click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: [BOUNTY] ARCONA - Hệ sinh thái tăng cường thực tế. Lên đến 700K đô. 27 tháng 11  (Read 1341 times)

ChuckBuck

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 452
 • Country: vn
 • Karma: +2/-1
 • Gender: Male
 • better everyday!
  • View Profile

TOKEN SALE: 27.11.2017

TRANG WEB | ANN THREAD | TWITTER | FACEBOOK | TELEGRAM | REDDIT | BLOG


Arcona đang bắt đầu chương tŕnh tiền thưởng chính thức để thưởng cho những người ủng hộ với các đồng tiền ARC.
2% của tất cả các thẻ đă bán sẽ được phân bổ cho chương tŕnh tiền thưởng. Chương tŕnh sẽ chạy cho đến khi kết thúc Token Sale. Khoản tiền thưởng sẽ được thanh toán trong ṿng 30 ngày sau khi kết thúc Token Sale.


Phân phối tiền thưởng chung:Vui ḷng kiểm tra sự tham gia của bạn trong bảng tính này


TWITTER

Các cổ phần sẽ được thanh toán tùy thuộc vào những người theo dơi (khi bắt đầu chiến dịch).

250-749 người theo dơi:   1 cổ phần mỗi retweet
750-1499 người theo dơi:   2 cổ phần mỗi retweet
1500-9999 người theo dơi:   4 cổ phần mỗi retweet
10.000+ người theo dơi:   6 cổ phần mỗi retweet

Tối thiểu 3 retweets mỗi tuần
Tối đa 2 retweets mỗi ngày, và 10 retweets mỗi tuần

Áp dụng:
1. Theo dơi Arcona trên Twitter: https://twitter.com/arconaico
2. Đăng kư với biểu mẫu này
3. Đăng kư reweet của bạn với biểu mẫu này mỗi 2 tuần:
Tuần 1-2 (27.10-10.11, đến 17.11)
Tuần 3-4 (11.11-24.11, đến 1.12)
Tuần 5-6 (25.11-8.12, đến 15.12)
Tuần 7-8 (nếu có) (9.12-22.12, đến 29.12)

Quy tắc:
Bạn phải đạt cấp bậc Jr.member hoặc cao hơn trong Bitcointalk
Kiểm toán Twitter của bạn (https://www.twitteraudit.com/) điểm số phải ít nhất 85% và chỉ những người theo dơi thực sự từ lần kiểm tra cuối cùng mới được tính.
Người theo dơi Twitter sẽ KHÔNG được cập nhật sau khi đă đăng kư trong chiến dịch


DỊCH VÀ KIỂM DUYỆT

Khoản tiền thưởng này bao gồm ba nhiệm vụ:
1. Bản dịch của ANN + bounty thread
2. Bản dịch của Whitepaper+Website theo ngôn ngữ sau: Italian, German, French, Portuguese, Arabic, Indonesian, Vietnamese
3. Tạo và kiểm duyệt nhóm Telegram / Wechat / Kakaochat địa phương


Cổ phần kiếm được sẽ phụ thuộc vào hoạt động trong chủ đề và số thành viên trong nhóm Telegram / Wechat / Kakaochat.

Bản dịch của tin nhắn được ghim từ nhóm chính thức: 5 cổ phần + 2 cổ phần/member tại thời điểm chiến dịch kết thúc
ANN+bounty threads: 50 cổ phần + 5 cổ phần mỗi bài viết
Bản dịch tài liệu: 200 cổ phần

Áp dụng:
1. Gửi một email tới [email protected] với thông tin chi tiết sau:
 - Ngôn ngữ mẹ đẻ
 - Phần chiến dịch mà bạn áp dụng (ANN/WP/Telegram)
 - Kinh nghiệm dịch/kiểm duyệt (nếu có)
 - Tên người dùng Bitcointalk
 - Địa chỉ ví ERC-20
2. Sau khi được chấp nhận và hoàn thành bản dịch, đăng trong chủ đề này với một liên kết đến bản dịch hoặc tài liệu


Quy tắc:[/b]
1. Người tham gia được yêu cầu giữ cho nhóm Telegram ở địa phương hoạt động bằng cách đăng và dịch các bản cập nhật, tin tức hoặc bất kỳ thông báo quan trọng nào. Một chủ đề đơn độc sẽ bị từ chối.
2. Tự động (Google hoặc tương tự) dịch hoặc bản dịch chất lượng thấp sẽ bị từ chối.
3. Các bài viết không cần thiết hoặc lặp đi lặp lại sẽ bị từ chối tính cổ phần
4. Chỉ các bài viết do OP viết sẽ được tính


TELEGRAM

1 cổ phần/tuần

Áp dụng:
1. Tham gia nhóm Telegram của chúng tôi: https://t.me/arcona_ico
2. Điền và gửi biểu mẫu này

Quy tắc:
1. Chỉ một phần thưởng cho mỗi người dùng Telegram và Bitcointalk
2. Bạn phải hoạt động trong nhóm Telegram ít nhất 1 lần mỗi tuần
3. Bạn phải có tối thiểu 10 bài viết trong diễn đàn này trước khi tham gia chiến dịch


CHIẾN DỊCH CHỮ KƯ, AVATAR VÀ VĂN BẢN CÁ NHÂN

Phân phối cổ phần theo cấp bậc người sử dụng:

Jr. Member:    1 cổ phần/ngày
Member:      2 cổ phần/ngày
Full Member:   3 cổ phần/ngày
Sr Member:      5 cổ phần/ngày
Hero/Legendary:   7 cổ phần/ngày

Áp dụng:

1. Thêm chữ kư theo cấp bậc của bạn, avatar và văn bản cá nhân
2. Điền và gửi biểu mẫu này

Quy tắc
1. Chữ kư, avatar và văn bản cá nhân phải được giữ cho tới khi được tính sau khi kết thúc TGE (cho phép khoảng một tuần để tính toán)
2. Tối thiểu 15 bài viết có ư nghĩa mỗi tuần phải được thực hiện trong thời gian này. Off-topic, spam và bài viết vô nghĩa sẽ không được tính.
3. Posts must have a minimum length of 70 characters
4. Người tham gia phải có cấp bậc ít nhất Jr.member trong diễn đàn này

Chữ kư:

Jr. Member:


Code: [Select]
[center][url=www.arcona.io]⬢ A R C O N A ⬢   Token Sale
The Augmented Reality Ecosystem
[/center]

Member:


Code: [Select]
[center][url=http://www.arcona.io/]⬢ ⬢   Augmented Reality World Discovered   ⬢ ⬢
▂▂▃▃▃▅▅▅▆▆▆▆▆▅▅   [b]A R C O N A[/b]   ▅▅▆▆▆▆▆▅▅▅▃▃▃▂▂[/url]
[url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2324174.0]Join us on  Bitcointalk[/url]  │  [url=https://t.me/arcona_ico]Telegram[/url]  │  [url=https://t.me/arcona_ico]Twitter[/url]  │  [url=https://docs.google.com/document/d/1JbrIS5c-IDLbeiuOrycv2Fa91NG2xUkMabOWoevToRw/edit]Read our Whitepaper[/url][/center]

Full Member:


Code: [Select]
[center][font=narrow arial][b][url=http://www.arcona.io/][color=#b7d369]⬢ ⬢  [color=#002e5d] Augmented Reality World Discovered   [color=#b7d369]⬢ ⬢
[color=#ffba88]▂[/color][color=#feb580]▂[/color][color=#fcb079]▃[/color][color=#fbab71]▃[/color][color=#faa669]▃[/color][color=#f9a161]▅[/color][color=#f79c5a]▅[/color][color=#f69752]▅[/color][color=#f5924a]▆[/color][color=#f38d43]▆[/color][color=#f2883b]▆[/color][color=#f18333]▆[/color][color=#f07e2b]▆[/color][color=#ee7924]▅[/color][color=#ed741c]▅[/color]   [font=lucida console][b][color=#ed741c]A R C O N A[/b][/font]   [color=#ed741c]▅[/color][color=#ee7924]▅[/color][color=#f07e2b]▆[/color][color=#f18333]▆[/color][color=#f2883b]▆[/color][color=#f38d43]▆[/color][color=#f5924a]▆[/color][color=#f69752]▅[/color][color=#f79c5a]▅[/color][color=#f9a161]▅[/color][color=#faa669]▃[/color][color=#fbab71]▃[/color][color=#fcb079]▃[/color][color=#feb580]▂[/color][color=#ffba88]▂[/color][/url]
[url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2324174.0][color=#002e5d]Join us on  Bitcointalk[/url]  [color=#b7d369]│  [url=https://t.me/arcona_ico][color=#002e5d]Telegram[/url]  [color=#b7d369]│  [url=https://t.me/arcona_ico][color=#002e5d]Twitter[/url]  [color=#b7d369]│  [url=https://docs.google.com/document/d/1JbrIS5c-IDLbeiuOrycv2Fa91NG2xUkMabOWoevToRw/edit][color=#002e5d]Read our Whitepaper[/url][/center]

Sr. Member:


    ⬢


       ▄▄▄▄██████████████████▄▄▄▄      
   ██████████████████████████████████  
██ █████████▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█████████ ██
██ ▀▀▀▄▄▄▄▄▄▄██████████████▄▄▄▄▄▄▄▀▀▀ ██
▄▄▄ ██████████████████████▓▓▓▓▓▓████ ▄▄▄
 ▀▀ ████████████████████████▓▓▓▓████ ▀▀
     ▀████████████████████████████▀    
       ▀▀▀████████▀  ▀████████▀▀▀      
www.arcona.io

    ⬢

              ▄▄█████▄▄
           ▄▄██▀▀ ▄▄▄ ▀▀██▄▄
       ▄▄██▀▀ ▄▄███████▄▄ ▀▀██▄▄
   ▄▄██▀▀ ▄▄███████████████▄▄ ▀▀██▄▄
 ██▀▀ ▄▄███████████████████████▄▄ ▀▀██
 █▌ ██████████▄▄          ▀████████ ▐█
 █▌ ██████████▀  ▄ ▐  ██▄   ███████ ▐█
 █▌ ████████▀  ▄██ ▐  ██▀  ▐███████ ▐█
 █▌ ███████▌  ██▀▀ ▐    ▄▄█████████ ▐█
 █▌ ██████▌  ███▀▀ ▀     ▀▀████████ ▐█
 █▌ █████▌  ██████ ▐  ███▄  ▀██████ ▐█
 █▌ ████▌  ▐██████ ▐  █████  ▐█████ ▐█
 █▌ ████    ▀████▀    ▀███▀   █████ ▐█
 █▌ ███████████████████████████████ ▐█
 ██▄▄ ▀▀███████████████████████▀▀ ▄▄██
   ▀▀██▄▄ ▀▀███████████████▀▀ ▄▄██▀▀
       ▀▀██▄▄ ▀▀███████▀▀ ▄▄██▀▀
           ▀▀██▄▄ ▀▀▀ ▄▄██▀▀
               ▀▀█████▀▀
Buy Digital Land in Real World
Token Sale : 1 ARCONA = 1 M2
Whitepaper  │ Announcement

      ▄▄█████████▄▄      
    ▄█████████████████▄    
  ▄█████████████████████▄  
 ▐█████████████▀▀▀  █████▌
 █████████▀▀▀  ▄▀  ▐██████
▐████▀▀      ▄▀    ███████▌
▐██████▄▄  ▄▀     ▐███████▌
 ████████▌  ▄▄    ████████
 ▐████████▄████▄▄▐███████▌
  ▀█████████████████████▀  
    ▀█████████████████▀    
       ▀▀█████████▀▀      
Telegram

      ▄▄█████████▄▄      
    ▄█████████████████▄    
  ▄█████████████████████▄  
 ▐█████▀█████▀ . ▀▀▐█████▌
 █████▌  ▀▀██      ███████
▐█████▌           ▐███████▌
▐██████▄         ▄████████▌
 ████████▀      ▄█████████
 ▐█████▄▄    ▄▄██████████▌
  ▀█████████████████████▀  
    ▀█████████████████▀    
       ▀▀█████████▀▀      
TwitterCode: [Select]
[center][table][tr][td][size=15px][color=#ed741c]⬢
[size=8px][color=#002e5d]     ⬢[/td][td]
[size=12px][color=#b7d369]⬢[/td][td][center][color=#ed741c][size=2px][font=monospace]

       ▄▄▄▄██████████████████▄▄▄▄      
   ██████████████████████████████████  
██ █████████▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█████████ ██
██ ▀▀▀[color=#002e5d]▄▄▄▄▄▄▄██████████████▄▄▄▄▄▄▄[/color]▀▀▀ ██
▄▄▄ [color=#002e5d]██████████████████████▓▓▓▓▓▓████[/color] ▄▄▄
 ▀▀[color=#002e5d] ████████████████████████▓▓▓▓████ [/color]▀▀
     [color=#002e5d]▀████████████████████████████▀    
       ▀▀▀████████▀  ▀████████▀▀▀      
[size=12px][b]www.arcona.io[/td][td][size=15px][color=#ed741c]⬢
[size=8px][color=#002e5d]     ⬢[/td][td]
[size=12px][color=#b7d369]⬢[/td][td][/td][td][color=#ed741c]│
│[/td][td][center][url=http://www.arcona.io][font=lucida console][size=17px][b][color=#b7d369]━━━━ [color=#ed741c]A R C O N A
[size=11px][b][color=#002e5d]Augmented Reality Ecosystem[/td][td][/td][td][url=www.arcona.io][size=2px][font=monospace][color=#ed741c]               ▄▄█████▄▄
           ▄▄██▀▀ [color=#002e5d]▄▄▄[/color] ▀▀██▄▄
       ▄▄██▀▀ [color=#002e5d]▄▄███████▄▄[/color] ▀▀██▄▄
   ▄▄██▀▀ [color=#002e5d]▄▄███████████████▄▄[/color] ▀▀██▄▄
 ██▀▀ [color=#002e5d]▄▄███████████████████████▄▄[/color] ▀▀██
 █▌ [color=#002e5d]██████████▄▄          ▀████████[/color] ▐█
 █▌ [color=#002e5d]██████████▀  ▄ ▐  ██▄   ███████[/color] ▐█
 █▌ [color=#002e5d]████████▀  ▄██ ▐  ██▀  ▐███████[/color] ▐█
 █▌ [color=#002e5d]███████▌  ██▀▀ ▐    ▄▄█████████[/color] ▐█
 █▌ [color=#002e5d]██████▌  ███▀▀ ▀     ▀▀████████[/color] ▐█
 █▌ [color=#002e5d]█████▌  ██████ ▐  ███▄  ▀██████[/color] ▐█
 █▌ [color=#002e5d]████▌  ▐██████ ▐  █████  ▐█████[/color] ▐█
 █▌ [color=#002e5d]████    ▀████▀    ▀███▀   █████[/color] ▐█
 █▌ [color=#002e5d]███████████████████████████████[/color] ▐█
 ██▄▄ [color=#002e5d]▀▀███████████████████████▀▀[/color] ▄▄██
   ▀▀██▄▄ [color=#002e5d]▀▀███████████████▀▀[/color] ▄▄██▀▀
       ▀▀██▄▄ [color=#002e5d]▀▀███████▀▀[/color] ▄▄██▀▀
           ▀▀██▄▄ [color=#002e5d]▀▀▀[/color] ▄▄██▀▀
               ▀▀█████▀▀
[/td][td][/td][td][/td][td][center][size=9px]Buy Digital Land in Real World
[url=http://www.arcona.io][font=narrow arial][size=11px][color=#002e5d][b][u]Token Sale : [color=#ed741c]1 ARCONA = 1 M2[/u][/url]
[size=9px][url=https://docs.google.com/document/d/1JbrIS5c-IDLbeiuOrycv2Fa91NG2xUkMabOWoevToRw/edit][color=#002e5d]Whitepaper[/url]  │ [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2324174.0][color=#002e5d]Announcement[/url][/td][td][color=#ed741c]│
│[/td][td][center][url=https://t.me/arcona_ico][size=2px][font=monospace][color=#ed741c]       ▄▄█████████▄▄      
    ▄█████████████████▄    
  ▄█████████████████████▄  
 ▐█████████████▀▀▀  █████▌
 █████████▀▀▀  ▄▀  ▐██████
▐████▀▀      ▄▀    ███████▌
▐██████▄▄  ▄▀     ▐███████▌
 ████████▌  ▄▄    ████████
 ▐████████▄████▄▄▐███████▌
  ▀█████████████████████▀  
    ▀█████████████████▀    
       ▀▀█████████▀▀      
[font=arial][size=10px][color=#002e5d]Telegram[/td][td][color=#ed741c]│
│[/td][td][center][url=https://t.me/arcona_ico][size=2px][font=monospace][color=#ed741c]       ▄▄█████████▄▄      
    ▄█████████████████▄    
  ▄█████████████████████▄  
 ▐█████▀█████▀ . ▀▀▐█████▌
 █████▌  ▀▀██      ███████
▐█████▌           ▐███████▌
▐██████▄         ▄████████▌
 ████████▀      ▄█████████
 ▐█████▄▄    ▄▄██████████▌
  ▀█████████████████████▀  
    ▀█████████████████▀    
       ▀▀█████████▀▀      
[font=arial][size=10px][color=#002e5d]Twitter[/td][td][color=#ed741c]│
│[/td][/tr][/table][/center]


Hero/Legendary:


    ⬢


       ▄▄▄▄██████████████████▄▄▄▄      
   ██████████████████████████████████  
██ █████████▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█████████ ██
██ ▀▀▀▄▄▄▄▄▄▄██████████████▄▄▄▄▄▄▄▀▀▀ ██
▄▄▄ ██████████████████████▓▓▓▓▓▓████ ▄▄▄
 ▀▀ ████████████████████████▓▓▓▓████ ▀▀
     ▀████████████████████████████▀    
       ▀▀▀████████▀  ▀████████▀▀▀      
www.arcona.io

    ⬢

              ▄▄█████▄▄
           ▄▄██▀▀ ▄▄▄ ▀▀██▄▄
       ▄▄██▀▀ ▄▄███████▄▄ ▀▀██▄▄
   ▄▄██▀▀ ▄▄███████████████▄▄ ▀▀██▄▄
 ██▀▀ ▄▄███████████████████████▄▄ ▀▀██
 █▌ ██████████▄▄          ▀████████ ▐█
 █▌ ██████████▀  ▄ ▐  ██▄   ███████ ▐█
 █▌ ████████▀  ▄██ ▐  ██▀  ▐███████ ▐█
 █▌ ███████▌  ██▀▀ ▐    ▄▄█████████ ▐█
 █▌ ██████▌  ███▀▀ ▀     ▀▀████████ ▐█
 █▌ █████▌  ██████ ▐  ███▄  ▀██████ ▐█
 █▌ ████▌  ▐██████ ▐  █████  ▐█████ ▐█
 █▌ ████    ▀████▀    ▀███▀   █████ ▐█
 █▌ ███████████████████████████████ ▐█
 ██▄▄ ▀▀███████████████████████▀▀ ▄▄██
   ▀▀██▄▄ ▀▀███████████████▀▀ ▄▄██▀▀
       ▀▀██▄▄ ▀▀███████▀▀ ▄▄██▀▀
           ▀▀██▄▄ ▀▀▀ ▄▄██▀▀
               ▀▀█████▀▀
Buy Digital Land in Real World
.Token Sale : .1 ARCONA = 1 M2.
Whitepaper  Announcement

      ▄▄█████████▄▄      
    ▄█████████████████▄    
  ▄█████████████████████▄  
 ▐█████████████▀▀▀  █████▌
 █████████▀▀▀  ▄▀  ▐██████
▐████▀▀      ▄▀    ███████▌
▐██████▄▄  ▄▀     ▐███████▌
 ████████▌  ▄▄    ████████
 ▐████████▄████▄▄▐███████▌
  ▀█████████████████████▀  
    ▀█████████████████▀    
       ▀▀█████████▀▀      
Telegram

      ▄▄█████████▄▄      
    ▄█████████████████▄    
  ▄█████████████████████▄  
 ▐█████▀█████▀ . ▀▀▐█████▌
 █████▌  ▀▀██      ███████
▐█████▌           ▐███████▌
▐██████▄         ▄████████▌
 ████████▀      ▄█████████
 ▐█████▄▄    ▄▄██████████▌
  ▀█████████████████████▀  
    ▀█████████████████▀    
       ▀▀█████████▀▀      
TwitterCode: [Select]
[center][table][tr][td][size=15px][color=#ed741c]⬢
[size=8px][color=#002e5d]     ⬢[/td][td]
[size=12px][color=#b7d369]⬢[/td][td][center][color=#ed741c][size=2px][font=monospace]

       ▄▄▄▄██████████████████▄▄▄▄      
   ██████████████████████████████████  
██ █████████▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█████████ ██
██ ▀▀▀[color=#002e5d]▄▄▄▄▄▄▄██████████████▄▄▄▄▄▄▄[/color]▀▀▀ ██
▄▄▄ [color=#002e5d]██████████████████████▓▓▓▓▓▓████[/color] ▄▄▄
 ▀▀[color=#002e5d] ████████████████████████▓▓▓▓████ [/color]▀▀
     [color=#002e5d]▀████████████████████████████▀    
       ▀▀▀████████▀  ▀████████▀▀▀      
[size=12px][b]www.arcona.io[/td][td][size=15px][color=#ed741c]⬢
[size=8px][color=#002e5d]     ⬢[/td][td]
[size=12px][color=#b7d369]⬢[/td][td][/td][td][color=#ed741c]│
│[/td][td][center][url=http://www.arcona.io][font=lucida console][size=17px][b][color=#b7d369]━━━━ [color=#ed741c]A R C O N A
[size=11px][b][glow=#002e5d,2][color=transparent].[/glow][glow=#002e5d,2][color=#fff]Augmented Reality Ecosystem[glow=#002e5d,2][color=transparent].[/glow][/td][td][/td][td][url=www.arcona.io][size=2px][font=monospace][color=#ed741c]               ▄▄█████▄▄
           ▄▄██▀▀ [color=#002e5d]▄▄▄[/color] ▀▀██▄▄
       ▄▄██▀▀ [color=#002e5d]▄▄███████▄▄[/color] ▀▀██▄▄
   ▄▄██▀▀ [color=#002e5d]▄▄███████████████▄▄[/color] ▀▀██▄▄
 ██▀▀ [color=#002e5d]▄▄███████████████████████▄▄[/color] ▀▀██
 █▌ [color=#002e5d]██████████▄▄          ▀████████[/color] ▐█
 █▌ [color=#002e5d]██████████▀  ▄ ▐  ██▄   ███████[/color] ▐█
 █▌ [color=#002e5d]████████▀  ▄██ ▐  ██▀  ▐███████[/color] ▐█
 █▌ [color=#002e5d]███████▌  ██▀▀ ▐    ▄▄█████████[/color] ▐█
 █▌ [color=#002e5d]██████▌  ███▀▀ ▀     ▀▀████████[/color] ▐█
 █▌ [color=#002e5d]█████▌  ██████ ▐  ███▄  ▀██████[/color] ▐█
 █▌ [color=#002e5d]████▌  ▐██████ ▐  █████  ▐█████[/color] ▐█
 █▌ [color=#002e5d]████    ▀████▀    ▀███▀   █████[/color] ▐█
 █▌ [color=#002e5d]███████████████████████████████[/color] ▐█
 ██▄▄ [color=#002e5d]▀▀███████████████████████▀▀[/color] ▄▄██
   ▀▀██▄▄ [color=#002e5d]▀▀███████████████▀▀[/color] ▄▄██▀▀
       ▀▀██▄▄ [color=#002e5d]▀▀███████▀▀[/color] ▄▄██▀▀
           ▀▀██▄▄ [color=#002e5d]▀▀▀[/color] ▄▄██▀▀
               ▀▀█████▀▀
[/td][td][/td][td][/td][td][center][size=9px]Buy Digital Land in Real World
[url=http://www.arcona.io][font=narrow arial][size=11px][glow=#002e5d,2][color=transparent].[/glow][color=#fff][b][glow=#002e5d,2]Token Sale : [/glow][glow=#ed741c,2][color=transparent].[/glow][glow=#ed741c,2][color=#fff]1 ARCONA = 1 M2[/glow][glow=#ed741c,2][color=transparent].[/glow][/url]
[size=9px][url=https://docs.google.com/document/d/1JbrIS5c-IDLbeiuOrycv2Fa91NG2xUkMabOWoevToRw/edit][color=#002e5d]Whitepaper[/url]  [color=#ed741c]│ [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2324174.0][color=#002e5d]Announcement[/url][/td][td][color=#ed741c]│
│[/td][td][center][url=https://t.me/arcona_ico][size=2px][font=monospace][color=#ed741c]       ▄▄█████████▄▄      
    ▄█████████████████▄    
  ▄█████████████████████▄  
 ▐█████████████▀▀▀  █████▌
 █████████▀▀▀  ▄▀  ▐██████
▐████▀▀      ▄▀    ███████▌
▐██████▄▄  ▄▀     ▐███████▌
 ████████▌  ▄▄    ████████
 ▐████████▄████▄▄▐███████▌
  ▀█████████████████████▀  
    ▀█████████████████▀    
       ▀▀█████████▀▀      
[font=arial][size=10px][color=#002e5d]Telegram[/td][td][color=#ed741c]│
│[/td][td][center][url=https://t.me/arcona_ico][size=2px][font=monospace][color=#ed741c]       ▄▄█████████▄▄      
    ▄█████████████████▄    
  ▄█████████████████████▄  
 ▐█████▀█████▀ . ▀▀▐█████▌
 █████▌  ▀▀██      ███████
▐█████▌           ▐███████▌
▐██████▄         ▄████████▌
 ████████▀      ▄█████████
 ▐█████▄▄    ▄▄██████████▌
  ▀█████████████████████▀  
    ▀█████████████████▀    
       ▀▀█████████▀▀      
[font=arial][size=10px][color=#002e5d]Twitter[/td][td][color=#ed741c]│
│[/td][/tr][/table][/center]Avatar:
Văn bản cá nhân: “Augmented Reality World Discovered”


TẠO NỘI DUNG

Truyền bá từ với nội dung ban đầu của bạn và kiếm được những đồng tiền:
- Viết blog về Arcona,
- quảng cáo nó trong các diễn đàn khác, trong nhóm Facebook /LinkedIn của bạn hoặc bất kỳ cửa hàng xă hội nào khác với sự tiếp cận rộng răi
- Tạo video trên Youtube

30% khoản phân bổ (0,09% số đồng xu được bán) sẽ chỉ được dành cho những người sáng tạo nội dung VIP được mời.

Cổ phần kiếm được phụ thuộc vào chất lượng (quyết định bởi AmaZix/Arcona sau khi xem xét):

Rejected: 0 cổ phần
Low: 1 cổ phần
Medium: 2 cổ phần
High: 3 cổ phần
(mỗi bài viết/video)

Viết lại trên trang web khác (liên quan) sẽ kiếm được thêm 50% cổ phần (một bài viết lại cho mỗi bài báo cho phép)

Áp dụng
1. Hoàn thành và gửi biểu mẫu này (khi video của bạn được tải lên hoặc bài viết của bạn được đăng).
2. Viết một liên kết tới bài báo/video của bạn ở đây.

Quy tắc:
1. Các blog/diễn đàn phải được tập trung vào một chủ đề có liên quan (tù
███████████████████████████
███████████████████████████
████████▀         ▀████████
███████             ███████
███████             ███████
██████▀             ▀██████
█████▄         ▄██▄  ▄█████
██████████▀▀███████████████
████▀▄██▀    ▀ ▀██▀██▄▀████
████  ▀             ▀  ████
█████▄▄    ▄███▄    ▄▄█████
███████████████████████████
███████████████████████████
.CHIPS.!
▄▄▀▀▀█████████▄▄
██▄███████████████
█▄████████████████
██████████████████
▄█▀▀▀██████████████▄
█▄▄██████████████████
▀████▀██████▀ ▄▀█▀
██ ▀▀███▀ ▄▀▄██
███
████████▀▄█████
▄███████████████▄
▀████████████████▀
▀██████ ████▀▀

▄▄██████ ███ ██████▄▄
$100,000      
EVENT
!
The Ultimate Crypto Casino
9 CRYPTOCURRENCIES
   ▄█████████████▄     ▄▄▄
  █████████████████   █████
  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀   ▀███▀
▄███████████████████▄   ▄
███▀             ▀███   █
███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███   █
███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███ ▀▀▀
███▄             ▄███
▀███████████████████▀
  ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
  ███████████▀▀▀███
  ███████████▄▄▄███
  ▀███████████████▀


▄███████████▄
██  █████████
██  █████████
█████▀ ▀█████ █████▄
████ ▄█▄ ████ ██████
████ ▀█▀ ████ ██████
█████▄ ▄█████ ██████
█████████  ██ ██████
█████████  ██ ██████
▀███████████▀ ██████
       ▄▄▄▄▄▄███████
       █████████████
       ▀███████████▀

tiber

 • Novice
 • *
 • Posts: 38
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
Đồng xu ARC là ǵ? Tôi chưa nghe tới nó bao giờ!

ChuckBuck

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 452
 • Country: vn
 • Karma: +2/-1
 • Gender: Male
 • better everyday!
  • View Profile
Đồng xu ARC là ǵ? Tôi chưa nghe tới nó bao giờ!Hệ sinh thái Arcona tạo ra một vùng đất kỹ thuật số - một lớp thực tế tăng cường kết hợp các thế giới vật lư và ảo vào một môi trường thông tin duy nhất hoàn toàn liên kết với thế giới thực của chúng ta. Nó được thiết kế cho trải nghiệm tương tác của người dùng hàng ngày với nội dung thực tế bổ sung trên thực tế và thay đổi không gian thực xung quanh qua điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc sử dụng tai nghe như HoloLens hoặc tương tự đất kỹ thuật số này, bất kỳ ai cũng có thể thuê một lô đất và bắt đầu kinh doanh trong nền tảng AR. Tất cả mọi thứ sẽ được điều khiển từ xa, v́ vậy bạn sẽ có thể làm kinh doanh trên toàn thế giới mà không cần rời khỏi văn pḥng.


Bạn có thể đọc nó ở đây
███████████████████████████
███████████████████████████
████████▀         ▀████████
███████             ███████
███████             ███████
██████▀             ▀██████
█████▄         ▄██▄  ▄█████
██████████▀▀███████████████
████▀▄██▀    ▀ ▀██▀██▄▀████
████  ▀             ▀  ████
█████▄▄    ▄███▄    ▄▄█████
███████████████████████████
███████████████████████████
.CHIPS.!
▄▄▀▀▀█████████▄▄
██▄███████████████
█▄████████████████
██████████████████
▄█▀▀▀██████████████▄
█▄▄██████████████████
▀████▀██████▀ ▄▀█▀
██ ▀▀███▀ ▄▀▄██
███
████████▀▄█████
▄███████████████▄
▀████████████████▀
▀██████ ████▀▀

▄▄██████ ███ ██████▄▄
$100,000      
EVENT
!
The Ultimate Crypto Casino
9 CRYPTOCURRENCIES
   ▄█████████████▄     ▄▄▄
  █████████████████   █████
  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀   ▀███▀
▄███████████████████▄   ▄
███▀             ▀███   █
███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███   █
███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███ ▀▀▀
███▄             ▄███
▀███████████████████▀
  ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
  ███████████▀▀▀███
  ███████████▄▄▄███
  ▀███████████████▀


▄███████████▄
██  █████████
██  █████████
█████▀ ▀█████ █████▄
████ ▄█▄ ████ ██████
████ ▀█▀ ████ ██████
█████▄ ▄█████ ██████
█████████  ██ ██████
█████████  ██ ██████
▀███████████▀ ██████
       ▄▄▄▄▄▄███████
       █████████████
       ▀███████████▀

tiber

 • Novice
 • *
 • Posts: 38
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
Đồng xu này đă được phát hành chưa?
Tôi có thể mua nó ở đâu?

ChuckBuck

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 452
 • Country: vn
 • Karma: +2/-1
 • Gender: Male
 • better everyday!
  • View Profile
Đồng xu này đă được phát hành chưa?
Tôi có thể mua nó ở đâu?

đồng xu này hiện đang được phát hành bằng Token Sale, bạn có thể mua nó trong trang web chíh thức của chúng tôi
███████████████████████████
███████████████████████████
████████▀         ▀████████
███████             ███████
███████             ███████
██████▀             ▀██████
█████▄         ▄██▄  ▄█████
██████████▀▀███████████████
████▀▄██▀    ▀ ▀██▀██▄▀████
████  ▀             ▀  ████
█████▄▄    ▄███▄    ▄▄█████
███████████████████████████
███████████████████████████
.CHIPS.!
▄▄▀▀▀█████████▄▄
██▄███████████████
█▄████████████████
██████████████████
▄█▀▀▀██████████████▄
█▄▄██████████████████
▀████▀██████▀ ▄▀█▀
██ ▀▀███▀ ▄▀▄██
███
████████▀▄█████
▄███████████████▄
▀████████████████▀
▀██████ ████▀▀

▄▄██████ ███ ██████▄▄
$100,000      
EVENT
!
The Ultimate Crypto Casino
9 CRYPTOCURRENCIES
   ▄█████████████▄     ▄▄▄
  █████████████████   █████
  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀   ▀███▀
▄███████████████████▄   ▄
███▀             ▀███   █
███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███   █
███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███ ▀▀▀
███▄             ▄███
▀███████████████████▀
  ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
  ███████████▀▀▀███
  ███████████▄▄▄███
  ▀███████████████▀


▄███████████▄
██  █████████
██  █████████
█████▀ ▀█████ █████▄
████ ▄█▄ ████ ██████
████ ▀█▀ ████ ██████
█████▄ ▄█████ ██████
█████████  ██ ██████
█████████  ██ ██████
▀███████████▀ ██████
       ▄▄▄▄▄▄███████
       █████████████
       ▀███████████▀

tiber

 • Novice
 • *
 • Posts: 38
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
Đồng xu này đă được phát hành chưa?
Tôi có thể mua nó ở đâu?

đồng xu này hiện đang được phát hành bằng Token Sale, bạn có thể mua nó trong trang web chíh thức của chúng tôi
Tôi vẫn có thể tham gia chiến dịch tiền thưởng của nó chứ?Bởi v́ giá bên ngoài là quá đắt,  tôi không thể mua được

ChuckBuck

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 452
 • Country: vn
 • Karma: +2/-1
 • Gender: Male
 • better everyday!
  • View Profile
Đồng xu này đă được phát hành chưa?
Tôi có thể mua nó ở đâu?

đồng xu này hiện đang được phát hành bằng Token Sale, bạn có thể mua nó trong trang web chíh thức của chúng tôi
Tôi vẫn có thể tham gia chiến dịch tiền thưởng của nó chứ?Bởi v́ giá bên ngoài là quá đắt,  tôi không thể mua được

Dĩ nhiên, có rất nhiều chương tŕnh tiền thưởng, bạn có thể tham gia bất ḱ chương tŕnh nào. Miễn là tài khoản mà bạn đăng kư tham gia là hợp lệ và bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ của bạn, bạn sẽ nhận được phần thưởng từ những đóng góp của bạn.
███████████████████████████
███████████████████████████
████████▀         ▀████████
███████             ███████
███████             ███████
██████▀             ▀██████
█████▄         ▄██▄  ▄█████
██████████▀▀███████████████
████▀▄██▀    ▀ ▀██▀██▄▀████
████  ▀             ▀  ████
█████▄▄    ▄███▄    ▄▄█████
███████████████████████████
███████████████████████████
.CHIPS.!
▄▄▀▀▀█████████▄▄
██▄███████████████
█▄████████████████
██████████████████
▄█▀▀▀██████████████▄
█▄▄██████████████████
▀████▀██████▀ ▄▀█▀
██ ▀▀███▀ ▄▀▄██
███
████████▀▄█████
▄███████████████▄
▀████████████████▀
▀██████ ████▀▀

▄▄██████ ███ ██████▄▄
$100,000      
EVENT
!
The Ultimate Crypto Casino
9 CRYPTOCURRENCIES
   ▄█████████████▄     ▄▄▄
  █████████████████   █████
  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀   ▀███▀
▄███████████████████▄   ▄
███▀             ▀███   █
███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███   █
███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███ ▀▀▀
███▄             ▄███
▀███████████████████▀
  ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
  ███████████▀▀▀███
  ███████████▄▄▄███
  ▀███████████████▀


▄███████████▄
██  █████████
██  █████████
█████▀ ▀█████ █████▄
████ ▄█▄ ████ ██████
████ ▀█▀ ████ ██████
█████▄ ▄█████ ██████
█████████  ██ ██████
█████████  ██ ██████
▀███████████▀ ██████
       ▄▄▄▄▄▄███████
       █████████████
       ▀███████████▀

DannHomes

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 119
 • Karma: +1/-0
  • View Profile
Đợt này em thấy các dự án về VR mọc lên như nấm.
Em muốn tham gia 1 ICO về mảng này mà chả biết cái nào hơn cái nào.

ChuckBuck

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 452
 • Country: vn
 • Karma: +2/-1
 • Gender: Male
 • better everyday!
  • View Profile
Đợt này em thấy các dự án về VR mọc lên như nấm.
Em muốn tham gia 1 ICO về mảng này mà chả biết cái nào hơn cái nào.

Xin lỗi bạn v́ thời gian này ḿnh bận nên không trả lời cho bạn được nha. Thực ra, các dự án VR không phải là mới xuất hiện, nhưng mà sự bùng nổ của ICO đă làm cho các nhà phát triển cảm thấy hứng thú, họ bắt đầu làm theo thiên hướng thị trường. C̣n về vấn đề tốt xấu của từng dự án th́ rất khó nói, nếu là trước đây, ḿnh hoàn toàn có thể xem xét được dự án nào là có thật, là tốt, nhưng khi nó nhiều quá rồi, dù có biết tốt hay không cũng không thể nào tận dụng tốt được, v́ nguồn vốn không hề được tập trung vào một dự án mà rải rác ra. Do vậy, đa số các dự án đều thu được ít kinh phí, khả năng phát triển cũng kém hơn.
███████████████████████████
███████████████████████████
████████▀         ▀████████
███████             ███████
███████             ███████
██████▀             ▀██████
█████▄         ▄██▄  ▄█████
██████████▀▀███████████████
████▀▄██▀    ▀ ▀██▀██▄▀████
████  ▀             ▀  ████
█████▄▄    ▄███▄    ▄▄█████
███████████████████████████
███████████████████████████
.CHIPS.!
▄▄▀▀▀█████████▄▄
██▄███████████████
█▄████████████████
██████████████████
▄█▀▀▀██████████████▄
█▄▄██████████████████
▀████▀██████▀ ▄▀█▀
██ ▀▀███▀ ▄▀▄██
███
████████▀▄█████
▄███████████████▄
▀████████████████▀
▀██████ ████▀▀

▄▄██████ ███ ██████▄▄
$100,000      
EVENT
!
The Ultimate Crypto Casino
9 CRYPTOCURRENCIES
   ▄█████████████▄     ▄▄▄
  █████████████████   █████
  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀   ▀███▀
▄███████████████████▄   ▄
███▀             ▀███   █
███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███   █
███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███ ▀▀▀
███▄             ▄███
▀███████████████████▀
  ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
  ███████████▀▀▀███
  ███████████▄▄▄███
  ▀███████████████▀


▄███████████▄
██  █████████
██  █████████
█████▀ ▀█████ █████▄
████ ▄█▄ ████ ██████
████ ▀█▀ ████ ██████
█████▄ ▄█████ ██████
█████████  ██ ██████
█████████  ██ ██████
▀███████████▀ ██████
       ▄▄▄▄▄▄███████
       █████████████
       ▀███████████▀

kuybi

 • Novice
 • *
 • Posts: 21
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
Token này lên sàn nào? Giá ICO là bao nhiêu?

ChuckBuck

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 452
 • Country: vn
 • Karma: +2/-1
 • Gender: Male
 • better everyday!
  • View Profile
Token này lên sàn nào? Giá ICO là bao nhiêu?

Hiện tại, tôi vẫn chưa nhận được thông tin chính thức về sàn giao dịch mà đồng xu này sẽ được niêm yết, v́ vậy, hăy chờ đợi! Giá ICO của nó là 0.0025 mỗi đồng xu nhé.
███████████████████████████
███████████████████████████
████████▀         ▀████████
███████             ███████
███████             ███████
██████▀             ▀██████
█████▄         ▄██▄  ▄█████
██████████▀▀███████████████
████▀▄██▀    ▀ ▀██▀██▄▀████
████  ▀             ▀  ████
█████▄▄    ▄███▄    ▄▄█████
███████████████████████████
███████████████████████████
.CHIPS.!
▄▄▀▀▀█████████▄▄
██▄███████████████
█▄████████████████
██████████████████
▄█▀▀▀██████████████▄
█▄▄██████████████████
▀████▀██████▀ ▄▀█▀
██ ▀▀███▀ ▄▀▄██
███
████████▀▄█████
▄███████████████▄
▀████████████████▀
▀██████ ████▀▀

▄▄██████ ███ ██████▄▄
$100,000      
EVENT
!
The Ultimate Crypto Casino
9 CRYPTOCURRENCIES
   ▄█████████████▄     ▄▄▄
  █████████████████   █████
  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀   ▀███▀
▄███████████████████▄   ▄
███▀             ▀███   █
███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███   █
███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███ ▀▀▀
███▄             ▄███
▀███████████████████▀
  ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
  ███████████▀▀▀███
  ███████████▄▄▄███
  ▀███████████████▀


▄███████████▄
██  █████████
██  █████████
█████▀ ▀█████ █████▄
████ ▄█▄ ████ ██████
████ ▀█▀ ████ ██████
█████▄ ▄█████ ██████
█████████  ██ ██████
█████████  ██ ██████
▀███████████▀ ██████
       ▄▄▄▄▄▄███████
       █████████████
       ▀███████████▀

gardenicotoken

 • Novice
 • *
 • Posts: 15
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
Bảng tính vẫn được cập nhật thường xuyên, tuy nhiên tại sao tôi không thấy stake được cộng qua mỗi tuần? Tôi khá thắc mắc về việc này, vui ḷng giải thích?

ChuckBuck

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 452
 • Country: vn
 • Karma: +2/-1
 • Gender: Male
 • better everyday!
  • View Profile
Bảng tính vẫn được cập nhật thường xuyên, tuy nhiên tại sao tôi không thấy stake được cộng qua mỗi tuần? Tôi khá thắc mắc về việc này, vui ḷng giải thích?

Chúng tôi chỉ kiểm tra các trạng thái cần thiết để xem người tham gia có đáp ứng yêu cầu hay không, về phần stake, nó sẽ được kiểm tra ở cuối chiến dịch, đây là một quyết định từ phía người quản lư.
███████████████████████████
███████████████████████████
████████▀         ▀████████
███████             ███████
███████             ███████
██████▀             ▀██████
█████▄         ▄██▄  ▄█████
██████████▀▀███████████████
████▀▄██▀    ▀ ▀██▀██▄▀████
████  ▀             ▀  ████
█████▄▄    ▄███▄    ▄▄█████
███████████████████████████
███████████████████████████
.CHIPS.!
▄▄▀▀▀█████████▄▄
██▄███████████████
█▄████████████████
██████████████████
▄█▀▀▀██████████████▄
█▄▄██████████████████
▀████▀██████▀ ▄▀█▀
██ ▀▀███▀ ▄▀▄██
███
████████▀▄█████
▄███████████████▄
▀████████████████▀
▀██████ ████▀▀

▄▄██████ ███ ██████▄▄
$100,000      
EVENT
!
The Ultimate Crypto Casino
9 CRYPTOCURRENCIES
   ▄█████████████▄     ▄▄▄
  █████████████████   █████
  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀   ▀███▀
▄███████████████████▄   ▄
███▀             ▀███   █
███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███   █
███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███ ▀▀▀
███▄             ▄███
▀███████████████████▀
  ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
  ███████████▀▀▀███
  ███████████▄▄▄███
  ▀███████████████▀


▄███████████▄
██  █████████
██  █████████
█████▀ ▀█████ █████▄
████ ▄█▄ ████ ██████
████ ▀█▀ ████ ██████
█████▄ ▄█████ ██████
█████████  ██ ██████
█████████  ██ ██████
▀███████████▀ ██████
       ▄▄▄▄▄▄███████
       █████████████
       ▀███████████▀

gardenicotoken

 • Novice
 • *
 • Posts: 15
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
Liệu nó có chính xác khi chỉ cập nhật bảng tính 1 lần duy nhất hay không?
Rất không công bằng nếu như có người gian lận

ChuckBuck

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 452
 • Country: vn
 • Karma: +2/-1
 • Gender: Male
 • better everyday!
  • View Profile
Liệu nó có chính xác khi chỉ cập nhật bảng tính 1 lần duy nhất hay không?
Rất không công bằng nếu như có người gian lận

Chúng tôi vẫn luôn luôn kiểm tra định ḱ mỗi tuần, những người không đáp ứng yêu cầu hoặc không thực hiện quy tắc sẽ bị loại bỏ, nó hoàn toàn công bằng.
███████████████████████████
███████████████████████████
████████▀         ▀████████
███████             ███████
███████             ███████
██████▀             ▀██████
█████▄         ▄██▄  ▄█████
██████████▀▀███████████████
████▀▄██▀    ▀ ▀██▀██▄▀████
████  ▀             ▀  ████
█████▄▄    ▄███▄    ▄▄█████
███████████████████████████
███████████████████████████
.CHIPS.!
▄▄▀▀▀█████████▄▄
██▄███████████████
█▄████████████████
██████████████████
▄█▀▀▀██████████████▄
█▄▄██████████████████
▀████▀██████▀ ▄▀█▀
██ ▀▀███▀ ▄▀▄██
███
████████▀▄█████
▄███████████████▄
▀████████████████▀
▀██████ ████▀▀

▄▄██████ ███ ██████▄▄
$100,000      
EVENT
!
The Ultimate Crypto Casino
9 CRYPTOCURRENCIES
   ▄█████████████▄     ▄▄▄
  █████████████████   █████
  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀   ▀███▀
▄███████████████████▄   ▄
███▀             ▀███   █
███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███   █
███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███ ▀▀▀
███▄             ▄███
▀███████████████████▀
  ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
  ███████████▀▀▀███
  ███████████▄▄▄███
  ▀███████████████▀


▄███████████▄
██  █████████
██  █████████
█████▀ ▀█████ █████▄
████ ▄█▄ ████ ██████
████ ▀█▀ ████ ██████
█████▄ ▄█████ ██████
█████████  ██ ██████
█████████  ██ ██████
▀███████████▀ ██████
       ▄▄▄▄▄▄███████
       █████████████
       ▀███████████▀

 

Bitcoin Garden 2013-2024, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services