click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: [BOUNTY] SIMPLYVITAL HEALTH: Cung cấp sự chăm sóc thật sự  (Read 330 times)

ChuckBuck

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 452
 • Country: vn
 • Karma: +2/-1
 • Gender: Male
 • better everyday!
  • View Profile


CHƯƠNG TR̀NH TIỀN THƯỞNG CHÍNH THỨC

TRANG WEB  TÀI LIỆU  TELEGRAM  DISCORD  TWITTER

CROWDSALE MỞ - 22 tháng 11 năm 2017
CROWDSALE ĐÓNG - 20 tháng 12 năm 2017

Liên kết đến chủ đề thông báo chính thức của SimplyVital Health


Đối với chương tŕnh tiền thưởng ở Bitcointalk, SimplyVital Health đă bảo lưu 1,5% số đồng tiền được bán để thưởng cho những người tham gia chiến dịch tiền thưởng. Tất cả những đồng tiền SimplyVital Health (Health Cash / HLTH) sẽ được phân phối đầy đủ trong số những người tham gia chiến dịch tiền thưởng của SimplyVital Health. V́ tổng số người tham gia chưa biết, đồng tiền HLTH sẽ được phân bổ, dựa trên số tiền định trước cho mỗi chiến dịch tiền thưởng.


Chúng tôi rất mong được sự ủng hộ của bạn để truyền bá tin tức về SimplyVital Health


Phân phối tiền thưởng

Chiến dịch chữ kư: 35% đồng xu HLTH
Chiến dịch dịch thuật: 25% đồng xu HLTH
Chiến dịch Twitter: 10% đồng xu HLTH
Chiến dịch Blog/Media:  30% đồng xu HLTH

Quy tắc 1: Tất cả người dùng phải đăng kư vào Telegram Channel Account chính thức và Discord Channel chính thức để đủ điều kiện tham gia chương tŕnh tiền thưởng

Chúng tôi mong muốn được tham gia với bạn!


Lưu ư:
Các khoản tiền thưởng sẽ được phân phối khi hợp đồng thông minh về việc bán đồng tiền SimplyVital Health được tạo ra và phân phối các đồng tiền HLTH ở thời điểm đóng token sale.

Quan trọng nhất:
Khi một địa chỉ ETH được gửi, nó sẽ không bị thay đổi v́ bất kỳ lư do nào. Hăy cẩn thận khi gửi địa chỉ ETH của bạn!
Không gửi địa chỉ ETH từ một ShapeShift trao đổi, máy trộn, hoặc bất kỳ dịch vụ bên thứ ba khác. Chỉ cung cấp các địa chỉ ETH mà bạn biết khóa cá nhân của bạn (hoặc các cụm từ hạt giống).

Dưới đây bạn sẽ t́m thấy một danh sách chi tiết về các chiến dịch tiền thưởng khác nhau.


Chiến dịch dịch thuật - 25%


Chủ đề thông báo chính thức

Tài liệu


Quy tắc
   •   Việc sử dụng Google Translator không được phép. Những người tham gia sử dụng Google translator sẽ không được chấp nhận.

Phần thưởng
   •   Bản dịch tài liệu: 200 cổ phần
   •   Bản dịch chủ đề thông báo chính thức và chương tŕnh tiền thưởng: 150 cổ phần
   •   Kiểm duyệt: 5 cổ phần cho mỗi bài đăng (Chỉ OP)


Làm thế nào để tham gia:
Để đặt một ngôn ngữ, vui ḷng gửi sự quan tâm của bạn ke một số tác phẩm dịch trước của bạn và chúng tôi sẽ PM chọn những ứng viên và đăng danh sách các dịch giả được chấp nhận tại đây.


Username   
Language
Portfolio/experience/previous translations links
Do you want to reserve white paper translation Y/N
Do you want to reserve website translation Y/N
ETH address


Sau khi kết thúc bản dịch của bạn, hăy điền vào mẫu này với bản dịch và các chi tiết khác của bạn: ĐÂY.


Bản dịch đă được đặt:
Korean - SolidLiquid - Both
Hindi - erikalui - ANN thread + Bounty
Filipino - Polar91 - Both
Indonesian - seven.71 - Both
Vietnamese - Chuckbuck


Bản tính của chiến dịch đă được hoàn thành: ĐÂY


Điều khoản và quy tắc:

1: Bản dịch phải là bản gốc, không được phép sử dụng bất kỳ công cụ nào như Google. Nếu t́m thấy người dịch sẽ bị liệt vào danh sách đen.
2: Người dịch chủ đề thông báo chính thức sẽ chịu trách nhiệm cho việc kiểm duyệt (chúng tôi có phần thưởng bổ sung để kiểm duyệt). Người phiên dịch phải giữ chủ đề hoạt động bằng cách dịch các thông báo chính thức, tin tức, bài viết. 

3: Chúng tôi không cần bất kỳ bài đăng Dead Post nào. Nếu bạn không giữ chủ đề hoạt động và cập nhật, phần thưởng của bạn có thể được giảm xuống c̣n 50% số tiền thanh toán thực tế.

4: Tăng số bài đăng kiểm duyệt theo bài viết spam, đăng bài viết sai hoặc trả tiền để đặt câu hỏi trong chủ đề của bạn không được phép.

5: Luôn hỏi trước khi bắt đầu dịch và đăng bản dịch trước đó của bạn.
6: Người quản lư và chủ sở hữu dự trữ quyền bổ sung các quy tắc hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi hợp lư nào.

Nếu bạn có bất ḱ câu hỏi nào, hăy cho chúng tôi biết qua tin nhắn cá nhân. Cảm ơn!Chiến dịch Twitter - 10%


10% tổng số quỹ tiền thưởng sẽ được phân bổ cho chiến dịch Twitter.
 
Thanh toán
 
5 cổ phần mỗi tuần cho mỗi người dùng Twitter hợp lệ.
 
 
Làm thế nào để tham gia
 
Với Twitter
Theo dơi trang Twitter chính thức của chúng tôi ở đây

Điều khoản và quy tắc

1: Tài khoản Twitter phải có tối thiểu 200 người theo dơi.
2: Bạn phải là một người dùng Twitter năng động và thường xuyên, phải reweeting/sharing các tweet chính thức của SimplyVital Health và cập nhật.
3: Các điều khoản và quy tắc có thể thay đổi hoặc áp dụng nhiều hơn.


Kiểm tra trạng thái của bạn Ở đây
Chiến dịch Blog/Media - 30%


Mọi người đều có thể tham gia bằng cách chuẩn bị một bài đăng trên blog 400+ từ và xuất bản trực tuyến.
 
Quy tắc

1. Các bài viết và video chất lượng kém sẽ không được chấp nhận.
2. Các bài báo và video phải là tác phẩm gốc. Không cho phép sao chép nội dung của người khác. (Bạn có thể sử dụng h́nh ảnh chính thức, biểu trưng, đồ hoạ được đăng trên trang web, chủ đề ANN, Facebook, và Twitter).
3. Các bài viết phải dài hơn 400 từ, bất ḱ bài viết nào ngắn hơn 400 từ sẽ không được chấp nhận.
4. Video phải dài ít nhất 1 phút, bất ḱ video nào ngắn hơn 1 phút sẽ không được chấp nhận.
5. Các bài báo phải có 2 liên kết tới trang web chính thức của dự án (https://tokensale.simplyvitalhealth.com) và liên kết tới tài liệu. Đảm bảo đặt địa chỉ ETH của bạn ở cuối.
6. Trong phần mô tả video, bạn phải có một liên kết đến trang web chính thức, một liên kết tới tài liệu và địa chỉ ETH của bạn.
7. Xin vui ḷng bao gồm trong mô tả của một đoạn video, một số văn bản ban đầu mô tả về dự án SimplyVital Health / token sale
 
 
Phần thưởng

Chúng tôi sẽ đưa ra 10, 20, hoặc 30 cổ phần tùy thuộc vào quan điểm của video và chất lượng tổng thể của blog / video.
Tất cả cổ phần sẽ được phát vào cuối chiến dịch.Chiến dịch chữ kư - 35%


Phần thưởng
1. Jr Member: 15 Cổ phần/ Week
2. Member: 15 Cổ phần/ Week
3. Full Member: 30 Cổ phần/ Week
4. Sr. Member: 50 Cổ phần/ Week
5. Hero Member: 80 Cổ phần/ Week
6. Legendary: 80 Cổ phần/ Week

+ 5 cổ phần mỗi tuần, nếu bạn mang Avatar của chúng tôi.


Avatar
 Quy tắc
   •   Phải thực hiện tối thiểu 10 bài viết mỗi tuần
   •   Bài viết phải có tối thiểu 75 kư tự
   •   Không tài khoản với niềm tin tiêu cực
   •   Chúng tôi sẽ tính tối đa 5 bài viết trong chủ đề địa phương mỗi tuần
   •   Người dùng không thể thay đổi các địa chỉ thanh toán bởi v́ chúng tôi không thể quản lư phía quản trị về điều này. Bạn nên sử dụng địa chỉ ETH tương tự cho toàn bộ chiến dịch


Nếu bạn muốn tham gia vào tiền thưởng này, trước tiên hăy mang chữ kư dựa trên xếp hạng của bạn và sau đó điền vào biểu mẫu này.

Danh sách người tham gia được chấp nhận

Mă chữ kư


Mă cho Hero/Legendary                ▄▄████▄▄
            ▄▄███▀▀  ▀▀███▄▄
        ▄▄███▀▀          ▀▀███▄▄
    ▄▄███▀▀                  ▀▀███▄▄
 ▄███▀▀                          ▀▀███▄
██▀        ▄█████▄    ▄▄████▄▄       ▀██
██      ▄▄█▀▀   ▀▀██▄█▀▀▀  ▀▀██▄      ██
██     ██▀          ▀          ██▄    ██
██    ██▀        ▄              ██    ██
██    ███       ███             ██    ██
██▄▄▄▄▄██▄   ▄▄████ ▄█████     ▄█▀    ██
 ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ▀█▄█▀       ▄██▀     ██
                  ██▀      ▄██▀       ██
             ▄▄▄         ▄██▀         ██
              ▀██▄     ▄██▀           ██
▀██▄▄           ▀██▄ ▄██▀          ▄▄██▀
  ▀▀███▄▄         ▀███▀        ▄▄███▀▀
      ▀▀███▄▄             ▄▄███▀▀
          ▀▀███▄▄      ▄▄███▀▀
              ▀▀██▄▄▄███▀▀
                 ▀▀█▀▀
simplyvital health
██
██
║║║║
║║║║
██
██
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
.
.Powering True Care Coordination.
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
██
██
║║║║
║║║║
██
██
██
██
║║║║
║║║║
██
██
██
██
║║║║
║║║║
██
██Code: [Select]
[center][table][tr]
[td][tt][size=2px][color=black]                [color=#9CD3AE]▄▄████▄▄[/color]
            [color=#9AD1AF]▄▄███▀▀[/color]  [color=#97CFB1]▀▀███▄▄[/color]
        [color=#97CFB1]▄▄███▀▀[/color]          [color=#94CDB2]▀▀███▄▄[/color]
    [color=#94CDB2]▄▄███▀▀[/color]                  [color=#6AA9CA]▀▀███▄▄[/color]
 [color=#92CBB4]▄███▀▀ [/color]                         [color=#70A9C7]▀▀███▄[/color]
[color=#90C8B5]██▀[/color]        [color=#76A9C4]▄█████▄    ▄▄████▄▄       ▀██[/color]
[color=#8DC6B6]██[/color]      [color=#7CA9C1]▄▄█▀▀   ▀▀██▄█▀▀▀  ▀▀██▄      ██[/color]
[color=#83BEBC]██     ██▀[/color]          [color=#82A9BE]▀          ██▄    ██[/color]
[color=#80BCBD]██    ██▀        ▄[/color]              [color=#9BA9B2]██    ██[/color]
[color=#7EBABF]██    ███[/color]       [color=#9EA9B0]███             ██[/color]    [color=#A1A9AF]██[/color]
[color=#7CB8C0]██▄▄▄▄▄██▄[/color]   [color=#A1A9AF]▄▄████[/color] [color=#9EA9B0]▄█████     ▄█▀    ██[/color]
 [color=#79B6C2]▀▀▀▀[/color][color=#76B4C3]▀▀▀▀[/color][color=#74B1C4]▀▀▀▀▀▀▀[/color] [color=#9EA9B0]▀█▄█▀[/color]       [color=#79A9C2]▄██▀     ██[/color]
                  [color=#6DA9C8]██▀      ▄█[/color][color=#6AA9CA]█▀       ██[/color]
             [color=#6AA9CA]▄▄▄[/color]         [color=#6DA9C8]▄██▀[/color]         [color=#79A9C2]██[/color]
              [color=#70A9C7]▀██▄     ▄██▀[/color]           [color=#70A9C7]██[/color]
[color=#6AA9CA]▀██▄▄[/color]           [color=#73A9C6]▀██▄ ▄██▀[/color]          [color=#98A9B4]▄▄██▀[/color]
  [color=#70A9C7]▀▀███▄▄[/color]         [color=#76A9C4]▀███▀[/color]        [color=#92A9B6]▄▄███▀▀[/color]
      [color=#73A9C6]▀▀███▄▄[/color]       [color=#79A9C2]▀[/color]      [color=#95A9B5]▄▄███▀▀[/color]
          [color=#76A9C4]▀▀███▄▄[/color]      [color=#92A9B6]▄▄███▀▀[/color]
              [color=#79A9C2]▀▀██▄▄[/color][color=#8FA9B8]▄███▀▀[/color]
                 [color=#88A9BB]▀▀█▀▀[/color][/color][/size][/td][td][/td]

[td][url=https://tokensale.simplyvitalhealth.com/][size=27px][font=Californian FB][color=#9CD3AE]simply[/color][font=arial black][color=#6AA9CA]vital[/color] [/font][color=#a7a9ac]health[/color][/font][/size][/url][/td]
[td][center][b][size=6px][color=#4d4d33]██
██
║║║║
║║║║
██
██[/color][/size][/b][/td]
[td][center][b][size=4pt][color=#9CD3AE]▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄[/color][/size][/b]
[color=transparent][size=2pt].[/size][/color]
[url=https://www.simplyvitalhealth.com/][size=15pt][color=white][b][font=candara][glow=#6AA9CA,2,300][color=transparent].[/color]Powering True Care Coordination[color=transparent].[/color][/glow][/font][/b][/color][/size][/url]
[b][size=4pt][color=#9CD3AE]▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄[/color][/size][/b][/center][/td]
[td][center][b][size=6px][color=#4d4d33]██
██
║║║║
║║║║
██
██[/color][/size][/b][/td]
[td][center][url=https://tokensale.simplyvitalhealth.com/][font=candara][color=#6AA9CA][size=16px]Token sale [size=12pt][b]31[/b][/size][sup][/sup] Oct[/url]
[url=https://docsend.com/view/cuufmc5][size=11px][b][color=#9CD3AE]▬▬ Whitepaper ▬▬[/color][/b][/url][/center][/td]
[td][center][b][size=6px][color=#4d4d33]██
██
║║║║
║║║║
██
██[/color][/size][/b][/td]
[td][center][font=corbel][color=TRANSPARENT][size=2pt]1[/size][/color]
[color=#6AA9CA][size=8pt][url=https://t.me/HealthNexus]Telegram[/url]
[url=https://discord.gg/2Wfg524]Discord[/url]
[url=https://twitter.com/SimplyVitalHQ]Twitter[/url][/size][/font][/center][/td]
[td][center][b][size=6px][color=#4d4d33]██
██
║║║║
║║║║
██
██[/color][/size][/b][/td]
[/tr][/table][/center]Mă cho Sr.member                ▄▄████▄▄
            ▄▄███▀▀  ▀▀███▄▄
        ▄▄███▀▀          ▀▀███▄▄
    ▄▄███▀▀                  ▀▀███▄▄
 ▄███▀▀                          ▀▀███▄
██▀        ▄█████▄    ▄▄████▄▄       ▀██
██      ▄▄█▀▀   ▀▀██▄█▀▀▀  ▀▀██▄      ██
██     ██▀          ▀          ██▄    ██
██    ██▀        ▄              ██    ██
██    ███       ███             ██    ██
██▄▄▄▄▄██▄   ▄▄████ ▄█████     ▄█▀    ██
 ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ▀█▄█▀       ▄██▀     ██
                  ██▀      ▄██▀       ██
             ▄▄▄         ▄██▀         ██
              ▀██▄     ▄██▀           ██
▀██▄▄           ▀██▄ ▄██▀          ▄▄██▀
  ▀▀███▄▄         ▀███▀        ▄▄███▀▀
      ▀▀███▄▄             ▄▄███▀▀
          ▀▀███▄▄      ▄▄███▀▀
              ▀▀██▄▄▄███▀▀
                 ▀▀█▀▀
simplyvital health
██
██
║║║║
║║║║
██
██
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
.
.Powering True Care Coordination.
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
██
██
║║║║
║║║║
██
██
██
██
║║║║
║║║║
██
██
██
██
║║║║
║║║║
██
██
Code: [Select]
[center][table][tr]
[td][tt][size=2px][color=black]                [color=#9CD3AE]▄▄████▄▄[/color]
            [color=#9AD1AF]▄▄███▀▀[/color]  [color=#97CFB1]▀▀███▄▄[/color]
        [color=#97CFB1]▄▄███▀▀[/color]          [color=#94CDB2]▀▀███▄▄[/color]
    [color=#94CDB2]▄▄███▀▀[/color]                  [color=#6AA9CA]▀▀███▄▄[/color]
 [color=#92CBB4]▄███▀▀ [/color]                         [color=#70A9C7]▀▀███▄[/color]
[color=#90C8B5]██▀[/color]        [color=#76A9C4]▄█████▄    ▄▄████▄▄       ▀██[/color]
[color=#8DC6B6]██[/color]      [color=#7CA9C1]▄▄█▀▀   ▀▀██▄█▀▀▀  ▀▀██▄      ██[/color]
[color=#83BEBC]██     ██▀[/color]          [color=#82A9BE]▀          ██▄    ██[/color]
[color=#80BCBD]██    ██▀        ▄[/color]              [color=#9BA9B2]██    ██[/color]
[color=#7EBABF]██    ███[/color]       [color=#9EA9B0]███             ██[/color]    [color=#A1A9AF]██[/color]
[color=#7CB8C0]██▄▄▄▄▄██▄[/color]   [color=#A1A9AF]▄▄████[/color] [color=#9EA9B0]▄█████     ▄█▀    ██[/color]
 [color=#79B6C2]▀▀▀▀[/color][color=#76B4C3]▀▀▀▀[/color][color=#74B1C4]▀▀▀▀▀▀▀[/color] [color=#9EA9B0]▀█▄█▀[/color]       [color=#79A9C2]▄██▀     ██[/color]
                  [color=#6DA9C8]██▀      ▄█[/color][color=#6AA9CA]█▀       ██[/color]
             [color=#6AA9CA]▄▄▄[/color]         [color=#6DA9C8]▄██▀[/color]         [color=#79A9C2]██[/color]
              [color=#70A9C7]▀██▄     ▄██▀[/color]           [color=#70A9C7]██[/color]
[color=#6AA9CA]▀██▄▄[/color]           [color=#73A9C6]▀██▄ ▄██▀[/color]          [color=#98A9B4]▄▄██▀[/color]
  [color=#70A9C7]▀▀███▄▄[/color]         [color=#76A9C4]▀███▀[/color]        [color=#92A9B6]▄▄███▀▀[/color]
      [color=#73A9C6]▀▀███▄▄[/color]       [color=#79A9C2]▀[/color]      [color=#95A9B5]▄▄███▀▀[/color]
          [color=#76A9C4]▀▀███▄▄[/color]      [color=#92A9B6]▄▄███▀▀[/color]
              [color=#79A9C2]▀▀██▄▄[/color][color=#8FA9B8]▄███▀▀[/color]
                 [color=#88A9BB]▀▀█▀▀[/color][/color][/size][/td][td][/td]

[td][url=https://tokensale.simplyvitalhealth.com/][size=27px][font=Californian FB][color=#9CD3AE]simply[/color][font=arial black][color=#6AA9CA]vital[/color] [/font][color=#a7a9ac]health[/color][/font][/size][/url][/td]
[td][center][b][size=6px][color=#4d4d33]██
██
║║║║
║║║║
██
██[/color][/size][/b][/td]
[td][center][b][size=4pt][color=#9CD3AE]▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄[/color][/size][/b]
[color=transparent][size=2pt].[/size][/color]
[url=https://www.simplyvitalhealth.com/][size=15pt][color=#6AA9CA][b][font=candara][color=transparent].[/color]Powering True Care Coordination[color=transparent].[/color][/font][/b][/color][/size][/url]
[b][size=4pt][color=#9CD3AE]▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄[/color][/size][/b][/center][/td]
[td][center][b][size=6px][color=#4d4d33]██
██
║║║║
║║║║
██
██[/color][/size][/b][/td]
[td][center][url=https://tokensale.simplyvitalhealth.com/][font=candara][color=#6AA9CA][size=16px]Token sale [size=12pt][b]31[/b][/size][sup]st[/sup] Oct[/url]
[url=https://docsend.com/view/cuufmc5][size=11px][b][color=#9CD3AE]▬▬ Whitepaper ▬▬[/color][/b][/url][/center][/td]
[td][center][b][size=6px][color=#4d4d33]██
██
║║║║
║║║║
██
██[/color][/size][/b][/td]
[td][center][font=corbel][color=TRANSPARENT][size=2pt]1[/size][/color]
[color=#6AA9CA][size=8pt][url=https://t.me/HealthNexus]Telegram[/url]
[url=https://discord.gg/2Wfg524]Discord[/url]
[url=https://twitter.com/SimplyVitalHQ]Twitter[/url][/size][/font][/center][/td]
[td][center][b][size=6px][color=#4d4d33]██
██
║║║║
║║║║
██
██[/color][/size][/b][/td]
[/tr][/table][/center]


Mă cho Full Member▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ❱ Powering True Care Coordination ❰ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ SimplyVital Health ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
▂▂▂ Whitepaper Token Sale 22nd of Nov  Twitter  Telegram Discord ▂▂▂Code: [Select]
[center][font=candara][color=#00B23D]▀▀[color=#00A647]▀▀▀[color=#009952]▀▀▀▀[color=#008C5C]▀▀▀▀▀[color=#008066]▀▀▀▀▀▀[color=#007370]▀▀▀▀ ❱ [url=https://www.simplyvitalhealth.com/][color=#00667A][font=candara][b]Powering True Care Coordination[/b][/color][/url] ❰ ▀▀▀▀[/color]▀▀▀▀▀▀[/color]▀▀▀▀▀[/color]▀▀▀▀[/color]▀▀▀[/color]▀▀[/color][/font]
[color=limegreen]▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬[b]⦗[/b] [url=https://www.simplyvitalhealth.com/][font=arial black][color=#9CD3AE]Simply[/color][color=#6AA9CA]Vital[/color] [color=#a7a9ac]Health[/color][/font][/url] [b]⦘[/b]▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬[/color]
[font=corbel][color=#0073e6][b]▂▂▂[color=#a7a9ac]⏸[/color] [url=https://docsend.com/view/cuufmc5]Whitepaper[/url] [color=#a7a9ac]⏸[/color] [url=https://tokensale.simplyvitalhealth.com/]Token Sale 22nd of Nov[/url]  [color=#a7a9ac]⏸[/color] [url=https://twitter.com/SimplyVitalHQ]Twitter[/url]  [color=#a7a9ac]⏸[/color] [url=https://t.me/HealthNexus]Telegram[/url] [color=#a7a9ac]⏸[/color] [url=https://discord.gg/2Wfg524]Discord[/url] [color=#a7a9ac]⏸[/color]▂▂▂[/font][/center]
Mă cho Member▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ❱ Powering True Care Coordination ❰ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬⦗ SimplyVital Health ⦘▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
▂▂▂⏸ WhitepaperToken Sale 22nd of Nov  ⏸ Twitter  ⏸ TelegramDiscord ⏸▂▂▂Code: [Select]
[center]▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀[url=https://tokensale.simplyvitalhealth.com/] ❱ Powering True Care Coordination ❰ [/url]▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬[url=https://tokensale.simplyvitalhealth.com/]⦗ SimplyVital Health ⦘[/url]▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
▂▂▂⏸ [url=https://docsend.com/view/cuufmc5]Whitepaper[/url] ⏸ [url=https://tokensale.simplyvitalhealth.com/]Token Sale 22nd of Nov[/url]  ⏸ [url=https://twitter.com/SimplyVitalHQ]Twitter[/url]  ⏸ [url=https://t.me/HealthNexus]Telegram[/url] ⏸ [url=https://discord.gg/2Wfg524]Discord[/url] ⏸▂▂▂[/center]Mă cho Junior Member


▀▀▀▀ ❱ Powering True Care Coordination ❰ ▀▀▀▀
▬▬▬▬▬▬▬▬⦗ SimplyVital Health ⦘▬▬▬▬▬▬▬▬

Code: [Select]
[center]▀▀▀▀ ❱ Powering True Care Coordination ❰ ▀▀▀▀
▬▬▬▬▬▬▬▬⦗ [url=www.simplyvitalhealth.com/]SimplyVital Health[/url] ⦘▬▬▬▬▬▬▬▬[/center]


Manager:  Tokenmarket
« Last Edit: November 15, 2017, 05:40:18 PM by ChuckBuck »
███████████████████████████
███████████████████████████
████████▀         ▀████████
███████             ███████
███████             ███████
██████▀             ▀██████
█████▄         ▄██▄  ▄█████
██████████▀▀███████████████
████▀▄██▀    ▀ ▀██▀██▄▀████
████  ▀             ▀  ████
█████▄▄    ▄███▄    ▄▄█████
███████████████████████████
███████████████████████████
.CHIPS.!
▄▄▀▀▀█████████▄▄
██▄███████████████
█▄████████████████
██████████████████
▄█▀▀▀██████████████▄
█▄▄██████████████████
▀████▀██████▀ ▄▀█▀
██ ▀▀███▀ ▄▀▄██
███
████████▀▄█████
▄███████████████▄
▀████████████████▀
▀██████ ████▀▀

▄▄██████ ███ ██████▄▄
$100,000      
EVENT
!
The Ultimate Crypto Casino
9 CRYPTOCURRENCIES
   ▄█████████████▄     ▄▄▄
  █████████████████   █████
  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀   ▀███▀
▄███████████████████▄   ▄
███▀             ▀███   █
███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███   █
███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███ ▀▀▀
███▄             ▄███
▀███████████████████▀
  ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
  ███████████▀▀▀███
  ███████████▄▄▄███
  ▀███████████████▀


▄███████████▄
██  █████████
██  █████████
█████▀ ▀█████ █████▄
████ ▄█▄ ████ ██████
████ ▀█▀ ████ ██████
█████▄ ▄█████ ██████
█████████  ██ ██████
█████████  ██ ██████
▀███████████▀ ██████
       ▄▄▄▄▄▄███████
       █████████████
       ▀███████████▀

tiber

 • Novice
 • *
 • Posts: 38
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
Re: [BOUNTY] SIMPLYVITAL HEALTH: Cung cấp sự chăm sóc thật sự
« Reply #1 on: November 15, 2017, 06:50:22 PM »
Tôi phải hoàn thành các bài viết ở đâu?
Bitcointalk.org hay Bitcoingarden.org?

ChuckBuck

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 452
 • Country: vn
 • Karma: +2/-1
 • Gender: Male
 • better everyday!
  • View Profile
Re: [BOUNTY] SIMPLYVITAL HEALTH: Cung cấp sự chăm sóc thật sự
« Reply #2 on: November 15, 2017, 11:26:36 PM »
Tôi phải hoàn thành các bài viết ở đâu?
Bitcointalk.org hay Bitcoingarden.org?

đây chỉ là nơi mà tôi hỗ trợ các bạn bằng ngôn ngữ tiếng việt, bạn phải hoàn thành các bài viết trên diễn đàn chính thức: bitcointalk.org
███████████████████████████
███████████████████████████
████████▀         ▀████████
███████             ███████
███████             ███████
██████▀             ▀██████
█████▄         ▄██▄  ▄█████
██████████▀▀███████████████
████▀▄██▀    ▀ ▀██▀██▄▀████
████  ▀             ▀  ████
█████▄▄    ▄███▄    ▄▄█████
███████████████████████████
███████████████████████████
.CHIPS.!
▄▄▀▀▀█████████▄▄
██▄███████████████
█▄████████████████
██████████████████
▄█▀▀▀██████████████▄
█▄▄██████████████████
▀████▀██████▀ ▄▀█▀
██ ▀▀███▀ ▄▀▄██
███
████████▀▄█████
▄███████████████▄
▀████████████████▀
▀██████ ████▀▀

▄▄██████ ███ ██████▄▄
$100,000      
EVENT
!
The Ultimate Crypto Casino
9 CRYPTOCURRENCIES
   ▄█████████████▄     ▄▄▄
  █████████████████   █████
  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀   ▀███▀
▄███████████████████▄   ▄
███▀             ▀███   █
███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███   █
███ ▐██▌ ███ ▐██▌ ███ ▀▀▀
███▄             ▄███
▀███████████████████▀
  ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
  ███████████▀▀▀███
  ███████████▄▄▄███
  ▀███████████████▀


▄███████████▄
██  █████████
██  █████████
█████▀ ▀█████ █████▄
████ ▄█▄ ████ ██████
████ ▀█▀ ████ ██████
█████▄ ▄█████ ██████
█████████  ██ ██████
█████████  ██ ██████
▀███████████▀ ██████
       ▄▄▄▄▄▄███████
       █████████████
       ▀███████████▀

 

Bitcoin Garden 2013-2021, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services