click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: Tầm nh́n của Shivom - Chuyển đổi tương lai của Y tế  (Read 1223 times)

ChuckBuck

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 452
 • Country: vn
 • Karma: +2/-1
 • Gender: Male
 • better everyday!
  • View Profile
Ghé thăm chúng tôiở đây
Tham gia với chúng tôi trên: Telegram|Twitter|Facebook|Slack|Medium|Discord


███████████████████████████
███████████████████████████
████████▀         ▀████████
███████             ███████
███████             ███████
██████▀             ▀██████
█████▄         ▄██▄  ▄█████
██████████▀▀███████████████
████▀▄██▀    ▀ ▀██▀██▄▀████
████  ▀             ▀  ████
█████▄▄    ▄███▄    ▄▄█████
███████████████████████████
███████████████████████████
.CHIPS.!
▄▄▀▀▀█████████▄▄
██▄███████████████
█▄████████████████
██████████████████
▄█▀▀▀██████████████▄
█▄▄██████████████████
▀████▀██████▀ ▄▀█▀
██ ▀▀███▀ ▄▀▄██
███
████████▀▄█████
▄███████████████▄
▀████████████████▀
▀██████ ████▀▀

▄▄██████ ███ ██████▄▄
$100,000      
EVENT
!
The Ultimate Crypto Casino
9 CRYPTOCURRENCIES
   ▄█████████████▄     ▄▄▄
  █████████████████   █████
  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀   ▀███▀
▄███████████████████▄   ▄
███▀             ▀███   █
███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███   █
███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███ ▀▀▀
███▄             ▄███
▀███████████████████▀
  ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
  ███████████▀▀▀███
  ███████████▄▄▄███
  ▀███████████████▀


▄███████████▄
██  █████████
██  █████████
█████▀ ▀█████ █████▄
████ ▄█▄ ████ ██████
████ ▀█▀ ████ ██████
█████▄ ▄█████ ██████
█████████  ██ ██████
█████████  ██ ██████
▀███████████▀ ██████
       ▄▄▄▄▄▄███████
       █████████████
       ▀███████████▀

ChuckBuck

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 452
 • Country: vn
 • Karma: +2/-1
 • Gender: Male
 • better everyday!
  • View Profile
Re: Tầm nh́n của Shivom - Chuyển đổi tương lai của Y tế
« Reply #1 on: March 25, 2018, 05:20:47 AM »


Shivom đang bắt đầu chương tŕnh tiền thưởng chính thức để khen thưởng cho những người ủng hộ bằng những đồng xu OMX.

30 triệu đồng xu sẽ được giành cho quỹ tiền thưởng (tương đương với 4200 ETH)

Chương tŕnh tiền thưởng sẽ hoạt động cho đến khi kết thúc việc bán đồng xu. Tiền thưởng sẽ được thanh toán trong ṿng 30 ngày sau khi kết thúc việc bán đồng xu.

Phân phối tiền thưởng chung:


Hăy kiểm tra sự tham gia của bạn trong bảng tính này:

QUY TẮC CHUNG: Tất cả người tham gia được yêu cầu tham gia nhóm Telegram của Shivom: https://t.me/projshivom VÀ kênh tiền thưởng của Amazix: https://t.me/amazix_bounties

BẤT KỲ BẢN ĐỆ TR̀NH SHARES/POSTS CỦA HỌ TRÊN CHỦ ĐỀ TIỀN THƯỞNG NÀY TRƯỚC ĐÂY VÀ NGOÀI NGÀY KẾT THÚC CỦA MỖI TUẦN SẼ KHÔNG ĐƯỢC TÍNH.

TUẦN 1: 23/03/2018 - 29/03/2018
Cổ phần sẽ được thanh toán tùy thuộc vào số lượng người theo dơi (tại thời điểm bắt đầu chiến dịch).

250-749 người theo dơi:   1 cổ phần mỗi tweet/retweet
750-1499 người theo dơi:   2 cổ phần mỗi tweet/retweet
1500-9999 người theo dơi:   4 cổ phần mỗi tweet/retweet
10.000+ người theo dơi:   6 cổ phần mỗi tweet/retweet

Tối thiểu 3 tweets/retweets mỗi tuần
Tối đa 1 tweet/retweet mỗi giờ, 4 tweets/retweets mỗi ngày, và 20 retweets mỗi tuần

Đăng kư:
1. Theo dơi Shivom trên Twitter: https://twitter.com/projectshivom
2. Đăng kư với biểu mẫu này: https://goo.gl/forms/6AqPwlHgRVUYMZfG2
3. Đăng kư retweets của bạn mỗi tuần trong chủ đề (mới nhất trong tuần tới) với định dạng sau:

(Replace X with week number)

###TWITTER WEEK X###
Twitter user URL:
<list of tweets/retweets>

Quy tắc:
1.Tweets/retweets phải có liên kết đến trang web Shivom hoặc nhóm Telegram VÀ ít nhất 2 trong số các hashtags: #Holon #Blockchain  #Bitnation    #DAO  #ethereum #bitcoin #cryptocurrency #ICO  #tokensale.   BẠN PHẢI BAO GỒM CHÚNG TRONG tweets/retweets của bạn, nếu không chúng sẽ không được tính.

2. Bạn có thể retweet Shivom’s tweets hoặc tạo nội dung của riêng bạn với nội dung từ kênh Youtube, blog, ..., hoặc bất kỳ điều ǵ liên quan đến Shivom
3. Điểm kiểm chứng twitter của bạn (https://www.twitteraudit.com/) phải bằng ít nhất 85% và chỉ những người theo dơi thực từ lần kiểm tra cuối cùng mới được tính.
4. Người theo dơi Twitter sẽ KHÔNG được cập nhật sau khi đă đăng kư trong chiến dịch.
5. Tweets phải cách nhau ít nhất 1 tiếng. Bất kỳ ai vi phạm quy tắc này sẽ bị cấm từ chiến dịch tiền thưởng.
6. Đừng retweet bất kỳ thứ ǵ trên 4 ngày, nó sẽ KHÔNG được tính.
Cổ phần sẽ được trả phụ thuộc vào bạn bè/người theo dơi. 

100-500 người theo dơi/bạn bè:      1 cổ phần mỗi share+like
500-1500 người theo dơi/bạn bè:      2 cổ phần mỗi share+like
1500-3000 người theo dơi/bạn bè:   4 cổ phần mỗi share+like
3000 Plus người theo dơi/bạn bè:      6 cổ phần mỗi share+like

Tối thiểu 3 bài chia sẻ mỗi tuần
Tối đa 1 bài chia sẻ mỗi giờ, 4 bài chia sẻ mỗi ngày, và 20 bài chia sẻ mỗi tuần


Đăng kư
1. Theo dơi và thích trang Facebook của Shivom: https://www.facebook.com/ProjectShivom
2. Điền và gửi biểu mẫu: https://goo.gl/forms/NkoDDFZr6jABitTr1
3. Đăng kư bài chia sẻ của bạn mỗi tuần trong diễn đàn với định dạng sau:

###Facebook WEEK X###
Facebook user URL:
<list of shares>

Quy tắc:
1. Người tham gia phải chia sẻ và thích bài viết của Shivom
2. Bài chia sẻ phải có liên kết đến trang web Shivom hoặc nhóm Telegram VÀ có ít nhất 2 trong số các hashtags:#Holon #Blockchain  #Bitnation    #DAO  #ethereum #bitcoin    BẠN PHẢI BAO GỒM CHÚNG TRONG bài viết/bài chia sẻ của bạn, nếu không chúng sẽ không được tính.

3. Bài chia sẻ phải đặt cách nhau ít nhất 1 giờ. Bất ḱ ai vi phạm luật này sẽ bị cấm từ chiến dịch tiền thưởng.
4. Tài khoản với bạn bè/người theo dơi giải sẽ bị loại bỏ.
5. Bạn bè/người theo dơi sẽ không được cập nhật sau khi đăng kư trong chiến dịch tiền thưởng.
6. Tất cả bài viết được chia sẻ phải được thích
7. Đừng chia sẻ bất kỳ thứ ǵ cũ hơn 4 ngày, nó sẽ không được tính.
8. Đừng gửi các b́nh luận rác, nó không cần thiết.
9. Nếu không có bài viết mới từ tài khoản Facebook chính thức của chúng tôi, vui ḷng tạo một bài viết ngắn về Shivom và sử dụng tất cả các thẻ bắt đầu chính thức của chúng tôi.
Khoản tiền thưởng này bao gồm hai nhiệm vụ:

1. Dịch chủ đề thông báo chính thức và chủ đề tiền thưởng
2. Tạo và kiểm duyệt nhóm Telegram địa phương (ngoại trừ Chinese, Japanese, Korean)


Cổ phần kiếm được sẽ phụ thuộc vào hoạt động trong chủ đề và số thành viên trong nhóm Telegram.

Dịch tin nhắn được ghim từ nhóm chính của chúng tôi: 10 cổ phần + 2 cổ phần/thành viên tại thời điểm kết thúc chiến dịch
Chủ đề thông báo chính thức và chủ đề tiền thưởng: 50 cổ phần + 10 cổ phần cho mỗi bài viết khả dụng

Đăng kư:

1. Gửi một email đến [email protected] với chi tiết sau:
Chủ đề của email phải là tên ICO mà bạn đăng kư
Native language
Part of bounty you apply for (ANN/Telegram)
Translation/moderation experience (if any)
Bitcointalk Username
ERC-20 wallet address
2. Sau khi được nhóm của chúng tôi chấp nhận và hoàn tất bản dịch, hăy đăng trong chủ đề này với một liên kết đến chủ đề hoặc tài liệu đă được dịch

Quy tắc:
1. Những người tham gia được yêu cầu giữ cho các chủ đề địa phương và Telegram c̣n hoạt động bằng cách đăng và dịch các bản cập nhật, tin tức hoặc bất kỳ thông báo quan trọng nào. Một chủ đề đơn độc sẽ bị từ chối.
2. Tự động dịch (Google hoặc tương tự) hoặc bản dịch với chất lượng thấp sẽ bị từ chối.
3. Các bài viết không cần thiết hoặc lặp đi lặp lại sẽ bị từ chối v́ số cổ phần.
4. Chỉ bài viết được viết bởi OP được tính.
Phân phối cổ phần theo cấp bậc người dùng:


Jr. Member:    1 cổ phần/tuần
Member:      2 cổ phần/tuần
Full Member:   3 cổ phần/tuần
Sr Member:      5 cổ phần/tuần
Hero/Legendary:   7 cổ phần/tuần

Đăng kư:
1. Thêm chữ kư theo cấp bậc của bạn, h́nh đại diện và văn bản cá nhân
2. Điền và gửi biểu mẫu này: https://goo.gl/forms/N5EoM8gk6f2qUp132

Quy tắc:
1. Chữ kư, h́nh đại diện và văn bản cá nhân phải được giữ cho đến khi các cổ phần được tính sau khi kết thúc TGE.
    (cho phép khoảng một tuần để tính toán).
2. Tối thiểu 15 bài viết có ư nghĩa mỗi tuần phải được thực hiện trong thời gian này. Off-topic, spam và các bài viết tương tự sẽ không được tính.
3. Bài viết phải có tối thiểu 70 kư tự.
4. Bài viết trong mục địa phương được cho phép, tuy nhiên, không được quá 30% trong tổng số bài viết.
5. Người tham gia phải mang cấp bậc ít nhất là Jr.member.

Signatures:
JR MEMBER

Code: [Select]
[center]SHIVOM  ──  The Future is your Genome! Own it.
Join our Token Campaign!  ──  https://shivom.io/[/center]


MEMBER

Code: [Select]
[center][url=https://shivom.io/]The Future is your Genome! Own it   ────   [b]SHIVOM[/b]   ────   Let's Change Global Healthcare Together
[b]Our Objective:[/b] Make Shivom the largest genomic data-hub on the planet    [b]Join our Token Campaign![/b][/url]
[url=https://t.me/projshivom]▮▮ Telegram    ▪[/url]    [url=https://twitter.com/projectshivom]Twitter    ▪[/url]    [url=https://www.facebook.com/ProjectShivom]Facebook    ▪[/url]    [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2365709.msg24124494#msg24124494]ANN Thread    ▪[/url]    [url=https://www.linkedin.com/company/project-shivom]LinkedIn    ▪[/url]    [url=https://medium.com/@projectshivom]Medium    ▪[/url]    [url=https://www.reddit.com/r/Shivom/]Reddit ▮▮[/url][/center]


FULL MEMBER

Code: [Select]
[center][font=arial black][b][url=https://shivom.io/][color=#161616]The Future is your Genome! [color=#14bfdd]Own it   [color=#7c8181]─[/color][color=#656969]─[/color][color=#4e5151]─[/color][color=#373939]─[/color]   [b][color=#161616]SHIVOM[/b]   [color=#373939]─[/color][color=#4e5151]─[/color][color=#656969]─[/color][color=#7c8181]─[/color]   [color=#373939]Let's [color=#14bfdd]Change [color=#373939]Global Healthcare [color=#14bfdd]Together
[b][color=#14bfdd]Our Objective:[/b] [color=#4a4d4e]Make Shivom the largest genomic data-hub on the planet      [color=#161616][b]Join our Token Campaign![/b][/url]
[color=#7c8181]▮▮ [url=https://t.me/projshivom][color=#373939]Telegram    [/url]▪    [url=https://twitter.com/projectshivom][color=#373939]Twitter    [/url]▪    [url=https://www.facebook.com/ProjectShivom][color=#373939]Facebook    ▪[/url]    [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2365709.msg24124494#msg24124494][color=#373939]ANN Thread    [/url]▪    [url=https://www.linkedin.com/company/project-shivom][color=#373939]LinkedIn    [/url]▪    [url=https://medium.com/@projectshivom][color=#373939]Medium    [/url]▪    [url=https://www.reddit.com/r/Shivom/][color=#373939]Reddit [/url]▮▮[/center]


SR MEMBER

Code: [Select]
[center][table][tr][td][url=https://shivom.io/][font=arial black][size=1px]
[size=10px][b][color=#161616]LET'S [color=#14bfdd]CHANGE [color=#161616]GLOBAL HEALTHCARE [color=#14bfdd]TOGETHER
[size=3px]
[size=17px][color=#4a4d4e]JOIN OUR TOKEN CAMPAIGN![/td][td][/td][td][/td][td][size=2px][tt]

                     [color=#5e6162]▄▄▄█████████▄▄▄
                 [color=#717477]▄▄████▀▀▀▀     ▀▀▀▀[color=#4a4d4e]██▄▄
              [color=#85888b]▄██[color=#717477]██▀                   [color=#4a4d4e]▀█▄▄
           [color=#85888b]▄███▀       [color=#717477]▄█████[color=#5e6162]███▄         [color=#4a4d4e]▀▀
       [color=#85888b]▄▄███▀        [color=#717477]▄███▀                 
    [color=#85888b]▄▄███▀          [color=#717477]████   ▄██[color=#5e6162]█████▄                  [color=#4a4d4e] ▄▄
 [color=#85888b]▄▄█▀▀▀              [color=#717477]▀███▄       [color=#5e6162]▀███▄               [color=#4a4d4e]▄█▀
[color=#85888b]▀▀                     [color=#717477]▀███████▀   [color=#5e6162]████          [color=#4a4d4e]▄▄██▀
                                 [color=#5e6162]▄███▀        [color=#4a4d4e]▄▄██▀
               ▄▄          [color=#717477]▀███[color=#5e6162]████▀       [color=#5e6162]▄██▀▀
                ▀█▄▄                  ▄▄███▀▀
                   ▀███▄▄▄▄    ▄▄▄▄████▀▀
                      ▀▀▀█████████▀▀▀[/td][td][/td][td][url=https://shivom.io/][tt][size=2pt]

 [color=#373939]▄███████  ██    ██  ██  ██      ██  ▄███████▄   ▄████▄▄████▄
[color=#5a5d5d]▐██        ██    ██  ██  ███    ███ ▐██▀   ▀██▌ ▐██   ██   ██▌
 [color=#7c8181]▀██████▄  ████████  ██  ▀███  ███▀ ▐██     ██▌ ▐██   ██   ██▌
       [color=#5a5d5d]██▌ ██    ██  ██    ██████   ▐██▄   ▄██▌ ▐██   ██   ██▌
 [color=#373939]███████▀  ██    ██  ██     ▀██▀     ▀███████▀  ▐██   ██   ██▌[color=#161616]██████████████████████████████████████████████████████████████[/td][td][/td][td][/td][td][/td][td][/td][td][tt][size=2px][color=#373939]▄█▀        [color=#14bfdd]▀█▄[/color]
██▀▀▀▀▀▀▀▀▀ [color=#14bfdd]██[/color]
▐█▀▀▀▀▀▀   [color=#14bfdd]▄█▌[/color]
 ▀▀█▄▄   [color=#14bfdd]▄█▀▀[/color]
     ▀[color=#14bfdd]▄█▀▀[/color]
   [color=#14bfdd]▄█▀▀[/color] ▀█▄
 [color=#14bfdd]▄█▀[/color] ▄▄▄▄▄██▄
[color=#14bfdd]██ [/color]▄▄▄▄▄▄▄▄▄██
[color=#14bfdd]▐█[/color]          █▌
 [color=#14bfdd]▀█▄[/color] ▀▀▀▀▀██▀
   [color=#14bfdd]▀█[/color]  ▄▄█▀
    ▄▄█▀ [color=#14bfdd]▄[/color]
  ▄██▄▄▄▄[color=#14bfdd]▀█▄[/color]
▄█▀        [color=#14bfdd]▀█▄[/color]
██▀▀▀▀▀▀▀▀▀ [color=#14bfdd]██[/color]
 ▀▀        [color=#14bfdd]▀▀[/color][/td][td][/td][td][/td][td][/td][td][center][url=https://shivom.io/][font=arial black][size=12px][b][color=#4a4d4e]THE FUTURE [color=#4a4d4e]IS YOUR [color=#14bfdd]GENOME[color=#4a4d4e] !
[size=20px][color=#7c8181]─[color=#5a5d5d]─[color=#373939]─  [color=#161616]OWN IT  [color=#373939]─[color=#5a5d5d]─[color=#7c8181]─[/td][td][/td][td][/td][td][tt][size=28px]│[/td][td][/td][td][/td][td][center][font=arial black][size=10px][b][url=https://t.me/projshivom][color=#4a4d4e]TELEGRAM[/url]     [url=https://medium.com/@projectshivom][color=#4a4d4e]MEDIUM[/url]    [url=https://shivom.io/WeChat.html][color=#4a4d4e]WECHAT[/url]
[url=https://discord.me/shivom][color=#14bfdd]DISCORD[/url]     [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2365709.0][color=#4a4d4e]ANN THREAD[/url]    [url=https://shivom.slack.com/join/shared_invite/enQtMjgwODQwNjk2MDE4LWZmNTA3ODljOWZmZGY2MzcyODE3ZGYyYzY1MmFhMjUzODk0MGVlYWE4ZmJlNjAzNDUzNTJmY2FiZjdhNTk4Mjg][color=#14bfdd]SLACK[/url]
[url=https://twitter.com/projectshivom][color=#4a4d4e]TWITTER[/url]     [url=https://www.facebook.com/ProjectShivom][color=#4a4d4e]FACEBOOK[/url]     [url=https://www.reddit.com/r/Shivom/][color=#4a4d4e]REDDIT[/url][/td][/tr][/table][/center]


HERO MEMBER

Code: [Select]
[center][table][tr][td][url=https://shivom.io/][font=arial black][size=1px]
[size=10px][b][glow=#161616,2][color=transparent].[color=#fff]LET'S [color=#14bfdd]CHANGE [color=#fff]GLOBAL HEALTHCARE [color=#14bfdd]TOGETHER[color=transparent].[/glow]
[size=3px]
[size=17px][color=#4a4d4e]JOIN OUR TOKEN CAMPAIGN![/td][td][/td][td][/td][td][size=2px][tt]

                     [color=#5e6162]▄▄▄█████████▄▄▄
                 [color=#717477]▄▄████▀▀▀▀     ▀▀▀▀[color=#4a4d4e]██▄▄
              [color=#85888b]▄██[color=#717477]██▀                   [color=#4a4d4e]▀█▄▄
           [color=#85888b]▄███▀       [color=#717477]▄█████[color=#5e6162]███▄         [color=#4a4d4e]▀▀
       [color=#85888b]▄▄███▀        [color=#717477]▄███▀                 
    [color=#85888b]▄▄███▀          [color=#717477]████   ▄██[color=#5e6162]█████▄                  [color=#4a4d4e] ▄▄
 [color=#85888b]▄▄█▀▀▀              [color=#717477]▀███▄       [color=#5e6162]▀███▄               [color=#4a4d4e]▄█▀
[color=#85888b]▀▀                     [color=#717477]▀███████▀   [color=#5e6162]████          [color=#4a4d4e]▄▄██▀
                                 [color=#5e6162]▄███▀        [color=#4a4d4e]▄▄██▀
               ▄▄          [color=#717477]▀███[color=#5e6162]████▀       [color=#5e6162]▄██▀▀
                ▀█▄▄                  ▄▄███▀▀
                   ▀███▄▄▄▄    ▄▄▄▄████▀▀
                      ▀▀▀█████████▀▀▀[/td][td][/td][td][url=https://shivom.io/][tt][size=2pt]

 [color=#373939]▄███████  ██    ██  ██  ██      ██  ▄███████▄   ▄████▄▄████▄
[color=#5a5d5d]▐██        ██    ██  ██  ███    ███ ▐██▀   ▀██▌ ▐██   ██   ██▌
 [color=#7c8181]▀██████▄  ████████  ██  ▀███  ███▀ ▐██     ██▌ ▐██   ██   ██▌
       [color=#5a5d5d]██▌ ██    ██  ██    ██████   ▐██▄   ▄██▌ ▐██   ██   ██▌
 [color=#373939]███████▀  ██    ██  ██     ▀██▀     ▀███████▀  ▐██   ██   ██▌[color=#161616]██████████████████████████████████████████████████████████████[/td][td][/td][td][/td][td][/td][td][/td][td][tt][size=2px][color=#373939]▄█▀        [color=#14bfdd]▀█▄[/color]
██▀▀▀▀▀▀▀▀▀ [color=#14bfdd]██[/color]
▐█▀▀▀▀▀▀   [color=#14bfdd]▄█▌[/color]
 ▀▀█▄▄   [color=#14bfdd]▄█▀▀[/color]
     ▀[color=#14bfdd]▄█▀▀[/color]
   [color=#14bfdd]▄█▀▀[/color] ▀█▄
 [color=#14bfdd]▄█▀[/color] ▄▄▄▄▄██▄
[color=#14bfdd]██ [/color]▄▄▄▄▄▄▄▄▄██
[color=#14bfdd]▐█[/color]          █▌
 [color=#14bfdd]▀█▄[/color] ▀▀▀▀▀██▀
   [color=#14bfdd]▀█[/color]  ▄▄█▀
    ▄▄█▀ [color=#14bfdd]▄[/color]
  ▄██▄▄▄▄[color=#14bfdd]▀█▄[/color]
▄█▀        [color=#14bfdd]▀█▄[/color]
██▀▀▀▀▀▀▀▀▀ [color=#14bfdd]██[/color]
 ▀▀        [color=#14bfdd]▀▀[/color][/td][td][/td][td][/td][td][/td][td][center][url=https://shivom.io/][font=arial black][size=11px][b][color=#4a4d4e]THE FUTURE [color=#4a4d4e]IS YOUR [color=#14bfdd]GENOME[color=#4a4d4e] !
[size=2px]
[size=15px][glow=#161616,2][color=transparent].............[color=#fff]OWN IT[color=transparent]..............[/td][td][/td][td][/td][td][tt][size=28px]│[/td][td][/td][td][/td][td][center][font=arial black][size=10px][b][url=https://t.me/projshivom][color=#4a4d4e]TELEGRAM[/url]     [url=https://medium.com/@projectshivom][color=#4a4d4e]MEDIUM[/url]    [url=https://shivom.io/WeChat.html][color=#4a4d4e]WECHAT[/url]
[url=https://discord.me/shivom][color=#14bfdd]DISCORD[/url]     [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2365709.0][color=#4a4d4e]ANN THREAD[/url]    [url=https://shivom.slack.com/join/shared_invite/enQtMjgwODQwNjk2MDE4LWZmNTA3ODljOWZmZGY2MzcyODE3ZGYyYzY1MmFhMjUzODk0MGVlYWE4ZmJlNjAzNDUzNTJmY2FiZjdhNTk4Mjg][color=#14bfdd]SLACK[/url]
[url=https://twitter.com/projectshivom][color=#4a4d4e]TWITTER[/url]     [url=https://www.facebook.com/ProjectShivom][color=#4a4d4e]FACEBOOK[/url]     [url=https://www.reddit.com/r/Shivom/][color=#4a4d4e]REDDIT[/url][/td][/tr][/table][/center]
H́nh đại diện:
Văn bản cá nhân: “The future is your Genome ”
Truyền bá từ ngữ với nội dung chính thức của bạn và kiếm đồng xu bằng cách:
Viết blog về Shivom
Quảng cáo nó trong các diễn đàn khác, trong nhóm Facebook/LinkedIn của bạn hoặc bất kỳ truyền thông xă hội nào khác với sự tiếp cận rộng răi
Tạo video trên Youtube (bao gồm các cuộc phỏng vấn)


30% khoảng tiền phân bổ (0.09% của tổng số đồng xu bán được) sẽ được giành cho những người sáng tạo nội dung VIP được mời.

Cổ phần kiếm được phụ thuộc vào chất lượng (được quyết định bởi AmaZix/Shivom sau khi xem qua):

Từ chối: 0 cổ phần
Thấp: 1 cổ phần
Trung b́nh: 2 cổ phần
Cao: 3 cổ phần
(mỗi bài đăng/video)

Viết lại trên một trang web khác (có liên quan) sẽ kiếm được thêm 50% cổ phần (chỉ một bài viết lại cho mỗi bài báo)

Quote
Để hiểu về cách đánh giá những bản đệ tŕnh, hăy xem qua bài viết được thực hiện bởi AmaZix:
https://medium.com/@opp01dan/bounties-faq-1-content-creation-c3881e83c184

Đăng kư:
1. Hoàn thành và gửi biểu mẫu sau (Khi video của bạn được tải lên hoặc bài viết của bạn được đăng): https://goo.gl/forms/weQd2hei7XaIj4q52
2. Đăng liên kết tới bài viết/video của bạn ở đây

Quy tắc:
1. Blog/diễn đàn phải tập trung vào một chủ đề liên quan (tùy theo quyết định của Amazix/Shivom)
2. Bài đăng trên Blog phải có ít nhất 250 từ và các bài đăng trên diễn đàn phải có ít nhất 100 từ.
3. Các Blog/diễn đàn/video bằng các ngôn ngữ khác tiếng Anh cũng có thể được chấp nhận (tùy theo quyết định của Amazix/Shivom). Hăy liên hệ với tôi trước để kiểm tra. GHI CHÚ: BẤT KỲ ARTICLE/VIDEO ĐƯỢC TẠO MÀ KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN TRONG MỘT NGÔN NGỮ NƯỚC NGOÀI SẼ TỰ ĐỘNG BỊ TỪ CHỐI (0 CỔ PHẦN THƯỞNG)
4. Video phải có ư nghĩa và liên quan đến Shivom.
5. Tất cả bài viết phải có liên kết đến trang web của Shivom, nhóm Telegram và chủ đề thông báo chính thức, chủ đề tiền thưởng
6. Video/bài viết có lượt xem giả sẽ bị loại bỏ.
7. Chỉ nội dung chính thức được chấp nhận.
8. Spamming/posting trong các bài viết phụ sẽ không được dung thứ. Bài đăng bị xóa hoặc đóng bởi quản trị viên của diễn đàn sẽ không được tính.
9. Đừng sử dụng địa chỉ URL được rút ngắn
Đăng kư kênh Youtube để cập nhật video của chúng tôi.

1 cổ phần mỗi người đăng kư

Đăng kư
1. Đăng kư kênh Yotube của Shivom và b́nh chọn tất cả video:

https://www.youtube.com/c/ProjectShivom

2. Điền và gửi biểu mẫu này: https://goo.gl/forms/jcNCnMj4fcgQFmSF2


CryptoCompare


Theo dơi Shivom trên CryptoCompare và kiếm một ít đồng xu


1 stake mỗi người theo dơi
Đăng kư

1. Mở một tài khoản trên Cryptocompare và theo dơi Shivom: https://www.cryptocompare.com/coins/omx/overview
2. Gửi biểu mẫu: https://goo.gl/forms/83Y1TyxHPb2OWhqo1


Steemit - GIỮ LẠI

Bạn có thể kiếm được những đồng xu bằng cách resteeming các bài đăng của Shivom trên Steemit. Số lượng cổ phần sẽ phụ thuộc vào số người theo dơi của mỗi người tham gia.

5-49 người theo dơi: 25 cổ phần
50-249 người theo dơi: 100 cổ phần
250-999 người theo dơi: 500 cổ phần
1000+ người theo dơi: 1000 cổ phần

Đăng kư:

1. Gửi biểu mẫu này XXX và cung cấp các thông tin sau:
a. Steemit username
b. Bitcointalk or Telegram username
c. ERC-20 compatible wallet
2. Mỗi tuần, gửi danh sách các bài viết mà bạn đă resteemed trong chủ đề bằng cách sử dụng định dạng sau:

###STEEMIT WEEK X###
<list of resteems>
<list of posts you upvoted>

Quy tắc:
1. Người tham gia phải theo dơi tài khoản Steemit của Shivom
2. Resteems từ những người dùng với ít hơn 5 người theo dơi sẽ không được tính


Thưởng thêm

5% của số đồng xu được giành riêng cho những người tham gia chương tŕnh tiền thưởng, người mà đi xa hơn và thực hiện những nỗ lực đặc biệt để thúc đẩy việc bán đồng xu của chúng tôi. Những đồng xu này sẽ được chỉ định theo ư của Amazix/Shivom (v́ vậy, chúng tôi không chấp nhận bất kỳ phản đối nào đối với cách phân phối chúng).

Một số hoạt động có thể xứng đáng để nhận các đồng xu này là:
Nội dung có chất lượng cao hoặc vượt xa
Mở các kênh mới để quảng cáo việc bán đồng xu
Hoạt động trung b́nh trên các nhóm Telegram hoặc các chủ đề thông báo chính thức

Nếu bạn cảm thấy rằng bạn có ư tưởng quảng cáo mà không thuộc bất kỳ danh mục nào nhưng sẽ mang lại giá trị cao, đừng ngần ngại nói với chúng tôi!
Truyền bá từ ngữ trong nhóm Telegram của bạn về Shivom và kiếm được một số đồng xu


100-249 thành viên: 1 cổ phần/bài viết
250-749 thành viên: 2 cổ phần/bài viết
750-2499 thành viên: 4 cổ phần/bài viết
2500-9999 thành viên: 6 cổ phần/bài viết
10000+ thành viên: 10 cổ phần/bài viết

Đăng kư
1. Gửi biểu mẫu này: https://goo.gl/forms/l0xbHQoKh0VCyDaC2
2. Mời @awallon_x đến với nhóm
3. Sau khi được chấp thuận, bạn sẽ nhận được một sân để đăng trong nhóm
4. Gửi ảnh chụp màn h́nh (sử dụng imgur, postimage hoặc tương tự) và báo cáo nó trong chủ đề với định dạng:

####TELEGRAM WEEK X####
Link to Telegram post

Quy tắc
1. Tối đa 1 bài viết mỗi ngày được cho phép trong mỗi nhóm
2. Nhóm với thành viên giả (mời mà không được phép) sẽ bị loại bỏ


Quy tắc chung:

1. Quản lư tiền thưởng và nhóm dự trữ có quyền thay đổi các điều khoản trong bất kỳ thời điểm nào.
2. Địa chỉ thanh toán sẽ không được thay đổi sau khi gửi.
3. Bất kỳ hành vi tấn công hoặc không thích hợp nào khi quảng cáo Bitnation sẽ dẫn đến việc bị loại ngay lập tức khỏi chiến dịch tiền thưởng.
4. Quyết định của người quản lư tiền thưởng/đội ngũ là cuối cùng.

« Last Edit: April 01, 2018, 07:55:19 PM by ChuckBuck »
███████████████████████████
███████████████████████████
████████▀         ▀████████
███████             ███████
███████             ███████
██████▀             ▀██████
█████▄         ▄██▄  ▄█████
██████████▀▀███████████████
████▀▄██▀    ▀ ▀██▀██▄▀████
████  ▀             ▀  ████
█████▄▄    ▄███▄    ▄▄█████
███████████████████████████
███████████████████████████
.CHIPS.!
▄▄▀▀▀█████████▄▄
██▄███████████████
█▄████████████████
██████████████████
▄█▀▀▀██████████████▄
█▄▄██████████████████
▀████▀██████▀ ▄▀█▀
██ ▀▀███▀ ▄▀▄██
███
████████▀▄█████
▄███████████████▄
▀████████████████▀
▀██████ ████▀▀

▄▄██████ ███ ██████▄▄
$100,000      
EVENT
!
The Ultimate Crypto Casino
9 CRYPTOCURRENCIES
   ▄█████████████▄     ▄▄▄
  █████████████████   █████
  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀   ▀███▀
▄███████████████████▄   ▄
███▀             ▀███   █
███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███   █
███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███ ▀▀▀
███▄             ▄███
▀███████████████████▀
  ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
  ███████████▀▀▀███
  ███████████▄▄▄███
  ▀███████████████▀


▄███████████▄
██  █████████
██  █████████
█████▀ ▀█████ █████▄
████ ▄█▄ ████ ██████
████ ▀█▀ ████ ██████
█████▄ ▄█████ ██████
█████████  ██ ██████
█████████  ██ ██████
▀███████████▀ ██████
       ▄▄▄▄▄▄███████
       █████████████
       ▀███████████▀

ChuckBuck

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 452
 • Country: vn
 • Karma: +2/-1
 • Gender: Male
 • better everyday!
  • View Profile
Re: Tầm nh́n của Shivom - Chuyển đổi tương lai của Y tế
« Reply #2 on: March 28, 2018, 01:23:06 AM »
Cập nhật

Sự hợp tác giữa các doanh nghiệp luôn luôn mang lại nhiều lợi ích to lớn. Bài viết của @TechBullion mô tả cách thức hợp tác giữa pḥng thí nghiệm TGT và @ProjectShivom sẽ tạo ra một thế giới mới về khả năng chăm sóc sức khỏe vô tận cho tất cả mọi người.

https://www.techbullion.com/how-shivom-is-creating-the-largest-genomic-data-hub-on-the-planet/
███████████████████████████
███████████████████████████
████████▀         ▀████████
███████             ███████
███████             ███████
██████▀             ▀██████
█████▄         ▄██▄  ▄█████
██████████▀▀███████████████
████▀▄██▀    ▀ ▀██▀██▄▀████
████  ▀             ▀  ████
█████▄▄    ▄███▄    ▄▄█████
███████████████████████████
███████████████████████████
.CHIPS.!
▄▄▀▀▀█████████▄▄
██▄███████████████
█▄████████████████
██████████████████
▄█▀▀▀██████████████▄
█▄▄██████████████████
▀████▀██████▀ ▄▀█▀
██ ▀▀███▀ ▄▀▄██
███
████████▀▄█████
▄███████████████▄
▀████████████████▀
▀██████ ████▀▀

▄▄██████ ███ ██████▄▄
$100,000      
EVENT
!
The Ultimate Crypto Casino
9 CRYPTOCURRENCIES
   ▄█████████████▄     ▄▄▄
  █████████████████   █████
  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀   ▀███▀
▄███████████████████▄   ▄
███▀             ▀███   █
███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███   █
███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███ ▀▀▀
███▄             ▄███
▀███████████████████▀
  ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
  ███████████▀▀▀███
  ███████████▄▄▄███
  ▀███████████████▀


▄███████████▄
██  █████████
██  █████████
█████▀ ▀█████ █████▄
████ ▄█▄ ████ ██████
████ ▀█▀ ████ ██████
█████▄ ▄█████ ██████
█████████  ██ ██████
█████████  ██ ██████
▀███████████▀ ██████
       ▄▄▄▄▄▄███████
       █████████████
       ▀███████████▀

paulgatt

 • Novice
 • *
 • Posts: 21
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
Re: Tầm nh́n của Shivom - Chuyển đổi tương lai của Y tế
« Reply #3 on: April 07, 2018, 02:48:08 PM »
 Tối thiểu 15 bài viết có ư nghĩa mỗi tuần phải được thực hiện trong thời gian này là điều rất khó khăn đối với chúng tôi? Yêu cầu như vậy liệu có hợp lư?

ChuckBuck

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 452
 • Country: vn
 • Karma: +2/-1
 • Gender: Male
 • better everyday!
  • View Profile
Re: Tầm nh́n của Shivom - Chuyển đổi tương lai của Y tế
« Reply #4 on: April 07, 2018, 03:01:03 PM »
Tối thiểu 15 bài viết có ư nghĩa mỗi tuần phải được thực hiện trong thời gian này là điều rất khó khăn đối với chúng tôi? Yêu cầu như vậy liệu có hợp lư?

Không, tôi chắc chắn rằng nó là một yêu cầu hợp lư, chúng tôi cần những người dùng tích cực để quảng bá cho dự án của chúng tôi, v́ vậy, 15 bài viết tối thiểu phải được thực hiện, những người không đạt chất lượng sẽ không nhận được phần thưởng. Ngoài ra, bất kỳ người dùng tích cực nào cũng có thể thấy rằng 15 bài viết là dễ dàng để thực hiện.
███████████████████████████
███████████████████████████
████████▀         ▀████████
███████             ███████
███████             ███████
██████▀             ▀██████
█████▄         ▄██▄  ▄█████
██████████▀▀███████████████
████▀▄██▀    ▀ ▀██▀██▄▀████
████  ▀             ▀  ████
█████▄▄    ▄███▄    ▄▄█████
███████████████████████████
███████████████████████████
.CHIPS.!
▄▄▀▀▀█████████▄▄
██▄███████████████
█▄████████████████
██████████████████
▄█▀▀▀██████████████▄
█▄▄██████████████████
▀████▀██████▀ ▄▀█▀
██ ▀▀███▀ ▄▀▄██
███
████████▀▄█████
▄███████████████▄
▀████████████████▀
▀██████ ████▀▀

▄▄██████ ███ ██████▄▄
$100,000      
EVENT
!
The Ultimate Crypto Casino
9 CRYPTOCURRENCIES
   ▄█████████████▄     ▄▄▄
  █████████████████   █████
  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀   ▀███▀
▄███████████████████▄   ▄
███▀             ▀███   █
███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███   █
███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███ ▀▀▀
███▄             ▄███
▀███████████████████▀
  ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
  ███████████▀▀▀███
  ███████████▄▄▄███
  ▀███████████████▀


▄███████████▄
██  █████████
██  █████████
█████▀ ▀█████ █████▄
████ ▄█▄ ████ ██████
████ ▀█▀ ████ ██████
█████▄ ▄█████ ██████
█████████  ██ ██████
█████████  ██ ██████
▀███████████▀ ██████
       ▄▄▄▄▄▄███████
       █████████████
       ▀███████████▀

ChuckBuck

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 452
 • Country: vn
 • Karma: +2/-1
 • Gender: Male
 • better everyday!
  • View Profile
Re: Tầm nh́n của Shivom - Chuyển đổi tương lai của Y tế
« Reply #5 on: April 07, 2018, 03:05:40 PM »
Cập nhật

Private Sale sẽ kết thúc vào ngày 9 tháng tư, đăng kư tại https://shivom.io/private-sale.html để nhận được lợi ích sớm trước khi chúng tôi tiến hành bán chính thức vào ngày 16 tháng tư, 2018.
███████████████████████████
███████████████████████████
████████▀         ▀████████
███████             ███████
███████             ███████
██████▀             ▀██████
█████▄         ▄██▄  ▄█████
██████████▀▀███████████████
████▀▄██▀    ▀ ▀██▀██▄▀████
████  ▀             ▀  ████
█████▄▄    ▄███▄    ▄▄█████
███████████████████████████
███████████████████████████
.CHIPS.!
▄▄▀▀▀█████████▄▄
██▄███████████████
█▄████████████████
██████████████████
▄█▀▀▀██████████████▄
█▄▄██████████████████
▀████▀██████▀ ▄▀█▀
██ ▀▀███▀ ▄▀▄██
███
████████▀▄█████
▄███████████████▄
▀████████████████▀
▀██████ ████▀▀

▄▄██████ ███ ██████▄▄
$100,000      
EVENT
!
The Ultimate Crypto Casino
9 CRYPTOCURRENCIES
   ▄█████████████▄     ▄▄▄
  █████████████████   █████
  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀   ▀███▀
▄███████████████████▄   ▄
███▀             ▀███   █
███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███   █
███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███ ▀▀▀
███▄             ▄███
▀███████████████████▀
  ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
  ███████████▀▀▀███
  ███████████▄▄▄███
  ▀███████████████▀


▄███████████▄
██  █████████
██  █████████
█████▀ ▀█████ █████▄
████ ▄█▄ ████ ██████
████ ▀█▀ ████ ██████
█████▄ ▄█████ ██████
█████████  ██ ██████
█████████  ██ ██████
▀███████████▀ ██████
       ▄▄▄▄▄▄███████
       █████████████
       ▀███████████▀

paulgatt

 • Novice
 • *
 • Posts: 21
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
Re: Tầm nh́n của Shivom - Chuyển đổi tương lai của Y tế
« Reply #6 on: April 16, 2018, 10:13:59 AM »
Tối thiểu 15 bài viết có ư nghĩa mỗi tuần phải được thực hiện trong thời gian này là điều rất khó khăn đối với chúng tôi? Yêu cầu như vậy liệu có hợp lư?

Không, tôi chắc chắn rằng nó là một yêu cầu hợp lư, chúng tôi cần những người dùng tích cực để quảng bá cho dự án của chúng tôi, v́ vậy, 15 bài viết tối thiểu phải được thực hiện, những người không đạt chất lượng sẽ không nhận được phần thưởng. Ngoài ra, bất kỳ người dùng tích cực nào cũng có thể thấy rằng 15 bài viết là dễ dàng để thực hiện.
Bạn có nhầm không? là 15 bài viết đấy? làm sao có thể dùng từ dễ dàng được?

ChuckBuck

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 452
 • Country: vn
 • Karma: +2/-1
 • Gender: Male
 • better everyday!
  • View Profile
Re: Tầm nh́n của Shivom - Chuyển đổi tương lai của Y tế
« Reply #7 on: April 18, 2018, 11:42:47 PM »
Tối thiểu 15 bài viết có ư nghĩa mỗi tuần phải được thực hiện trong thời gian này là điều rất khó khăn đối với chúng tôi? Yêu cầu như vậy liệu có hợp lư?

Không, tôi chắc chắn rằng nó là một yêu cầu hợp lư, chúng tôi cần những người dùng tích cực để quảng bá cho dự án của chúng tôi, v́ vậy, 15 bài viết tối thiểu phải được thực hiện, những người không đạt chất lượng sẽ không nhận được phần thưởng. Ngoài ra, bất kỳ người dùng tích cực nào cũng có thể thấy rằng 15 bài viết là dễ dàng để thực hiện.
Bạn có nhầm không? là 15 bài viết đấy? làm sao có thể dùng từ dễ dàng được?

Không nhầm đâu bạn nhé, rơ ràng, đây là quy tắc chung cho hầu hết các chiến dịch tiền thưởng. 15 bài thật sự là một điều dễ dàng đấy. Có những chiến dịch sẽ yêu cầu từ 20 đến 50 bài viết nữa ḱa.
███████████████████████████
███████████████████████████
████████▀         ▀████████
███████             ███████
███████             ███████
██████▀             ▀██████
█████▄         ▄██▄  ▄█████
██████████▀▀███████████████
████▀▄██▀    ▀ ▀██▀██▄▀████
████  ▀             ▀  ████
█████▄▄    ▄███▄    ▄▄█████
███████████████████████████
███████████████████████████
.CHIPS.!
▄▄▀▀▀█████████▄▄
██▄███████████████
█▄████████████████
██████████████████
▄█▀▀▀██████████████▄
█▄▄██████████████████
▀████▀██████▀ ▄▀█▀
██ ▀▀███▀ ▄▀▄██
███
████████▀▄█████
▄███████████████▄
▀████████████████▀
▀██████ ████▀▀

▄▄██████ ███ ██████▄▄
$100,000      
EVENT
!
The Ultimate Crypto Casino
9 CRYPTOCURRENCIES
   ▄█████████████▄     ▄▄▄
  █████████████████   █████
  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀   ▀███▀
▄███████████████████▄   ▄
███▀             ▀███   █
███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███   █
███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███ ▀▀▀
███▄             ▄███
▀███████████████████▀
  ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
  ███████████▀▀▀███
  ███████████▄▄▄███
  ▀███████████████▀


▄███████████▄
██  █████████
██  █████████
█████▀ ▀█████ █████▄
████ ▄█▄ ████ ██████
████ ▀█▀ ████ ██████
█████▄ ▄█████ ██████
█████████  ██ ██████
█████████  ██ ██████
▀███████████▀ ██████
       ▄▄▄▄▄▄███████
       █████████████
       ▀███████████▀

 

Bitcoin Garden 2013-2024, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services