click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: [ANN]Đồng tiền mới: Dinero DIN Masternode/POW NeoScrypt mă hoá  (Read 769 times)

jaychouvn

  • Novice
  • *
  • Posts: 14
  • Karma: +1/-0
    • View Profile

Chào mọi người, hôm nay jaychouvn xin giới thiệu mọi người đồng Dinero.
100% không sử dụng công cụ dịch. Xin cảm ơn.
Thông báo từ Dinero.

Dinero sử dụng công nghệ peer-to-peer để hoạt động mà không có cơ quan nào kiểm soát, chủ quản.
Dinero Core là tên của phần mềm nguồn mở sử dụng crypto.

Dinero dev cho thấy rằng họ sẽ hoạt động giống Dash , và đă thực hiện một số tinh chỉnh của riêng của họ. Dinero với mục tiêu chính :  "Quản lư Ngân sách Phân cấp và Quản lư Ngân sách". Nhiều đồng crypto khác dựa trên Dash đă không thể làm được điều đó, nhưng chúng tôi muốn sử dụng điều này để thúc đẩy một cộng đồng thực sự tốt.

Thông tin :
Tên:   Dinero
Kư hiệu:   DIN
Chữ cái đầu tiên:   D
Mă hoá:   NeoScrypt
Block Reward:   30 DIN
Reward giảm trong:   9%/Year
Thời gian của Block:   90 secs
Cổng giao tiếp:   26285
Mă hoá retargeting:   Dark Gravity Wave
Masternode yêu cầu tối thiểu:   5,000 DIN

Block thưởng hiện tại : 80% đến Miners, 20% đến Masternodes
Block thưởng trong tương lai : 50% đến Miners, 50% đến Masternodes
Block thưởng cuối cùng: 45% đến Miners, 45% đến Masternodes 10% cho Budget system

Tính toán tổng lưu lượng coin sẽ đạt gần 100M coins đến năm 2038
Đào trước 2% (2 triệu coin )

Source code sẽ có sớm tại :

https://github.com/dinerocoin/dinero


Ví chứa coin :


Ví cho Windows https://github.com/dinerocoin/dinero/releases/download/v1.0.0.1/dinerocore-1.0.0-win64-setup-unsigned.exe

Ví Linux https://github.com/dinerocoin/dinero/releases/download/v1.0.0.1/dinerocore-1.0.0-linux64.tar.gz

Ví Mac https://github.com/dinerocoin/dinero/releases/download/v1.0.0.1/dinerocore-1.0.0-osx-unsigned.dmgMining Pools

  Stratum  : lycheebit.com: 4233
    Tên     : YOUR_DINERO_ADDRESS
    Mật khẩu : c=DIN


    Website  : http://www.lycheebit.com/
    Trả sau   : Every hour
    Phí     : 1.00 %


Ví dụ cho : CCMiner command line :

ccminer.exe -a neoscrypt -o stratum+tcp://lycheebit.com: 4233 -u WALLET_ADDRESS -p c=DIN

Kênh Discord https://discord.gg/wZHHaue;  Website http://www.dinerocoin.org, Bounties, Airdrops, Kênh khác etc sẽ có sớm nhé mọi người .
« Last Edit: January 27, 2018, 08:54:50 AM by jaychouvn »

 

Bitcoin Garden 2013-2024, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services