click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: המונחים הפרטיים של המטבעות הדיגיטליים  (Read 728 times)

AorDavid

 • Novice
 • *
 • Posts: 13
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
עולם המטבעות הדיגיטליים יכול להיות מסובך מאד ויש המון מושגים שעלינו להכיר על מנת להתמצא בו.

_בלוקצ'יין ((Blockchain: (שרשרת בלוקים) טכנולוגיה חדשה שמאפשרת לשמור מידע בצורה מוצפנת ושקופה על גבי מחשבי המשתתפים ברשת (P2P). הבלוקים בשרשרת נוצרים ברצף ליניארי עולה.

_רשת עמיתים ( (P2P – Peer to peer : רשת עמיתים. רשת שנוצרת בין 2 מחשבים או יותר מתחברים וחולקים משאבים מבלי להשתמש בשרת נפרד. דוגמה לרשת עמיתים – biTorrent. דרך פיראטית להורדת קבצים שהמשתמשים חולקים אחד עם השני.

_קריפטוגרפיה (Cryptography) : ענף במתמטיקה אשר עוסק בהצפנה.

_בלוק (Block): שטח אחסון לכל סוג מידע. לדוגמה, הבלוקצ’יין של הביטקוין היא למעשה יומן חשבונאי כאשר כל בלוק הוא דף ביומן ומכיל את רישומי ההעברות שקרו ב-10 דקות שקדמו לחתימתו.

_ריכוזיות :(Centralization)  תהליך בו פעילותו של ארגון, במיוחד זו של תכנון וקבלת החלטות, מתבצעת ע”י קבוצה קטנה של אנשים ולעיתים אף אדם אחד. לריכוזיות יש מספר משמעויות גם בתחומים שונים, כגון ריכוזיות תקשורתית – המידע כולו מרוכז תחת מקבץ שרתים מרוכז.

_ביזור (Decentralization): התהליך ההפוך מריכוזיות – פיצול ו/או האצלת הסמכויות מגורמים ריכוזיים לציבור הרחב. למשל, תוך שימוש ברשת עמיתים.

_סקלביליות (Scalability): היכולת להתמודד עם גדילה בביקוש או עם ממדים גדולים יותר. לשם המחשה, הביטקוין מתמודד עם בעיות של סקלביליות מאחר ונכון לכתיבת מילים אלו הוא יכול לתפעל כ-7 טראנזקציות בשניה, בעוד שחברות האשראי הסטנדרטיות יכולות לתפעל כ-7,000.

_כרייה (Mining): תהליך שבאמצעותו מטבעות קריפטוגרפים (בין השאר, ביטקוין) נוצרים ומתווספים לשווקים. פעולת הכרייה כרוכה בפתירת נוסחאות מתמטיות שנקראות פונקציות גיבוב, עבורה מקבלים גמול בדמות המטבעות הקריפטוגרפים עצמם.

_פונקציית גיבוב (Hash Function): פונקציה חד כיוונית שממירה קלט באורך משתנה לפלט באורך קבוע וידוע מראש. פונקציית גיבוב קריפטוגרפית מתוכננת כך שכל שינוי בקלט, יגרום לשינוי משמעותי בפלט.

_ארנק דיגיטלי (Digital Wallet): תוכנה המתקשרת עם רשת הבלוקצ’יין של המטבע הקריפטוגרפי המסוים, ומאפשרת לבצע העברות כספיות באמצעותו.

_כתובת ארנק (Wallet Address): מחרוזת ארוכה של אותיות ומספרים אשר מהווה כתובת הנמען כאשר רוצים שישלחו לנו מטבעות קריפטוגרפים לארנק.

_טראנזקציה (Transaction): העברה כספית (או מידע מסוג אחר) בין כתובת ארנק (של מטבע קריפטוגרפי) אחת לאחרת.

_מפתח פרטי (Private Key): מחרוזת ארוכה של אותיות ומספרים המהווה הקשר המתמטי בין ארנק למטבעות שמוחזקים בו.

_מפתח ציבורי (Public Key): מחרוזת ארוכה של אותיות ומספרים אשר מטרתה להיות האימות לבעלות על כתובת הארנק.

_חתימות (Signatures): חתימות משתייכות לקריפטוגרפיה. הן מאפשרות לכל אחד להוכיח בעלות על נכס מסוים.

_צמתים (Nodes): צמתים הם מחשבים המחוברים ומסונכרנים עם רשת הבלוקצ’יין. הצמתים הם אלו שמאמתים את כריית הבלוק ומהווים תחנת ממסר המשדרת לשאר המשתתפים ברשת שהבלוק נחתם.

_מסמך לבן (White Paper): מסמך אינפורמטיבי אשר מונפק ע”י חברה מסוימת על מנת לקדם או להדגיש את פתרונותיה עבור לקוחותיה הפוטנציאליים או המשקיעים בה. בעולם הקריפטו, לכל מטבע / טוקן שמכבד את עצמו אמור להיות White paper.

_הנפקת טוקן ראשונית (Initial Coin Offering – ICO): דרך גיוס כספים חדשה, מבוססת חוזים חכמים. מאפשרת סוג אינטראקציה חדש בין המשקיעים למפתחים.

_טוקן (Token): יחידת ערך שמועברת על גבי רשת הבלוקצ’יין. טוקן הוא נכס דיגיטלי, שלא בהכרח נחשב כמטבע. טוקן יכול להקנות זכות לשלם עבור עבודה כלשהי, יכול להעביר מידע, לשמש כתמריץ ואף להוות שער בין שירותים או חוויות משתמשים טובות יותר.

_מזלוג (Fork): לכל רשת בלוקצ’יין יש חוקים משלה. החוזק העיקרי של בלוקצ’יין ציבורי טמון בשקיפות המלאה, בביזור, ובכך ש-100% מהמשתתפים חולקים בדיוק את אותה גישה למידע. מזלוג הוא תהליך שקורה כאשר הקהילה או חלק ממנה רוצה לשנות חוק בפרוטוקול הבלוקצ’יין.

כסף פיאט (Fiat Money): כסף כפי שהוא מוכר לנו כיום. כסף פיאט הוא כסף בגיבוי ממשלתי, כמו השקל, הדולר והיורו.

   

shimonYhoza

 • Novice
 • *
 • Posts: 15
 • Karma: +0/-0
  • View Profile

כן ,שונה, מהימן רצוי דומס קווינס הוא הכי אמין ב המטבע הוירטולי
דמיס קווינס הוא אחד ההשקעות הבטוחות ביותר בהיסטוריה

 

Bitcoin Garden 2013-2022, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services