻ chúng trên tài khoản của bạn. Bạn nên chia sẻ ít nhất 6 bài mỗi tuần từ trang Facebook chính thức của chúng tôi và các bài viết nên để công khai.
3. Bạn phải có ít nhất 3 comments, trên các trang trong ṿng một tuần
4. Bạn chỉ nên đăng lại những bài viết không cũ hơn một tuần.
5. Đừng đăng tất cả mọi thứ trong 1 ngày, bạn có nghĩa vụ thực hiện các bài viết xây dựng và không chỉ đơn giản là thư rác. Lây lan bài viết của bạn đều đặn trong suốt tuần.

Làm thế nào để tham gia:
Cung cấp liên kết bài viết đầu tiên của bạn (tham gia) trong chủ đề này trên Bitcointalk Forum và sửa các bài để cuối cùng thêm tất cả các bài viết (Tạo ra một bài mới mỗi tuần)...
...và cũng đăng kư mỗi tuần vào ngày chủ nhật (đàn thời gian).CHIẾN DỊCH TWITTER

Bạn phải follow tài khoản twitter chính thức của chúng tôi: https://twitter.com/MetalFactoryICO
Stocks (cổ phần của ASOC tokens) trao cho người tham gia sẽ phụ thuộc vào số lượng người theo dơi:

Phần thưởng:
• 500 - 1000 người theo dơi thực: 2 Stocks (cổ phần của ASOC tokens) /tuần
• 1001 - 2000 người theo dơi thực: 4 Stocks (cổ phần của ASOC tokens) /tuần
• 2001 - 4000 người theo dơi thực: 8 Stocks (cổ phần của ASOC tokens) /tuần
• 5001 - 10000 người theo dơi thực: 14 Stocks (cổ phần của ASOC tokens) /tuần
• Hơn 10001 người theo dơi thực: 20 Stocks (cổ phần của ASOC tokens) /tuần

Nếu tài khoản của bạn liên kết mạnh với cộng đồng tiền mă hóa, bạn sẽ được thưởng thêm 50% dựa trên người theo dơi trên.

Quy tắc:
1. Tài khoản của bạn phải có ít nhất 500 người theo theo dơi thực.
2. Twitter audit phải bằng hoặc cao hơn 70%.
3. Bạn phải like tweets của chúng tôi sau đó re-tweet nó trên tài khoản của bạn. Bạn nên re-tweet ít nhất 6 tweet mỗi tuần từ trang twitter chính thức của chúng tôi.
4. Bạn chỉ nên retweet bài viết không cũ hơn một tuần.
5. Đừng đăng tất cả mọi thứ trong 1 ngày, bạn có nghĩa vụ tạo tweet mang tính xây dựng và không chỉ đơn giản là thư rác. Lây lan tweet của bạn đều đặn trong suốt tuần.
6. Bạn phải đăng tin nhắn tham gia (đăng kư) trong chủ đề này cũng như đăng link Twitter của bạn trong chủ đề này để đủ điều kiện cho toàn bộ phần thưởng trích dẫn ở trên.

Làm thế nào để tham gia:
Cung cấp cho các liên kết đến Tweet đầu tiên của bạn (tham gia) một bài trong chủ đề này Bitcointalk Forum và đăng bài đều đặn (tạo ra một bài mới mỗi tuần)...
...và cũng đăng kư mỗi tuần vào ngày chủ nhật (thời gian diễn đàn)
CHIẾN DỊCH FACEBOOK

Bạn phải follow & like trang Facebook chính thức của chúng tôi: facebook.com/metalfactoryico và nhóm Facebook: https://www.facebook.com/groups/metalfactoryico/
Stocks (cổ phần của ASOC tokens) trao cho người tham gia sẽ phụ thuộc vào số lượng người theo dơi:

Phần thưởng:
• 100-500 người theo dơi thực: 2 Stocks (cổ phần của ASOC tokens) /tuần
• 500-1500 người theo dơi thực: 4 Stocks (cổ phần của ASOC tokens) /tuần
• 1500-2500 người theo dơi thực: Stocks (cổ phần của ASOC tokens) /tuần
• 2500-3500 người theo dơi thực: 8 Stocks (cổ phần của ASOC tokens) /tuần
• 3500-4500 người theo dơi thực: 10 Stocks (cổ phần của ASOC tokens) /tuần
• >4500 người theo dơi thực: 12 Stocks (cổ phần của ASOC tokens) /tuần

Nếu hồ sơ của bạn là một Facebook trang hoặc nhóm đă được coi là liên kết mạnh với cộng đồng tiền mă hóa, bạn sẽ được thưởng thêm 50% dựa trên người theo dơi trên.

Quy tắc:
1. Bạn phải follow trang Facebook chính thức của chúng tôi (có thể t́m thấy bên trên).
2. Bạn phải thích các bài viết, rồi chia sẻ chúng trên tài khoản của bạn. Bạn nên chia sẻ ít nhất 6 bài mỗi tuần từ trang Facebook chính thức của chúng tôi và các bài viết nên để công khai.
3. Bạn phải có ít nhất 3 comments, trên các trang trong ṿng một tuần
4. Bạn chỉ nên đăng lại những bài viết không cũ hơn một tuần.
5. Đừng đăng tất cả mọi thứ trong 1 ngày, bạn có nghĩa vụ thực hiện các bài viết xây dựng và không chỉ đơn giản là thư rác. Lây lan bài viết của bạn đều đặn trong suốt tuần.

Làm thế nào để tham gia:
Cung cấp liên kết bài viết đầu tiên của bạn (tham gia) trong chủ đề này trên Bitcointalk Forum và sửa các bài để cuối cùng thêm tất cả các bài viết (Tạo ra một bài mới mỗi tuần)...
...và cũng đăng kư mỗi tuần vào ngày chủ nhật (đàn thời gian).CHIẾN DỊCH VK.COM

Bạn phải follow & like trang Vk.com chính thức của chúng tôi: https://vk.com/metalfactoryico
Stocks (cổ phần của ASOC tokens) trao cho người tham gia sẽ phụ thuộc vào số lượng người theo dơi:

Phần thưởng:
• 100 - 1001 người theo dơi thực: 2 Stocks (cổ phần của ASOC tokens) /tuần
• 1001 - 2000 người theo dơi thực: 4 Stocks (cổ phần của ASOC tokens) /tuần
• 2001-4000 người theo dơi thực: 6 Stocks (cổ phần của ASOC tokens) /tuần
• 4001-6000 người theo dơi thực: 8 Stocks (cổ phần của ASOC tokens) /tuần
• 6001-8000 người theo dơi thực: 10 Stocks (cổ phần của ASOC tokens) /tuần
• >8001 người theo dơi thực: 12 Stocks (cổ phần của ASOC tokens) /tuần

Nếu tài khoản của bạn liên kết mạnh với cộng đồng tiền mă hóa, bạn sẽ được thưởng thêm 50% dựa trên người theo dơi trên.

Quy tắc:
1. Bạn phải follow tài khoản trên VK chính thức của chúng tôi (t́m thấy bên trên).
2. Bạn phải thích các bài viết, rồi chia sẻ chúng trên tài khoản của bạn. Bạn nên chia sẻ ít nhất 6 bài mỗi tuần từ trang Facebook chính thức của chúng tôi và các bài viết nên để công khai.
3. Bạn phải tạo ít nhất 2 comments trên các trang trong ṿng một tuần.
4. Bạn chỉ nên repost một bài viết là không cũ hơn một tuần.
5. Đừng đăng tất cả mọi thứ trong 1 ngày, bạn có nghĩa vụ tạo tweet mang tính xây dựng và không chỉ đơn giản là thư rác. Lây lan bài viết của bạn đều đặn trong suốt tuần.

Làm thế nào để tham gia:
Cung cấp cho các liên kết đến bài viết đầu tiên của bạn (tham gia) một bài trong chủ đề này trên Bitcointalk Forum và đăng bài đều đặn (tạo ra một bài mới mỗi tuần)...
...và cũng đăng kư mỗi tuần vào ngày chủ nhật (thời gian diễn đàn)CHIẾN DỊCH INSTAGRAM

Bạn phải follow tài khoản Instagram chính thức của chúng tôi: https://www.instagram.com/metalfactoryico/
Stocks (cổ phần của ASOC tokens) trao cho người tham gia sẽ phụ thuộc vào số lượng người theo dơi:

Phần thưởng:
• 500 - 1000 người theo dơi thực: 2 Stocks (cổ phần của ASOC tokens) /tuần
• 1 001 - 2000 người theo dơi thực: 4 Stocks (cổ phần của ASOC tokens) /tuần
• 2 001 - 4000 người theo dơi thực: 8 Stocks (cổ phần của ASOC tokens) /tuần
• 5 001 - 10000 người theo dơi thực: 14 Stocks (cổ phần của ASOC tokens) /tuần
• Hơn 1 0001 người theo dơi thực: 20 Stocks (cổ phần của ASOC tokens) /tuần

Quy tắc:
1. Tài khoản của bạn phải có ít nhất 500 người theo dơi thực và để công khai.
2. Đừng đăng tất cả mọi thứ trong 1 ngày, bạn có nghĩa vụ tạo tweet mang tính xây dựng và không chỉ đơn giản là thư rác. Lây lan bài viết của bạn đều đặn trong suốt tuần.
3. Bạn phải tag ba người bạn mà bạn tin là có liên quan hoặc quan tâm đến trong tiền mă hóa và bolckchain! Bạn cũng phải tag tài khoản Instagram chính thức của chúng tôi.

Làm thế nào để tham gia:
Đăng nhập và ghi nhớ để tái đăng nhập mỗi tuần vào ngày chủ nhật (thời gian diễn đàn).
Bạn cũng phải trở lại hàng tuần để t́m ba bức ảnh của tuần mới trong các bài dưới để like và upload.CHIẾN DỊCH TELEGRAM
TELEGRAM AIRDROP

Tất cả những điều bạn cần làm là tham gia Telegram Group and Announcement Channel của chúng tôi.

Phần thưởng:
Những người tham gia có thể kiếm được 2 Stocks (cổ phần của ASOC tokens) bằng cách tham gia Telegram Group & Channel chính thức của chúng tôi sử dụng tài khoản Telegram công khai của họ.

Quy tắc:
Bạn phải vẫn là một thành viên của cả hai Telegram Group & Channel của chúng tôi, cho đến khi kết thúc bounty của chúng tôi.

Làm thế nào để tham gia:
Viết một tin nhắn #JOIN trong chủ đề này. Một khi đă xong, tham gia Telegram Group & Channel của chúng tôi.CHIẾN DỊCH ĐẠI SỨ TELEGRAM

Đây là một chiến dịch hàng tuần. Tất cả bạn cần làm là thay đổi tên Telegram và ảnh hồ sơ.
Phần thưởng phụ sẽ được đưa ra để quảng bá Metal Factory [ICO 2.0] tới những nhóm Telegram khác.

Phần thưởng:
Những người tham gia sẽ kiếm được 3 Stocks (cổ phần của ASOC tokens) /mỗi tuần
Những người tham gia sẽ kiếm được thêm 1 Stocks (cổ phần của ASOC tokens) mỗi mỗi tin nhắn mang tính xây dựng họ tạo liên quan đến Metal Factory [ICO 2.0] trên các nhóm Instagram có liên quan khác (20 tin nhắn tối đa mỗi tuần).

Quy tắc:
1. Bạn phải cập nhật tên Instagram "Tên của Bạn |🔧MetalFactory[ICO 2.0]".
2. Bạn phải thay đổi ảnh hồ sơ của ảnh bằng h́nh Ở ĐÂY.
3. Để nhận được thêm Stocks (cổ phần của ASOC tokens) mỗi tin nhắn, anh sẽ phải báo cáo những ở đây dưới bounty thread này như trường hợp với Facebook Và Twitter (bấm chuột phải vào tin nhắn của bạn/bài và sao chép các liên kết).
4. Tin nhắn / Bài viết PHẢI được đăng trong các nhóm Telegram có liên quan khác. Bạn có nghĩa vụ tạo tin nhắn/bài viết mang tính xây dựng và không chỉ đơn giản là thư rác.

Làm thế nào để tham gia:
Để nhận được những phần thưởng thêm, cung cấp liên kết tin nhắn Telegram của bạn mỗi tuần trong chủ đề này trên Bitcointalk Forum.CHIẾN DỊCH MEDIA/VIDEO

Phần thưởng:
Những người tham gia có thể kiếm được từ 5-1000 Stocks (cổ phần của ASOC tokens) tùy thuộc vào mức độ của sự nỗ lực và chất lượng bài viết với các quy chuẩn theo quyết định của đội ngũ Metal Factory [ICO 2.0]. Nếu bài viết bằng tiếng nước ngoài số Stocks (cổ phần của ASOC tokens) trao tặng sẽ được dựa trên phản hồi những người xem (likes, shares, comments).

Quy tắc:
1. Tất cả các bài báo hay blog phải để công khai trên một nền tảng có liên quan.
2. Bài viết nên được ít nhất 500 từ và bao gồm các liên kết tới trang web của chúng tôi (https://metalfactory.org/) và announcement thread (ANN). Xin hăy xem xét whitepaper và trang web của chúng tôi trước khi xuất bản một bài. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay ư kiến ǵ, đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi.
3. Đội ngũ Metal Factory [ICO 2.0] có quyền giữ tokens của họ nếu họ cảm thấy sbài đăng là sai lầm, hoặc bài viết không có người xem.
4. medium.com, blogspot, Steemit, và blog khác, bao gồm cả video YouTube với số lượng thấp độc giả sẽ không được chấp thuận.

Làm thế nào để tham gia:
Viết một tin nhắn #JOIN trong chủ đề. Và đưa liên kết trong chủ đề.


 

Bitcoin Garden 2013-2022, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services