click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: [Tiếng Việt][ANN][SPD]PoW/PoS Masternode - Stipend - Tiền tệ của dịch giả tự do  (Read 784 times)

thaian

  • Novice
  • *
  • Posts: 30
  • Karma: +0/-1
    • View Profile
Chủ đề chính thức (English): https://bitcointalk.org/index.php?topic=2918634.0;allStipend - [SPD]
Tiền tệ của dịch giả tự do
Trừu tượng

Ngày nay, ngày càng nhiều công ty bắt đầu thuê người từ xa v́ nhiều lư do khác nhau - nó thường là rẻ hơn, dễ dàng hơn và họ có một pool lớn hơn để lựa chọn tài năng tuyệt vời. Tuy nhiên, các trang web mà hiện đang sử dụng th́ không sử dụng công nghệ blockchain, từ đó họ có thể được hưởng lợi to lớn. Chúng tôi tin rằng tương lai nằm trong blockchain, và Stipend sẽ nâng cao tầm nh́n của một nền tảng phân quyền cho các dịch giả tự do mà sẽ: (1) cho phép bất cứ ai đăng một đề nghị, (2) cho phép một cá nhân để áp dụng cho một đề nghị không có hạn chế , và (3) tự động hoá quá tŕnh xem xét lại công việc thông qua việc sử dụng kế hoạch "xếp hạng" của một người dùng.


Có lẽ việc sụp đổ chính của nhiều trang hiện đang điều hành trên thị trường là việc sử dụng các khoản phí cực cao - một số lên đến nhiều hơn 20% trước khi bất kỳ khoản phí xử lư thanh toán nào được bao gồm. Ví dụ nếu một dịch giả tự do muốn được thanh toán qua thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ, lệ phí thậm chí c̣n cao hơn bởi v́ việc bổ sung của kiểm tra chống gian lận mà các công ty thẻ tín dụng phải thực hiện. Phí PayPal cũng được cắt sâu vào bất kỳ khoản tiền lương và chuyển khoản ngân hàng nào - mức rẻ nhất  của nó có thể mất đến một tuần để thông qua. Ngoài ra, đảm bảo công việc được hoàn thành và thanh toán được thực hiện  tới đúng địa chỉ cần thời gian và có thể là khó khăn cho người giải quyết nó. Toàn bộ quá tŕnh là không hiệu quả và mất thời gian, giới hạn phạm vi và bề rộng của các nhiệm vụ mà các nhà thầu có thể thuê ngoài để nền tảng của chúng tôi t́m ra công nhân hoàn hảo.


Stipend do đó sẽ là một nền tảng tất cả trong một cho tất cả các loại nhiệm vụ được thêm vào trong suốt thời gian dự án. Thanh toán tức thời như là những phần thưởng, những công nhân khuyến khích với lược đồ tiền xu khen thưởng trên khắp nền tảng. Các đội sẽ có thể dễ dàng và hiệu quả phân tán thanh toán tới những người đóng góp người đă hoàn thành các yêu cầu của bất kỳ nhiệm vụ nào sử dụng đồng xu mà họ mong muốn. Những người đang sử dụng SPD sẽ không phải trả phí, trong khi sử dụng bất kỳ đồng xu khác được hỗ trợ để trả công việc sẽ được tính một khoản phí nhỏ để được thanh toán bởi người mua. Một quá tŕnh xác minh và hệ thống danh tiếng sẽ được xây dựng để kiểm chứng rằng mỗi nhiệm đă hoàn thành thành công trước khi thanh toán được phân tán, được biết như "xếp hạng trước người dùng ".Code: [Select]
addnode=90.149.212.217:46978
addnode=59.18.162.74:46978
addnode=195.174.177.20:46978
addnode=34.225.25.154:46978
addnode=52.45.189.6:46978
addnode=34.232.249.188:46978
addnode=34.231.228.73:46978
addnode=34.239.99.171:46978
addnode=18.218.0.160:46978
addnode=52.15.218.190:46978
addnode=13.59.189.252:46978
addnode=101.51.107.70:54036
addnode=101.51.188.3:62766
addnode=109.190.219.180:38598
addnode=115.79.5.135:49710
addnode=13.59.189.252:60120
addnode=158.181.185.176:60336
addnode=169.1.147.111:46978
addnode=171.5.82.28:46978
addnode=176.108.187.1:21486
addnode=176.36.122.245:3711
addnode=177.179.22.208:57885
addnode=178.57.60.92:50945
addnode=188.234.93.164:50206
addnode=198.23.209.160:64869
addnode=34.239.99.171:44928
addnode=46.4.103.28:50924
addnode=58.10.232.158:55325
addnode=58.39.150.202:52333
addnode=59.18.162.74:46978
addnode=84.53.198.109:8539
addnode=89.179.241.192:50510
addnode=91.221.211.8:50961
addnode=91.222.164.220:46978
addnode=92.244.112.153:46978
addnode=93.115.96.17:46978
addnode=93.188.36.32:59863
addnode=99.244.129.240:46978

Pools

Pool #1: http://www.hashfaster.com
Pool #2: http://www.pooldaddy.ws
Pool #3: http://www.tiny-pool.com
Pool #4: http://www.protopool.net
Pool #5: http://www.yiimp.gos.cx
Pool #6: https://pool.coin-miners.info/
Pool #7: http://94.177.204.50/
Pool #8: http://bsod.pw/
Pool #9: https://www.lycheebit.com/
Pool #10: http://miningpool.shop/

Trao đổi:

https://wallet.crypto-bridge.org/market/BRIDGE.SPD_BRIDGE.BTC

Niêm yết #1: Masternodes.Online- SPD

Cộng đồng:
Twitter: https://twitter.com/StipendOff
Telegram: https://t.me/StipendOfficial
Discord: https://discord.gg/Q6vyckx
Reddit: https://www.reddit.com/r/stipend

Tiền thưởng: ĐĂ KÍCH HOẠT 21.02.2018
Masternodes: Thế chấp 5,000 SPD.
« Last Edit: March 06, 2018, 04:26:29 AM by thaian »

 

Bitcoin Garden 2013-2024, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services