click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: VIETNAMESE - [XAR] XaruCoin - 🌦 Weather Project 🌦 - High ROI Masternodes + POS  (Read 568 times)

vincentnguyen

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 50
  • Karma: +0/-0
    • View Profile
Chào mừng đến với Xarucoin!


Một cách dễ dàng để đầu tư và thu lại lợi tức đầu tư cao với cơ sở dữ liệu về khi hậu toàn cầu.


Các tính năng tuyệt vời

XaruCoin là một đồng tiện điện tử cho Dự án Thời tiết Xaru
Mục tiêu của dự án là tạo ra một cơ sở dữ liệu về thời tiết toàn cầu, để làm được điều đó cơ sở này cần được lấp đầy bằng các dữ liệu tại các trạm nút cộng đồng.
Chúng tôi sẽ cung cấp một bộ dụng cụ để triển khai Trạm thời tiết Xaru của chính bạn.
XaruCoin thực hiện các giao dịch một cách nhanh chóng với mức phí thấp và lợi tức đầu tư cao như tính năng đầu tiên đă nói. Các thanh toán tức th́ và việc xác nhận nhanh chóng.
Nhanh hơn nhiều Bitcoin.

Các thanh toán của bạn sẽ được xử lư mọi nơi trên thế giới vào bất kỳ thời điểm nào, nhanh nhất có thể.
Bạn sẽ chỉ cần một máy tính, điện thoại di động hoặc ví trực tuyến lưu trữ các đồng XAR của bạn và thực hiện hoặc nhận các thanh toán.
Các giao dịch được xử lư hoàn toàn ẩn danh.


Thông số kỹ thuật

POW+POS+MasterNodes
Thuật toán: X11
Kư hiệu: XAR
Thời gian Block: 90 giây
POW block cuối cùng: 400000
Độ khó được tính toán lại: Mỗi block
Chống Instamine 100 blocks
Số coin tối đa có sẵn: 90 Triệu
Xác nhận giao dịch: 10 blocks
Thời gian hoàn thiện khai thác: 20 blocks
P2P Port: 23450
RPC Port: 23451
Testnet P2P Port: 23452
Testnet RPC Port: 23453
Masternodes: 20000 XAR
Thưởng Masternode: 70% Từ POS
Cổ phần tối thiểu: 24h
Khai thác trước 3% 2.7 triệu
Phí TX tối thiểu: 0.0001 XAR

THƯỞNG POS BLOCKS:

Từ block 1 tới  50000 : 80 XAR
Từ  block 50001 tới 100000 : 90 XAR
Từ  block 100001 tới 140000 : 100 XAR
Từ  block 140001 tới  210000 : 50 XAR
Từ  block 210001 tới  hết : 30 XAR

THƯỞNG CỔ PHẦN (30% TỪ POS BLOCKS):

Từ block 1 tới  50000 : 24 XAR
Từ block 50001 tới  100000 : 27 XAR
Từ block 100001 tới  140000 : 30 XAR
Từ block 140001 tới  210000 : 15 XAR
Từ block 210001 tới  hết : 9 XAR

THƯỞNG MASTERNODE (70% TỪ POS BLOCKS):

Từ block 1 tới 50000 : 56 XAR
Từ block 50001 tới 100000 : 63 XAR
Từ block 100001 tới140000 : 70 XAR
Từ block 140001 tới 210000 : 35 XAR
Từ block 210001 tới hết : 21 XAR

THƯỞNG POW:

Từ block 1 tới  100 : 0 XAR (AntiInstamine)
Từ block 101 tới  100000 : 30 XAR
Từ block 100001 tới  200000 : 40 XAR
Từ block 200001 tới 400000 : 50 XAR

Ví:

Tặng thưởng:T́m chúng tôi tại:« Last Edit: February 05, 2018, 06:50:24 AM by vincentnguyen »

 

Bitcoin Garden 2013-2022, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services