click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: 🚀💥🚀🚀 [BOUNTY] DECOIN: Nền tảng blockchain Profit Sharing Exchange đầu tiên  (Read 293 times)

sadness4me

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 266
  • Country: vn
  • Karma: +0/-0
  • Gender: Male
  • Vietnamese Professional Traslator
    • View Profile


DECOIN.io

Web | Whitepaper | Ann | Twitter | Facebook | YouTube | Linkedin | Telegram

DECOIN là một đồng xu phân cấp và Nền tảng giao dịch thương mại tái phân phối lợi nhuận cho chủ sở hữu đồng xu.
DECOIN là một hệ thống công nghệ hoàn toàn an toàn cho người sử dụng cryptocurrency, cho phép người dùng khai thác triệt để tiềm năng đồng xu của họ, bằng cách sắp xếp với tính chất phân cấp của blockchain riêng của ḿnh. DECOIN nhằm mục đích để xây dựng, Dịch vụ trực tuyến của khách hàng nổi tiếng trên toàn thế giới để thuận lợi cho việc áp dụng công nghệ cryptocurrency và blockchain.
Tất cả người tham gia Bounty phải tham gia nhóm https://t.me/DecoinBounty


Chương tŕnh Bounty DECOIN
1,400,000 DECOIN được phân phối cho Bounty!
Chiến dịch Chữ kư - 15%
Chiến dịch Twitter - 15%
Chiến dịch Facebook - 15%
Chiến dịch Dịch thuật, Moderation - 10%
Chiến dịch Blog / Bài viết / Tạo Video Youtube - 20%
Chiến dịch Telegram - 5%
Chiến dịch Subscription Youtube - 5%
Dành cho chiến dịch khác - 15%


Bạn phải tạo một tài khoản tại decoin.io sử dụng liên kết này https://goo.gl/BSHByo để tham gia chiến dịch này. Username DECOIN sẽ là email của bạn mà bạn sử dụng để tạo tài khoản DECOIN


DECOIN BOUNTY Chữ kư

Chúng tôi đang t́m kiếm người dùng Bitcointalk tích cực để giúp lan truyền quảng cáo về nền tảng phân cấp kỹ thuật số của chúng tôi và sắp tới Pre-Sale của chúng tôi và Crowdsale.
Quy tắc:
1. Người tham gia phải là một người sử dụng Bitcointalk và hoạt động không có niềm tin tiêu cực.
2. Người tham dự phải có chữ kư theo xếp hạng của ḿnh. Kiểm tra phần tiếp theo cho sig code.
3. Mỗi người tham gia phải thực hiện ít nhất 10 bài viết mang tính xây dựng mỗi tuần trong các phần khác nhau của diễn đàn trừ Off-topic, Beginners & Help, Politics & Society, phần Gambling và bounty. Bài viết trong mục Local sẽ được tính nhưng không quá 4 bài viết/tuần.
4. Không được phép spam và trolling.
5. Bài đăng ít hơn 75 kư tự sẽ không được tính.
6. Nếu bạn nhận nhận sự tin tưởng tiêu cực hoặc bị cấm từ diễn đàn với bất cứ lư do ǵ, bạn sẽ bị loại và không có cổ phần được thưởng cho bạn.
7. Không được phép sử dụng nhiều tài khoản và người dùng t́m thấy sử dụng nhiều tài khoản sẽ bị loại.
8. Bạn không được loại bỏ chữ kư và avatar trong toàn bộ thời gian của chiến dịch và cho đến khi được phép làm như vậy bởi người quản lư chiến dịch.


Phân bổ cổ phần
Jr. Member 2 cổ phần mỗi tuần
Member 3 cổ phần mỗi tuần
Full Member 4 cổ phần mỗi tuần
Sr. Member 6 cổ phần mỗi tuần
Hero/Legendary 8 cổ phần mỗi tuần


Code Chữ kư

Jr. Member

•I|[]|I•---» DECOIN - World's leading Cryptocurrency Exchange and Trading Platform «---•I|[]|I•

Code: [Select]
[center][td][b][url=https://www.decoin.io]•I|[]|I•---» DECOIN - World's leading Cryptocurrency Exchange and Trading Platform «---•I|[]|I•[/url][/td]
Member

•I|[]|I• Facebook •I|[]|I• ANN •I|[]|I• Whitepaper •I|[]|I• Bounty •I|[]|I• Telegram •I|[]|I• Twitter •I|[]|I•
•I|[]|I•------» DECOIN «------•I|[]|I•

Code: [Select]
[center][td][b]•I|[]|I• [url=https://fb.me/DECOIN.io][b]Facebook[/url] •I|[]|I• [url=https://goo.gl/8EvaiD][b]ANN[/url] •I|[]|I• [url=https://www.decoin.io/Decoin-WhitePaper-v1.2-08.03.pdf][b]Whitepaper[/url] •I|[]|I• [url=https://bitcointalk.org][b]Bounty[/url] •I|[]|I• [url=https://t.me/xDECOIN][b]Telegram[/url] •I|[]|I• [url=https://twitter.com/@decoin_io][b]Twitter[/url] •I|[]|I• [/td]
[center][td][b][url=https://goo.gl/BSHByo]•I|[]|I•------» DECOIN «------•I|[]|I•[/url][/td]
[center][td][b][url=https://goo.gl/BSHByo]•I|[]|I• World's leading Cryptocurrency Exchange and Trading Platform •I|[]|I•[/url][/td]
[/center][/center]

Full Member

•I|[]|I• Facebook •I|[]|I• ANN •I|[]|I• Whitepaper •I|[]|I• Bounty •I|[]|I• Telegram •I|[]|I• Twitter •I|[]|I•

Code: [Select]
[center][td][b][color=#cab22e]•I|[]|I• [url=https://fb.me/DECOIN.io][b]Facebook[/url] •I|[]|I• [url=https://goo.gl/8EvaiD][b]ANN[/url] •I|[]|I• [url=https://www.decoin.io/Decoin-WhitePaper-v1.2-08.03.pdf][b]Whitepaper[/url] •I|[]|I• [url=https://bitcointalk.org][b]Bounty[/url] •I|[]|I• [url=https://t.me/xDECOIN][b]Telegram[/url] •I|[]|I• [url=https://twitter.com/@decoin_io][b]Twitter[/url] •I|[]|I• [/color][/td]
[center][td][b][url=https://goo.gl/BSHByo/][color=#334da8]•[/color][color=#3c53a1]I[/color][color=#455999]|[/color][color=#4e5f92][[/color][color=#57658b]][/color][color=#606b83]|[/color][color=#69717c]I[/color][color=#727775]•[/color][color=#7b7d6d]-[/color][color=#848366]-[/color][color=#8e8a5f]-[/color][color=#979058]-[/color][color=#a09650]-[/color][color=#a99c49]-[/color][color=#b2a242]»[/color] [color=#c4ae33]D[/color][color=#cdb42c]E[/color][color=#d6ba24]C[/color][color=#dfc01d]O[/color][color=#d5ba25]I[/color][color=#ccb32c]N[/color] [color=#b9a63c]«[/color][color=#afa044]-[/color][color=#a69a4b]-[/color][color=#9c9353]-[/color][color=#938d5b]-[/color][color=#898763]-[/color][color=#7f806a]-[/color][color=#767a72]•[/color][color=#6c737a]I[/color][color=#636d81]|[/color][color=#596789][[/color][color=#506091]][/color][color=#465a99]|[/color][color=#3d53a0]I[/color][color=#334da8]•[/color][/url][/td]
[center][td][b][url=https://goo.gl/BSHByo/]•I|[]|I• [color=#334da8]W[/color][color=#3951a3]o[/color][color=#3e559f]r[/color][color=#44589a]l[/color][color=#4a5c95]d[/color][color=#506091]'[/color][color=#55648c]s[/color] [color=#616c83]l[/color][color=#676f7e]e[/color][color=#6c737a]a[/color][color=#727775]d[/color][color=#787b70]i[/color][color=#7e7f6c]n[/color][color=#838367]g[/color] [color=#8f8a5e]C[/color][color=#948e59]r[/color][color=#9a9255]y[/color][color=#a09650]p[/color][color=#a69a4b]t[/color][color=#ab9e47]o[/color][color=#b1a142]c[/color][color=#b7a53d]u[/color][color=#bda939]r[/color][color=#c2ad34]r[/color][color=#c8b130]e[/color][color=#ceb52b]n[/color][color=#d4b826]c[/color][color=#d9bc22]y[/color] [color=#d9bc22]E[/color][color=#d3b827]x[/color][color=#cdb42b]c[/color][color=#c7b030]h[/color][color=#c1ac35]a[/color][color=#bba83a]n[/color][color=#b5a43f]g[/color][color=#b0a043]e[/color] [color=#a4984d]a[/color][color=#9e9452]n[/color][color=#989057]d[/color] [color=#8c8860]T[/color][color=#868565]r[/color][color=#80816a]a[/color][color=#7a7d6e]d[/color][color=#747973]i[/color][color=#6e7578]n[/color][color=#68717d]g[/color] [color=#5d6986]P[/color][color=#57658b]l[/color][color=#516190]a[/color][color=#4b5d95]t[/color][color=#45599a]f[/color][color=#3f559e]o[/color][color=#3951a3]r[/color][color=#334da8]m[/color] •I|[]|I•[/url][/td]
[/center][/center]

Hero/Legendary

▁ ▂ ▅ ▆ ▇ Facebook •------»  DECOIN  «------• Whitepaper ▇ ▆ ▅ ▂ ▁

░░░░░░▄▄█▀▀▀▀▀▀▀▀█▄▄
░░░░▄█░░▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄░░█▄
░░▄█░░▄█░░░░░░░░░█▄░░█▄
░░▄█░░░░▄███▄░░░░░█▄░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░██░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░▀█░░░░▀███▀░░░░░█▀░░
░░▀█░░▀█░░░░░░░░░█▀░░█▀
░░░░▀█░░▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀░░█▀
░░░░░░▀▀█▄▄▄▄▄▄▄▄█▀▀
•-----» World's leading Cryptocurrency Exchange and Trading Platform «-----•
▁ ▂ ▅ ▂ ▁ ANN▁ ▂ ▅ ▂ ▁ Telegram▁ ▂ ▅ ▂ ▁ Bounty ▁ ▂ ▅ ▂ ▁ Twitter ▁ ▂ ▅ ▂ ▁
[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table]
Code: [Select]
[center][td][size=12px][b][glow=#21216C,2][color=#0055dd]▁ ▂ ▅ ▆ ▇[/color] [url=https://fb.me/DECOIN.io][color=white]Facebook[/color][/url] [color=#0055dd]•------»[/color]  [url=https://goo.gl/BSHByo][color=#e802cf]D[/color][color=#e107d2]E[/color][color=#d90cd4]C[/color][color=#d210d7]O[/color][color=#ca15d9]I[/color][color=#c31adc]N[/color][/url]  [color=#0055dd]«------•[/color] [url=https://www.decoin.io/Decoin-#0055ddPaper-v1.2-08.03.pdf][color=white]Whitepaper[/color][/url] [color=#0055dd]▇ ▆ ▅ ▂ ▁[/color][/td]
[center][td][font=monospace][size=3px][color=#000]
[color=transparent]░░░░░░[/color][color=#0055dd]▄▄█▀▀▀▀▀▀▀▀█▄▄[/color]
[color=transparent]░░░░[/color][color=#0055dd]▄█[color=transparent]░░[/color]▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄[color=transparent]░░[/color]█▄[/color]
[color=transparent]░░[/color][color=#0055dd]▄█[color=transparent]░░[/color]▄█[color=transparent][glow=#111122,2]░░░░[/glow][/color][color=white]▄[/color][color=transparent][glow=#111122,2]░░░░░[/glow][/color]█▄[color=transparent]░░[/color]█▄
[color=transparent]░[/color][color=#0055dd]█[color=transparent]░░[/color]▄█[color=transparent][glow=#111122,2]░░░░[/glow][/color][color=white]▄███▄[/color][color=transparent][glow=#111122,2]░░░░░[/glow][/color]█▄[color=transparent]░░[/color]█
[color=transparent][/color][color=#0055dd]▐[color=transparent]░░[/color]█[color=transparent][glow=#111122,2]░░░░░░[/glow][/color][color=white]█[/color][color=transparent][glow=#111122,2]░[/glow][/color][color=white]█[/color][color=transparent][glow=#111122,2]░[/glow][/color][color=white]█[/color][color=transparent][glow=#111122,2]░░░░░░░[/glow][/color]█[color=transparent]░░[/color]▌
[color=transparent][/color][color=#0055dd]█[color=transparent]░[/color][color=white]▐[/color][color=transparent][glow=#111122,2]░░░░░░[/glow][/color][color=white]█[/color][color=transparent][glow=#111122,2]░░[/glow][/color][color=white]█[/color][color=transparent][glow=#111122,2]░░[/glow][/color][color=white]█[/color][color=transparent][glow=#111122,2]░░░░░░░[/glow][/color]▌[color=transparent]░[/color]█
[color=transparent][/color][color=#0055dd]█[color=transparent]░[/color]█[color=transparent][glow=#111122,2]░░░░░[/glow][/color][color=white]█[/color][color=transparent][glow=#111122,2]░░░[/glow][/color][color=white]██[/color][color=transparent][glow=#111122,2]░░░░░░░░░[/glow][/color]█[color=transparent]░[/color]█
[color=transparent][/color][color=#0055dd]█[color=transparent]░[/color]▐[color=transparent][glow=#111122,2]░░░░░░[/glow][/color][color=white]█[/color][color=transparent][glow=#111122,2]░░[/glow][/color][color=white]█[/color][color=transparent][glow=#111122,2]░░[/glow][/color][color=white]█[/color][color=transparent][glow=#111122,2]░░░░░░░[/glow][/color]▌[color=transparent]░[/color]█
[color=transparent][/color][color=#0055dd]▐[color=transparent]░░[/color]█[color=transparent][glow=#111122,2]░░░░░░[/glow][/color][color=white]█[/color][color=transparent][glow=#111122,2]░[/glow][/color][color=white]█[/color][color=transparent][glow=#111122,2]░[/glow][/color][color=white]█[/color][color=transparent][glow=#111122,2]░░░░░░░[/glow][/color]█[color=transparent]░░[/color]▌
[color=transparent]░[/color][color=#0055dd]█[color=transparent]░░[/color]▀█[color=transparent][glow=#111122,2]░░░░[/glow][/color][color=white]▀███▀[/color][color=transparent][glow=#111122,2]░░░░░[/glow][/color]█▀[color=transparent]░░[/color]█
[color=transparent]░░[/color][color=#0055dd]▀█[color=transparent]░░[/color]▀█[color=transparent][glow=#111122,2]░░░░[/glow][/color][color=white]▀[/color][color=transparent][glow=#111122,2]░░░░░[/glow][/color]█▀[color=transparent]░░[/color]█▀
[color=transparent]░░░░[/color][color=#0055dd]▀█[color=transparent]░░[/color]▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀[color=transparent]░░[/color]█▀
[color=transparent]░░░░░░[/color][color=#0055dd]▀▀█▄▄▄▄▄▄▄▄█▀▀[/size][/td][td]
[center][td][size=14px][b][glow=#202052,2][color=#0055dd]•-----»[/color] [color=#f8e8f6]W[/color][color=#f5def5]o[/color][color=#f3d3f3]r[/color][color=#f0c9f2]l[/color][color=#edbff1]d[/color][color=#ebb4ef]'[/color][color=#e8aaee]s[/color] [color=#e396ec]l[/color][color=#e08bea]e[/color][color=#dd81e9]a[/color][color=#db77e8]d[/color][color=#d86ce6]i[/color][color=#d662e5]n[/color][color=#d358e4]g[/color] [color=#ce43e1]C[/color][color=#cb39e0]r[/color][color=#c82fdf]y[/color][color=#c624dd]p[/color][color=#c31adc]t[/color][color=#c51bdc]o[/color][color=#c71cdb]c[/color][color=#c91ddb]u[/color][color=#cb1edb]r[/color][color=#cd20da]r[/color][color=#cf21da]e[/color][color=#d122da]n[/color][color=#d323d9]c[/color][color=#d524d9]y[/color] [color=#da26d9]E[/color][color=#dc27d8]x[/color][color=#de28d8]c[/color][color=#e029d8]h[/color][color=#e22bd7]a[/color][color=#e42cd7]n[/color][color=#e62dd7]g[/color][color=#e82ed6]e[/color] [color=#ea36d7]a[/color][color=#e93dd8]n[/color][color=#e944d9]d[/color] [color=#e851da]T[/color][color=#e758db]r[/color][color=#e75fdc]a[/color][color=#e666dd]d[/color][color=#e66dde]i[/color][color=#e673de]n[/color][color=#e57adf]g[/color] [color=#e488e1]P[/color][color=#e48fe2]l[/color][color=#e396e3]a[/color][color=#e39de4]t[/color][color=#e2a3e4]f[/color][color=#e2aae5]o[/color][color=#e1b1e6]r[/color][color=#e1b8e7]m[/color] [color=#0055dd]«-----•[/color]
[center][td][size=11px][b][glow=#17173C,2][color=#0055dd]▁ ▂ ▅ ▂ ▁[/color] [url=https://goo.gl/8EvaiD][b][color=white]ANN[/color][/url][color=#0055dd]▁ ▂ ▅ ▂ ▁[/color] [url=https://t.me/xDECOIN][b][color=white]Telegram[/color][/url][color=#0055dd]▁ ▂ ▅ ▂ ▁[/color] [url=https://bitcointalk.org][color=white]Bounty[/color][/url] [color=#0055dd]▁ ▂ ▅ ▂ ▁[/color] [url=https://twitter.com/@decoin_io][color=white]Twitter[/color][/url] [color=#0055dd]▁ ▂ ▅ ▂ ▁[/color]
[/td][td]
[/center][/center][/center]


Đăng kư Tại đây
Kiểm Tra Tại đây
Chiến dịch Bounty Facebook

Phân bổ cổ phần
100-500 Followers/Friends:   1 cổ phần mỗi share
        500-1500 Followers/Friends:  2 cổ phần mỗi share
        1500-3000 Followers/Friends: 4 cổ phần mỗi share
        Trên 3000 Followers/Friends: 6 cổ phần mỗi share


Quy tắc:
1. Follow and like trang Facebook của DECOIN: https://www.facebook.com/DECOIN.io
2. Người tham gia phải share tối thiểu 4 bài mỗi tuần. Bạn cũng có thể tạo bài đăng của riêng bạn với bất cứ thứ ǵ liên quan đến DECOIN nếu nó chưa đăng trên trang DECOIN.
3. Người tham gia KHÔNG được share hơn 1 share trên 1 giờ, 2 share trên ngày, 10 share trên tuần. Bạn sẽ bị loại nếu bạn share tất cả bài trong một ngày.
4. Hồ sơ của người tham gia phải được công khai.
5. Người tham gia phải báo cáo liên kết đến bài share của bạn trong chủ đề này theo định dạng bên dưới. Báo cáo phải được thực hiện trong ngày cuối cùng của tuần.

Code: [Select]
Campaign : [b]Facebook[/b]
Week#:
Facebook account Link:
your # on Spreadsheet:
Links of shared posts:
1.
2.
3.
and so on..
Không trích dẫn Báo cáo trước đó. Làm một bài đăng mới cho mỗi tuần.

Đăng kư Tại đây
Kiểm tra sự tham gia Tại đây


Chiến dịch Bounty Twitter

Phân bổ cổ phần
250-749 Followers:   1 cổ phần mỗi tweet/retweet
        750-1499 Followers:  2 cổ phần mỗi tweet/retweet
        1500-9999 Followers: 4 cổ phần mỗi tweet/retweet
        10000+ Followers:    6 cổ phần mỗi tweet/retweet


Quy tắc:
1. Follow and like trang Twitter của DECOIN: https://twitter.com/@decoin_io
2. Người tham gia phải share tối thiểu 4 Retweet/Tweet mỗi tuần. Bạn cũng có thể tạo một Tweet của riêng bạn với bất cứ thứ ǵ liên quan đến DECOIN nếu nó chưa đăng trên trang DECOIN.
3. Người tham gia KHÔNG được thực hiện hơn 1 Retweet/Tweet trên 1 giờ, 2 Retweet/Tweet trên ngày, 10 Retweet/Tweet trên tuần. Bạn sẽ bị loại nếu bạn Retweet/Tweet tất cả trong một ngày.
4. Hồ sơ của người tham gia phải được công khai.
5. Người tham gia phải báo cáo liên kết đến Retweet/Tweet của bạn trong chủ đề này theo định dạng bên dưới. Báo cáo phải được thực hiện trong ngày cuối cùng của tuần.

Code: [Select]
Campaign : [b]Twitter[/b][/left]
Week#:
Twitter account Link:
your # on Spreadsheet:
Links of Retweets/Tweets posts:
1.
2.
3.
and so on..
Không trích dẫn Báo cáo trước đó. Làm một bài đăng mới cho mỗi tuần.

Đăng kư Tại đây
Kiểm tra sự tham gia Tại đây


Chiến dịch Dịch thuật
Phân bổ cổ phần
Dịch Ann + Bounty Thread: 100 cổ phần + 2 cổ phần cho mỗi trả lời có hiệu lực trên chủ đề mà bạn dịch.
Khắc phục lỗi của ANN + Bounty Threads - 10 cổ phần.
Dịch Whitepaper: 300 cổ phần
Google dịch không được chấp nhận. Bạn phải giữ Local thread cập nhật.
Nhắn tin riêng cho người Quản lư Bounty để đặt trước ngôn ngữ của bạn.

Nộp bản dịch của bạn Tại đây
Kiểm tra sự tham gia Tại đây


Chiến dịch Blog / Bài viết / Video Youtube

Phân bổ cổ phần
Chất lượng cao: 250 cổ phần
Chất lượng trung b́nh: 100 cổ phần
Chất lượng thấp: 50 cổ phần


Quy tắc:
1. Blog/bài viết phải tập trung vào một đề tài có liên quan. Nó phải truyền đạt tích cực về Decoin.
2. Blog phải có tối thiểu 500 từ.
3. Blog trong ngôn ngữ khác tiếng Anh cũng được chấp nhận. Nhưng phải liên hệ trước với chúng tôi để kiểm tra trước khi bạn tạo nó. Vui ḷng cung cấp liên kết đến công việc trước đó của bạn trong khi chờ được chấp nhận. Nó sẽ giúp chúng tôi cung cấp sự chấp thuận. Chấp nhận này chỉ dành cho các ngôn ngữ ngoài tiếng Anh. Bài viết bằng tiếng Anh không bất kỳ sự chấp nhận trước nào.
4. Bài viết phải có đầy đủ ư nghĩa và liên quan đến Decoin.
5. Chỉ nội dung gốc mới được chấp nhận.
6. Bải viết phải tồn tại cho đến khi kết thúc chiến dịch. Loại bỏ/Xóa các bài đăng trước đó sẽ dẫn đến việc bị loại.
7. Bài viết phải có một liên kết đến website của chúng tôi, telegram channel và Bitcointalk thread.
8. Vui ḷng cung cấp username và hồ sơ Bitcointalk của bạn tại cuối bài viết để tính xác thực có thể được xác minh.
9. Video Youtube phải có độ dài tối thiểu 2 phút.
10. Video của bạn phải có tối thiểu 200 lượt xem tại thời điểm kết thúc chiến dịch này.
11. Cung cấp liên kết đến website và whitepaper của chúng tôi trong phần mô tả video của bạn. Cũng như chi tiết về Bitcointalk của bạn trong phần mô tả để tính xác thực có thể được xác minh.
12. Được nộp tối đa 2 video cho một người tham gia.

Nộp Blog / Bài viết Tại đây
Kiểm tra sự tham gia Tại đây

Nộp Video của bạn Tại đây

Kiểm tra sự tham gia Tại đây


Chiến dịch Telegram

Phân bổ cổ phần
Tham gia telegram group - 1 cổ phần
Sử dụng Avatar của chúng tôi - 10 cổ phần. Sao chép Avatar từ hồ sơ Twitter của Decoin.
Thêm "decoin.io" trước tên telegram của bạn - 10 cổ phần

Để nhận được cổ phần bạn phải ở lại group cho đến khi kết thúc ICO.

Tham gia Tại đây
Kiểm tra sự tham gia Tại đây


Chiến dịch Subscription YouTube
Phân bổ cổ phần
1 cổ phần cho mỗi subscriber
Subscribe Youtube channel của DECOIN và Like tất cả video đă đăng cho đến khi kết thúc ICO.
Liên kết đến Channel: https://www.youtube.com/channel/UCXMqGoNVq-YOepTi_kt7DTg

⭕️Nếu bạn không thấy mục của bạn trong chiến dịch Youtube Subscription, vui ḷng điền mẫu lần nữa, một vài mục không có liên kết đến channel đă bị xóa.⭕️

Tham gia Tại đây
Kiểm tra sự tham gia Tại đây

Quản lư Bounty và Đội ngũ bảo lưu quyền thay đổi các điều khoản bất cứ lúc nào.
Quyết định của Quản lư Bounty và đội ngũ là quyết định cuối cùng. Bạn có thể liên hệ với đội ngũ bounty của chúng tôi tại đây http://t.me/wapinter
« Last Edit: April 19, 2018, 05:19:45 AM by sadness4me »
Vietnamese Translator & Moderator
FAST - ACCURATE - PROFESSIONAL

 

Bitcoin Garden 2013-2022, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services