click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: [QC]Phát hành|Masternodes| C11 | Jolt Gas| - Mạng tính phí cho xe điện  (Read 314 times)

unmaker

  • Novice
  • *
  • Posts: 18
  • Karma: +0/-2
    • View Profile

Jolt Gas - [JLG]
Mạng tính phí EV được dân chủ hóa
Jolt là một chia sẻ quyền lực một cách độc đáo. Với trên 540.000 Điện
xe trên đường và dưới 17k Trạm nạp, trong đó phần lớn là
chỉ nằm ở các thành phố đông dân
giữa các khu vực đô thị là một vấn đề ngày càng phổ biến ngày càng tăng. Jolt dự kiến sẽ cầu
khoảng cách giữa khoảng cách, và các trạm điện xe điện
tổ chức một mạng lưới các cá nhân toàn cầu
nhà riêng hoặc cơ sở kinh doanh của họ và được khách hàng thanh toán trong ERC20 Token JLT của chúng tôi. Ngoài ra,
các đối tác trong mạng lưới của chúng tôi sẽ được thanh toán thường xuyên dưới h́nh thức Jolt Gas [JLG] để khuyến khích
c̣n lại hoạt động trên mạng. Người dùng sẽ có thể định vị và trả tiền cho việc sử dụng Jolt Station qua Mobile App của chúng tôi.JLT là mă ERC20 token của chúng tôi sẽ được sử dụng làm thanh toán giữa chủ sở hữu EV và chủ nhà của trạm Jolt,
mỗi trạm Jolt sẽ có thể điều khiển số lượng JLT mà họ tính cho mỗi lần sử dụng.
Phương pháp này sẽ giữ cho mạng lưới cạnh tranh và mang lại lợi ích cho những người cần thu phí xe của ḿnh.

Jolt Gas [JLG] là nhiên liệu sẽ hỗ trợ mạng lưới của chúng tôi và là một phần thiết yếu của Mạng Jolt.
Mỗi máy chủ của Trạm Jolt sẽ nhận được khoản thanh toán thường xuyên dưới h́nh thức JLG như động cơ để duy tŕ hoạt động trên Mạng Jolt.
Thanh toán này sẽ được phát hành từ tiền pḥng và sẽ phục vụ như là một chương tŕnh khách hàng trung thành.
Jolt Gas được xây dựng trên blockchain riêng của chúng tôi và sẽ được duy tŕ và ổn định bởi Masternodes của chúng tôi.

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------

Website

Sách trắng
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------

Discord

Slack

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------Mă nguồi code

Windows


Linux

Daemon

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------

Chúng tôi tự hào giới thiệu với bạn JoltGas. JoltGas là một đồng xu an toàn, vô danh, nhanh và có lợi nhuận cao
với Masternodes và hệ thống khen thưởng tiên tiến với Sự Phát triển và Hỗ trợ Dài hạn. Chúng tôi muốn chào đón bạn vào tương lai, một tương lai sạch hơn!

Tương lai chính:
-ASIC kháng
-Chống Nice Hash
-Nvidia & AMD GPU Khai thác mỏ
-Sự bảo vệ đào bí mật
-Ví tích hợp Tra cứu khối
-Bảo vệ phần thưởng Masternode
-Thiết kế thân thiện Masternode
-Hỗ trợ và phát triễn lâu dài

Thông số cơ bản:
-Algorithm (PoW / PoS): C11
-Thời gian khối (PoW / PoS): 2,5 phút / 2,5 phút
-Số khối xác nhận thưởng: 90 khối
-Tự động xác định lại: mỗi khối
Tổng cung: 40.000.000
- Phần thưởng Magastone: 50% cho đến block # 390,000, sau đó 80%
-PoS nhận thưởng sau: 24 giờ

PoW Phần thưởng:
-từ khối 1: 1.000.000 (Đào trước)
-từ khối 2: 25
mỗi lần khoảng 390.000 khối

Phần thưởng PoS:
-Từ khối 1500: 25
mỗi lần khoảng 390.000 khối

.conf thiết lập (Đào đơn lẻ):
rpcuser = người dùng
rpcpassword = x
rpcallowip = 127.0.0.1
rpcport = 2334
nghe = 1
server = 1

Masternode Xác nhận - 2000 JLG


Hố đào
http://pool.fatpanda.club/
www.angrypool.com
https://pool.coin-miners.info/site/mining
https://pool.kesse.ca
http://yaslokpool.gq


Đấu giá Masternode
Ngày: 2/24/2018
Thời gian: 12 giờ trưa Giờ trưa Trung tâm Hoa Kỳ
MM: 5 MN sẽ được bán trong ṿng đầu tiên này
Giá khởi điểm 0,8 BTC
Bảng dịch

100 JLG

Tiếng Nga - Đăng kư
Trung Quốc - Đăng kư
Thai - Đăng kư
Tiếng Tây Ban Nha - Đăng kư
Thổ Nhĩ Kỳ - Đăng kư
« Last Edit: February 24, 2018, 04:43:21 PM by unmaker »

 

Bitcoin Garden 2013-2021, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services