click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: [ANN] SKYLLZ - Giao thức thống nhất để truy cập, xác nhận và nâng cao kỹ năng  (Read 1210 times)

ChuckBuck

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 452
 • Country: vn
 • Karma: +2/-1
 • Gender: Male
 • better everyday!
  • View Profile
███████████████████████████
███████████████████████████
████████▀         ▀████████
███████             ███████
███████             ███████
██████▀             ▀██████
█████▄         ▄██▄  ▄█████
██████████▀▀███████████████
████▀▄██▀    ▀ ▀██▀██▄▀████
████  ▀             ▀  ████
█████▄▄    ▄███▄    ▄▄█████
███████████████████████████
███████████████████████████
.CHIPS.!
▄▄▀▀▀█████████▄▄
██▄███████████████
█▄████████████████
██████████████████
▄█▀▀▀██████████████▄
█▄▄██████████████████
▀████▀██████▀ ▄▀█▀
██ ▀▀███▀ ▄▀▄██
███
████████▀▄█████
▄███████████████▄
▀████████████████▀
▀██████ ████▀▀

▄▄██████ ███ ██████▄▄
$100,000      
EVENT
!
The Ultimate Crypto Casino
9 CRYPTOCURRENCIES
   ▄█████████████▄     ▄▄▄
  █████████████████   █████
  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀   ▀███▀
▄███████████████████▄   ▄
███▀             ▀███   █
███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███   █
███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███ ▀▀▀
███▄             ▄███
▀███████████████████▀
  ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
  ███████████▀▀▀███
  ███████████▄▄▄███
  ▀███████████████▀


▄███████████▄
██  █████████
██  █████████
█████▀ ▀█████ █████▄
████ ▄█▄ ████ ██████
████ ▀█▀ ████ ██████
█████▄ ▄█████ ██████
█████████  ██ ██████
█████████  ██ ██████
▀███████████▀ ██████
       ▄▄▄▄▄▄███████
       █████████████
       ▀███████████▀

ChuckBuck

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 452
 • Country: vn
 • Karma: +2/-1
 • Gender: Male
 • better everyday!
  • View Profile


TRANG WEB | CHỦ ĐỀ THÔNG BÁO CHÍNH THỨC | TÀI LIỆU | TWITTER | FACEBOOK | TELEGRAM | REDDIT | BLOGNền tảng phân phối Skyllz (SDP) là một giao thức xác thực kỹ năng phân phối và nguồn mở, cho phép người dùng xác nhận và trao quyền cho các kỹ năng, phân bổ, tăng cường tự do trong và qua các ứng dụng Skills Touchpoints (STapps) như nền tảng điện tử, nền tảng mạng lưới, nền tảng danh mục đầu tư, nền tảng giáo dục ngoại tuyến hoặc bất kỳ nền tảng nào khác muốn hưởng lợi và gia tăng giá trị cho hệ sinh thái Skyllz.

Tổng cộng 2,5% (40M SKT) trong tổng nguồn cung cấp đồng xu sẽ được giành cho quỹ tiền thưởng.

Chương tŕnh tiền thưởng sẽ chạy cho đến khi kết thúc bán đồng xu. Tiền thưởng sẽ được thanh toán 30 ngày sau khi kết thúc bán đồng xu.Phân phối tiền thưởng chung:Hăy kiểm tra sự tham gia của bạn trong bảng tính: Bảng tính

QUY TẮC CHUNG: 1. Tất cả người tham gia được yêu cầu tham gia nhóm Telegram của Skyllz: https://t.me/skyllz
2. Ngoài nhóm Telegram của Skyllz, tất cả đều phải đăng kư vào kênh tiền thưởng của Amazix: https://t.me/amazix_bounties


BẤT KỲ BẢN ĐỆ TR̀NH SHARES/POSTS CỦA HỌ TRÊN CHỦ ĐỀ TIỀN THƯỞNG NÀY TRƯỚC ĐÂY VÀ NGOÀI NGÀY KẾT THÚC CỦA MỖI TUẦN SẼ KHÔNG ĐƯỢC TÍNH

TUẦN 1: 17 tháng 2 - 23 tháng 2
TUẦN 2: 24 tháng 2 - 2 tháng 3 (Đang thực hiện)

NEWSLETTER

5000 người đăng kư Newsletter sẽ kiếm được một phần trong số đồng xu này.

Đăng kư:
1. Đăng kư newsletter trên trang web của chúng tôi: https://skyllz.org/

2. Điền và gửi biểu mẫu sau: Biểu mẫu

Cổ phần sẽ được thanh toán tùy thuộc vào số lượng người theo dơi.

250-749 người theo dơi: 1 cổ phần mỗi tweet/retweet
750-1499người theo dơi: 2 cổ phần mỗi tweet/retweet
1500-9999 người theo dơi: 4 cổ phần mỗi tweet/retweet
10000+ người theo dơi: 6 cổ phần mỗi tweet/retweet

Tối thiểu 3 tweets/retweets mỗi tuần
Tối đa 1 tweet/retweet mỗi giờ, 4 tweets/retweets mỗi ngày, và 20 retweets mỗi tuần

Đăng kư:
1. The dơi Skyllz trên Twitter: https://twitter.com/Skyllz_platform
2. Đăng kư với biểu mẫu này: Biểu mẫu
3. Đăng kư retweets của bạn mỗi tuần trong chủ đề (mới nhất trong tuần tới) với định dạng sau:

Quote
###TWITTER WEEK X###
<list of tweets/retweets>

Quy tắc:
- Tweets/retweets phải có liên kết đến trang web Skyllz xxx hoặc nhóm Telegram và ít nhất 2 trong số các hashtag: #Crypto #Blockchain  #Skyllz   #SDP #ethereum #bitcoin #cryptocurrency #btc #Futureofeducation #skills-validation #theskyllzisthelimit . BẠN PHẢI BAO GỒM CHÚNG TRONG tweets/retweets của bạn, nếu không chúng sẽ không được tính
- Bạn có thể retweet Skyllz’s tweets hoặc tạo nội dung của riêng bạn với nội dung từ kênh Youtube, blog, ..., hoặc bất kỳ điều ǵ liên quan đến Skyllz
- Điểm kiểm chứng twitter của bạn (https://www.twitteraudit.com/) phải bằng ít nhất 85% và chỉ những người theo dơi thực từ lần kiểm tra cuối cùng mới được tính.
- Người theo dơi Twitter sẽ KHÔNG được cập nhật sau khi đă đăng kư trong chiến dịch.
- Tweets phải cách nhau ít nhất 1 tiếng. Bất kỳ ai vi phạm quy tắc này sẽ bị cấm từ chiến dịch tiền thưởng.
- Đừng retweet bất kỳ thứ ǵ trên 4 ngày, nó sẽ KHÔNG được tính.
- Nếu không có tweets mới từ tài khoản twitter chính thức của chúng tôi, xin vui ḷng thực hiện một tweet ngắn về Skyllz và sử dụng tất cả các hashtag bắt đầu chính thức của chúng tôi

Khoản tiền thưởng này bao gồm ba nhiệm vụ:

1. Dịch chủ đề thông báo chính thức và chủ đề tiền thưởng
2. Dịch tài liệu theo các ngôn ngữ Portuguese, Arabic, Indonesian
3. Dịch trang web và các nội dung khác theo các ngôn ngữ: Spanish, Italian, German, French, Korean, Portuguese, Arabic, Indonesian, Turkish, Russian, Japanese, Chinese

Cổ phần kiếm được sẽ phụ thuộc vào hoạt động trong chủ đề và số thành viên trong nhóm Telegram/Wechat/Kakaochat.

Dịch tin nhắn đă ghim trong nhóm chính: 10 cổ phần + 2 cổ phần/thành viên tại thời điểm kết thúc chiến dịch
Chủ đề thông báo chính thức và chủ đề tiền thưởng: 50 cổ phần + 10 cổ phần mỗi bài viết khả dụng
Bản dịch Tài liệu/trang web: 250 cổ phần

Đăng kư:
1. Gửi một email đến [email protected] với chi tiết sau:
- Native language
- Part of bounty you apply for (ANN/WP/Telegram)
- Translation/moderation experience (if any)
- Bitcointalk username
- ERC-20 wallet address
2. Sau khi được nhóm của chúng tôi chấp nhận và hoàn tất bản dịch, hăy đăng trong chủ đề này với một liên kết đến chủ đề hoặc tài liệu đă được dịch

Quy tắc:
1. Những người tham gia được yêu cầu giữ cho các chủ đề địa phương và Telegram c̣n hoạt động bằng cách đăng và dịch các bản cập nhật, tin tức hoặc bất kỳ thông báo quan trọng nào. Một chủ đề đơn độc sẽ bị từ chối.
2. Tự động dịch (Google hoặc tương tự) hoặc bản dịch với chất lượng thấp sẽ bị từ chối.
3. Các bài viết không cần thiết hoặc lặp đi lặp lại sẽ bị từ chối v́ số cổ phần.
4. Chỉ bài viết được viết bởi OP được tính.


Truyền bá từ ngữ với nội dung chính thức của bạn và kiếm đồng xu bằng cách:
 - Viết blog về MobileBridge,
 - Quảng cáo nó trong các diễn đàn khác, trong nhóm Facebook/LinkedIn của bạn hoặc bất kỳ truyền thông xă hội nào khác với sự tiếp cận rộng răi
 - Tạo video trên Youtube (bao gồm các cuộc phỏng vấn)

30% khoảng tiền phân bổ (0.09% của tổng số đồng xu bán được) sẽ được giành cho những người sáng tạo nội dung VIP được mời.

Cổ phần kiếm được phụ thuộc vào chất lượng (được quyết định bởi AmaZix/MobileBridge sau khi xem qua):

Từ chối: 0 stakes
Thấp: 1 stake
Trung b́nh: 2 stakes
Cao: 3 stakes
(mỗi bài viết/video)

Viết lại trên một trang web khác (có liên quan) sẽ kiếm được thêm 50% cổ phần (một bài viết lại cho mỗi bài báo)

Đăng kư:
- Hoàn thành và gửi biểu mẫu sau (Khi video của bạn được tải lên hoặc bài viết của bạn được đăng):
- https://docs.google.com/forms/d/1b9Ocm92DDZvixnVXVuf8l6qhfVaQ4VlIvcTIMpQinJ0

Quy tắc:
1. Video phải có ư nghĩa và liên quan đến Skyllz: bán đồng xu, các khía cạnh của tài liệu, điểm trung thành, ... (có liên quan hay không nó vẫn theo ư của Amazix/Skyllz).
2. Bài đăng trên Blog phải có ít nhất 250 từ và các bài đăng trên diễn đàn phải có ít nhất 100 từ.
3. Các Blog/diễn đàn/video bằng các ngôn ngữ khác tiếng Anh cũng có thể được chấp nhận (theo ư riêng của Amazix/Skyllz). Hăy liên hệ với tôi trước để kiểm tra

GHI CHÚ: BẤT KỲ ARTICLE/VIDEO ĐƯỢC TẠO MÀ KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN TRONG MỘT NGÔN NGỮ NƯỚC NGOÀI SẼ TỰ ĐỘNG BỊ TỪ CHỐI (0 CỔ PHẦN THƯỞNG)

4. Tất cả bài viết phải có liên kết đến trang web của Skyllz, nhóm Telegram và chủ đề thông báo chính thức, chủ đề tiền thưởng.
5. Video/bài viết có lượt xem giải sẽ bị loại bỏ.
6. Chỉ nội dung chính thức được chấp nhận.
7. Spamming/posting trong các bài viết phụ sẽ không được dung thứ. Bài đăng bị xóa hoặc đóng bởi quản trị viên của diễn đàn sẽ không được tính.

Cổ phần sẽ được trả phụ thuộc vào bạn bè/người theo dơi.

100-500 người theo dơi/bạn bè:      1 cổ phần mỗi share+like
500-1500 người theo dơi/bạn bè:      2 cổ phần mỗi share+like
1500-3000 người theo dơi/bạn bè:   4 cổ phần mỗi share+like
3000 Plus người theo dơi/bạn bè:      6 cổ phần mỗi share+like

Tối thiểu 3 tweets/retweets mỗi tuần
Tối đa 1 tweet/retweet mỗi giờ, 4 tweets/retweets mỗi ngày, và 20 retweets mỗi tuần

Đăng kư
1. Theo dơi và thích trang Skyllz: https://www.facebook.com/skyllzplatform/
2. Điền và gửi biểu mẫu: Biểu mẫu
3. Đăng kư bài chia sẻ của bạn mỗi tuần trong diễn đàn với định dạng sau:

Quote
###FACEBOOK WEEK X###
<list of shares>

Quy tắc:
1. Người tham gia phải chia sẻ và thích bài viết của Skyllz
2. Bài chia sẻ phải có liên kết đến trang web Skyllz https://skyllz.org hoặc nhóm Telegram và ít nhất 2 trong số các hashtag: #Crypto #Blockchain  #Skyllz  #Investment  #SDP #ethereum #bitcoin #cryptocurrency #ICO  #tokensale #btc. BẠN PHẢI BAO GỒM CHÚNG TRONG bài viết/bài chia sẻ của bạn, nếu không chúng sẽ không được tính

3. Bài chia sẻ phải đặt cách nhau ít nhất 1 giờ. Bất ḱ ai vi phạm luật này sẽ bị cấm từ chiến dịch tiền thưởng.
4. Tài khoản với bạn bè/người theo dơi giải sẽ bị loại bỏ.
5. Bạn bè/người theo dơi sẽ không được cập nhật sau khi đăng kư trong chiến dịch tiền thưởng.
6. Tất cả bài viết được chia sẻ phải được thích
7. Đừng chia sẻ bất kỳ thứ ǵ cũ hơn 4 ngày, nó sẽ không được tính
8. Đừng gửi các b́nh luận rác, nó không cần thiết
9. Nếu không có bài viết mới từ tài khoản Facebook chính thức của chúng tôi, vui ḷng tạo một bài viết ngắn về Skyllz và sử dụng tất cả các thẻ bắt đầu chính thức của chúng tôi.

Đăng kư kênh Youtube để cập nhật video của chúng tôi.

1 cổ phần cho mỗi người đăng kư

Đăng kư
1. Đăng kư kênh Youtube của Skyllz và cập nhật tất cả video: https://www.youtube.com/channel/UCewfaYC8MXx384jJygJiEog

2. Điền và gửi biểu mẫu: Biểu mẫuCryptoCompare(Sắp ra mắt)

Theo dơi Skyllz trên CryptoCompare và kiếm được một số đồng xu
1 cổ phần mỗi người theo dơi

Đăng kư
1. Mở một tài khoản trên CryptoCompare và theo dơi MobileBridge
2. Gửi biểu mẫu này: xxx

Truyền bá từ ngữ trong nhóm Telegram của bạn về Skyllz và kiếm được một số đồng xu

100-249 thành viên: 1 cổ phần/bài viết
250-749 thành viên: 2 cổ phần/bài viết
750-2499 thành viên: 4 cổ phần/bài viết
2500+ thành viên: 6 cổ phần/bài viết

Đăng kư
1. Liên hệ @Awallon_X trong Telegram để đăng kư
2. Sau khi được chấp thuận, bạn sẽ nhận được một sân để đăng bài trong nhóm 
3. Tải lên ảnh chụp màn h́nh (sử dụng imgur, postimage hoặc tương tự) và báo cáo trong chủ đề này với định dạng:

Quote
####TELEGRAM WEEK X####
Link to Telegram post

Quy tắc
1. Cho phép tối đa mỗi tuần 1 bài trong mỗi nhóm.
2. Nhóm có thành viên giả (được mời mà không được phép) sẽ bị loại bỏ.
Thưởng thêm

5% của đồng xu được giành cho những người tham gia những người đi xa hơn và thực hiện những nỗ lực đặc biệt để thúc đẩy bán đồng xu. Những đông xu này được chỉ định theo ư của AmaZix/MobileBridge (v́ vậy chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ phản đối nào về cách phân phối chúng).

Một số hoạt động có thể xứng đáng để nhận đồng xu này là:
Nội dung có chất lượng cao hoặc vượt xa
Mở các kênh mới để quảng cáo việc bán đồng xu
Hoạt động mạnh mẽ trên các nhóm Telegram hoặc chủ đề thông báo chính thức

Nếu bạn cảm thấy như bạn có ư tưởng quảng cáo không thuộc bất kỳ danh mục nào nhưng sẽ mang lại giá trị cao, đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi!Quy tắc chung:
1. Quản lư tiền thưởng và nhóm dự trữ có quyền thay đổi các điều khoản trong bất kỳ thời điểm nào (ngoại trừ việc phân bổ).
2. Địa chỉ thanh toán sẽ không được thay đổi sau khi gửi.
3. Bất kỳ hành vi tấn công hoặc không thích hợp nào khi quảng cáo MobileBridge sẽ dẫn đến việc bị loại ngay lập tức khỏi chiến dịch tiền thưởng
4. Quyết định của người quản lư tiền thưởng/đội ngũ là cuối cùng.
Phân phối cổ phần theo cấp bậc người dùng:

Jr. Member: 1 cổ phần/tuần
Member: 2 cổ phần/tuần
Full Member: 3 cổ phần/tuần
Sr Member: 5 cổ phần/tuần
Hero/Legendary: 7 cổ phần/tuần

Đăng kư:
1. 1. Thêm chữ kư theo cấp bậc của bạn, h́nh đại diện và văn bản cá nhân
2. Điền và gửi biểu mẫu: Biểu mẫu

Quy tắc:
1. Chữ kư, h́nh đại diện và văn bản cá nhân phải được giữ cho đến khi các cổ phần được tính sau khi kết thúc TGE.
    (cho phép khoảng một tuần để tính toán)
2. Tối thiểu 15 bài viết có ư nghĩa mỗi tuần phải được thực hiện trong thời gian này. Off-topic, spam và các bài viết tương tự sẽ không được tính.
3. Bài viết phải có tối thiểu 75 kư tự.
4. Bài viết trong mục địa phương được cho phép, tuy nhiên, không được quá 30% trong tổng số bài viết.
5. Người tham gia phải mang cấp bậc ít nhất là Jr.member.

Chữ kư:

Jr. Member:
│   Skyllz.org   │
The Unified Protocol to Asses, Validate & Empower Human Skills
────────────────────────────────────────────────
Code: [Select]
[center]│   Skyllz.org   │
The Unified Protocol to Asses, Validate & Empower Human Skills
────────────────────────────────────────────────[/center]

Member:
Code: [Select]
[center][url=https://skyllz.org/]Skyllz.     │     The Unified Protocol to Asses, Validate & Empower Human Skills     │     Skyllz.[/url]
[url=https://skyllz.org/wp-content/uploads/2018/02/Skyllz_whitepaper_v1.4.pdf][u]                 [i]Download WHITEPAPER[/i]                 [/u][/url]
██████████████         [url=https://www.facebook.com/skyllzplatform/]FACEBOOK[/url]        [url=https://twitter.com/Skyllz_platform]TWITTER[/url]        [url=https://t.me/skyllz]TELEGRAM[/url]         ██████████████[/center]

Full Member:
Skyllz.     │     The Unified Protocol to Asses, Validate & Empower Human Skills     │     Skyllz.
                 Download WHITEPAPER                 
██████████████        FACEBOOK                  TWITTER                  TELEGRAM        ██████████████
Code: [Select]
[center][b][font=arial black][url=https://skyllz.org/][color=#333]Skyllz[color=#6AD4D2].[/color]     [color=#68D993]│     [font=Arial][color=#555]The [color=#48B5EE]Unified[/color] Protocol to [color=#48B5EE]Asses[/color], [color=#48B5EE]Validate[/color] & [color=#48B5EE]Empower[/color] Human Skills[/color][/font]     │[/color]     Skyllz[color=#6AD4D2].[/color][/url]
[url=https://skyllz.org/wp-content/uploads/2018/02/Skyllz_whitepaper_v1.4.pdf][color=#6AD4D2][u]                 [font=arial][i][color=#7332CC]Download [color=#999]WHITEPAPER[/color][/color][/i][/font]                 [/u][/color][/url]
[color=#68C5D9]██[color=#68D0D9]██[color=#68D9C8]██[color=#68D9AD]██[color=#68D993]██[color=#68D975]██[color=#8BD968]██        [font=calibri][url=https://www.facebook.com/skyllzplatform/][color=#088EE6]FA[color=#187FE2]C[color=#2871DE]E[color=#3962DA]B[color=#4C52D5]O[color=#5C45D1]O[color=#6E34CD]K[/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/url]                  [url=https://twitter.com/Skyllz_platform][color=#088EE6]T[color=#187FE2]W[color=#2871DE]I[color=#3962DA]T[color=#4C52D5]T[color=#5C45D1]E[color=#6E34CD]R[/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/url]                  [url=https://t.me/skyllz][color=#088EE6]TE[color=#187FE2]L[color=#2871DE]E[color=#3962DA]G[color=#4C52D5]R[color=#5C45D1]A[color=#6E34CD]M[/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/url][/font]        ██[/color]██[/color]██[/color]██[/color]██[/color]██[/color]██[/color][/font][/b][/center]

Sr. Member:
       ▄▄█████████▄▄
    ▄█████████████████▄
  ▄██████▀       ▀▀█████▄
 ▄█████▀   ▄▄▄▄▄  ▄▄▀████▄
▄██████   ▐██████▄████████▄
███████    ▀▀▀▀▀███████████
████████▄▄         ▀███████
████████████▄▄▄▄▄    ██████
▀█████▀  ▀███████    █████▀
 ▀████▄     ▀▀▀▀    ▄████▀
  ▀█████▄▄       ▄▄█████▀
    ▀█████████████████▀
       ▀▀█████████▀▀
Skyllz.▄███▄
█████
█████
█████
█████
█████
█████
█████
█████
 ▀▀▀
 ▄▄▄
█████
▀███▀
▄███▄
█████
 ▀▀▀
 ▄▄▄
█████
█████
█████
█████
█████
█████
█████
█████
▀███▀
▄▄█████████▄▄
▄█████████████████▄
▄█████████████████████▄
▄████▀███████▀░░░▀▀▀▄███▄
▄████▌░░▀▀███▌░░░░░░░▄████▄
█████▀░░░░░░░░░░░░░░░██████
█████▄░░░░░░░░░░░░░░███████
██████▄░░░░░░░░░░░░████████
▀██████▄▄░░░░░░░░▄████████▀
▀████▄░░░░░░░▄██████████▀
▀█████████████████████▀
▀█████████████████▀
▀▀█████████▀▀
▄▄█████████▄▄
▄█████████████████▄
▄██████████▀▀▀▀███████▄
▄█████████▀░░░░░████████▄
▄██████████░░░████████████▄
█████████░░░░░░░░██████████
█████████▄▄░░░▄▄███████████
███████████░░░█████████████
▀██████████░░░████████████▀
▀█████████░░░███████████▀
▀████████▄▄▄██████████▀
▀█████████████████▀
▀▀█████████▀▀
▄▄█████████▄▄
▄█████████████████▄
▄█████████████████████▄
▄████████████████▀▀█████▄
▄████████████▀▀▀░░░░██████▄
████████▀▀▀░░░▄▀░░░████████
█████▄░░░░░▄█▀░░░░░████████
████████▄░█▀░░░░░░█████████
▀████████▌▐░░░░░░░████████▀
▀████████░▄██▄░░████████▀
▀█████████████▄███████▀
▀█████████████████▀
▀▀█████████▀▀
▄███▄
█████
 ▀▀▀
 ▄▄▄
█████
█████
█████
█████
█████
█████
█████
█████
▀███▀
▄███▄
█████
█████
█████
█████
█████
█████
█████
█████
 ▀▀▀
 ▄▄▄
█████
▀███▀
Code: [Select]
[center][table][tr][td][url=https://skyllz.org/][size=2pt][tt][color=#3000FD]       ▄▄█████████▄▄
    ▄█████████████████▄
  ▄██████▀       ▀▀█████▄
 ▄█████▀   ▄▄▄▄▄[color=#6AD4D2]  ▄▄[/color]▀████▄
▄██████   ▐██████▄[color=#6AD4D2]███[/color]█████▄
███████    ▀▀▀▀▀███████████
████████▄▄         ▀███████
████████████▄▄▄▄▄    ██████
▀█████▀  ▀███████    █████▀
 ▀████▄     ▀▀▀▀    ▄████▀
  ▀█████▄▄       ▄▄█████▀
    ▀█████████████████▀
       ▀▀█████████▀▀[/size][/url][/td]
[td][url=https://skyllz.org/][font=arial][size=23pt][b][color=#333]Skyllz[color=#6AD4D2].[/size][/font][/url][/td][td][/td][td][/td][td][/td]
[td][tt][size=2pt][color=#088EE6]▄███▄
█████
[color=#187FE2]█████
█████
[color=#2871DE]█████
█████
[color=#3962DA]█████
█████
[color=#4C52D5]█████
 ▀▀▀
 [color=#5C45D1]▄▄▄
█████
[color=#6E34CD]▀███▀[/size][/td]
[td][tt][size=2pt][color=#68C5D9]▄███▄
█████
 [color=#68D0D9]▀▀▀
 ▄▄▄
[color=#68D9C8]█████
█████
[color=#68D9AD]█████
█████
[color=#68D993]█████
█████
[color=#68D975]█████
█████
[color=#8BD968]▀███▀[/size][/td][td][/td]
[td][center][url=https://skyllz.org/][font=Arial black][size=8pt][color=#555]THE [color=#48B5EE]UNIFIED[/color] PROTOCOL TO
[color=#48B5EE]ASSESS[/color], [color=#48B5EE]VALIDATE[/color] & [color=#48B5EE]EMPOWER[/color]
[color=#bbb]─────▬[/color]   H U M A N   S K I L L S   [color=#bbb]▬─────[/size][/font][/url][/center][/td][td][/td]
[td][size=21pt]│[/size][/td]
[td][right][url=https://skyllz.org/wp-content/uploads/2018/02/Skyllz_whitepaper_v1.4.pdf][i][font=Impact][size=10pt][color=#6AD4D2][u]           [color=#555]D O W N L O A D[/u]
[size=14pt]WHITEPAPER[/size][/font][/url][/td][td][/td][td][size=21pt]│[/size][/td][td][/td]
[td][center][url=https://twitter.com/Skyllz_platform][size=2pt][tt][color=#088EE6]▄▄█████████▄▄
▄█████████████████▄
[color=#187FE2]▄█████████████████████▄
▄████▀███████▀░░░▀▀▀▄███▄
[color=#2871DE]▄████▌░░▀▀███▌░░░░░░░▄████▄
█████▀░░░░░░░░░░░░░░░██████
[color=#3962DA]█████▄░░░░░░░░░░░░░░███████
██████▄░░░░░░░░░░░░████████
[color=#4C52D5]▀██████▄▄░░░░░░░░▄████████▀
▀████▄░░░░░░░▄██████████▀
[color=#5C45D1]▀█████████████████████▀
▀█████████████████▀
[color=#6E34CD]▀▀█████████▀▀[/size][/td]
[td][center][url=https://www.facebook.com/skyllzplatform/][size=2pt][tt][color=#088EE6]▄▄█████████▄▄
▄█████████████████▄
[color=#187FE2]▄██████████▀▀▀▀███████▄
▄█████████▀░░░░░████████▄
[color=#2871DE]▄██████████░░░████████████▄
█████████░░░░░░░░██████████
[color=#3962DA]█████████▄▄░░░▄▄███████████
███████████░░░█████████████
[color=#4C52D5]▀██████████░░░████████████▀
▀█████████░░░███████████▀
[color=#5C45D1]▀████████▄▄▄██████████▀
▀█████████████████▀
[color=#6E34CD]▀▀█████████▀▀[/size][/td]
[td][center][url=https://t.me/skyllz][size=2pt][tt][color=#088EE6]▄▄█████████▄▄
▄█████████████████▄
[color=#187FE2]▄█████████████████████▄
▄████████████████▀▀█████▄
[color=#2871DE]▄████████████▀▀▀░░░░██████▄
████████▀▀▀░░░▄▀░░░████████
[color=#3962DA]█████▄░░░░░▄█▀░░░░░████████
████████▄░█▀░░░░░░█████████
[color=#4C52D5]▀████████▌▐░░░░░░░████████▀
▀████████░▄██▄░░████████▀
[color=#5C45D1]▀█████████████▄███████▀
▀█████████████████▀
[color=#6E34CD]▀▀█████████▀▀[/size][/td][td][/td][td][/td][td][/td]
[td][tt][size=2pt][color=#68C5D9]▄███▄
█████
 [color=#68D0D9]▀▀▀
 ▄▄▄
[color=#68D9C8]█████
█████
[color=#68D9AD]█████
█████
[color=#68D993]█████
█████
[color=#68D975]█████
█████
[color=#8BD968]▀███▀[/size][/td]
[td][tt][size=2pt][color=#088EE6]▄███▄
█████
[color=#187FE2]█████
█████
[color=#2871DE]█████
█████
[color=#3962DA]█████
█████
[color=#4C52D5]█████
 ▀▀▀
 [color=#5C45D1]▄▄▄
█████
[color=#6E34CD]▀███▀[/size][/td][/tr][/table][/center]

Hero/Legendary:
       ▄▄█████████▄▄
    ▄█████████████████▄
  ▄██████▀       ▀▀█████▄
 ▄█████▀   ▄▄▄▄▄  ▄▄▀████▄
▄██████   ▐██████▄████████▄
███████    ▀▀▀▀▀███████████
████████▄▄         ▀███████
████████████▄▄▄▄▄    ██████
▀█████▀  ▀███████    █████▀
 ▀████▄     ▀▀▀▀    ▄████▀
  ▀█████▄▄       ▄▄█████▀
    ▀█████████████████▀
       ▀▀█████████▀▀
.Skyllz..▄███▄
█████
█████
█████
█████
█████
█████
█████
█████
 ▀▀▀
 ▄▄▄
█████
▀███▀
▄███▄
█████
 ▀▀▀
 ▄▄▄
█████
█████
█████
█████
█████
█████
█████
█████
▀███▀
▄▄█████████▄▄
▄█████████████████▄
▄█████████████████████▄
▄████▀███████▀░░░▀▀▀▄███▄
▄████▌░░▀▀███▌░░░░░░░▄████▄
█████▀░░░░░░░░░░░░░░░██████
█████▄░░░░░░░░░░░░░░███████
██████▄░░░░░░░░░░░░████████
▀██████▄▄░░░░░░░░▄████████▀
▀████▄░░░░░░░▄██████████▀
▀█████████████████████▀
▀█████████████████▀
▀▀█████████▀▀
▄▄█████████▄▄
▄█████████████████▄
▄██████████▀▀▀▀███████▄
▄█████████▀░░░░░████████▄
▄██████████░░░████████████▄
█████████░░░░░░░░██████████
█████████▄▄░░░▄▄███████████
███████████░░░█████████████
▀██████████░░░████████████▀
▀█████████░░░███████████▀
▀████████▄▄▄██████████▀
▀█████████████████▀
▀▀█████████▀▀
███████████████████████████
███████████████████████████
████████▀         ▀████████
███████             ███████
███████             ███████
██████▀             ▀██████
█████▄         ▄██▄  ▄█████
██████████▀▀███████████████
████▀▄██▀    ▀ ▀██▀██▄▀████
████  ▀             ▀  ████
█████▄▄    ▄███▄    ▄▄█████
███████████████████████████
███████████████████████████
.CHIPS.!
▄▄▀▀▀█████████▄▄
██▄███████████████
█▄████████████████
██████████████████
▄█▀▀▀██████████████▄
█▄▄██████████████████
▀████▀██████▀ ▄▀█▀
██ ▀▀███▀ ▄▀▄██
███
████████▀▄█████
▄███████████████▄
▀████████████████▀
▀██████ ████▀▀

▄▄██████ ███ ██████▄▄
$100,000      
EVENT
!
The Ultimate Crypto Casino
9 CRYPTOCURRENCIES
   ▄█████████████▄     ▄▄▄
  █████████████████   █████
  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀   ▀███▀
▄███████████████████▄   ▄
███▀             ▀███   █
███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███   █
███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███ ▀▀▀
███▄             ▄███
▀███████████████████▀
  ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
  ███████████▀▀▀███
  ███████████▄▄▄███
  ▀███████████████▀


▄███████████▄
██  █████████
██  █████████
█████▀ ▀█████ █████▄
████ ▄█▄ ████ ██████
████ ▀█▀ ████ ██████
█████▄ ▄█████ ██████
█████████  ██ ██████
█████████  ██ ██████
▀███████████▀ ██████
       ▄▄▄▄▄▄███████
       █████████████
       ▀███████████▀

crytolupin41

 • Novice
 • *
 • Posts: 22
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
Chiến dịch này khá mới và tôi vẫn chưa t́m thấy bất ḱ tông tin nào về mốc thời gian bán đồng xu

ChuckBuck

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 452
 • Country: vn
 • Karma: +2/-1
 • Gender: Male
 • better everyday!
  • View Profile
Chiến dịch này khá mới và tôi vẫn chưa t́m thấy bất ḱ tông tin nào về mốc thời gian bán đồng xu

Không, thông tin về việc bán đồng xu đă được cụ thể hóa trên lộ tŕnh của chúng tôi. Cụ thể, pre-sale công khai sẽ được bắt đầu vào tháng 6 và ICO sẽ bắt đầu một khoảng thời gian ngắn sau đó.
███████████████████████████
███████████████████████████
████████▀         ▀████████
███████             ███████
███████             ███████
██████▀             ▀██████
█████▄         ▄██▄  ▄█████
██████████▀▀███████████████
████▀▄██▀    ▀ ▀██▀██▄▀████
████  ▀             ▀  ████
█████▄▄    ▄███▄    ▄▄█████
███████████████████████████
███████████████████████████
.CHIPS.!
▄▄▀▀▀█████████▄▄
██▄███████████████
█▄████████████████
██████████████████
▄█▀▀▀██████████████▄
█▄▄██████████████████
▀████▀██████▀ ▄▀█▀
██ ▀▀███▀ ▄▀▄██
███
████████▀▄█████
▄███████████████▄
▀████████████████▀
▀██████ ████▀▀

▄▄██████ ███ ██████▄▄
$100,000      
EVENT
!
The Ultimate Crypto Casino
9 CRYPTOCURRENCIES
   ▄█████████████▄     ▄▄▄
  █████████████████   █████
  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀   ▀███▀
▄███████████████████▄   ▄
███▀             ▀███   █
███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███   █
███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███ ▀▀▀
███▄             ▄███
▀███████████████████▀
  ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
  ███████████▀▀▀███
  ███████████▄▄▄███
  ▀███████████████▀


▄███████████▄
██  █████████
██  █████████
█████▀ ▀█████ █████▄
████ ▄█▄ ████ ██████
████ ▀█▀ ████ ██████
█████▄ ▄█████ ██████
█████████  ██ ██████
█████████  ██ ██████
▀███████████▀ ██████
       ▄▄▄▄▄▄███████
       █████████████
       ▀███████████▀

crytolupin41

 • Novice
 • *
 • Posts: 22
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
Chiến dịch này khá mới và tôi vẫn chưa t́m thấy bất ḱ tông tin nào về mốc thời gian bán đồng xu

Không, thông tin về việc bán đồng xu đă được cụ thể hóa trên lộ tŕnh của chúng tôi. Cụ thể, pre-sale công khai sẽ được bắt đầu vào tháng 6 và ICO sẽ bắt đầu một khoảng thời gian ngắn sau đó.
Haizzz c̣n khá lâu để tôi có thể đầu tư vào nó, nó nên được bắt đầu sớm hơn là tháng 6!

ChuckBuck

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 452
 • Country: vn
 • Karma: +2/-1
 • Gender: Male
 • better everyday!
  • View Profile
Chiến dịch này khá mới và tôi vẫn chưa t́m thấy bất ḱ tông tin nào về mốc thời gian bán đồng xu

Không, thông tin về việc bán đồng xu đă được cụ thể hóa trên lộ tŕnh của chúng tôi. Cụ thể, pre-sale công khai sẽ được bắt đầu vào tháng 6 và ICO sẽ bắt đầu một khoảng thời gian ngắn sau đó.
Haizzz c̣n khá lâu để tôi có thể đầu tư vào nó, nó nên được bắt đầu sớm hơn là tháng 6!

Đây là một dự án tiềm năng lớn. Việc quảng báo dự án này sớm là một bước đi trong kế hoạch phát triển của những nhà sáng lập. Đây là cách để nó tiếp cận với số lượng lớn người đầu tư cũng như để họ có cái nh́n đầy đủ và rơ nét hơn trước khi thực hiện đóng góp cho dự án. Hăy luôn giữ sự theo dơi của bạn về dự án này nhé!
███████████████████████████
███████████████████████████
████████▀         ▀████████
███████             ███████
███████             ███████
██████▀             ▀██████
█████▄         ▄██▄  ▄█████
██████████▀▀███████████████
████▀▄██▀    ▀ ▀██▀██▄▀████
████  ▀             ▀  ████
█████▄▄    ▄███▄    ▄▄█████
███████████████████████████
███████████████████████████
.CHIPS.!
▄▄▀▀▀█████████▄▄
██▄███████████████
█▄████████████████
██████████████████
▄█▀▀▀██████████████▄
█▄▄██████████████████
▀████▀██████▀ ▄▀█▀
██ ▀▀███▀ ▄▀▄██
███
████████▀▄█████
▄███████████████▄
▀████████████████▀
▀██████ ████▀▀

▄▄██████ ███ ██████▄▄
$100,000      
EVENT
!
The Ultimate Crypto Casino
9 CRYPTOCURRENCIES
   ▄█████████████▄     ▄▄▄
  █████████████████   █████
  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀   ▀███▀
▄███████████████████▄   ▄
███▀             ▀███   █
███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███   █
███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███ ▀▀▀
███▄             ▄███
▀███████████████████▀
  ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
  ███████████▀▀▀███
  ███████████▄▄▄███
  ▀███████████████▀


▄███████████▄
██  █████████
██  █████████
█████▀ ▀█████ █████▄
████ ▄█▄ ████ ██████
████ ▀█▀ ████ ██████
█████▄ ▄█████ ██████
█████████  ██ ██████
█████████  ██ ██████
▀███████████▀ ██████
       ▄▄▄▄▄▄███████
       █████████████
       ▀███████████▀

ChuckBuck

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 452
 • Country: vn
 • Karma: +2/-1
 • Gender: Male
 • better everyday!
  • View Profile
Cập nhật:

Xin chào tất cả mọi người!

Bạn có xem video cuối cùng của chúng tôi không?

Thông tin về việc bán đồng xu:

Private Presale (chỉ giành cho những nhà đầu tư được chứng nhận) đang hoạt động!!!!

███████████████████████████
███████████████████████████
████████▀         ▀████████
███████             ███████
███████             ███████
██████▀             ▀██████
█████▄         ▄██▄  ▄█████
██████████▀▀███████████████
████▀▄██▀    ▀ ▀██▀██▄▀████
████  ▀             ▀  ████
█████▄▄    ▄███▄    ▄▄█████
███████████████████████████
███████████████████████████
.CHIPS.!
▄▄▀▀▀█████████▄▄
██▄███████████████
█▄████████████████
██████████████████
▄█▀▀▀██████████████▄
█▄▄██████████████████
▀████▀██████▀ ▄▀█▀
██ ▀▀███▀ ▄▀▄██
███
████████▀▄█████
▄███████████████▄
▀████████████████▀
▀██████ ████▀▀

▄▄██████ ███ ██████▄▄
$100,000      
EVENT
!
The Ultimate Crypto Casino
9 CRYPTOCURRENCIES
   ▄█████████████▄     ▄▄▄
  █████████████████   █████
  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀   ▀███▀
▄███████████████████▄   ▄
███▀             ▀███   █
███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███   █
███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███ ▀▀▀
███▄             ▄███
▀███████████████████▀
  ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
  ███████████▀▀▀███
  ███████████▄▄▄███
  ▀███████████████▀


▄███████████▄
██  █████████
██  █████████
█████▀ ▀█████ █████▄
████ ▄█▄ ████ ██████
████ ▀█▀ ████ ██████
█████▄ ▄█████ ██████
█████████  ██ ██████
█████████  ██ ██████
▀███████████▀ ██████
       ▄▄▄▄▄▄███████
       █████████████
       ▀███████████▀

songoku

 • Novice
 • *
 • Posts: 31
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
Tại sao tôi không thể xem các mốc thời gian về việc bán đồng xu ngay trên bài viết này ?

ChuckBuck

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 452
 • Country: vn
 • Karma: +2/-1
 • Gender: Male
 • better everyday!
  • View Profile
Tại sao tôi không thể xem các mốc thời gian về việc bán đồng xu ngay trên bài viết này ?

Để đảm bảo về tính chính xác và minh bạch, bạn nên xem các mốc thời gian về việc bán đồng xu trên trang web chính thức của chúng tôi hoặc trong tài liệu
███████████████████████████
███████████████████████████
████████▀         ▀████████
███████             ███████
███████             ███████
██████▀             ▀██████
█████▄         ▄██▄  ▄█████
██████████▀▀███████████████
████▀▄██▀    ▀ ▀██▀██▄▀████
████  ▀             ▀  ████
█████▄▄    ▄███▄    ▄▄█████
███████████████████████████
███████████████████████████
.CHIPS.!
▄▄▀▀▀█████████▄▄
██▄███████████████
█▄████████████████
██████████████████
▄█▀▀▀██████████████▄
█▄▄██████████████████
▀████▀██████▀ ▄▀█▀
██ ▀▀███▀ ▄▀▄██
███
████████▀▄█████
▄███████████████▄
▀████████████████▀
▀██████ ████▀▀

▄▄██████ ███ ██████▄▄
$100,000      
EVENT
!
The Ultimate Crypto Casino
9 CRYPTOCURRENCIES
   ▄█████████████▄     ▄▄▄
  █████████████████   █████
  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀   ▀███▀
▄███████████████████▄   ▄
███▀             ▀███   █
███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███   █
███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███ ▀▀▀
███▄             ▄███
▀███████████████████▀
  ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
  ███████████▀▀▀███
  ███████████▄▄▄███
  ▀███████████████▀


▄███████████▄
██  █████████
██  █████████
█████▀ ▀█████ █████▄
████ ▄█▄ ████ ██████
████ ▀█▀ ████ ██████
█████▄ ▄█████ ██████
█████████  ██ ██████
█████████  ██ ██████
▀███████████▀ ██████
       ▄▄▄▄▄▄███████
       █████████████
       ▀███████████▀

ChuckBuck

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 452
 • Country: vn
 • Karma: +2/-1
 • Gender: Male
 • better everyday!
  • View Profile
Cập nhật

Whitelist cho Private Pre-sale đang mở, hăy nhanh chóng đăng kư! (chỉ giành cho các nhà đầu tư đă được ông nhận)
███████████████████████████
███████████████████████████
████████▀         ▀████████
███████             ███████
███████             ███████
██████▀             ▀██████
█████▄         ▄██▄  ▄█████
██████████▀▀███████████████
████▀▄██▀    ▀ ▀██▀██▄▀████
████  ▀             ▀  ████
█████▄▄    ▄███▄    ▄▄█████
███████████████████████████
███████████████████████████
.CHIPS.!
▄▄▀▀▀█████████▄▄
██▄███████████████
█▄████████████████
██████████████████
▄█▀▀▀██████████████▄
█▄▄██████████████████
▀████▀██████▀ ▄▀█▀
██ ▀▀███▀ ▄▀▄██
███
████████▀▄█████
▄███████████████▄
▀████████████████▀
▀██████ ████▀▀

▄▄██████ ███ ██████▄▄
$100,000      
EVENT
!
The Ultimate Crypto Casino
9 CRYPTOCURRENCIES
   ▄█████████████▄     ▄▄▄
  █████████████████   █████
  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀   ▀███▀
▄███████████████████▄   ▄
███▀             ▀███   █
███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███   █
███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███ ▀▀▀
███▄             ▄███
▀███████████████████▀
  ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
  ███████████▀▀▀███
  ███████████▄▄▄███
  ▀███████████████▀


▄███████████▄
██  █████████
██  █████████
█████▀ ▀█████ █████▄
████ ▄█▄ ████ ██████
████ ▀█▀ ████ ██████
█████▄ ▄█████ ██████
█████████  ██ ██████
█████████  ██ ██████
▀███████████▀ ██████
       ▄▄▄▄▄▄███████
       █████████████
       ▀███████████▀

ChuckBuck

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 452
 • Country: vn
 • Karma: +2/-1
 • Gender: Male
 • better everyday!
  • View Profile
Cập nhật:

Bạn đă xem video mới nhất của chúng tôi chưa?
███████████████████████████
███████████████████████████
████████▀         ▀████████
███████             ███████
███████             ███████
██████▀             ▀██████
█████▄         ▄██▄  ▄█████
██████████▀▀███████████████
████▀▄██▀    ▀ ▀██▀██▄▀████
████  ▀             ▀  ████
█████▄▄    ▄███▄    ▄▄█████
███████████████████████████
███████████████████████████
.CHIPS.!
▄▄▀▀▀█████████▄▄
██▄███████████████
█▄████████████████
██████████████████
▄█▀▀▀██████████████▄
█▄▄██████████████████
▀████▀██████▀ ▄▀█▀
██ ▀▀███▀ ▄▀▄██
███
████████▀▄█████
▄███████████████▄
▀████████████████▀
▀██████ ████▀▀

▄▄██████ ███ ██████▄▄
$100,000      
EVENT
!
The Ultimate Crypto Casino
9 CRYPTOCURRENCIES
   ▄█████████████▄     ▄▄▄
  █████████████████   █████
  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀   ▀███▀
▄███████████████████▄   ▄
███▀             ▀███   █
███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███   █
███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███ ▀▀▀
███▄             ▄███
▀███████████████████▀
  ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
  ███████████▀▀▀███
  ███████████▄▄▄███
  ▀███████████████▀


▄███████████▄
██  █████████
██  █████████
█████▀ ▀█████ █████▄
████ ▄█▄ ████ ██████
████ ▀█▀ ████ ██████
█████▄ ▄█████ ██████
█████████  ██ ██████
█████████  ██ ██████
▀███████████▀ ██████
       ▄▄▄▄▄▄███████
       █████████████
       ▀███████████▀

soul-impact

 • Novice
 • *
 • Posts: 19
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
Tại sao tôi đă đăng kư đầu tư nhưng vẫn chưa nhận được các mốc thời gian cho việc bán đồng xu, liệu có sự thiếu xót nào ở đây không?

ChuckBuck

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 452
 • Country: vn
 • Karma: +2/-1
 • Gender: Male
 • better everyday!
  • View Profile
Tại sao tôi đă đăng kư đầu tư nhưng vẫn chưa nhận được các mốc thời gian cho việc bán đồng xu, liệu có sự thiếu xót nào ở đây không?

Hăy chắc chắn là bạn đă đăng kư whitelist của chúng tôi, sau đó, kiểm tra ḥm thư của bạn một cách cẩn thận. Với mỗi đợt bán hàng, chúng tôi sẽ gửi email tới những người đă đăng kư từ trước  :D
███████████████████████████
███████████████████████████
████████▀         ▀████████
███████             ███████
███████             ███████
██████▀             ▀██████
█████▄         ▄██▄  ▄█████
██████████▀▀███████████████
████▀▄██▀    ▀ ▀██▀██▄▀████
████  ▀             ▀  ████
█████▄▄    ▄███▄    ▄▄█████
███████████████████████████
███████████████████████████
.CHIPS.!
▄▄▀▀▀█████████▄▄
██▄███████████████
█▄████████████████
██████████████████
▄█▀▀▀██████████████▄
█▄▄██████████████████
▀████▀██████▀ ▄▀█▀
██ ▀▀███▀ ▄▀▄██
███
████████▀▄█████
▄███████████████▄
▀████████████████▀
▀██████ ████▀▀

▄▄██████ ███ ██████▄▄
$100,000      
EVENT
!
The Ultimate Crypto Casino
9 CRYPTOCURRENCIES
   ▄█████████████▄     ▄▄▄
  █████████████████   █████
  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀   ▀███▀
▄███████████████████▄   ▄
███▀             ▀███   █
███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███   █
███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███ ▀▀▀
███▄             ▄███
▀███████████████████▀
  ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
  ███████████▀▀▀███
  ███████████▄▄▄███
  ▀███████████████▀


▄███████████▄
██  █████████
██  █████████
█████▀ ▀█████ █████▄
████ ▄█▄ ████ ██████
████ ▀█▀ ████ ██████
█████▄ ▄█████ ██████
█████████  ██ ██████
█████████  ██ ██████
▀███████████▀ ██████
       ▄▄▄▄▄▄███████
       █████████████
       ▀███████████▀

ChuckBuck

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 452
 • Country: vn
 • Karma: +2/-1
 • Gender: Male
 • better everyday!
  • View Profile
Gửi đến cộng đồng,

Chúng tôi cần sự phản hồi của các bạn về cuộc khảo sát vô danh ngắn, chúng tôi muốn nghe tiếng nói của các bạn!

https://connectwithus.typeform.com/to/bk8wxm
███████████████████████████
███████████████████████████
████████▀         ▀████████
███████             ███████
███████             ███████
██████▀             ▀██████
█████▄         ▄██▄  ▄█████
██████████▀▀███████████████
████▀▄██▀    ▀ ▀██▀██▄▀████
████  ▀             ▀  ████
█████▄▄    ▄███▄    ▄▄█████
███████████████████████████
███████████████████████████
.CHIPS.!
▄▄▀▀▀█████████▄▄
██▄███████████████
█▄████████████████
██████████████████
▄█▀▀▀██████████████▄
█▄▄██████████████████
▀████▀██████▀ ▄▀█▀
██ ▀▀███▀ ▄▀▄██
███
████████▀▄█████
▄███████████████▄
▀████████████████▀
▀██████ ████▀▀

▄▄██████ ███ ██████▄▄
$100,000      
EVENT
!
The Ultimate Crypto Casino
9 CRYPTOCURRENCIES
   ▄█████████████▄     ▄▄▄
  █████████████████   █████
  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀   ▀███▀
▄███████████████████▄   ▄
███▀             ▀███   █
███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███   █
███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███ ▀▀▀
███▄             ▄███
▀███████████████████▀
  ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
  ███████████▀▀▀███
  ███████████▄▄▄███
  ▀███████████████▀


▄███████████▄
██  █████████
██  █████████
█████▀ ▀█████ █████▄
████ ▄█▄ ████ ██████
████ ▀█▀ ████ ██████
█████▄ ▄█████ ██████
█████████  ██ ██████
█████████  ██ ██████
▀███████████▀ ██████
       ▄▄▄▄▄▄███████
       █████████████
       ▀███████████▀

gardenicotoken

 • Novice
 • *
 • Posts: 15
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
Tôi muốn tham gia vào chương tŕnh tiền thưởng liệu bây giờ có c̣n kịp?

 

Bitcoin Garden 2013-2022, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services