click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: [Tiếng Việt] [ANN] LUNEX , Lyra2V2 , Thay đổi phần thưởng Masternode %80-%90  (Read 531 times)

thaian

  • Novice
  • *
  • Posts: 30
  • Karma: +0/-1
    • View Profile
Gặp gỡ Lunex: Một dạng tiền tệ mới sử dụng thuật toán Lyra2V2 với Sự thay đổi Phần thưởng MasternodeThuật toán : Lyra2V2

Tổng cung : ~5 triệu

Premine : 2%

Ticker : LUNEX

Retargeting độ khó : DGW3

Phần thưởng khối : 15 LUNEX

Thời gian khối : 2 Minutes

Cổng RPC : 10050

Cổng : 10051Masternodes giúp đỡ mạng lưới với PrivateSend và InstantSend

Yêu cầu 1000 LUNEX cho việc xây dựng Lunex Masternode

PrivateSend cung cấp cho bạn sự bảo mật tài chính thực sự bằng cách che giấu nguồn gốc của quỹ của bạn.

InstantSend sẽ cho phép các tiền tệ crypto như Lunex cạnh tranh với các hệ thống giao dịch gần như tức thời chẳng hạn như thẻ tín dụng cho các trường hợp điểm bán hàng khi không dựa vào một cơ quan tập trung.
Website: https://www.lunexcrypto.com/
Discord : https://discord.gg/GcwzmWs
Ví : https://github.com/LunexCoin/Lunex/releases/tag/v1.0
Explorer : http://explorer.lunexcrypto.com/


Addnode
Code: [Select]
addnode=172.104.138.4
addnode=199.247.20.49
addnode=50.116.31.144

Tiền thưởng bản dịch : 20 LUNEX  (Kiểm tra nếu ngôn ngữ của bạn được phát hành/ dịch trước)

Tiền thưởng Block Explorer : 100 LUNEX

Pools :

HashFaster : https://hashfaster.com/
Code: [Select]
cc/sgminer: -a lyra2v2 -o stratum+tcp://hashfaster.com:4533 -u <wallet> -p c=LUNEX
BTC miners : http://yiimp.btcminers.info/
Code: [Select]
fee 0.5%
pay out 30 Min
-a lyra2v2 -o stratum+tcp://yiimp.btcminers.info:7000 -u <lunex_address> -p c=lunex
« Last Edit: March 25, 2018, 07:03:13 PM by thaian »

 

Bitcoin Garden 2013-2024, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services