click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: Hydra[xDra] | Skein | POW/POS | Masternodes | ZeroCash Protocol  (Read 522 times)

HunterMining

 • Newbie
 • Posts: 7
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
Ra mắt Ví phiên bản Window và Linux lúc 22:00 GMT ( múi giờ), ngày 24  tháng 3


LINKMining pools
Sàn giao dịch

Phần mềm đào

NVidia: https://github.com/KlausT/ccminer/releases
ATI: https://github.com/nicehash/sgminer/releases/

Chiến dịch chữ kư
Chiến dịch sẽ bắt đầu vào ngày 29 tháng 3. Khi tham gia vào chiến dịch bạn sẽ cần phải thay đổi chữ kư của ḿnh, chi tiết cụ thể chúng tôi sẽ cung cấp sau
Để nhận được phần thưởng bạn phải giữ chữ kư ít nhất 1 tuần
.

Phần thưởng (hàng tuần):
Junior Member: 5 xDra
Member: 10 xDra
Full Member: 15 xDra
Senior Member and above: 20 xDra

Dịch bài viết
Xác nhận kết quả của bạn ở bài viết này, bạn cần cung cấp một vài dữ liệu kết quả làm việc trước đó. Chúng tôi sẽ liên hệ với từng người
Phần thưởng dịch thuật : 25 Xdra
Sau khi hoàn thành bạn hăy gửi link kết quả đến @xDra bao gồm link nội dung bài dịch và địa chỉ ví Xra

LycheeBit

 • Novice
 • *
 • Posts: 49
 • Karma: +0/-4
  • View Profile
  • LycheeBit - Mining pool
Re: Hydra[xDra] | Skein | POW/POS | Masternodes | ZeroCash Protocol
« Reply #1 on: March 26, 2018, 06:13:03 PM »

Hi ! Hydra is available on LycheeBit.
Happy mining :)Mining Hydra with skein algo :

 • Stratum  : lycheebit.com:4933
 • User     : YOUR_XDRA_ADDRESS
 • Password : c=XDRA

LycheeBit info :


Mining software :


Examples of command line :

 • Nvidia   : ccminer.exe -a skein -o stratum+tcp://lycheebit.com:4933 -u xfRFVQFMUU3Av4zcAxP8HGXKTFdZUMqTzK -p c=XDRA
 • AMD      : sgminer.exe -k skein -o stratum+tcp://lycheebit.com:4933 -u xfRFVQFMUU3Av4zcAxP8HGXKTFdZUMqTzK -p c=XDRA

Peers list :

 • addnode=199.247.12.72:18053
 • addnode=[2001:0:9d38:90d7:18d6:3dd0:c5f7:9168]:18053
 • addnode=94.253.91.128:18053
 • addnode=85.106.13.210:18053
 • addnode=82.64.3.134:18053
 • addnode=[2001:0:9d38:90d7:1861:21a0:2033:69c]:18053
 • addnode=46.33.97.20:18053
 • addnode=90.100.26.38:18053
 • addnode=185.107.64.202:18053
 • addnode=[2001:0:4137:9e76:14fa:3fab:bb31:2bc3]:18053
 • addnode=188.234.213.132:18053
 • addnode=47.157.245.152:18053

LycheeBit - Mining pool - https://www.lycheebit.com

 

Bitcoin Garden 2013-2022, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services