click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: 🔥🔥🔥[ANN][ICO] XSEARCH – ĐỔI MỚI TRONG HỆ THỐNG T̀M KIẾM🔥🔥🔥  (Read 137 times)

boyprodn

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 153
  • Country: vn
  • Karma: +1/-3
  • Gender: Male
    • View Profile


 
Official BOUNTY THREAD
GITHUB LINK

Giới Thiệu
   Blockchain là một công nghệ mạnh mẽ có thể làm cho hai hay nhiều bên không đáng tin cậy tạo ra giao dịch có lợi cho các bên mà không cần xác thực của cơ quan trung ương. Chúng tôi chắc chắn rằng hệ thống dựa trên blockchain là hoàn toàn phù hợp, cho phép các doanh nghiệp và khách hàng liên hệ trực tiếp với nhau trên một thị trường có lợi cho nhau thông qua một chuỗi xúc tiến và thu mua. T́m kiếm phân quyền là bước tiếp theo trong quảng cáo cũng như bước trung gian cho sự kết nối giữa khách hàng và doanh nghiệp.
     XSEARCH sử dụng các mô h́nh thiết kế hiệu quả cho các doanh nghiệp và khách hàng để tham gia vào việc tạo ra giá trị.
Quảng cáo bây giờ đă sẵn sàng cho bước đột phá về công nghệ.
     XSEARCH cung cấp
     1. T́m kiếm trong bộ dữ liệu lớn,
     2. Động lực để tham gia vào thị trường quảng cáo, và
     3. Ẩn danh khách hàng và bảo mật dữ liệu

Kế Hoạch Thúc Đẩy
   15-20 doanh nghiệp nhỏ và các công ty đă được giới thiệu như đối tượng cơ bản của thị trường XSEARCH. Nó được coi là một phần của việc khởi động của hệ sinh thái ban đầu. Chúng tôi tiếp tục đặt mục tiêu vào các ngành công nghiệp đầu tư nhiều vào nỗ lực tiếp thị liên quan đến khách hàng như bất động sản, bán hàng tự động, các nhà bán lẻ và khách sạn. Sau khi thiết lập thị trường nhỏ , chúng tôi chắc chắn sẽ phát triển nỗ lực tiếp thị của ḿnh để liên tục tăng số lượng người tham gia.

CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG
1. Người dùng đăng nhập và nhập dữ liệu cá nhân của ḿnh.
2. Người dùng t́m kiếm hàng hoá hoặc dịch vụ bằng cách sử dụng công cụ t́m kiếm của chúng tôi.
3. Người bán tự động gửi lời chào hàng được cá nhân hoá cho khách hàng thực sự quan tâm đến hàng hoá hoặc dịch vụ đang được đề cập.
4. Người bán thanh toán cho người dùng để xem lời chào được cá nhân hóa.


Token: XSE
Giá: 1ETH = 1000 XSE
Mua bằng: ETH
Nền tảng: Ethereum(ERC20)
Vốn hóa tối đa: 17500 ETH
Khu vực: Na uy
Mở bán riêng tư: 27.03.2018 – 05.04.2018
Đợt mở bán trước ICO: 05.04.2018 – 20.04.2018
ICO: 20.04.2018 – 30.04.2018
Tổng Số Token Để Bán: 24,5 triệu XSE = 83%
Tổng Số Token: 30 triệu XSE▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
  TRADE.IO       ║     WHITEPAPER  •  ANN THREAD  •  TELEGRAM     ║     JOIN THE TRADING REVOLUTION
[co

 

Bitcoin Garden 2013-2021, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services