click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: [Tiếng Việt] [ANN]BHD | Bithold |C11 POW/POS/Masternodes| NO ICO |Premine thấp  (Read 1303 times)

thaian

 • Novice
 • *
 • Posts: 30
 • Karma: +0/-1
  • View Profile


Chúng tôi giới thiệu cho bạn một đồng xu mới gọi là Bithold.
Bithold là một đồng xu an toàn, ẩn danh, nhanh và có lợi nhuận cao với Masternodes và hệ thống phần thưởng nâng cao với sự Phát triển và Hỗ trợ Dài hạn.
Chào mừng đến với tương lai!


   Đặc tính chính:
 • Kháng Asic
 • Kháng NiceHash
 • Nvidia & AMD GPU Mining
 • Instamine bảo vệ
 • Ví được xây dựng trong Block Explorer
 • Phần thưởng Masternode bảo vệ
 • Thiết lập Masternode thân thiện
 • Phát triển và hỗ trợ dài hạn


   Thông số kỹ thuật:
 • Algo: C11
 • Thời gian block: 90 giây
 • Trưởng thành: 90 blocks
 • Độ khó retargeting: mọi block
 • Tổng cung: ~40 000 000 sau 10+ năm
 • Premine*:  1,25 %
 • Thế chấp Masternode: 10000 BHD
 • Cổng: 15971
 • Cổng RPC: 15973
 • Addnode=54.37.233.83
 • Addnode=137.74.40.196

   Phần thưởng PoW:
      block 2 - 100 : 1
      block 101 - 200 : 5
      block 201 - 300 : 10
      block 301 - 400 : 15
      block 401 - 500 : 25
      block 501 - 50 000 : 50
      block 50 001 - 100 000 : 40
      block 100 001 - 200 000 : 30
      block 200 001 - 300 000 : 20
      Sau đó giảm một nửa mỗi 150K blocks


   Phần thưởng Masternode (bắt đầu từ block 1000):
      block 500 - 10 000 : 25% của phần thưởng POW
      block 10 001 - 30 000 : 50% của phần thưởng POW
      block 30 000 + : 75% của phần thưởng POW


   Phần thưởng PoS (bắt đầu từ block 500): 10%

Github: https://github.com/Bitholddev/Bithold
Ví Windows: https://github.com/Bitholddev/Bithold/releases/download/1.0.0.3/bithold-qt.zip
Ví GUI Ubuntu: https://github.com/Bitholddev/Bithold/releases/download/1.0.0.3u/bithold-qt.tar
Ví Mac OS: soon
Hướng dẫn thiết lập Masternode: rất sớm

Website: rất sớm

Explorer:
https://altmix.org/coins/36-Bithold

Bản dịch:

Pools:

Sàn giao dịch
Rất sớm

Discord - https://discord.gg/an2nKzC
Twitter - https://twitter.com/BitholdTeam

Tiền thưởng
 • Một Block Explorer nữa làm việc  (không phải yiimp) - 30 BHD
 • Bản dịch** - 15 BHD : 
   Thêm tiền thưởng sớm

Tất cả các cung cấp vui ḷng liên hệ trong Discord
*- Premine sẽ được sử dụng cho tiền thưởng, chiến dịch quảng cáo, Liệt kê trên sàn giao dịch, Liệt kê Masternodes, các chiến dịch khác và các chương tŕnh quảng cáo.
**- Thanh toán sau khi được chấp thuận, chỉ những người bản ngữ, bản dịch đầu tiên và tốt nhất cho mọi ngôn ngữ phổ biến sẽ chiến thắng

 

Bitcoin Garden 2013-2022, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services