click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: [Tiếng Việt][ANN] [REBRAND] BanKITT (BKT) POW NeoScrypt - Kháng ASIC  (Read 975 times)

thaian

  • Novice
  • *
  • Posts: 30
  • Karma: +0/-1
    • View Profile

BanKITT là một loại tiền tệ kỹ thuật số được bảo mật bằng mật mă và được phát hành thông qua một thị trường khai thác mỏ phân quyền và tiên tiến. Masternodes được thiết đặt để giúp bảo đảm và duy tŕ mạng lưới tiếp nhận một chia sẻ của phần thưởng khối. Sử dụng NeoScrypt, một thuật toán khai thác mỏ kháng ASIC.

BanKITT có nhiều đặc tính bao gồm:
-Công nghệ siêu nhanh;
-Đảm bảo;
-Ẩn danh;
-Kháng ASIC;
-Retargeting độ khó.

Masternodes được thiết đặt để giúp đảm bảo và duy tŕ mạng. Chủ sở hữu Masternodes có một khuyến khích cho việc duy tŕ và giúp bảo mật mạng.

Thông số kỹ thuật

Tên: BanKITT
Ticker: BKT
Tổng cung: 30 000 000 BKT
Premine: 3 000 000
Thuật toán: NeoScrypt
100% PoW
Thời gian khối: 60 giây
Phần thưởng khối: 120 BKT
Thế chấp Masternode: 10000 BKT
Phần thưởng Masternode: 50%
Phần thưởng thợ mỏ: 50%
Retargeting độ khó: Dark Gravity Wave 3
Cổng p2p: 1661
Cổng RPC: 6116


Lộ tŕnh:


Khởi chạy
Niêm yết trên trao đổi
Liệt kê trên xếp hạng Masternode
Phát hành ví di động
Chiến dịch truyền thông
Cổng thanh toán

Liên kết

Website: http://bankitt.xyz
Pool khai thác: http://pool.bankitt.xyz/
Block Explorer: http://explorer.bankitt.xyz/
Twitter: https://twitter.com/bankittcoin
Discord: https://discord.gg/s7sfyBs
Ví: https://github.com/bankitt/bankitt/releases/tag/1.1.0.1


Tiền thưởng


Website mới: Tặng 1 Masternode
Pool khai thác: 5000 BKT cho pool lớn và 1000 BKT cho pool nhỏ
Hướng dẫn thiết lập Masternode VPS:  2500 BKT
Dịch chủ đề ANN (Không sử dụng Google translate): 200 BKT mỗi bản dịch
Các khoản tiền thưởng được phát hành và sẽ thanh toán trong Discord
Sắp có thêm nhiều khoản tiền thưởng. Theo dơi Twitter và gia nhập Discord của chúng tôi!

Bản dịch chủ đề ANN

Tiếng Nga: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2995500

 

Bitcoin Garden 2013-2024, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services