click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: [ANN][ICO]🔥TTC - Một giao thức mạng xă hội phi tập trung và khích lệ 🔥  (Read 417 times)

cryqtovn83

 • Garden Hero
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 911
 • Karma: +0/-1
  • View Profile

cryqtovn83

 • Garden Hero
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 911
 • Karma: +0/-1
  • View Profile
Cám ơn tất tất cả mọi người những người mà đă trên khắp thế giới đă tham gia, chúng tôi đă bán được hơn 20 triệu TTC!
Chúng tôi đă kết thúc thành công Pre-sale, Xin cảm ơn!
Chi tiết: https://medium.com/ttc-official-blog/notice-ttc-pre-ico-has-successfully-closed-d55a4b718a1e


cryqtovn83

 • Garden Hero
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 911
 • Karma: +0/-1
  • View Profile
Tại hội thảo De/Centralize 2018, người sáng lập TTC, Brian, đă đưa ra một bài thuyết tŕnh đặc biệt với tiêu đề: “Cách để có được 100 triệu người dùng dịch vụ mạng xă hội dựa trên blockchain”, tiếp theo là giới thiệu chung về Giao thức TTC.

 

Bitcoin Garden 2013-2022, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services