click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: [ANN] [ZCore - Chính thức phát hành] [PoW] [NeoScrypt] [GPU & CPU]  (Read 563 times)

viettien

  • Novice
  • *
  • Posts: 10
  • Karma: +0/-0
    • View Profile

ZCore
Sự nhanh nhẹn và ổn định trong các giao dịch của bạn

https://www.zcore.cash/


No ICO
Không có tiền sảnh
ASIC kháng


tên: ZCore
ky hiệu: ZCR
thuật toán: NeoScrypt
tổng cung:  14-17 millions
phần thưởng block: 10 ZCores
thời gian block: 90 seconds
Giảm: 25% mỗi 394.200 blocks - ~1 year
Masternode PoQ: 5000 ZCR
Dark Gravity Wave bắt đầu lúc: 8000 block

Masternodes
Mạng an toàn và nhanh

InstantSend[/ b]
Giao dịch nhanh hơn

Gửi cá nhân[/ b]
Khả năng riêng trong giao dịch của bạn

Official Discord
https://discord.gg/yS56qPM

Official ANN
https://bitcointalk.org/index.php?topic=3181879

GitHub:
https://github.com/zcore-coin/source-code/releases

Explorer:
http://explorer.zcore.cash/

Sách trắng:
sắp tới,kiểm tra  website.
Không khai thác cá nhân

Official Pool
http://pool.zcore.cash

⭐️Tuyệt vời  Pools ⭐️
SaltPool ANN - Fee 0.5%
Hash4Life ANN - Fee 1%
Hash4Value ANN - Fee 0.1%
Quantum Pool ANN - Fee 0.25%
Smith Pool - Fee 0.5%Telegram ví:
@ZCoreBot

Windows x32:
http://zcore.ch/downloads/Windows-32bits/ZCore_win32.zip

Windows x64:
http://zcore.ch/downloads/Windows-64bits/ZCore_win64.zip

MacOS:
https://zcore.ch/downloads/OSX-64bits/ZCore.dmg

Linux:
Auto install:
Code: [Select]
sudo curl -o- https://zcore.ch/install.sh | bashhttps://zcore.ch/downloads/Linux-x64/ZCore_linux64.tar.gz

Bắt đầu: Hôm nay (31 Tháng 3)
Kết thúc: 7 Tháng Tư 20:00 UTC
Dự trữ ở đây: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3181879

*Cập nhật - Đối với hơn 1 bản dịch bạn nhận được +25 ZCR

Done:

Korean
Estonian
Filipino
Russian
Ukranian
Chinese

Đă được bảo lưu:
German« Last Edit: April 02, 2018, 04:38:12 AM by viettien »

 

Bitcoin Garden 2013-2021, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services