click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: [BOUNTY][ICO] ⭐ OPEN SOURCE UNIVERSITY - lên đến 360.000 đô trong EDU  (Read 708 times)

ChuckBuck

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 452
 • Country: vn
 • Karma: +2/-1
 • Gender: Male
 • better everyday!
  • View Profile  LIÊN KẾT QUAN TRỌNG


  CHIẾN DỊCH TIỀN THƯỞNG

  Những đồng xu mà được phân phối cho chương tŕnh tiền thưởng là 960,000 EDU theo các chiến dịch sau:
  • 30% - Media Publications - bài viết, vlog, video trên Youtube, LinkedIn
  • 20% - Blog posts - Bitcointalk (+ Chữ kư & H́nh đại diện), Reddit, Medium, Steemit
  • 20% - Social Media - Facebook, Twitter, Telegram
  • 30% - Phiên dịch & Kiểm duyệt

  Bắt đầu: Ngày 3 tháng 11, 2017 lúc 00:00:01 UTC+0
  Kết thúc: Ngay lúc kết thúc ICO


  PHẦN THƯỞNG TIỀN THƯỞNG

  Phần thưởng là một phần của tổng số đồng xu EDU cung cấp, và không phải là cổ phần trong một công ty.  Bất kỳ ai tham gia vào chiến dịch sẽ chia sẻ tất cả 960.000 EDU từ chương tŕnh tiền thưởng với tất cả những người tham gia.


  THÔNG TIN VÀ QUY TẮC CHUNG

  • Không spam hoặc các tài khoản đă được sử dụng cho spam
  • Tất cả hoạt động phải có ư định tốt
  • Vi phạm bất kỳ quy tắc có thể dẫn đến giảm bớt cổ phần/đồng xu hoặc loại bỏ tất cả
  • Đạo văn hoặc tuyên bố tác phẩm của người khác như là của riêng bạn sẽ dẫn đến kết quả là một lệnh cấm hoàn toàn mà không thể kháng cáo
  • Các thành viên có niềm tin tiêu cực trong diễn đàn Bitcointalk không đủ điều kiện để tham gia bất kỳ chiến dịch nào.
  • Cổ phần/đồng xu sẽ bị khóa cho đến khi kết thúc ICO
  • Mọi người tham gia vào chương tŕnh tiền thưởng phải được đưa vào danh sách trắng!


  LÀM THẾ NÀO ĐỂ THAM GIA

  Theo liên kết này và đăng kư cho chiến dịch mà bạn muốn đóng góp.


  Chữ kư và h́nh đại diện

  Quy tắc

  • Sau khi đăng kư chương tŕnh tiền thưởng, bạn sẽ được cấp BBcode cho chữ kư và h́nh đại diện - (https://os.university/static/images/avatar.png). Bạn phải tham gia vào chiến dịch chữ kư để có thể tham gia vào chiến dịch h́nh đại diện
  • Thực hiện ít nhất 10 bài viết chất lượng mỗi tuần
  • Đếm số bài viết (cho 20 bài viết) được bắt đầu và lặp lại vào thứ hai
  • Tối đa 20 bài viết mỗi tuần sẽ được tính vào chiến dịch
  • Không spam hoặc bạn sẽ bị loại bỏ khỏi chiến dịch
  • Bài viết trong chủ đề tiền thưởng này sẽ không được tính
  • Các mục bị giới hạn cho chiến dịch này: Politics & Society, Off-Topic, Archival, Auctions, Lending, Beginners & Help
   Follow Reddit’s rules, e.g. no brigading, etc.
  • Đừng chơi khăm, nhưng hăy cho chúng tôi biết.


  Bitcointalk.org - Phần thưởng cho chữ kư và h́nh đại diện

  Danh sách chi tiết dưới đây cho thấy thành viên kiếm được bao nhiêu shares cho mỗi bài viết hợp lệ và sử dụng h́nh đại diện của Open Source University.

  Phần thưởng chữ kư (mỗi thành viên):
  Junior member: 1 shares
  Member: 2 shares
  Full member: 3 shares
  Senior member: 4 shares
  Hero member: 5 shares
  Legendary member: 6 shares

  Phần thưởng h́nh đại diện (mỗi tuần):
  Full member: 6 shares
  Senior member: 8 shares
  Hero member: 10 shares
  Legendary member: 12 shares
  Chiến dịch Media Publications bao gồm các bài báo, video trên Youtube và các phương tiện khác. Đây là danh mục mở rộng rất lớn, bạn có thể sáng tạo và xuất bản gần như mọi nơi. Chẳng hạn trên LinkedIn, Youtube, trang web tin tức hoặc bất ḱ tin tức nào mà mọi người sẽ thấy.

  Tất cả các bản nộp sẽ được xếp loại về chất lượng, tin nhắn và phạm vi tiếp cận. *Các chuyên gia trong ngành có thể liên hệ với chúng tôi một cách tự tin.

  Chất lượng

  Chất lượng là chất lượng của bản nộp. Ví dụ: các bài đăng trên blog phải hoàn toàn không có lỗi ngữ pháp, lỗi chính tả, trong khi đó, video phải có giá trị sản xuất hợp lư, ví dụ: chất lượng âm thanh tốt. Những bản nộp dưới tiêu chuẩn chấp nhận sẽ bị từ chối.

  Chúng tôi hy vọng rằng bạn đă tạo ra một h́nh ảnh tích cực cho Open Source University. Dự án có những tiến bộ đáng kể và đổi mới. Nó không chỉ là một dự án "tôi cũng vậy" như bao dự án khác.

  Điều đó đang được nói, một số điểm trong thông điệp của bạn mà bạn có thể mong muốn bao gồm:

  • Kỹ năng và tŕnh độ cùng nhau ở một địa điểm trên Blockchain
  • Thay đổi cách thức doanh nghiệp thuê
  • So sánh với các hồ sơ truyền thống
  • Giáo dục ngoài ranh giới thể chế và quốc gia thay đổi giáo dục truyền thống
  • Thay đổi trong học tập và phát triển doanh nghiệp
  • và nhiều hơn thế nữa...

  Tài liệu này bao gồm nhiều chủ đề mà bạn có thể muốn đưa vào tin nhắn của ḿnh. Bạn không cần bao gồm các chi tiết về kỹ thuật, nhưng thông điệp của bạn cần phải mang nội dung tích cực.

  Tiếp cận

  Tiếp cận được phân loại theo số người mà bạn có thể tiếp cận. Ví dụ: một kênh Youtube với 100 người đăng kư sẽ không nhận được mức cao nhất như với 100.000 người đăng kư,... Để tăng điểm truy cập của bạn, bạn có thể quảng bá bài viết và video của bạn trên Twitter, Facebook, và các diễn đàn khác,... Đừng spam để quảng bá bài viết của bạn. Sử dụng phán đoán tốt. Ngoài ra, khi gửi bài viết đă hoàn thành của bạn, hăy bao gồm các liên kết mà bạn đă quảng bá nó để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn một số điểm cao hơn.

  Tiếp cận có lẽ là tiêu chí quan trọng nhất.

  Các nhà báo chuyên nghiệp, các Blogger, Youtuber, và các chuyên gia truyền thông mới được khuyến khích tham gia. Vui ḷng liên hệ với chúng tôi.

  Phần thưởng chiến dịch

  Phần thưởng sẽ thay đổi, nhưng sẽ dựa trên các nguyên tắc chung sau:

  Chất lượng/tiếp cận thấp: 5 đến 10 shares
  Phần thưởng trung b́nh: 50 shares
  Xuất sắc: 200 shares
  Mức độ chuyên môn và khả năng tiếp cận cao: thay đổi rất nhiều, nhưng có thể nhận được trên 500 shares

  Các bài viết phải được công bố vào thời điểm nhận tiền thưởng và cuối cùng là lúc kết thúc ICO.

  Hăy làm mờ công việc của bạn bằng cách chèn liên kết tới Twitter, Facebook, kênh Youtube hoặc một số nguồn khác nơi mà tôi có thể kết nối với bạn để xác minh trong trường hợp một người nào khác cố gắng ăn cắp công việc của bạn.
  Chiến dịch này dành cho tất cả các thành viên từ Junior trở lên. Chúng tôi muốn khuyến khích tất cả mọi người viết trong Bitcointalk, Reddit, Medium hoặc Steemit tham gia cùng chúng tôi, đặt câu hỏi và thảo luận về Open Source University, giáo dục và các cơ hội phát triển nghề nghiệp trên Ethereum blockchain.

  Làm thế nào để tham gia?

  Thực hiện theo các quy tắc chiến dịch ở đầu trang này. Bạn sẽ được cung cấp các chi tiết sau khi đăng kư chương tŕnh tiền thưởng ở đây.

  Bạn có thể t́m chúng tôi ở đây:
  - Reddit - https://www.reddit.com/r/OpenSourceUniversity/
  - Bitcointalk chủ đề chính - https://bitcointalk.org/index.php?topic=2393582.msg24679047#msg24679047
  - Medium - https://medium.com/@opensourceuni
  - Steemit - https://steemit.com/@opensourceuni


  Phần thưởng cho Blog Post

  Phần thưởng sẽ thay đổi, nhưng sẽ được dựa trên các nguyên tắc chung sau đây. Phán đoán của nhân viên Open Source University sẽ được xem xét sau cùng. Hăy yên tâm rằng chúng tôi sẽ công bằng hơn.

  Chất lượng/tiếp cận thấp: 5 shares
  Phần thưởng trung b́nh: 30 shares
  Xuất sắc: 100 shares
  Mức độ chuyên môn và khả năng tiếp cận cao: thay đổi rất nhiều, nhưng có thể nhận được trên 1.000 shares

  Mục đích của chúng tôi là thúc đẩy các cuộc thảo luận tốt và thưởng cho những người tham gia trong mọi nền tảng - Bitcointalk, Reddit, Medium, Steemit.

  50 người đầu tiên đăng kư Reddit của chúng tôi - /r/OpenSourceUniversity sẽ nhận được 10 shares mỗi người. Những Redditors đang hoạt động sẽ được thưởng thêm cho việc thảo luận và các câu hỏi tốt và đặc biệt là giúp đỡ những người khác. << Chiến dịch này đă kết thúc.

  50 người đầu tiên theo dơi chúng tôi trên Medium - @opensourceuni sẽ nhận được 10 shares mỗi người. << Chiến dịch này đă kết thúc

  LƯU Ư: Xin vui ḷng đăng liên kết và cập nhật cho sự tham gia của bạn trong chủ đề này để chúng tôi có thể xác minh thông tin. Điều này sẽ giúp chúng tôi trong việc bắt bất kỳ lỗ tiềm năng, nên là bất kỳ. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo rằng mọi người đều được ghi nhận đầy đủ cho những nỗi lực của họ. Ngoài ra, có thể thêm tiền thưởng, v́ vậy, vui ḷng kiểm tra lại ở đây thường xuyên. Hơn nữa, chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo rằng các chiến dịch được cân bằng. Điều này có thể yêu cầu sự điều chỉnh, v́ vậy, chúng tôi giữ nó đúng. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo rằng các chiến dịch này công bằng với tất cả mọi người.
  Tham gia vào trang Facebook, Twitter, Telegram của chúng tôi và kiếm được shares bổ sung. Tham gia Facebbook ở đâyTwitter của chúng tôi.

  Quy tắc

  • Tránh sự tục tĩu và tấn công người dùng khác
  • Khuyến khích thảo luận tích cực
  • Chỉ 1 tài khoản cho mỗi người
  • Hoạt động trong kênh được kỳ vọng
  • Gửi báo cáo hàng tuần tới email, bạn sẽ được liên lạc từ sau khi đăng kư.

  Twitter

  Chiến dịch Twitter đ̣i hỏi phải tweets hoặc retweets (tốt hơn là một số ư kiến hay). Những người có lượng lớn người theo dơi được khuyến khích trực tiếp liên hệ với chúng tôi.

  Yêu cầu tài khoản

  • Ít nhất 4 tháng tuổi
  • 100 hoặc nhiều hơn người theo dơi thực sự hoạt động (điều này sẽ được kiểm tra bằng cách xem trạgn thái người dùng)

  Làm thế nào để tham gia

  • Đáp ứng tất cả các yêu cầu về tài khoản
  • Theo dơi @OpenSource_Uni
  • Bao gồm các hashtags trong tweets: #OSUni, #TokenSale hoặc #ICO (1 hoặc cả 2 càng tốt)
  • Retweet

  Tweets và retweets phải được duy tŕ trên Twitter ít nhất 1 tháng sau khi kết thúc đợt bán hàng chính thức. Gửi các liên kết tweets đến email mà bạn đă nhận được từ đội của chúng tôi và cuối mỗi tuần bắt đầu từ 00:01 vào ngày 3 tháng 11. Hăy làm điều này mỗi tuần 1 lần để chúng tôi có thể xác minh một cách hiệu quả. Cung cấp liên kết đến tài khoản của bạn với https://www.twitteraudit.com/ để chúng tôi có thể dễ dàng xác minh người theo dơi của bạn.

  Phần thưởng chiến dịch Twitter

  Phần thưởng được tính cho mỗi tweets/retweets với mức giới hạn là 4 tweets mỗi ngày. Tất nhiên bạn có thể tweet hơn 4 lần mỗi ngày, tuy nhiên, phần thưởng sẽ giống nhau.

  100 đến 500 người theo dơi: 1 shares
  501 đến 1,000 người theo dơi: 2 shares
  1,001 đến 3,000 người theo dơi: 3 shares
  3,001 đến 5,000 người theo dơi: 5 shares
  5,001 đến 10,000 người theo dơi: 7 shares
  10,001+ : 9 shares

  Telegram - << Chiến dịch này tạm dừng

  Tham gia vào kênh Telegram để kiếm thêm shares. Tham gia Telegram của chúng tôi ở đây.

  Quy tắc

  • Tránh sự tục tĩu và tấn công người dùng khác
  • Không spam hoặc quảng bá các sản phẩm/dịch vụ khác
  • Khuyến khích thảo luận tích cực
  • Chỉ 1 tài khoản cho mỗi người
  • Có 30 bài viết trong diễn đàn Bitcointalk
  • Hoạt động trong kênh được kỳ vọng

  Phần thưởng Telegram

  Các thành viên tích cực sẽ được thưởng thêm trong kênh để thảo luận và đưa ra những câu hỏi tốt, và đặc biệt là giúp đỡ những người khác.

  Facebook

  Chiến dịch Facebook yêu cầu cổ phần và một vài b́nh luận tốt. Những người có tài khoảng Facebook lớn hoặc có ảnh hưởng đến người khác được khuyến khích liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

  Yêu cầu tài khoản

  • Ít nhất 4 tháng tuổi
  • 1000 hoặc nhiều hơn bạn bè thực sự

  Làm thế nào để tham gia

  • Đáp ứng tất cả yêu cầu về tài khoản
  • Theo dơi /OpenSourceUni
  • Bao gồm hashtag này trong bài viết: #OSUni, #TokenSale or #ICO (1 hoặc cả 2 càng tốt)
  • Chia sẻ

  Bài đăng phải được duy tŕ trên Facebook ít nhất 1 tháng sau khi kết thúc đợt bán hàng chính thức. Gửi liên kết đăng Facebook của bạn đến email đă nhận được từ đội của chúng tôi vào cuối mỗi tuần bắt đầu từ 00:01 ngày 3 tháng 11. Hăy làm điều này mỗi tuần để chúng tôi có thể xác minh một cách hiệu quả.

  Phần thưởng chiến dịch Facebook

  Phần thưởng được tính cho mỗi bài đăng với mức giới hạn là 2 bài đăng mỗi ngày. Tất nhiên bạn có thể đăng nhiều hơn 2 bài mỗi ngày, nhưng phần thưởng sẽ không thay đổi.

  1000 đến 1500 bạn bè: 1 shares
  1501 đến 2,000 bạn bè: 3 shares
  2001 đến 3,000 bạn bè: 5 shares
  3,001 đến 5,000 bạn bè: 7 shares


  Phần thưởng thêm

  50 người đầu tiên tham gia Telegram của chúng tôi sẽ nhận được 20 shares mỗi ngườ. (<< Đă đạt được mục tiêu.) Và 50 người đầu tiên theo dơi tài khoản Twitter của chúng tôi sẽ nhận được 10 shares mỗi người.

  Đối với bất kỳ câu hỏi hoặc làm rơ vấn đề, xin hăy đăng ở đây.
  Phiên dịch

  Chiến dịch này là để dịch các chủ đề thông báo và duy tŕ nó. Ví dụ: Trả lời các câu hỏi trong chủ đề,...

  Với tài liệu và trang web của chúng tôi, các dịch giả chuyên nghiệp đă dịch các tài liệu kỹ thuật, tài liệu tiếp thị, trang web và/hoặc tài liệu được mời đăng ở đây như là cách tốt nhất.

  Chủ đề thông báo chính thức chỉ cần duy tŕ cho đến khi kết thúc đợt bán đồng xu.

  Trong bài đăng của bạn trong chủ đề này, vui ḷng bao gồm liên kết đến các bản dịch trước đây của bạn.

  Chúng tôi sẽ phần chia shares dựa trên số tiền và chất lượng công việc. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo rằng những nỗ lực của bạn được khen thưởng tốt. 

  Cộng đồng

  Những người muốn quản lư một cộng đồng địa phương cũng được mời. Open Source University sẽ vui ḷng giúp bạn xây dựng một cộng đồng tại địa phương và cung cấp cho bạn tất cả các thông tin cần thiết để làm điều đó. Chúng tôi tin rằng có rất nhiều người ở ngoài đó có thể quan tâm đến việc xây dựng một cộng đồng xung quanh ư tưởng và phát triển nó. Bạn có thể yêu cầu nhiều thông tin thêm.

  Phần thưởng

  Mỗi bản dịch được thưởng như sau:
  Chủ đề ANN - 100 shares
  Chủ đề tiền thưởng - 100 shares
  Tài liệu - 400 shares
  Trang web - 200 shares
  Kiểm duyệt/Quản lư - 5 shares mỗi bài viết hữu dụng

  UPDATE

  Xem xét bản dịch
  Chủ đề ANN - 50 shares
  Chủ đề tiền thưởng - 50 shares
  Tài liệu - 200 shares
  Trang web - 100 shares[/list]
  « Last Edit: January 07, 2018, 05:09:08 PM by ChuckBuck »
  ███████████████████████████
  ███████████████████████████
  ████████▀         ▀████████
  ███████             ███████
  ███████             ███████
  ██████▀             ▀██████
  █████▄         ▄██▄  ▄█████
  ██████████▀▀███████████████
  ████▀▄██▀    ▀ ▀██▀██▄▀████
  ████  ▀             ▀  ████
  █████▄▄    ▄███▄    ▄▄█████
  ███████████████████████████
  ███████████████████████████
  .CHIPS.!
  ▄▄▀▀▀█████████▄▄
  ██▄███████████████
  █▄████████████████
  ██████████████████
  ▄█▀▀▀██████████████▄
  █▄▄██████████████████
  ▀████▀██████▀ ▄▀█▀
  ██ ▀▀███▀ ▄▀▄██
  ███
  ████████▀▄█████
  ▄███████████████▄
  ▀████████████████▀
  ▀██████ ████▀▀

  ▄▄██████ ███ ██████▄▄
  $100,000      
  EVENT
  !
  The Ultimate Crypto Casino
  9 CRYPTOCURRENCIES
     ▄█████████████▄     ▄▄▄
    █████████████████   █████
    ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀   ▀███▀
  ▄███████████████████▄   ▄
  ███▀             ▀███   █
  ███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███   █
  ███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███ ▀▀▀
  ███▄             ▄███
  ▀███████████████████▀
    ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
    ███████████▀▀▀███
    ███████████▄▄▄███
    ▀███████████████▀


  ▄███████████▄
  ██  █████████
  ██  █████████
  █████▀ ▀█████ █████▄
  ████ ▄█▄ ████ ██████
  ████ ▀█▀ ████ ██████
  █████▄ ▄█████ ██████
  █████████  ██ ██████
  █████████  ██ ██████
  ▀███████████▀ ██████
         ▄▄▄▄▄▄███████
         █████████████
         ▀███████████▀

  pewpewnoy

  • Novice
  • *
  • Posts: 27
  • Karma: +0/-0
   • View Profile
  Có sự nhầm lẫn ǵ không khi stake của chữ kí ít hơn stakes của h́nh đại diện?

  ChuckBuck

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 452
  • Country: vn
  • Karma: +2/-1
  • Gender: Male
  • better everyday!
   • View Profile
  Có sự nhầm lẫn ǵ không khi stake của chữ kí ít hơn stakes của h́nh đại diện?

  Không, đây không phải là một sự nhầm lẫn đâu. Đây hoàn toàn là quyết định của những người phát triển, tôi không thể đưa ra bất kỳ ư kiến nào về điều này.
  ███████████████████████████
  ███████████████████████████
  ████████▀         ▀████████
  ███████             ███████
  ███████             ███████
  ██████▀             ▀██████
  █████▄         ▄██▄  ▄█████
  ██████████▀▀███████████████
  ████▀▄██▀    ▀ ▀██▀██▄▀████
  ████  ▀             ▀  ████
  █████▄▄    ▄███▄    ▄▄█████
  ███████████████████████████
  ███████████████████████████
  .CHIPS.!
  ▄▄▀▀▀█████████▄▄
  ██▄███████████████
  █▄████████████████
  ██████████████████
  ▄█▀▀▀██████████████▄
  █▄▄██████████████████
  ▀████▀██████▀ ▄▀█▀
  ██ ▀▀███▀ ▄▀▄██
  ███
  ████████▀▄█████
  ▄███████████████▄
  ▀████████████████▀
  ▀██████ ████▀▀

  ▄▄██████ ███ ██████▄▄
  $100,000      
  EVENT
  !
  The Ultimate Crypto Casino
  9 CRYPTOCURRENCIES
     ▄█████████████▄     ▄▄▄
    █████████████████   █████
    ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀   ▀███▀
  ▄███████████████████▄   ▄
  ███▀             ▀███   █
  ███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███   █
  ███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███ ▀▀▀
  ███▄             ▄███
  ▀███████████████████▀
    ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
    ███████████▀▀▀███
    ███████████▄▄▄███
    ▀███████████████▀


  ▄███████████▄
  ██  █████████
  ██  █████████
  █████▀ ▀█████ █████▄
  ████ ▄█▄ ████ ██████
  ████ ▀█▀ ████ ██████
  █████▄ ▄█████ ██████
  █████████  ██ ██████
  █████████  ██ ██████
  ▀███████████▀ ██████
         ▄▄▄▄▄▄███████
         █████████████
         ▀███████████▀

  pewpewnoy

  • Novice
  • *
  • Posts: 27
  • Karma: +0/-0
   • View Profile
  Bạn có thể cho tôi xem link bảng tính có được không. Tôi không t́m thấy nó

  ChuckBuck

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 452
  • Country: vn
  • Karma: +2/-1
  • Gender: Male
  • better everyday!
   • View Profile
  Bạn có thể cho tôi xem link bảng tính có được không. Tôi không t́m thấy nó

  Dĩ nhiên, tôi có thể cung cấp nó cho bạn, nó là công khai cho tất cả mọi người.
  Hăy xem nó ở đây
  ███████████████████████████
  ███████████████████████████
  ████████▀         ▀████████
  ███████             ███████
  ███████             ███████
  ██████▀             ▀██████
  █████▄         ▄██▄  ▄█████
  ██████████▀▀███████████████
  ████▀▄██▀    ▀ ▀██▀██▄▀████
  ████  ▀             ▀  ████
  █████▄▄    ▄███▄    ▄▄█████
  ███████████████████████████
  ███████████████████████████
  .CHIPS.!
  ▄▄▀▀▀█████████▄▄
  ██▄███████████████
  █▄████████████████
  ██████████████████
  ▄█▀▀▀██████████████▄
  █▄▄██████████████████
  ▀████▀██████▀ ▄▀█▀
  ██ ▀▀███▀ ▄▀▄██
  ███
  ████████▀▄█████
  ▄███████████████▄
  ▀████████████████▀
  ▀██████ ████▀▀

  ▄▄██████ ███ ██████▄▄
  $100,000      
  EVENT
  !
  The Ultimate Crypto Casino
  9 CRYPTOCURRENCIES
     ▄█████████████▄     ▄▄▄
    █████████████████   █████
    ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀   ▀███▀
  ▄███████████████████▄   ▄
  ███▀             ▀███   █
  ███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███   █
  ███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███ ▀▀▀
  ███▄             ▄███
  ▀███████████████████▀
    ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
    ███████████▀▀▀███
    ███████████▄▄▄███
    ▀███████████████▀


  ▄███████████▄
  ██  █████████
  ██  █████████
  █████▀ ▀█████ █████▄
  ████ ▄█▄ ████ ██████
  ████ ▀█▀ ████ ██████
  █████▄ ▄█████ ██████
  █████████  ██ ██████
  █████████  ██ ██████
  ▀███████████▀ ██████
         ▄▄▄▄▄▄███████
         █████████████
         ▀███████████▀

  pewpewnoy

  • Novice
  • *
  • Posts: 27
  • Karma: +0/-0
   • View Profile
  Bạn có thể cho tôi xem link bảng tính có được không. Tôi không t́m thấy nó

  Dĩ nhiên, tôi có thể cung cấp nó cho bạn, nó là công khai cho tất cả mọi người.
  Hăy xem nó ở đây
  Cảm ơn nhé

   

  Bitcoin Garden 2013-2022, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services