click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: [ANN][ICO] JOYS - Chúng tôi chuyển tiền tệ kỹ thuật số thành tài sản thực  (Read 612 times)

ChuckBuck

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 452
 • Country: vn
 • Karma: +2/-1
 • Gender: Male
 • better everyday!
  • View Profile
Joys – Chúng tôi chuyển tiền tệ kỹ thuật số thành hàng hóa thực sự______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Theo dơi chúng tôi để nhận được thêm thông tin về dự án Joys!
███████████████████████████
███████████████████████████
████████▀         ▀████████
███████             ███████
███████             ███████
██████▀             ▀██████
█████▄         ▄██▄  ▄█████
██████████▀▀███████████████
████▀▄██▀    ▀ ▀██▀██▄▀████
████  ▀             ▀  ████
█████▄▄    ▄███▄    ▄▄█████
███████████████████████████
███████████████████████████
.CHIPS.!
▄▄▀▀▀█████████▄▄
██▄███████████████
█▄████████████████
██████████████████
▄█▀▀▀██████████████▄
█▄▄██████████████████
▀████▀██████▀ ▄▀█▀
██ ▀▀███▀ ▄▀▄██
███
████████▀▄█████
▄███████████████▄
▀████████████████▀
▀██████ ████▀▀

▄▄██████ ███ ██████▄▄
$100,000      
EVENT
!
The Ultimate Crypto Casino
9 CRYPTOCURRENCIES
   ▄█████████████▄     ▄▄▄
  █████████████████   █████
  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀   ▀███▀
▄███████████████████▄   ▄
███▀             ▀███   █
███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███   █
███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███ ▀▀▀
███▄             ▄███
▀███████████████████▀
  ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
  ███████████▀▀▀███
  ███████████▄▄▄███
  ▀███████████████▀


▄███████████▄
██  █████████
██  █████████
█████▀ ▀█████ █████▄
████ ▄█▄ ████ ██████
████ ▀█▀ ████ ██████
█████▄ ▄█████ ██████
█████████  ██ ██████
█████████  ██ ██████
▀███████████▀ ██████
       ▄▄▄▄▄▄███████
       █████████████
       ▀███████████▀

ChuckBuck

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 452
 • Country: vn
 • Karma: +2/-1
 • Gender: Male
 • better everyday!
  • View Profile

Tất cả người tham gia phải tham gia JOYS Telegram and JOYS Bounty Telegram (để nhận tin tức về tiền thưởng).1. Theo dơi chúng tôi trên Twitter: https://twitter.com/Joys_digital
2. Đăng kư với biểu mẫu - Biểu mẫu
3. Kiểm tra sự tham gia của bạn trong bảng tính: Bảng tính
Ví dụ về báo cáo:

Quote
###TWITTER WEEK XX.XX-XX.XX###
Your number in the list of participants: ............
The username on Bitcointalk: ............
Link to your Twitter account: ............
JOYS Ether address: ............

<links to retweets / tweets>
1. Theo dơi chúng tôi trên Facebook - https://www.facebook.com/JoysDigitalPlatform
2. Đăng kư với biểu mẫu - Biểu mẫu
3. Kiểm tra sự tham gia của bạn trong bảng tính: Bảng tính
Ví dụ về báo cáo:

Quote
###Facebook WEEK XX.XX-XX.XX###
Your number in the list of participants: ............
The username on Bitcointalk: ............
Link to your Facebook account: ............
JOYS Ether address: ............

<links to reposts / posts>
1. Đăng kư với biểu mẫu - Biểu mẫu
2. Kiểm tra sự tham gia của bạn trong bảng tính: Bảng tính

1. Đăng kư với biểu mẫu - Biểu mẫu
2. Kiểm tra sự tham gia của bạn trong bảng tính: Bảng tính

1. Đăng kư với biểu mẫu - Biểu mẫu
2. Kiểm tra sự tham gia của bạn trong bảng tính: bảng tính


Avatar


https://image.ibb.co/mRxHnS/avatar_1jpg.png

Văn bản cá nhân: JOYS We turn digital money into real goods

Chữ kư:
JR. MEMBER
Code: [Select]
[center] ⇨ ⇨ ⇨ J O Y S ⇨ https://joys.digital ⇦ ⇦ ⇦
⇨ ⇨ ⇨ We turn digital money into real goods  ⇦ ⇦ ⇦ [/center]

MEMBER:
Code: [Select]
[center] ⇨ ⇨ ⇨ [url=https://joys.digital]J O Y S ⇨ We turn digital money into real good[/url] ⇦ ⇦ ⇦
⇨⇨⇨ ⇨⇨⇨ ⇨⇨⇨ [url=https://joys.digital]J O Y S[/url] ⇦⇦⇦ ⇦⇦⇦ ⇦⇦⇦
[url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=3328338.msg34787027#msg34787027]ANN[/url] ⇨ [url=http://download.joys.digital/docs/JOYS_White_Paper-EN.pdf]Whitepaper[/url] ⇨ [url=https://t.me/joys_digital]Telegram[/url] ⇨ [url=https://medium.com/@joys_digital]Medium[/url] ⇨ [url=https://twitter.com/Joys_digital]Twitter[/url] ⇨ [url=https://www.facebook.com/JoysDigitalPlatform/]Facebook[/url] ⇨  [url=https://www.youtube.com/channel/UCdfk_xA95zK3XiD7JnKD1AQ]YouTube[/url] ⇨ [url=https://golos.io/@joys.digital]Golos[/url][/center]

FULL MEMBER:
Code: [Select]
[center][font=arial black][color=#0000FF] ⇨ ⇨ ⇨  [url=https://joys.digital] [color=#0000FF]J O Y S ⇨ We turn digital money into real good[/url] [/color] [color=#0000FF]⇦ ⇦ ⇦[/color][/font]
[color=#0000FF]⇨⇨⇨ ⇨⇨⇨ ⇨⇨⇨ [/color][font=arial black][url=https://joys.digital][color=#FFD700]J O Y S[/color][/url][/font][color=#0000FF] ⇦⇦⇦ ⇦⇦⇦ ⇦⇦⇦[/color]
[font=arial narrow][url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=3328338.msg34787027#msg34787027][color=#4169E1]ANN[/color][/url] ⇨ [url=http://download.joys.digital/docs/JOYS_White_Paper-EN.pdf][color=#FFD700][color=#FFD700]WHITEPAPER[/color][/url] ⇨ [url=https://t.me/joys_digital][color=#4169E1]TELEGRAM[/color][/url] ⇨ [url=https://medium.com/@joys_digital][color=#FFD700]MEDIUM[/color][/url] ⇨ [url=https://twitter.com/Joys_digital][color=#4169E1]TWITTER[/color][/url] ⇨ [url=https://www.facebook.com/JoysDigitalPlatform/][color=#FFD700]FACEBOOK[/color][/url] ⇨  [url=https://www.youtube.com/channel/UCdfk_xA95zK3XiD7JnKD1AQ][color=#4169E1]YOUTUBE[/color][/url] ⇨ [url=https://golos.io/@joys.digital][color=#FFD700]GOLOS[/color][/url][/font][/center]

SR./HERO/LEGENDARY MEMBER:
Code: [Select]
[center][table][tr][td][url=https://joys.digital/en/][size=2pt][tt][color=#EE1D1D]   /color][/size][/url][/td]
[td][url=https://joys.digital/en/][font=Arial black][size=28pt][color=#0000FF]JOYS[color=#FFC90E][/size][/font][/url][/td][td][/td][td][/td]
[td][size=2pt][color=#FFC90E]███
███
███
███
███
███
███
███
███
███
███
███
███[/size][/td]
[td][url=https://joys.digital/en/][font=Arial][size=11pt][b][color=#FFD700]We turn
[size=14pt][color=#2C1F8A]digital money into real good [/size][/size][/font][/url][/td]
[td][center][font=arial][size=8pt][b][url=https://www.facebook.com/JoysDigitalPlatform/][color=#0000FF]FACEBOOK[/url]     [url=https://twitter.com/Joys_digital][color=#FFD700]TWITTER[/url]     [url=https://t.me/joys_digital][color=#0000FF]TELEGRAM[/url]
[url=https://medium.com/@joys_digital][color=#FFD700]MEDIUM[/url]     [url=https://www.youtube.com/channel/UCdfk_xA95zK3XiD7JnKD1AQ][color=#0000FF]YOUTUBE[/url]     [url=https://golos.io/@joys.digital][color=#FFD700]GOLOS[/url]
[color=#2C1F8A]▬▬▬[color=#2C1F8A]▬▬▬[color=#2C1F8A]▬▬[color=#2C1F8A]▬▬[color=#2C1F8A]▬▬[color=#2C1F8A]▬▬[color=#2C1F8A]▬▬[color=#2C1F8A]▬▬▬[color=#2C1F8A]▬▬▬[/size][/font][/td]
[td][size=2pt][color=#0000FF]█▀▀█▄▄[/size][/td]
[td][center][url=https://joys.digital/en/][font=arial black][size=14pt][color=#FFC90E][u]      [color=#FFD700]ICO      [/u][/size][/font]
[font=arial][size=9pt][b][color=#0000FF]June 21 - July 12[/size][/font][/url][/td]
[td][right][size=2pt][color=#0000FF]▀▀█▄▄█[/size][/td]
[/tr][/table][/center]
1. Đăng kư với biểu mẫu này - Biểu mẫu
2. Kiểm tra sự tham gia của bạn trong bảng tính:Bảng tính


Để nhận được phần thưởng, bạn phải cài đặt ví JOYS - http://download.joys.digital/latest

Với bất kỳ câu hỏi liên quan đến chiến dịch tiền thưởng, viết ở đây - JOYS Bounty Telegram
███████████████████████████
███████████████████████████
████████▀         ▀████████
███████             ███████
███████             ███████
██████▀             ▀██████
█████▄         ▄██▄  ▄█████
██████████▀▀███████████████
████▀▄██▀    ▀ ▀██▀██▄▀████
████  ▀             ▀  ████
█████▄▄    ▄███▄    ▄▄█████
███████████████████████████
███████████████████████████
.CHIPS.!
▄▄▀▀▀█████████▄▄
██▄███████████████
█▄████████████████
██████████████████
▄█▀▀▀██████████████▄
█▄▄██████████████████
▀████▀██████▀ ▄▀█▀
██ ▀▀███▀ ▄▀▄██
███
████████▀▄█████
▄███████████████▄
▀████████████████▀
▀██████ ████▀▀

▄▄██████ ███ ██████▄▄
$100,000      
EVENT
!
The Ultimate Crypto Casino
9 CRYPTOCURRENCIES
   ▄█████████████▄     ▄▄▄
  █████████████████   █████
  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀   ▀███▀
▄███████████████████▄   ▄
███▀             ▀███   █
███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███   █
███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███ ▀▀▀
███▄             ▄███
▀███████████████████▀
  ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
  ███████████▀▀▀███
  ███████████▄▄▄███
  ▀███████████████▀


▄███████████▄
██  █████████
██  █████████
█████▀ ▀█████ █████▄
████ ▄█▄ ████ ██████
████ ▀█▀ ████ ██████
█████▄ ▄█████ ██████
█████████  ██ ██████
█████████  ██ ██████
▀███████████▀ ██████
       ▄▄▄▄▄▄███████
       █████████████
       ▀███████████▀

 

Bitcoin Garden 2013-2024, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services