click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: [BOUNTY] GLOBATALENT.com🔥 1,105,000 đô 💰 để chia sẻ!  (Read 1425 times)

ChuckBuck

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 452
 • Country: vn
 • Karma: +2/-1
 • Gender: Male
 • better everyday!
  • View Profile

 
 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------
PreICO bắt đầu: ngày 16 tháng 4, 2018
ICO bắt đầu: ngày 21 tháng 5, 2018

---------------------------------------------------------------------------------------------

CHIẾN DỊCH TIỀN THƯỞNG GLOBATALENT (1%) :   8500000 GBT ≈ (1,105,000 đô)  được chia theo số tiền tích lũy.

TỔNG QUỸ TIỀN THƯỞNG: 1% của tổng số đồng xu GBT bán được!

 
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 GBT = 0.13 đô
---------------------------------------------------------------------------------------------

Quỹ sẽ được chia thành 9 loại trong dạng sau:
 
1. Chiến dịch dịch thuật & quản lư cộng đồng : 14% (119,000 GBT) ≈ (154700 đô)
2. Chiến dịch Telegram : 9% (76,500 GBT)≈ (99450 đô)
3. Chiến dịch nghệ thuật : 6% (51,000 GBT) ≈ (66300 đô)
4. Chiến dịch Youtube : 13% (110,500 GBT) ≈ (143650 đô)
5. Chiến dịch Twitter : 13% (110,500 GBT) ≈ (143650 đô)
6. Chiến dịch Facebook : 10% (85,000 GBT) ≈ (110500 đô)
7. Chiến dịch viết Blog : 13% (110,500 GBT) ≈ (143650 đô)
 Blogs/News and Steemit/Reddit/Medium etc. Campaign
8. Chiến dịch chữ kư : 14% (119,000 GBT) ≈ (154700 đô)
9. Chiến dịch Linkedin  8% (68,000 GBT) ≈ (88400 đô)
 
Thưởng thêm:
Chiến dịch PR & Marketing
Chiến dịch gặp gỡ
Chiến dịch Influencer

 
 

 
Thanh toán:
1. Dịch chủ đề ANN: 50 cổ phần
2. Dịch chủ đề tiền thưởng: 50 cổ phần
3. Dịch tài liệu: 300 cổ phần
4. Kiểm duyệt/Quản lư: 5 cổ phần mỗi bài viết khả dụng
 
Quy tắc:
1. Một bản dịch phải có chất lượng cao. Việc sử dụng bất kỳ loại công cụ nào như Google là không được phép và sẽ bị loại ngay lập tức.
2. Người phiên dịch phải có trách nhiệm giữ cho chủ đề hoạt động (chúng tôi có phần thưởng bổ sung để kiểm duyệt).
3. Người tham gia phải điền vào biểu mẫu và người được chọn sẽ được xác nhận bằng tin nhắn cá nhân.
4. Cung cấp bản dịch của bạn không muộn hơn 6 ngày khi được chấp nhận.
 
Làm thế nào để tham gia:
1. Đăng kư tham gia chiến dịch ở đây: https://goo.gl/forms/K5oNl3lkUCQd7Tnt1
 
Chủ đề ANN : https://bitcointalk.org/index.php?topic=2654545
File tài liệu : https://globatalent.com/whitepaper/
 
2. Bảng tính: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QMswWDbinrqCVKV5pcvbKL35dKFeUEp6LOGQ91WaNAs/edit?usp=sharing
 
 

 
Giúp Globatalent xây dựng cộng đồng trên Telegram! Bạn có thể tham gia bằng cách đóng góp cho cuộc thảo luận trong Globatalent Telegram Chat.
Hoạt động của bạn sẽ được theo dơi dựa trên số lượng tin nhắn của bạn, cũng như số ngày bạn đang hoạt động trong nhóm tṛ chuyện.

 

Thanh toán:

1 . 1 cổ phần để tham gia Telegram của chúng tôi
2. 100 cổ phần cho mỗi tuần bạn hoạt động trong cuộc tṛ chuyện và gửi ít nhất 8 tin nhắn đủ điều kiện.
3 . 10 cổ phần mỗi tin nhắn chất lượng (Phải xây dựng và mang tính chủ đề)
4 . +300 thêm cổ phần cho top 5 người tham gia hàng đầu (mỗi tuần)
Ngoài ra các phần thưởng bổ sung có thể được thêm phụ thuộc vào số người tham gia.
 
Quy tắc:
1. Tham gia nhóm Globatalent Telegram chat https://t.me/globatalent
2. Phải ở lại hoạt động trong nhóm cho đến khi kết thúc chiến dịch tiền thưởng.
3. Tối thiểu 8 tin nhắm mỗi tuần.  (Sẽ được tính tối đa 2 lần mỗi ngày) Tin nhắn phải có chủ đề và mang tính xây dựng. Một số cổ phần sẽ được chia sẻ giữa các thành viên hoạt độgn nhiều hơn. Tôi sẽ chỉnh định họ vào cuối chiến dịch.
4. Quá nhiều văn bản ngắn, emoji/sticker sẽ không được tính.
5. Chỉ một tài khoản Telegram cho mỗi người dùng Bitcointalk được cho phép.
6. Những người dùng không hoạt động sẽ bị loại bỏ khỏi chiến dịch tiền thưởng.
 
Làm thế nào để tham gia:
1. Đăng kư theo liên kết sau: https://goo.gl/forms/boAYTLYL7xvifZJf1
2. Bảng tính: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1auiRAQzMC7CJZvVYw7EcgVDxIsKZcjc0uzFfWhdZoIc/edit?usp=sharing
 
 

 
Thanh toán:
1. Chất lượng thường (1000 - 2000 lượt xem) : 10 cổ phần
2. Chất lượng trung b́nh (2000 - 5000 lượt xem) : 30 cổ phần
3. Chất lượng cao (5000 - 10000 lượt xem): 50 cổ phần
4. Chất lượng TOP (10000+ lượt xem) : 100 cổ phần
 
Quy tắc:
1. Mô tả về GLOBATALENT và tính năng của nó.
2. Bạn có thể tải chúng lên Youtube
3. Phải 500 người đăng kư
4. Thời gian không ít hơn 2 phút
5. Chúng tôi sẽ cung cấp cổ phần theo chất lượng và số lượng khán giả của video. Và tốt hơn, bạn sẽ nhận được nhiều cổ phần hơn. Số lượng cổ phần được giao không thể chuyển nhượng.
6. Kênh Youtube phải liên quan đến tiền điện tử (lượt xem)
 
Làm thế nào để tham gia:
1. Đăng kư theo liên kết sau: https://goo.gl/forms/Z0sVhb1LOa8ojaae2
2. Bảng tính: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D-TFajQcOHRDFwUIREWfWlgMITCaCmN21OTTgqESUZc/edit?usp=sharing
 
 

 
Thanh toán:
1. Có nhiều hơn 150 người theo dơi: 1 cổ phần/tuần
2. Có nhiều hơn 500 người theo dơi: 10 cổ phần/tuần
3. Có nhiều hơn 1000 người theo dơi: 40 cổ phần/tuần
4. Có nhiều hơn 5000 người theo dơi: 60 cổ phần/tuần
5. Có nhiều hơn 10000 người theo dơi: 100 cổ phần/tuần
6. Có nhiều hơn 50000 người theo dơi: 200 cổ phần/tuần
 
Thưởng thêm
Bạn có thể nhận được thêm GBT mỗi tuần bằng cách để lại pinned tweet!
250-500 người theo dơi 15 cổ phần/tuần
500-1000 người theo dơi 50 cổ phần/tuần
1000-2000 người theo dơi100 cổ phần/tuần
2000+ người theo dơi150 cổ phần/tuần
 
Quy tắc:
1: Tài khoản Twitter phải có nhiều hơn 150 người theo dơi
2. Phải theo dơi @globatalent, thích và retweet Globatalent tweets mỗi ngày tại: https://twitter.com/globatalent
3. Tweet cái này:
 
Code: [Select]
Be part of a Sport #Blockchain Revolution! Globatalent.com #decentralized sports #ICO #cryptocurrency #TokenSale #crypto
Bao gồm h́nh ảnh này trong Tweet: https://globatalent.com/sport-blockchain/0001.jpg
 
4.  Bạn phải thực hiện ít nhất 5 tweets/tuần về Globatalent, bao gồm hashtag #globatalent, #crypto, #ICO, #cryptocurrency, #ethereum, #blockchain. Chỉ có 1 tweet mỗi ngày được tính. Tweet phải bằng tiếng anh.
5 .  Số người theo dơi sẽ được cố định vào thời điểm đăng kư cho đến khi kết thúc chiến dịch.
6. Phần thưởng thêm: Ghim tweet vào trang tiểu sử của bạn.
 
Định dạng để đăng tác phẩm của bạn
 
Code: [Select]
Week #1
Twitter
 
Tweets
1.
2.
3.
4.
5.
 

Làm thế nào để tham gia:
 
1. Đăng kư theo liên kết sau: https://goo.gl/forms/fTiiZrs23QavU9p22
2. Bảng tính: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-HhvlEMYXUdQwBMMFQRM-E037afNTd0CKk1bkP0Udmk/edit?usp=sharing
 

 
Thanh toán:
1. Có nhiều hơn 150 người theo dơi: 1 cổ phần
2. Có nhiều hơn 500 người theo dơi: 10 cổ phần
3. Có nhiều hơn 1000 người theo dơi: 40 cổ phần
4. Có nhiều hơn 5000 người theo dơi: 60 cổ phần
5. Có nhiều hơn 10000 người theo dơi: 100 cổ phần
6. Có nhiều hơn 50000 người theo dơi: 200 cổ phần
 
Quy tắc:
1. Tài khoản Facebook phải có nhiều hơn 150 bạn bè.
2. Phải thích, b́nh luận và viết lại bài viết của Globatalent hàng ngày tại: https://www.facebook.com/globatalent.official/
3. Tài khoản phải được công khai
4. Đăng cái này:
 
Code: [Select]
Be part of a Sport #Blockchain Revolution! Globatalent.com #decentralized sports #ICO #cryptocurrency #TokenSale #crypto
Include the image in the post: https://globatalent.com/sport-blockchain/0001.jpg
 
Định dạng để đăng công việc của bạn:
 
Code: [Select]
Week #1
Facebook
 
Shares + Likes + comment
1.
2.
3.
4.
5.

 
Làm thế nào để tham gia:
1. Đăng kư theo liên kết sau: https://goo.gl/forms/LIAUVlLJJ04o8zjv1
2. Bảng tính: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qpMgvCUYlkpv0x6rvLO-LMHUAZyDxeVj_k2KUcUculg/edit?usp=sharing
 
 

 
Blog tiền thưởng sẽ được phân phối giữa những người sáng tạo ra bài viết, đánh giá và thông cáo đến báo chí về dự án Globatalent.
Bất kỳ ai cũng có thể tham gia - chỉ cần tạo một văn bản dài khoảng 500 từ về Globatalent và xuất bản nó cho phù hợp. Văn bản của bạn tốt hơn, bạn sẽ nhận được nhiều cổ phần hơn.

 
Thanh toán:
1.Cho bài viết Medium:
100+ người theo dơi =  5 cổ phần/tuần
250+ người theo dơi =  10 cổ phần/tuần
500+ người theo dơi =  15 cổ phần/tuần
1000+ người theo dơi =30 cổ phần/tuần
5000+ người theo dơi =60 cổ phần/tuần
 
2.Cho bài viết Steemit
10  + trả lời =5 cổ phần/tuần
25  + trả lời =10 cổ phần/tuần
50  + trả lời =20 cổ phần/tuần
100+ trả lời =30 cổ phần/tuần
300+ trả lời =60 cổ phần/tuần
 
3 . Cho bài viết Reddit
10+ trả lời =  5 cổ phần/tuần
20+ trả lời =  10 cổ phần/tuần
50+ trả lời =  20 cổ phần/tuần
100+ trả lời = 30 cổ phần/tuần
300+ trả lời =60 cổ phần/tuần
 
 
 
4.Blogger tự do hoặc trang web của bên thứ ba khác
Nội dung/quan điểm độc đáo = 10 cổ phần
 
 
Quy tắc:
1.Blogs và Webs được chấp nhận để tham gia vào phần thưởng này là: blogger, Wordpress, các trang web cá nhân, các trang web của bên thứ ba liên quan chặt chẽ đến tiền điện tử.
2. Các bài viết và bài báo phải sử dụng ngôn ngữ tiếng anh và chủ đề cho việc xuất bản bài báo phải liên quan đến tiền điện tử/Blockchain/ICO.
3. Chúng tôi không cho phép trang web không có đối tượng hoặc trang web mới; trang web nơi bạn chọn xuất bản văn bản của ḿnh phải có thời gian ít nhất là 2 tháng và phải có hoạt động của người dùng.
4. Các bài đăng và bài báo xuất bản phải có tối thiểu 500 từ, logo của GLOBATALENT và rơ ràng, ngắn gọn và được giải thích.
5. Các bài viết và bài báo phải có 1 liên kết đến chủ đề ANN, 2 liên kết đến globatalent.com, 1 liên kết đến hồ sơ bitcointalk của riêng bạn.
6. Không được phép sao chép/dán hoặc bất kỳ h́nh thức spam hoặc ấn phẩm nào chống lại dự án globatalent.com
7 . Hăy chắc rằng bạn đă hiểu đầy đủ về dự án Globatalent - dự án không hề phức tạp về quan điểm công nghệ. Đọc tài liệu của Globatalent đầu tiên, bạn có thể t́m thấy nó trên trang web của chúng tôi (www.globatalent.com).
 
Làm thế nào để tham gia:
1. Đăng kư theo liên kết sau: https://goo.gl/forms/1FvtrFLVRuIPxItw1
2. Bảng tính: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gv0lWE3dFV14TiqmYoximWZyftjzCqRVM4zLdXgK_T8/edit?usp=sharing
 
 

 
Thanh toán:
1. Thường : 10 cổ phần/tác phẩm
2. Trung b́nh : 30 cổ phần/tác phẩm
3. Cao : 50 cổ phần/tác phẩm
 
Quy tắc:
1. Tác phẩm nghệ thuật phải là nguyên bản, tích cực và sáng tạo, bằng cách sử dụng logo của Globatalent hoặc globatalent.com, chia sẻ tác phẩm nghệ thuật lên Facebook, Twitter, Telegram và Instagram.
2. Người theo dơi hoặc bạn bè phải hơn 1000
3. Tối đa 3 tác phẩm nghệ thuật/ngày.
4. Tác phẩm nghệ thuật phải liên quan đến tiền điện tử/blockchain/crowdfunding/crowdinvesting hoặc vài thứ khác trong chủ đề này.
5. Sử dụng hastag #Globatalent & #blockchain
 
Làm thế nào để tham gia:
1. Bạn phải đăng bài viết và ảnh minh họa trong chủ đề này mỗi tuần:
2.Biểu mẫu để điền vào:-  https://goo.gl/forms/C7KJJGRqV9kpd5rs1
2. Bảng tính: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_PcibEg0yd5JB6ioKcvOzb1GHkKrfmcCKA3Ujqg0TfY/edit?usp=sharing
 
 

 
Không bỏ lỡ bất kỳ cập nhật nào của chúng tôi! Theo dơi Globatalent trên Linkedin và chia sẻ tin tức của chúng tôi với các kết nối của các bạn để kiếm được đồng xu GBT
 
Thanh toán:
1 . Thích một bài viết: 5 cổ phần cho mỗi lượt thích
2 . Nhận xét (Nhận xét phải mang tính xây dựng và có ít nhất 30 kư tự. Giới hạn một nhận xét cho mỗi bài đăng): 20 cổ phần mỗi nhận xét
3 . Chia sẻ công khai bất kỳ bài đăng nào (giới hạn mỗi bài đăng 1 lần): 30 cổ phần mỗi lần chia sẻ
4 . Chia sẻ công khai bất kỳ bài đăng nào tới một nhóm Linkedin công cộng : 35 cổ phần mỗi lần chia sẻ
 
Quy tắc:
1. Tài khoản Linkedin của bạn phải có ít nhất 100 người theo dơi
2. Tài khoản Linkedin của bạn phải ở chế độ công khai hồ sơ
3. Nhận xét phải mang tính xây dựng và có ít nhất 30 kư tự. Bài viết spam sẽ không được tính.
 
Làm thế nào để tham gia:
1. Theo dơi Globatalent trên Linkedin: https://es.linkedin.com/company/globatalent
2. Tham gia nhóm Telegram của Globatalent @globatalent
3. Đăng kư theo liên kết sau: https://goo.gl/forms/HEjYHOTHrSiIVrDi1
4. Bảng tính: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IETR6FhaBnpyOI-1C4uphrVMRZwnY2s2X2g3rT3BDFg/edit?usp=sharing
 
 

 
Thanh toán:
Jr.Member: 1 cổ phần
Member: 3 cổ phần
Full Member/Sr.Member: 5 cổ phần
Herro/Legendary: 7 cổ phần
Avatar: 0.5 cổ phần
 
Quy tắc:
1. Newbie không được phép tham gia.
2. Sử dụng chữ kư của Globatalent cho đến khi kết thúc chiến dịch tiền thưởng.
3. Bài viết dưới 75 kư tự sẽ không được tính như là một bài viết hợp lệ.
4. Làm 10 bài viết mỗi tuần
5. Đăng kư với nhiều tài khoản sẽ bị liệt vào danh sách đen.
 
Làm thế nào để tham gia:
1. Đăng kư theo liên kết sau: https://goo.gl/forms/1oDR1IODch0qpl4s1
2. Bảng tính: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nHR-X7D-Uz4eD6fpF5lpW4lsdPV68QZ0mS7BYF4-k-g/edit?usp=sharing
 
Avatars:
 

https://ibb.co/mtwHXG

https://ibb.co/bvnPCG
 
Chữ kư:
 

JR. MEMBER

Code: [Select]
[center][url=https://globatalent.com/]▬▬▬▬┃▮┃ GlobaTalent ┃▮┃▬▬▬▬
⚽  Sport Blockchain Revolution  ⚽[/center]

MEMBER

Code: [Select]
[center]▰▰▰   [b]Decentralized Sports[/b]   [u]⚽ ──   [/u] [b]GlobaTalent[/b] [u]   ── ⚽[/u]   [b]Join PRE-ICO[/b]  ▰▰▰
▬▬▬▬▬▬▬┃▮┃ Sport Blockchain Revolution ┃▮┃▬▬▬   ❱❱  April 16th, 2018 ❚ ❙ ❘
[url=https://t.me/globatalent]Telegram[/url]  [url=https://twitter.com/globatalent]┃  Twitter[/url]  [url=https://www.facebook.com/globatalent.official]┃  Facebook [/url] [url=https://globatalent.com/whitepaper]┃  Whitepaper[/url] [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2690003.140]┃ Bounty[/url] [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2654545]┃  ANN Thread [/url][/center]


FULL MEMBER

Code: [Select]
[center][b][font=arial][color=#F4A122]▰▰▰   [color=#00436E][b]Decentralized Sports[/b]   [u]⚽ ──   [/u] [b][color=#00436E]Globa[color=#0083CC]Talent[/b] [u]   ── ⚽[/u]   [color=#005caa][b]Join PRE-ICO[/b]  [color=#F4A122]▰▰▰
[color=#00436E]▬▬▬▬▬┃▮┃ [color=#C0172A]Sport Blockchain Revolution [color=#00436E]┃▮┃▬▬▬   [color=#F4A122]❱❱  [color=#C0172A]April 16th, 2018 [color=#00436E]❚ ❙ ❘      
[url=https://t.me/globatalent][color=#0083CC]Telegram[/url]  ┃[url=https://twitter.com/globatalent][color=#0083CC]  Twitter[/url]  ┃[url=https://www.facebook.com/globatalent.official][color=#0083CC]  Facebook [/url] ┃[url=https://globatalent.com/whitepaper] [color=#0083CC] Whitepaper[/url] ┃ [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2690003.140][color=#0083CC]Bounty[/url] ┃[url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2654545] [color=#0083CC] ANN Thread [/url][/center]


SR. MEMBER

Code: [Select]
[center][table][tr][td][url=https://globatalent.com/][size=2pt][tt]         [color=#84D0F5]▄▄████▄▄        
     [color=#84D0F5]▄▄████████████▄▄        
 [color=#84D0F5]▄▄████████████████████▄▄  
[color=#2DAAE1]████[color=#84D0F5]██████▀▀  [color=#84D0F5]▀▀▀███▀▀▀      
[color=#2DAAE1]███████▀                  
[color=#2DAAE1]███████    [color=#84D0F5]▄██▄     [color=#005CAA]▄▄▄▄▄▄
[color=#2DAAE1]███████   [color=#008AB5]███[color=#005CAA]███   ▐██████
[color=#2DAAE1]███████    [color=#008AB5]▀█[color=#005CAA]█▀    ▐██████
[color=#2DAAE1]███████▄          [color=#005CAA]▄███████
[color=#2DAAE1]████[color=#008AB5]██████▄▄  [color=#005CAA]▄▄██████████
 [color=#008AB5]▀▀██████████[color=#005CAA]██████████▀▀  
     [color=#008AB5]▀▀██████[color=#005CAA]██████▀▀      
         [color=#008AB5]▀▀██[color=#005CAA]██▀▀[/td][td][url=https://globatalent.com/][size=34px][b][color=#00436E]Globa[color=#0083CC]Talent[/td][td][/td][td][/td][td][size=3pt][tt][color=#651317]██████
██
██  [color=#F4A122]██[/color]
██  [color=#F4A122]██[/color]
██  [color=#F4A122]██[/color]
██  [color=#F4A122]██[/color]
██  [color=#F4A122]██[/color]
██[/td][td][/td][td][center][url=https://globatalent.com/][b][size=17px][color=#00436E]DECENTRALIZED SPORTS
[size=2px][color=#651317]████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
[color=#C0172A][size=14px]Sport Blockchain Revolution[/td][td][/td][td][color=#651317][size=2px].
[size=28px][tt]│[/td][td][url=https://globatalent.com/][size=2pt][tt]         [color=#84D0F5]▄▄████▄▄        
     [color=#84D0F5]▄▄████████████▄▄        
 [color=#84D0F5]▄▄████████████████████▄▄  
[color=#2DAAE1]████[color=#84D0F5]██████▀▀  [color=#84D0F5]▀▀▀███▀▀▀      
[color=#2DAAE1]███████▀                  
[color=#2DAAE1]███████    [color=#84D0F5]▄██▄     [color=#005CAA]▄▄▄▄▄▄
[color=#2DAAE1]███████   [color=#008AB5]███[color=#005CAA]███   ▐██████
[color=#2DAAE1]███████    [color=#008AB5]▀█[color=#005CAA]█▀    ▐██████
[color=#2DAAE1]███████▄          [color=#005CAA]▄███████
[color=#2DAAE1]████[color=#008AB5]██████▄▄  [color=#005CAA]▄▄██████████
 [color=#008AB5]▀▀██████████[color=#005CAA]██████████▀▀  
     [color=#008AB5]▀▀██████[color=#005CAA]██████▀▀      
         [color=#008AB5]▀▀██[color=#005CAA]██▀▀[/td][td][/td][td][center][url=https://globatalent.com/pre-sale][b][size=17px][color=#005caa]Join PRE-ICO
[size=2px].
[color=#C0172A][size=14px]April 16th 2018[/td][td][/td][td][/td][td][size=3pt][tt][color=#651317]██████
    ██
[color=#F4A122]██[/color]  ██
[color=#F4A122]██[/color]  ██
[color=#F4A122]██[/color]  ██
[color=#F4A122]██[/color]  ██
[color=#F4A122]██[/color]  ██
    ██[/td][td][/td][td][/td][td][size=11px][b][url=https://globatalent.com/whitepaper][color=#00406A]▇▇ Read our Whitepaper ▇▇[/url]
[td][color=#F4A122][b][size=9px]⬢ [url=https://t.me/globatalent][color=#0083CC]Telegram[/url]
[size=2px].[/size]
⬢ [url=https://www.facebook.com/globatalent.official][color=#0083CC]Facebook[/url][/td][td][color=#F4A122][b][size=9px]⬢ [url=https://medium.com/@Globatalent][color=#0083CC]Medium[/url]
[size=2px].[/size]
⬢ [url=https://twitter.com/globatalent][color=#0083CC]Twitter[/url][/td][td][size=9px][color=#F4A122][b]⬢ [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2654545][color=#0083CC]ANN Thread[/url]
[size=2px].[/size]
⬢ [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2690003][color=#0083CC]Bounty[/url][/td][/td][/tr][/table][/center]


HERO MEMBER

Code: [Select]
[center][table][tr][td][url=https://globatalent.com/][size=2pt][tt]         [color=#84D0F5]▄▄████▄▄        
     [color=#84D0F5]▄▄████████████▄▄        
 [color=#84D0F5]▄▄████████████████████▄▄  
[color=#2DAAE1]████[color=#84D0F5]██████▀▀  [color=#84D0F5]▀▀▀███▀▀▀      
[color=#2DAAE1]███████▀                  
[color=#2DAAE1]███████    [color=#84D0F5]▄██▄     [color=#005CAA]▄▄▄▄▄▄
[color=#2DAAE1]███████   [color=#008AB5]███[color=#005CAA]███   ▐██████
[color=#2DAAE1]███████    [color=#008AB5]▀█[color=#005CAA]█▀    ▐██████
[color=#2DAAE1]███████▄          [color=#005CAA]▄███████
[color=#2DAAE1]████[color=#008AB5]██████▄▄  [color=#005CAA]▄▄██████████
 [color=#008AB5]▀▀██████████[color=#005CAA]██████████▀▀  
     [color=#008AB5]▀▀██████[color=#005CAA]██████▀▀      
         [color=#008AB5]▀▀██[color=#005CAA]██▀▀[/td][td][url=https://globatalent.com/][size=34px][b][color=#00436E]Globa[color=#0083CC]Talent[/td][td][/td][td][size=3pt][tt][color=#651317]██████
██
██  [color=#F4A122]██[/color]
██  [color=#F4A122]██[/color]
██  [color=#F4A122]██[/color]
██  [color=#F4A122]██[/color]
██  [color=#F4A122]██[/color]
██[/td][td][/td][td][center][url=https://globatalent.com/][b][size=17px][glow=#00436E,2][color=transparent].[color=#fff]DECENTRALIZED SPORTS[color=transparent].[/glow]
[size=2px].
[color=#C0172A][size=14px]Sport Blockchain Revolution[/td][td][color=#651317][size=2px].
[size=28px][tt]│[/td][td][url=https://globatalent.com/][size=2pt][tt]         [color=#84D0F5]▄▄████▄▄        
     [color=#84D0F5]▄▄████████████▄▄        
 [color=#84D0F5]▄▄████████████████████▄▄  
[color=#2DAAE1]████[color=#84D0F5]██████▀▀  [color=#84D0F5]▀▀▀███▀▀▀      
[color=#2DAAE1]███████▀                  
[color=#2DAAE1]███████    [color=#84D0F5]▄██▄     [color=#005CAA]▄▄▄▄▄▄
[color=#2DAAE1]███████   [color=#008AB5]███[color=#005CAA]███   ▐██████
[color=#2DAAE1]███████    [color=#008AB5]▀█[color=#005CAA]█▀    ▐██████
[color=#2DAAE1]███████▄          [color=#005CAA]▄███████
[color=#2DAAE1]████[color=#008AB5]██████▄▄  [color=#005CAA]▄▄██████████
 [color=#008AB5]▀▀██████████[color=#005CAA]██████████▀▀  
     [color=#008AB5]▀▀██████[color=#005CAA]██████▀▀      
         [color=#008AB5]▀▀██[color=#005CAA]██▀▀[/td][td][center][url=https://globatalent.com/pre-sale][b][size=17px][glow=#005caa,2][color=transparent].[color=#fff]Join PRE-ICO[color=transparent].[/glow]
[size=2px].[/size]
[color=#C0172A][size=14px]April 16th 2018[/td][td][/td][td][/td][td][size=3pt][tt][color=#651317]██████
    ██
[color=#F4A122]██[/color]  ██
[color=#F4A122]██[/color]  ██
[color=#F4A122]██[/color]  ██
[color=#F4A122]██[/color]  ██
[color=#F4A122]██[/color]  ██
    ██[/td][td][/td][td][/td][td][size=11px][b][url=https://globatalent.com/whitepaper][color=#00406A]▇▇ Read our Whitepaper ▇▇[/url]
[td][color=#F4A122][b][size=9px]⬢ [url=https://t.me/globatalent][color=#0083CC]Telegram[/url]
[size=2px].[/size]
⬢ [url=https://www.facebook.com/globatalent.official][color=#0083CC]Facebook[/url][/td][td][color=#F4A122][b][size=9px]⬢ [url=https://medium.com/@Globatalent][color=#0083CC]Medium[/url]
[size=2px].[/size]
⬢ [url=https://twitter.com/globatalent][color=#0083CC]Twitter[/url][/td][td][size=9px][color=#F4A122][b]⬢ [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2654545][color=#0083CC]ANN Thread[/url]
[size=2px].[/size]
⬢ [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2690003][color=#0083CC]Bounty[/url][/td][/td][/tr][/table][/center] 
 

 
Những ǵ mà chúng tôi yêu cầu là thông cáo báo chí xuất bản trên các trang web chính thức, các bài báo về tính năng, các bài đánh giá trên Youtube và nhiều thông tin khác liên quan đến tiền điện tử/ICO/Blockchain.
 
Làm thế nào để tham gia:
Nếu bạn cảm thấy có ai đó có thể xuất bản thông cáo báo chí hoặc bài viết trong các trang web tiền điện tử, vui ḷng liên hệ với chúng tôi [email protected]
 
Để xem xét một kênh Youtube liên quan đến tiền điện tử với hơn 50,000 người đăng kư, hăy liên hệ với chúng tôi [email protected]
 
Quy tắc:
1 . Gửi một email đến [email protected], bao gồm:  
EMAIL SUBJECT (PR BOUNTY).
Your Name.
Where are you going to publish.
Comments & rate:

2 .Khi bạn nhận được sự chấp thuận xuất bản thông cáo báo chí. Nó nên là thông cáo báo chí theo cách được viết ra. Hăy làm theo hướng dẫn thích hợp.
 

 
Tuyên truyền về dự án Globatalent trên toàn cầu.
 
Làm thế nào để tham gia:
Nếu bạn cảm thấy có ai đó có thể tổ chức cuộc gặp gỡ cho chúng tôi, hăy hoàn thành biểu mẫu sau và chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp với bạn.
 
 
Quy tắc:
Gửi một email đến [email protected] , bao gồm:
1. Chủ đề email: MEETUP BOUNTY
2. Tên của bạn
3. Tài khoản phương tiện truyền thông xă hội để xác minh và kiểm duyệt (Facebook hoặc LinkedIn thích hợp hơn)
4. Thành phố mà bạn sẽ tổ chức cuộc gặp gỡ
5. Đề xuất địa điểm tṛ chuyện (có thể là quán bar, nhà hàng, trường đại học,...)
6. Trang Meetup.com (bao gồm các chủ đề cần thảo luận)
7. Thời gian của cuộc gặp gỡ
8. Liên kết đến một bài đăng trên Facebook công khai hoặc tweet với sự kiện meetup của bạn.
Thông tin này sẽ được công khai thêm vào bảng tính Google. Bạn có thể sử dụng tài liệu đó để kiểm tra xem đăng kư của bạn đă được chấp nhận hay không.
 
 
Có thể chỉ có một cuộc gặp gỡ trên mỗi thành phố! (hai lần cho các thành phố lớn)
Ảnh chụp buổi họp mặt phải được cung cấp không quá một tuần sau khi cuộc họp diễn ra.
Lư tưởng nhất, nó nên là một nhóm họp mới, những người thành lập có liên quan cũng có thể được chấp nhận (khi sửa đổi).
Video được hoan nghênh, nhưng không bắt buộc.
Vui ḷng cung cấp cho chúng tôi những ư tưởng có thể làm cho sự kiện của bạn thêm đặc biệt!
Globatalent sẽ cung cấp bia miễn phí tại mỗi buổi họp mặt.
 
 

 
Tương tự như chiến dịch dịch thuật và quản lư cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đóng chương tŕnh này cho cộng đồng và chấp nhận các mục cụ thể vào chương tŕnh này.
 
Làm thế nào để tham gia:
Gửi một email đến [email protected], bao gồm:  
1. EMAIL SUBJECT (INFLUENCER BOUNTY).
2. Your Name.
3.Influencer accounts.
4. Comments & rate:
 
 
 
QUAN TRỌNG:
Người sáng lập và người quản lư chiến dịch được quyền thay đổi quy tắc, thêm quy tắc, từ chối bạn khỏi chiến dịch.
 
 
 
███████████████████████████
███████████████████████████
████████▀         ▀████████
███████             ███████
███████             ███████
██████▀             ▀██████
█████▄         ▄██▄  ▄█████
██████████▀▀███████████████
████▀▄██▀    ▀ ▀██▀██▄▀████
████  ▀             ▀  ████
█████▄▄    ▄███▄    ▄▄█████
███████████████████████████
███████████████████████████
.CHIPS.!
▄▄▀▀▀█████████▄▄
██▄███████████████
█▄████████████████
██████████████████
▄█▀▀▀██████████████▄
█▄▄██████████████████
▀████▀██████▀ ▄▀█▀
██ ▀▀███▀ ▄▀▄██
███
████████▀▄█████
▄███████████████▄
▀████████████████▀
▀██████ ████▀▀

▄▄██████ ███ ██████▄▄
$100,000      
EVENT
!
The Ultimate Crypto Casino
9 CRYPTOCURRENCIES
   ▄█████████████▄     ▄▄▄
  █████████████████   █████
  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀   ▀███▀
▄███████████████████▄   ▄
███▀             ▀███   █
███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███   █
███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███ ▀▀▀
███▄             ▄███
▀███████████████████▀
  ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
  ███████████▀▀▀███
  ███████████▄▄▄███
  ▀███████████████▀


▄███████████▄
██  █████████
██  █████████
█████▀ ▀█████ █████▄
████ ▄█▄ ████ ██████
████ ▀█▀ ████ ██████
█████▄ ▄█████ ██████
█████████  ██ ██████
█████████  ██ ██████
▀███████████▀ ██████
       ▄▄▄▄▄▄███████
       █████████████
       ▀███████████▀

tiber

 • Novice
 • *
 • Posts: 38
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
Re: [BOUNTY] GLOBATALENT.com🔥 1,105,000 đô 💰 để chia sẻ!
« Reply #1 on: January 19, 2018, 09:32:17 AM »
Khi nào đồng xu này được phân phát?

ChuckBuck

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 452
 • Country: vn
 • Karma: +2/-1
 • Gender: Male
 • better everyday!
  • View Profile
Re: [BOUNTY] GLOBATALENT.com🔥 1,105,000 đô 💰 để chia sẻ!
« Reply #2 on: January 27, 2018, 05:12:39 AM »
Khi nào đồng xu này được phân phát?

Có hai mốc thời gian về việc phân phát đồng xu này. Mốc thứ nhất là sau khi ICO kết thúc, những đồng xu sẽ được phân phối trực tiếp cho các nhà đầu tư. Mốc thứ hai là khi phân phối cho những người tham gia tiền thưởng, hiện tại, chúng tôi chưa có bất kỳ thông tin cụ thể nào về thời gian này.
███████████████████████████
███████████████████████████
████████▀         ▀████████
███████             ███████
███████             ███████
██████▀             ▀██████
█████▄         ▄██▄  ▄█████
██████████▀▀███████████████
████▀▄██▀    ▀ ▀██▀██▄▀████
████  ▀             ▀  ████
█████▄▄    ▄███▄    ▄▄█████
███████████████████████████
███████████████████████████
.CHIPS.!
▄▄▀▀▀█████████▄▄
██▄███████████████
█▄████████████████
██████████████████
▄█▀▀▀██████████████▄
█▄▄██████████████████
▀████▀██████▀ ▄▀█▀
██ ▀▀███▀ ▄▀▄██
███
████████▀▄█████
▄███████████████▄
▀████████████████▀
▀██████ ████▀▀

▄▄██████ ███ ██████▄▄
$100,000      
EVENT
!
The Ultimate Crypto Casino
9 CRYPTOCURRENCIES
   ▄█████████████▄     ▄▄▄
  █████████████████   █████
  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀   ▀███▀
▄███████████████████▄   ▄
███▀             ▀███   █
███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███   █
███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███ ▀▀▀
███▄             ▄███
▀███████████████████▀
  ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
  ███████████▀▀▀███
  ███████████▄▄▄███
  ▀███████████████▀


▄███████████▄
██  █████████
██  █████████
█████▀ ▀█████ █████▄
████ ▄█▄ ████ ██████
████ ▀█▀ ████ ██████
█████▄ ▄█████ ██████
█████████  ██ ██████
█████████  ██ ██████
▀███████████▀ ██████
       ▄▄▄▄▄▄███████
       █████████████
       ▀███████████▀

tiber

 • Novice
 • *
 • Posts: 38
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
Re: [BOUNTY] GLOBATALENT.com🔥 1,105,000 đô 💰 để chia sẻ!
« Reply #3 on: February 20, 2018, 09:38:29 AM »
Khi nào đồng xu này được phân phát?

Có hai mốc thời gian về việc phân phát đồng xu này. Mốc thứ nhất là sau khi ICO kết thúc, những đồng xu sẽ được phân phối trực tiếp cho các nhà đầu tư. Mốc thứ hai là khi phân phối cho những người tham gia tiền thưởng, hiện tại, chúng tôi chưa có bất kỳ thông tin cụ thể nào về thời gian này.
Cảm ơn v́ thông tin mà bạn đă cung cấp

ChuckBuck

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 452
 • Country: vn
 • Karma: +2/-1
 • Gender: Male
 • better everyday!
  • View Profile
Re: [BOUNTY] GLOBATALENT.com🔥 1,105,000 đô 💰 để chia sẻ!
« Reply #4 on: February 23, 2018, 08:38:01 PM »
Khi nào đồng xu này được phân phát?

Có hai mốc thời gian về việc phân phát đồng xu này. Mốc thứ nhất là sau khi ICO kết thúc, những đồng xu sẽ được phân phối trực tiếp cho các nhà đầu tư. Mốc thứ hai là khi phân phối cho những người tham gia tiền thưởng, hiện tại, chúng tôi chưa có bất kỳ thông tin cụ thể nào về thời gian này.
Cảm ơn v́ thông tin mà bạn đă cung cấp

PreICO bắt đầu: ngày 16 tháng 4, 2018
ICO bắt đầu: ngày 21 tháng 5, 2018

đây là hai cột mốc quan trọng mà bất kỳ người tham gia cần lưu ư, đồng xu sẽ được phân phối một thời gian ngắn sau đó.
███████████████████████████
███████████████████████████
████████▀         ▀████████
███████             ███████
███████             ███████
██████▀             ▀██████
█████▄         ▄██▄  ▄█████
██████████▀▀███████████████
████▀▄██▀    ▀ ▀██▀██▄▀████
████  ▀             ▀  ████
█████▄▄    ▄███▄    ▄▄█████
███████████████████████████
███████████████████████████
.CHIPS.!
▄▄▀▀▀█████████▄▄
██▄███████████████
█▄████████████████
██████████████████
▄█▀▀▀██████████████▄
█▄▄██████████████████
▀████▀██████▀ ▄▀█▀
██ ▀▀███▀ ▄▀▄██
███
████████▀▄█████
▄███████████████▄
▀████████████████▀
▀██████ ████▀▀

▄▄██████ ███ ██████▄▄
$100,000      
EVENT
!
The Ultimate Crypto Casino
9 CRYPTOCURRENCIES
   ▄█████████████▄     ▄▄▄
  █████████████████   █████
  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀   ▀███▀
▄███████████████████▄   ▄
███▀             ▀███   █
███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███   █
███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███ ▀▀▀
███▄             ▄███
▀███████████████████▀
  ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
  ███████████▀▀▀███
  ███████████▄▄▄███
  ▀███████████████▀


▄███████████▄
██  █████████
██  █████████
█████▀ ▀█████ █████▄
████ ▄█▄ ████ ██████
████ ▀█▀ ████ ██████
█████▄ ▄█████ ██████
█████████  ██ ██████
█████████  ██ ██████
▀███████████▀ ██████
       ▄▄▄▄▄▄███████
       █████████████
       ▀███████████▀

tiber

 • Novice
 • *
 • Posts: 38
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
Re: [BOUNTY] GLOBATALENT.com🔥 1,105,000 đô 💰 để chia sẻ!
« Reply #5 on: March 03, 2018, 11:52:43 AM »
Khi nào đồng xu này được phân phát?

Có hai mốc thời gian về việc phân phát đồng xu này. Mốc thứ nhất là sau khi ICO kết thúc, những đồng xu sẽ được phân phối trực tiếp cho các nhà đầu tư. Mốc thứ hai là khi phân phối cho những người tham gia tiền thưởng, hiện tại, chúng tôi chưa có bất kỳ thông tin cụ thể nào về thời gian này.
Cảm ơn v́ thông tin mà bạn đă cung cấp

PreICO bắt đầu: ngày 16 tháng 4, 2018
ICO bắt đầu: ngày 21 tháng 5, 2018

đây là hai cột mốc quan trọng mà bất kỳ người tham gia cần lưu ư, đồng xu sẽ được phân phối một thời gian ngắn sau đó.
Có vẻ chiến dịch c̣n kêó dài khá lâu và nó sẽ là cơ hội cho nhiều người tham gia

ChuckBuck

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 452
 • Country: vn
 • Karma: +2/-1
 • Gender: Male
 • better everyday!
  • View Profile
Re: [BOUNTY] GLOBATALENT.com🔥 1,105,000 đô 💰 để chia sẻ!
« Reply #6 on: March 03, 2018, 12:10:15 PM »
Có vẻ chiến dịch c̣n kêó dài khá lâu và nó sẽ là cơ hội cho nhiều người tham gia

Đúng vậy, chiến dịch này chỉ kết thúc khi ICO kết thúc, và dĩ nhiên, ICO đang ở một khoảng thời gian rất dài phía trước. Cơ hội để tham gia chiến dịch này là rất nhiều.

HIỆN TẠI, CHÚNG TÔI ĐĂ PHÁT HÀNH TÀI LIỆU MỚI, NÓ ĐANG ĐƯỢC DỊCH SANG NGÔN NGỮ CỦA CHÚNG TA, TÔI SẼ CẬP NHẬT NÓ Ở ĐÂY NGAY KHI TÔI HOÀN THÀNH
███████████████████████████
███████████████████████████
████████▀         ▀████████
███████             ███████
███████             ███████
██████▀             ▀██████
█████▄         ▄██▄  ▄█████
██████████▀▀███████████████
████▀▄██▀    ▀ ▀██▀██▄▀████
████  ▀             ▀  ████
█████▄▄    ▄███▄    ▄▄█████
███████████████████████████
███████████████████████████
.CHIPS.!
▄▄▀▀▀█████████▄▄
██▄███████████████
█▄████████████████
██████████████████
▄█▀▀▀██████████████▄
█▄▄██████████████████
▀████▀██████▀ ▄▀█▀
██ ▀▀███▀ ▄▀▄██
███
████████▀▄█████
▄███████████████▄
▀████████████████▀
▀██████ ████▀▀

▄▄██████ ███ ██████▄▄
$100,000      
EVENT
!
The Ultimate Crypto Casino
9 CRYPTOCURRENCIES
   ▄█████████████▄     ▄▄▄
  █████████████████   █████
  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀   ▀███▀
▄███████████████████▄   ▄
███▀             ▀███   █
███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███   █
███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███ ▀▀▀
███▄             ▄███
▀███████████████████▀
  ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
  ███████████▀▀▀███
  ███████████▄▄▄███
  ▀███████████████▀


▄███████████▄
██  █████████
██  █████████
█████▀ ▀█████ █████▄
████ ▄█▄ ████ ██████
████ ▀█▀ ████ ██████
█████▄ ▄█████ ██████
█████████  ██ ██████
█████████  ██ ██████
▀███████████▀ ██████
       ▄▄▄▄▄▄███████
       █████████████
       ▀███████████▀

 

Bitcoin Garden 2013-2022, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services