click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: [VIE][ANN][Masternode] WeyCoin - Đồng kỹ thuật số dạng Proof-of-Meme  (Read 217 times)

lionkingsunnet001vn

  • Novice
  • *
  • Posts: 33
  • Karma: +0/-0
    • View Profile
Trước khi bắt đầu, tôi biết chủ đề này đă được đăng lại. Tôi là nhà phát triển cốt lơi của WeyCoin, v́ vậy nếu người điều hành đưa ra các chủ đề cũ, tôi xin yêu cầu họ bị xóa hoặc khóa.WeyCoin là ǵ?

WeyCoin là một dạng độc nhất của cryptocurrency (memecoin) với các công nghệ tiên tiến đáng nghi ngờ đằng sau nó. Mặc dù nguồn gốc của nó bắt nguồn từ các Memes Knuckles Ugandan, nó có một cách tiếp cận nghiêm trọng để nó. Cuối cùng, đồng tiền sẽ làm việc song song với PoW, Masternodes và thực hiện một dạng công nghệ mới gọi là Proof-of-Meme. Người dùng về cơ bản sẽ được thưởng một tỷ lệ phần trăm trên mỗi khối để thích (clucking), disliking (nhổ), chia sẻ và đăng memes trên nền tảng của chúng tôi. Phiên bản đầu tiên của công nghệ này sẽ làm việc như là một cơ chế "tipping" để tạo ra và đăng memes thông qua việc sử dụng mă QR. Thời hạn của việc này được nêu trong lộ tŕnh của chúng tôi bên dưới:Sách trắng của chúng tôi vẫn đang trong tác phẩm.

Vậy chúng ta hăy làm ngay bây giờ

Các liên kết chính thức được nêu dưới đây:

Trang chủ

Khám phá Blockchain

GitHub Repo


Mạng xă hội

Discord

Twitter

Reddit


Sàn giao dịch đă lên

CoinHouse

TradeOgre


Bể đào chính thức

WeyCoin

FatPanda

MWFU


Thông tin khác

Tên viết tắt: WAE

Cung tối đa: 256,000,000 WAE

Thời gian khối: 20 giây

Thuật toán: Lyra2REv2

Đội ngũ phát triển: Flavius P. (Primary Developer), Dave A. (Community & Marketing)

« Last Edit: March 15, 2018, 05:09:47 PM by lionkingsunnet001vn »

 

Bitcoin Garden 2013-2022, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services