click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: [Bounty][AIRDROP] ! EagleCoin (PoS) + Ví Android (Mạng tích hợp TOR )  (Read 734 times)

nakata90

 • Novice
 • *
 • Posts: 42
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
Chiến dịch Bounty EagleCoin hiện đang hoạt động!

EagleCoin Proof của Cổ Phần + Ví Android (Mạng tích hợp TOR) + EaglePay Blockchain
Chúng tôi đang cung cấp cho các người tham gia của chúng tôi tổng số 300.000 EagleCoin dành cho Bounty và Airdrops!

____________________________________________________________

QUY ĐỊNH VỀ AIRDROP:
 • Chỉ có một tài khoản cho mỗi người dùng. Sử dụng nhiều tài khoản, gian lận và spam sẽ không được phép và sẽ dẫn đến bị loại và sẽ không thể tham gia vào đợt Airdrop c̣n lại.
 • SAU KHI ĐẠT MỤC TIÊU NHỮNG NGƯỜI THAM GIA, NHỮNG NGƯỜI C̉N LẠI ĐĂNG KÍ Ở BẢN MẪU SẼ BỊ LOẠI TRỪ VÀ SẼ KHÔNG NHẬN ĐƯỢC PHẦN THƯỞNG AIRDROP (TỐT HƠN NÊN KIỂM TRA BẢNG TÍNH TRƯỚC KHI ĐĂNG KÍ VÀO MẪU)
 • Sau khi đợt Airdrop trước đă lấp đầy, và đạt đến số lượng người tham gia dự định, đợt Airdrop tiếp theo sẽ được đặt lại và sẽ được đăng kư lại để nhận lại lần nữa ở Airdrop
 • Để tham gia Airdrops của EagleCoin, vui ḷng tham gia tṛ chuyện ở Telegram EagleCoin tại https://t.me/eaglecoinworld.______________________________________________________________________
Tổng Số Tiền Được Phân Bổ : 80,000 – 100,000 EagleCoin
Chúng Tôi Sẽ Chạy 8 Ṿng Của Airdrops!
Mỗi Airdrop Được Giới Hạn Trong 500 Người Tham Gia
Ṿng 1 - Vui Ḷng Điền Thông Tin Này: Đă Đóng
Kiểm Tra Sự Tham Gia Của Bạn Ở Đây: Bảng Tính

________________________________________________________________________

Phân bổ chiến dịch Bounty : 200,000 EagleCoin! 
Nh́n chung Bounty:
200,000 EagleCoin

Chiến dịch Facebook  20%
Chiến dịch Twitter  20%
Chiến dịch Blogs / News / Video Content  25%
Chiến dịch Dịch Thuật / Quản Trị Cộng Đồng  20%
Chiến Dịch Telegram 5%
Chiến dịch Thương Mại 10%


Cách tính stakes

Ví dụ: Những người tham gia chiến dịch trên Facebook sẽ nhận được stakes mỗi tuần trong chiến dịch. Vào cuối chiến dịch, số tiền thưởng EagleCoin của mỗi thành viên sẽ được tính như sau:
Tổng số tiền của chiến dịch Facebook EagleCoin / Tổng số tiền của tất cả các stakes của người tham gia chiến dịch tiền thưởng) * stakes của thành viên

F.e .: (60,000 / 1000) * 100 = 6 000 EagleCoin

______________________________________________________________________


 • Chúng tôi bảo lưu quyền hạn chế số lượng người tham gia cho bất kỳ chiến dịch nào.
 • Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi các điều kiện của chiến dịch tiền thưởng của chúng tôi.
 • Chỉ một tài khoản cho mỗi người dùng.
 • Không được phép sử dụng nhiều tài khoản, gian lận và spam.
 • Chúng tôi sẽ xác nhận mọi thứ chúng tôi cho là giả mạo hoặc lừa đảo và chúng tôi bảo lưu quyền xóa bạn khỏi chiến dịch bất kỳ lúc nào nếu chúng tôi nghĩ rằng bạn không trung thực hoặc gửi thư rác cho chủ đề / biểu mẫu.
 • Chúng tôi bảo lưu quyền xóa bạn khỏi bất kỳ chiến dịch nào mà không có bất kỳ lời giải thích nào.
 • Trong trường hợp chúng tôi xóa bạn khỏi chiến dịch v́ bất kỳ lư do nào, chúng tôi bảo lưu quyền xóa cổ phần của bạn.
 • Để tham gia chiến dịch EagleCoin Bounty, vui ḷng tham gia tṛ chuyện Telegram EagleCoin tại https://t.me/eaglecoinworld.
 • Nếu bạn bỏ lỡ thời gian của báo cáo, chúng tôi có thể cân nhắc thêm tiền cược vào một tuần tới, nhưng sẽ là quá tŕnh thủ công và chậm mà có thể mất rất nhiều thời gian.
 • Nếu bạn không đạt được số lượng tối thiểu bài đăng / retweets / lượt thích trong Twitter / Facebook /, bạn sẽ không nhận được cổ phần nào cho tuần này. Chúng tôi sẽ không xóa bạn khỏi chiến dịch, bạn có thể thử lại vào tuần tới.
 • Việc phân phối các Token cho những người tham gia tiền thưởng sẽ xảy ra sau chiến dịch. Số lượng token thực tế bạn sẽ nhận được sẽ được xác định tại thời điểm phân phối._________________________________________________________________


20% Tổng Số Token Cho Chiến Dịch Bounty
40, 000 EagleCoin

 • Bản dịch của ANN và chủ đề Bounty
- Tất cả các Ngôn Ngữ đều mở cho chủ đề ANN và Bounty
 • Bản dịch Whitepaper
Ngôn ngữ cần cho bản Whitepaper :

Chúng tôi chia ngôn ngữ thành hai nhóm Ưu tiên và Bổ sung. Chúng tôi muốn tập trung vào việc dịch sang Ngôn ngữ Ưu tiên trước. Có thể chấp nhận được cho một người để dịch whitepaper, trang web và chủ đề thông báo, nhưng bạn sẽ cần làm nhanh.

Tham gia:
__________________________________________

1. Tham gia Telegram EagleCoin: https://t.me/eaglecoinworld
2. Điền vào biểu mẫu: LINK
3. Kiểm tra bảng tính này để biết thêm thông tin khi điền vào biểu mẫu: Bảng tính
Vui ḷng hỏi bất kỳ câu hỏi nào trong kênh Telegram EagleCoin Bounty.

Phần thưởng:
_______________________________________________
 • ANN và chủ đề Bounty: 150 Stakes cho Ngôn ngữ Ưu tiên, 130 Stakes cho Ngôn ngữ bổ sung
 • Whitepaper: 200 Stakes
 • Moderation/Quản Lư ANN: 5 Stakes cho mỗi bài viết hợp lệ

Ngôn ngữ Ưu tiên:
_________________________________________
 • Chinese Simplified : (ANN, Whitepaper)
 • Korean : (ANN, Whitepaper)
 • Japanese : (ANN , Whitepaper)
 • Spanish : (ANN , Whitepaper)
 • German : (ANN , Whitepaper)
 • Italian : (ANN, Whitepaper)

Ngôn ngữ bổ sung khác:
________________________________________
 • Vietnamese : (ANN, BOUNTY) - RESERVED
 • Romanian : (ANN, BOUNTY)
 • Portuguese : (ANN, BOUNTY)
 • Dutch : (ANN, BOUNTY)
 • Slovenian : (ANN, BOUNTY)
 • Thai : (ANN, BOUNTY)
 • Greek : (ANN, BOUNTY)
 • Hindi : (ANN, BOUNTY)
 • Polish : (ANN, BOUNTY)
 • Russian: (ANN,BOUNTY)
 • Swedish: (ANN, BOUNTY)
 • Turkish (ANN, BOUNTY)
 • Filipino: (ANN, BOUNTY) - RESERVED

Quy tắc và Điều khoản:
__________________________________________
 • Các bản dịch cần phải phù hợp với ngữ pháp và từ vựng.
 • Các bản dịch phải là bản gốc, không dịch Google. Nếu chúng ta thấy rằng văn bản được dịch với sự trợ giúp của các công cụ dịch tự động, người dịch sẽ bị liệt vào danh sách đen và sẽ không có khoản thanh toán
 • Chúng tôi không cần bất kỳ chủ đề bài đăng đơn độc nào. Nếu bạn không giữ chủ đề hoạt động và cập nhật, phần thưởng của bạn có thể được giảm xuống c̣n 50% số tiền thanh toán thực tế hoặc bạn có thể bị loại.
 • Nếu có nhiều lỗi trong bản dịch, người dịch sẽ bị liệt vào danh sách đen, và sẽ không có khoản thanh toán
 • Người dịch phải làm nhiệm vụ cho ngôn ngữ của họ (được miêu tả ở trên).
 • Người dịch sẽ được tham gia thảo luận về EagleCoin trên một chủ đề cụ thể cho ngôn ngữ của họ.
 • Các bản dịch phải được thực hiện chuyên nghiệp.
 • Đối với stake, chỉ các bài viết của OP được tính vào hoạt động Kiểm duyệt.


_______________________________________________________

20% Tổng Số Token Cho Chiến Dịch Bounty
40, 000 EagleCoin

Các bài đăng trên blog, bài viết và chiến dịch video. Bounty nội dung sẽ được phân phối cho người tạo bài viết, đánh giá và thông cáo báo chí về EagleCoin.
Bất cứ ai cũng có thể tham gia chỉ cần tạo một văn bản dài hơn 500 từ về EagleCoin và xuất bản nó trên trang web của bạn. Văn bản của bạn càng tốt th́ bạn sẽ nhận được nhiều stakes hơn.

Trước khi bắt đầu viết hăy hoàn thành biểu mẫu tham gia chiến dịch này để cho chúng tôi biết chi tiết của bạn và cũng biết trang web các trang web ) mà bạn sẽ xuất bản văn bản của ḿnh.
Hăy nhớ rằng trước khi khoản tiền được trao cho bạn, văn bản phải được chấp thuận.

Tham gia:
__________________________________________

1. Tham gia Telegram EagleCoin: https://t.me/eaglecoinworld
2. Điền vào biểu mẫu: LINK
3. Kiểm tra bảng tính này để biết thêm thông tin khi điền vào biểu mẫu: Bảng tính
Vui ḷng hỏi bất kỳ câu hỏi nào trong kênh Telegram EagleCoin Bounty.

Phần thưởng:
_______________________________________________

Tất cả các blog và nội dung phương tiện truyền thông sẽ được chia thành 4 loại khác nhau và sẽ được khen thưởng như sau:

 • Xuất sắc: 150 Stakes
 • Tốt: 100 Stakes
 • Trung b́nh: 70 Stakes
 • B́nh thường: 40 Stakes

Quy tắc và Điều khoản:

______________________________________________________

 • Tất cả các văn bản phải được công bố trực tuyến và có thể tiếp cận được với mọi người.
 • Văn bản của bạn phải là duy nhất.
 • Chúng tôi không cho phép các trang web không có đối tượng hoặc trang web mới; trang web nơi bạn chọn để xuất bản văn bản của ḿnh, phải có ít nhất 2 tháng tuổi và phải có hoạt động của người dùng.
 • Văn bản của bạn phải bao gồm ít nhất 500 từ.
 • Video phải dài ít nhất 2:00 phút. Ngắn hơn điều đó sẽ không được chấp nhận.
 • Bài đăng của bạn phải bao gồm ít nhất 2 liên kết: đến trang web https://eaglepay.io/ ,chủ đề EagleCOin ANN , các phương tiện truyền thông xă hội khác của EagleCOin hoặc các bài viết khác về dự án.
 • Đảm bảo bạn đă hiểu đầy đủ về dự án của EagleCoin. Đọc dự án EagleCoin
 • Whitepaper đầu tiên bạn có thể t́m thấy nó trên trang web của chúng tôi
 • Tất cả nội dung sẽ được đánh giá dựa trên chất lượng, lượng truy cập, lượt xem và ảnh hưởng của bài viết.

Một số ư tưởng cho bài đăng:
________________________________________
- Giải thích EaglaCoin. Tại sao nó độc đáo và có lợi?
- Lợi ích của EagleCoin so với các dự án cạnh tranh là ǵ?
- Khi nào th́ EagleCoin ICO sẽ bắt đầu và tại sao lại tham gia?
- Bất kỳ tài liệu tốt về dự án EagleCoin
- Bạn có thể tiến hành phân tích Whitepaper, v.v.

Hăy đảm bảo rằng văn bản của bạn là chính xác về mặt kỹ thuật, không có lỗi chính tả và các lỗi khác.
Quan trọng!


______________________________________________________________

5% Tổng Số Token Cho Chiến Dịch Bounty
10, 000 EagleCoin

Chúng tôi đang t́m kiếm ngày càng nhiều độc giả, người theo dơi và đóng góp cho sự kiện ICO sắp tới của chúng tôi, và cho những người ủng hộ ban đầu của chúng tôi, có rất nhiều bounties, rewards và bonus ... Tham gia Telegram của chúng tôi ngày hôm nay và là một phần của dự án của chúng tôi và kiếm được EagleCoin như phần thưởng của bạn. Thanh toán sẽ được thanh toán cùng với tất cả các bounties khác.

____________________________________________________
1. Tham gia Telegram EagleCoin: https://t.me/eaglecoinworld
2. Điền vào biểu mẫu: LINK
3. Kiểm tra bảng tính này để biết thêm thông tin khi điền vào biểu mẫu: Bảng tính
Vui ḷng hỏi bất kỳ câu hỏi nào trong kênh Telegram EagleCoin Bounty.

Phần thưởng:
________________________________________________________

Mỗi người tham gia sẽ tự động nhận được 5 cổ phần

Quy tắc và Điều khoản:
___________________________________________________________
 • Bạn phải tham gia kênh Telegram và ở lại đó cho đến khi kết thúc ICO.
 • Người sử dụng phải hoạt động và hỗ trợ trong nhóm. Những người dùng không hoạt động có thể nhận được ít hơn 50% số tiền hoặc có thể bị loại.
 • Không được phép sử dụng ngôn ngữ xấu, spam, quảng cáo bất kỳ dịch vụ nào khác trong nhóm cryptogene.


___________________________________________________

20% Tổng Số Token Cho Chiến Dịch Bounty
40, 000 EagleCoin

Số stakes hàng tuần bạn nhận được phụ thuộc vào số bạn bè của bạn:
_________________________________________________
500 - 1000 Friends  –  1 stake mỗi tuần
1000 – 2000 Friends - 2  stakes mỗi tuần
2000 – 3000 Friends  - 3 stakes mỗi tuần
3000 – 4000 Friends  –  4 stakes mỗi tuần
4000 or more Friends  – 6 stakes mỗi tuần
_________________________________________________

Tham gia:

1. Tham gia Telegram EagleCoin: https://t.me/eaglecoinworld
2. Điền vào biểu mẫu: LINK
3. Kiểm tra bảng tính này để biết thêm thông tin khi điền vào biểu mẫu: Bảng tính
Vui ḷng hỏi bất kỳ câu hỏi nào trong kênh Telegram EagleCoin Bounty.

Quy tắc và Điều khoản:
__________________________________________________________
 • Chỉ có 1 tài khoản facebook cho mỗi người
 • Tài khoản Facebook của bạn phải có ít nhất 500 người theo dơi thực sự / bạn bè
 • Bạn phải thích và theo dơi trang Facebook chính thức: https://web.facebook.com/Eaglecoin/
 • Bạn phải thích và chia sẻ ít nhất 5 bài viết từ tài khoản Facebook của chúng tôi
 • Bạn phải tạo ít nhất 2 bài đăng duy nhất mỗi tuần với #EagleCoin #PoS #OnExchanges
 • Không được hơn 1 repost và 1 post sẽ được tính mỗi ngày
 • Các bài viết phải bằng tiếng Anh
 • Tài khoản không được tin cậy hay tiêu cực không được phép tham gia
 • Các thành viên chiến dịch Bounty, những người sử dụng các phương pháp không công bằng, chẳng hạn như Thích và Chia Sẻ, sẽ bị loại trừ khỏi các chiến dịch thưởng và sẽ không nhận được phần thưởng.
 • Chỉ có 1 bài đăng trên Chủ đề Bounty mà bạn thích / chia sẻ bài đăng, bài đăng độc đáo và cung cấp liên kết cho những người trước Thứ bảy 23:59 GMT. Nếu không, sẽ không nhận được stakes . Xin vui ḷng làm điều đó một lần mỗi tuần.
 • Tất cả các bài đăng / reposts sẽ được xem xét hàng tuần từ thứ Hai đến Chủ Nhật 23:59 GMT
Quote
Bài báo cáo #
[Khoảng Tuần]
Liên kết tới tài khoản Facebook:
Số người bạn:
Bài gửi:
1 (liên kết tới các bài đăng của bạn về EAGLECOIN)
2
..
Các chia sẻ:
1 (liên kết đến chia sẻ của bạn, của các bài viết chính thức của EagleCoin tài khoản facebook)
2
..


_________________________________________________

20% Tổng Số Token Cho Chiến Dịch Bounty
40, 000 EagleCoin

Số stakes hàng tuần bạn nhận được phụ thuộc vào số Người Theo Dơi Thật Của Bạn:
____________________________________________________________

500 - 1000 Friends/Followers  –  1 stake mỗi tuần
1000 – 2000 Friends/Followers  - 2  stakes mỗi tuần
2000 – 3000 Friends/Followers  - 3 stakes mỗi tuần
3000 – 4000 Friends /Followers –  4 stakes mỗi tuần
4000 or more Friends /Followers – 6 stakes mỗi tuần

Tham Gia
___________________________________________________________

1. Tham gia Telegram EagleCoin: https://t.me/eaglecoinworld
2. Điền vào biểu mẫu: LINK
3. Kiểm tra bảng tính này để biết thêm thông tin khi điền vào biểu mẫu: Bảng tính
Vui ḷng hỏi bất kỳ câu hỏi nào trong kênh Telegram EagleCoin Bounty.

Quy tắc và Điều khoản:
___________________________________________________________

 • Chỉ có 1 tài khoản twitter mỗi người
 • Tài khoản của bạn phải có ít nhất 500 người theo dơi thật sự
 • Bạn phải thích và theo dơi trang Twitter chính thức: https://twitter.com/EagleCoinID
 • Bạn phải thích và chia sẻ ít nhất 5 tweets từ tài khoản twitter của chúng tôi
 • Bạn phải thực hiện ít nhất 2 tweet duy nhất mỗi tuần với #credits #EagleCoin #PoS #OnExchanges
 • Chỉ tính 1 tweets và 1 retweet sẽ được tính mỗi ngày
 • Bài viết của bạn / repost tin tức từ tài khoản chính thức của chúng tôi và không xóa chúng cho đến khi ICO kết thúc
 • Chỉ có 1 bài đăng trên chủ đề Bounty  mà bạn thích / chia sẻ, tweets duy nhất và cung cấp liên kết cho những người trước Thứ bảy 23:59 GMT. Nếu không, sẽ không nhận được stakes . Xin vui ḷng làm điều đó một lần mỗi tuần.
 • Tất cả các tweets / retweets sẽ được xem xét hàng tuần từ thứ Hai đến Chủ Nhật 23:59 GMT
Quote
Bài báo cáo #
[Khoảng tuần]
Liên kết đến tài khoản twitter:
Số người bạn:
Bài gửi:
1 (liên kết tới các bài viết của bạn về EagleCoin)
2
..
Chia Sẻ:
1 (liên kết đến các chia sẻ của bạn trong các bài viết tài khoản chính thức của Twitter EagleCoin)
2
..


_______________________________________________________________

10% Tổng Số Token Cho Chiến Dịch Bounty
20, 000 EagleCoin

Cách tham gia:
_________________________________________

Mua ít nhất 100 EagleCoin tại các sàn giao dịch
Đối với mỗi 100 EagleCoin mà bạn mua, bạn sẽ nhận được 1 stake
Cơ chế vốn được tính với các chi tiết ở trên
Giữ nó trong ṿng 3 tuần v́ vậy bạn sẽ có thể nhận được phần thưởng
Nhận thưởng sẽ được phân phối cùng với phần thưởng

Giao Dịch EagleCoin
Bỏ Phiếu Cho Chúng Tôi --> https://mercatox.com/coins/list?name=EAGLE

Thông số Token
Địa chỉ hợp đồng : 0x994f0dffdbae0bbf09b652d6f11a493fd33f42b9


 

Bitcoin Garden 2013-2021, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services