click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: VIETNAMESE - [ANN] BashCoin[BASH] |Skein | MasterNodes | Airdorp | No ICO  (Read 903 times)

vincentnguyen

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 50
  • Karma: +0/-0
    • View Profile


BashCoin là một loại tiền điện tử thế hệ thứ 3 tích hợp nhiều tính năng hơn với các loại tiền tệ khác nhằm mục đích tạo ra một cơ sở thanh toán cơ bản thuận tiện và ổn định nhất và thiết lập một "nhà nước tự trị". Và để đặt nền móng cho việc tích hợp ứng dụng và các giải pháp thanh toán trong tương lai.website:bashcoin.pro


Tên : BashCoin
Kư hiệu : BASH
Thuật toán : Skein(POW/POS)
Tổng: 72,000,000
Quỹ ban đầu : 15%
Block POW cuối cùng: 388,800 blocks
Thời gian Block: 60S
Kích thước Block: 40MB
Coin hoàn thiện:  30 blocks
Mục tiêu Độ khó: 10 blocks
Masternode Yêu cầu: 5000BASH
RPCPORT = 22223
PORT = 22222


Chương tŕnh thưởng POW
61 - 600 Thưởng Block - 1 BASH
601 - 129600 Thưởng Block - 8 BASH
129601 - 259200 Thưởng Block - 7 BASH
259201 - 388800 Thưởng Block - 6 BASH
388801 POW KẾT THÚC

Chương tŕnh thưởng POS
601 - 129600 Thưởng Block - 8 BASH
129601 - 259200 Thưởng Block - 7 BASH
259201 - 388800 Thưởng Block - 6 BASH
388801 – tất cả Thưởng Block - 5 BASH

Thế chấp Masternode: 5 000 BASH.
Thưởng Masternodes: 90% của POS Blocks.
Kích hoạt Masternodes: Kể từ block 6011st Explorer tặng 1000 BAS  http://bashcoin.lchain.cc
2nd Explorer tặng 500 BASH  http://104.238.132.14:3001
3rd Explorer tặng 300 BASH  http://202.5.23.130:76
4th Explorer tặng 200 BASH  http://202.5.18.38:78
5th Explorer tặng 200 BASH  http://202.5.19.121:78


Mỗi người dịch các ngôn ngữ chính sẽ được nhận 50 BASH
 (Trung Quốc, Nhật, Liên Bang Mỹ, Hàn Quốc, Indonesia, Latin, Latin)đến sớm


One Faucet = 1000 Bonus/4000 Water
http://bashfaucet.unyun.cn/
Quote
Điều lệ Airdrop
Thời gian bắt đầu: 1/20/2018 14:00 UTC
Thời gian kết thúc:   1/23/2018 14:00 UTC
Airdrop có 1000 vị trí
Không gửi trong cùng một tài khoản và cùng một địa chỉ BASH
Newbie               2BASH
Jr. Member        8BASH
Member           12BASH
Full Member và hơn nữa    20BASH


Trích dẫn
http://bashfaucet.unyun.cn/
Bây giờ   5BASH/Ngày
Tiếp tục là vấn đề POS đă được giải quyết một cách cơ bản
 

Bitcoin Garden 2013-2021, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services