click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: [Tiếng Việt] [ANN]FOME - DÀNH RIÊG POS - 90% AIRDROP - 16 V̉NG - PRE-REG  (Read 958 times)

thaian

  • Novice
  • *
  • Posts: 30
  • Karma: +0/-1
    • View Profile


FOME

-------------------------------

Bài đăng này có thể bị thay đổi trước khi khởi chạy

Website - >>>>http://f0me.net/
Diễn đàn ->>>> https://f0me.com
Explorer - >>>> http://explorer.f0me.ru/
---------------------------------------------------------------------------

Tên coin: FOME
Ticker: FOME
Tổng cung: 35.000.000 FOME
Khai thác: POS > 60%
Premine: 20.000.000 FOME
Quỹ phát triển: quỹ phát triển 5% của pre-mine
Thời gian: 64 giây
Để Stake: 1 FOME
MST: 24 giờ


Ngày: 19.01.2018
Vào ngày phát hành, nó sẽ được thông báo trước tiên trong Discord và Telegram.Wallets:
Ví Linux
Ví Windows


Kênh Discord : 16.01.2018
Khởi chạy coin: 19.01.2018
Ra mắt diễn đàn: 23.01.2018
Airdrop đầu tiên: 24.01.2018
Chiến dịch tiền thưởng #1: 25.01.2018
Blockchain trực tuyến: 05.02.2018
Liệt kê trên một sàn trao đổi: Tháng 2 năm 2018
Ví Web: Tháng 3 năm 2018
Airdrop cuối cùng :  04.04.2018
Ví di động: May 2018
MasterNodes: May 2018
Chiến dịch tiền thưởng #2: Tháng 6 năm 2018
16 ṿng, Mỗi tuần 1 ṿng, bắt đầu ngày 24.01.2018

Phân phối thông qua Airdrop Airdrop

Ṿng 1: 340.000 FOME
Ṿng 2: 1.400.000 FOME
Ṿng 3: 340.000 FOME
Ṿng 4: 720.000 FOME
Ṿng 5: 340.000 FOME
Ṿng 6: 1.800.000 FOME
Ṿng 7: 72.000 FOME
Ṿng 8: 1.800.000 FOME
Ṿng 9: 310.000 FOME
Ṿng 10 : 720.000 FOME
Ṿng 11: 1.400.000 F0ME
Ṿng 12: 720.000 F0ME
Ṿng 13: 340.000 F0ME
Ṿng 14: 1.400.000 F0ME
Ṿng 15: 72.000 F0ME
Ṿng 16: 1.400.000 F0ME

Sau mỗi ṿng, 100.000 FOME sẽ được phân phối cho những người dùng vẫn có 90% Airdrop của họ vào số dư của họ, trong tổng số 1.600.000 FOME.

Vào lúc kết thúc Airdrop, 1.600.000 FOME sẽ được phân phối cho những người dùng vẫn có 90% Airdrop của họ vào số dư của họ.

Người dùng được phép bán 50% số dư hoặc sử dụng chúng để giao dịch.

Phân phối thông qua tiền thưởng

Tiền thưởng bản dịch: 1.000.000 FOME trong tổng số. 50% khi bản dịch đă sẵn sàng và 50% sau một tháng nếu chủ đề này được cập nhật liên tục + 5% tiền thưởng cho mỗi người dùng để Airdrop của họ.

Ngân sách Truyền thông xă hội: 2.000.000 FOME cho cả 2 chiến dịch (1.000.000 FOME cho mỗi) và tăng 1% cho Airdrop cá nhân.

Thông tin về đội của chúng tôi sẽ được tiết lộ sau trong dự án này

Làm thế nào để có được FOME của bạn?

Kiểm tra Discord và Diễn đàn để có được các yêu cầu cụ thể cho mỗi đợt Airdrop.
Nhưng về cơ bản, sẽ có 4 cách quan trọng để tăng điểm số của bạn vào Airdrop:

1. Hoạt động của BitcoinTalk (tất cả các xếp hạng BitcoinTalk đều được chấp nhận!)
2. Cấp độ Discord
3. Hoạt động Diễn đàn F0ME
4. Các hoạt động hỗ trợ F0ME như dự án (tweets, chia sẻ, bài viết ...)

Tất cả các cấp bitcointalk đều được chấp nhận! NO SPAM sẽ được phép trong đề tài này! Tất cả các bài viết vô dụng sẽ được báo cáo trực tiếp cho người kiểm duyệt!


DISCORD -> https://discord.gg/XkyqPw8
Diễn đàn -> https://f0me.com/
Bản dịch:
Chủ đề chính thức (English): https://bitcointalk.org/index.php?topic=2765332.0;all
Bản dịch Tiếng Nga: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2770539
Bản dịch Tiếng Ư: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2770740.0
Bản dịch tiếng Pháp: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2771132
Bản dịch tiếng Bồ Đào Nha: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2786119
Bản dịch tiếng Trung: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2776243.0
Bản dịch tiếng Philipin:https://bitcointalk.org/index.php?topic=2776596
Bản dịch tiếng Ả Rập: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2776748
Bản dịch tiếng Hindi: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2779638.0
Bản dịch tiếng Hà Lan: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2780067
Bản dịch tiếng Đức: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2779952
Bản dịch tiếng Indonesia: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2782332.0
Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2780653.0
Bản dịch tiếng Tây Ban Nha: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2788056.0
Bản dịch tiếng Úc : https://bitcointalk.org/index.php?topic=236982
« Last Edit: February 09, 2018, 01:47:20 PM by thaian »

 

Bitcoin Garden 2013-2022, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services